Індивідуальні гранти викладачів та аспірантів кафедри германської філології

ПІБ

Назва гранту

Закусило В.О.

Академічна мобільність, навчання в Университеті Вітовта Великого за стипендіальною програмою Уряду Литви (30.08.2021 – 31.01.2022)

Красуля А.В.

Академічна мобільність, проведення наукового дослідження в Інституті прикладної лінгвістики Ризького технічного університету за стипендіальною програмою Уряду Латвії (01.02.2022 – 30.06.2022)

Красуля А.В.

Програма професійного розвитку для адміністраторів ЗВО: міжнародні відносини; інтернаціоналізація; управління міжнародними проєктами (DAAD, FH Münster, Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень Німеччини; 2021)

Єгорова О.І.

Онлайн-курс підвищення кваліфікації вчителів німецької мови DLL4 - Aufgaben. Übungen. Interaktion (Goethe-Institut; 2021)

Мовчан Д.В.

Онлайн-курс підвищення кваліфікації вчителів німецької мови DLL 7 – Prüfen, Testen, Evaluieren (Goethe-Institut; 2021)

Зінченко А.В.

Онлайн-курс підвищення кваліфікації вчителів німецької мови Sommerintensivkurs für Deutschlehrende B1 та складання іспиту на підтвердження мовного рівня B1 (Goethe-Institut; 2021)

Єгорова О.І.

Онлайн-курс підвищення кваліфікації вчителів німецької мови DLL2 - Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch (Goethe-Institut; 2021)

Зінченко А.В.

Онлайн-курс підготовки до іспиту Goethe-Zertifikat B1 Prüfungsvorbereitung Online 45 UE. Модулі Lesen та Hören (Goethe-Institut; 2021)

Єгорова О.І., Красуля А.В., Медвідь О.М., Щигло Л.В., Черник М.В., Овсянко О.Л., Зінченко А.В., Жулавська О.О.

Програма підвищення кваліфікації "Excellence in Teaching and Research", Washington State University (11.02.2021 – 15.05.2021)

Єгорова О.І.

Онлайн-курс підвищення кваліфікації вчителів німецької мови "DLL4 – Aufgaben. Übungen. Interaktion", Goethe-Institut (11.01.21 – 21.03.2021)

Красуля А.В.

Програма професійного розвитку для адміністраторів ЗВО: міжнародні відносини, інтернаціоналізація, управління міжнародними проєктами, Федеральне міністерство освіти та наукових досліджень Німеччини (01.03.21 – 03.09.2021)

Мовчан Д.В.

Онлайн-курс підвищення кваліфікації вчителів німецької мови "DLL 7 – Prüfen, Testen, Evaluieren", Goethe-Institut (15.03.2021 – 23.05.2021)

Зінченко А.В.

Онлайн-курс підвищення кваліфікації вчителів німецької мови "Sommerintensivkurs für Deutschlehrende B1" та складання іспиту на підтвердження мовного рівня B1, Goethe-Institut (14.06.2021 – 23.07.2021; 11.09.2021)

Єгорова О.І.

Онлайн-курс підвищення кваліфікації вчителів німецької мови "DLL2 - Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch", Goethe-Institut (27.09.2021 – 05.12.2021)

Зінченко А.В.

Онлайн-курс підготовки до іспиту Goethe-Zertifikat B1 Prüfungsvorbereitung Online 45 UE (Модулі Lesen та Hören), Goethe-Institut (08.11.2021 – 03.12.2021)

Красуля А.В., Єгорова О.І.

Senior Experten Service (SES), "Фонд німецької економіки з міжнародного співробітництва" (2020 – 2021)

Красуля А.В., Назаров М.С.

Еразмус + КА1, Нарвський коледж Тартуського університету, Естонія, Єврокомісія (2020 – 2023)

Єрмоленко С.В.

Семінари з підвищення кваліфікації MDSE 2.1 K «Проекти на заняттях», Німеччина, м. Швебиш Халль (13.07.2019 – 28.07.2019)

Єгорова О.І.

Гете Інститут, підвищення кваліфікації, Німеччина, Бремен, м. Бремен (13.07.2019 – 28.07.2019)

Зінченко А.В.

La Vibria Intercultural, тренінг «Cooperate and Escape», Іспанія, м. Барселона (20.09.2019 – 26.09.2019)

Дорда В.О.

Інститут іноземних мов Шанхайського університету, Китай (03.09.2018 – 02.08.2019)

 

Перелік актуальних пропозицій щодо міжнародних грантових проектів

12 серпня 2015 року Кабінет Міністрів України затвердив постанову № 579 «Про затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність».

Ключовими аспектами нового положення є надання права на участь у програмах академічної мобільності усім учасникам освітнього процесу; чітке визначення видів та форм академічної мобільності; закріплення принципу перезарахування отриманих кредитів на основі Європейської кредитно-трансферної системи (ЄКТС), зокрема шляхом порівняння змісту навчальних програм, а не назв курсів; збереження місця навчання та стипендії для студентів та місця роботи для працівників ВНЗ, котрі беруть участь у програмах академічної мобільності.

Порядок здійснення академічної мобільності усіма учасниками освітнього процесу є важливим кроком у процесі імплементації Закону України “Про вищу освіту” та створення дієвого інструментарію для інтернаціоналізації українських вищих навчальних закладів.

Детальна інформація про академічну мобільність на сайті МОН України.

Програми міжнародної академічної мобільності

 

Відгуки студентів про академічну мобільність 

Руденко Марія

Турчина Маргарита

Шинкаренко Аліна

Лазуткіна Юлія

Коротун Анастасія 
   

 

 Відгуки аспірантів та викладачів про академічну мобільність

Закусило Вікторія Решитько Анна Дорда Віталій

Співпраця з міжнародними колегами у сфері освіти та науки є основним напрямом міжнародної діяльності кафедри германської філології.

Кафедра тісно співпрацює з відомими закордонними науковцями. Серед них:

  • Журавльова Євгенія Олександрівна (Євразійський національний університет ім. Л.М. Гумільова, Казахстан)
  • Александр Кобиларек, Яцек Гулановські (Вроцлавський університет, Польща)
  • Інта Бука (Балтійська міжнародна академія, Латвія)
  • Марлон С. Понтіллас, Філмор Дж. Мурілло (Політехнічні коледжі Камарінес Сур, Філіппіни)
  • Джозеф Куш (Університет Дюкейн, Піттсбург, штат Пенсільванія, США)

Зв’язки постійно розширюються:

У 2022 році планується організація програм академічної мобільності для здобувачів вищої освіти та НПП у межах програми Еразмус+ КА1 з Нарвським коледжем (Естонія).

У 2022 році продовжується тісна співпраця з Політехнічними коледжами Камарінес Сур (Філіппіни) у межах підписаної Угоди про співпрацю з СумДУ у 2021 році.

У 2022 році заплановано реалізацію проєкту Senior Experten Service (SES) від "Фонду німецької економіки з міжнародного співробітництва" (Німеччина).

У 2022 році заплановано реалізацію освітнього проєкту для здобувачів вищої освіти "Aktuelle Aspekte der deutschen Gegenwartssprache" із залученням до викладання стейкхолдера кафедри ГФ Лєни Зютмайєр (Німеччина).

У 2021 році започатковано реалізацію програми міжнародної віртуальної мобільності для здобувачів вищої освіти СумДУ спеціальності 035 "Філологія" освітньої програми "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська" денної форми навчання та здобувачів вищої освіти Політехнічних коледжів Камарінес Сур (Філіппіни) у рамках дисципліни СумДУ "Основи теорії мовної комунікаціі" (викладач – Ущаповська І.В.).

У 2021 році продовжується активна співпраця із Євразійським національним університетом ім. Л.Н. Гумільова (Казахстан), Батумським державним університетом ім. Шота Руставелі (Грузія). Була налагоджена співпраця з Чирчикським державним педагогічним інститутом (Узбекістан). Продовжено розбудову міжінституційної співпраці між СумДУ та Університетом Отто-Фрідріха (Німеччина).

У 2020 році продовжується плідне співробітництво з Гуманітарно-природничим університетом ім. Яна Длугоша (Польща).

У 2019 році налагоджено тісне співробітництво з Варшавським університетом (Польща).

Професор Джозеф Куш з Університету Дюкейн (м. Пітсбург, штат Пенсільванія, США) протягом 2018-2019 представляє новітні методи навчання під час викладання дисциплін "Методика викладання перекладу зі змістовним модулем: психологія і педагогіка вищої школи", "Методика викладання іноземних мов", "Практичний курс англійської мови".

У 2018 році продовжується тісна співпраця з Євразійськиим національним університетом ім. Л.Н. Гумільова (Казахстан).

У 2017 році налагоджено тісне співробітництво з Вищою лінгвістичною школою м. Ченстохова (Польща).

У 2016 році розпочато співпрацю з Шаньдунським політехнічним університетом (Китай).

У 2015 році підписано договір про співпрацю між Сумським державним університетом та Українським гуманітарним інститутом (м. Буча).

Бажаючі володіти італійською мовою з грудня 2014 по травень 2015 мають можливість навчатися у волонтера від Сумського центру європейських ініціатив Ріккардо Браві. До ряду іноземних викладачів-стажерів долучився і випускник Гентського університету (Гент, Бельгія) Робін Девос, який навчає наших студентів голландській мові.

У 2013 році підписано договір про співпрацю у сфері освіти та науки, проведенні спільних досліджень та реалізації програм академічного обміну між Сумським державним університетом та Балтійською міжнародною академією.

Кафедра є членом Українського товариства дослідників англійської мови (УТДА), філіалом Європейських студій. Викладачі регулярно виступають з доповідям на міжнародних конференціях під егідою TESOL, IATEFL в Києві, Харкові, Львові, Вінниці, Івано-Франківську та Рівному.

Щороку на кафедрі набувають досвіду, практикуються у викладанні англійської та німецької мов студенти та волонтери з різних країн світу.

Протягом грудня-лютого 2013-2014 років на кафедрі набуває досвіду, практикується у викладанні німецької та вивченні російської мови студент-бакалавр Дрезденського університету Філіп Менде. Вересень-червень 2013-2014 – англійську мову викладає волонтер з США, стипендіат програми Фулбрайта Еліса Сперлінг. Вересень-жовтень 2013 – набуває досвіду, практикується у викладанні німецької й англійської та вивченні російської мови, організовує для студентів Клуб німецької мови по п'ятницях магістрант-практикант з Віденського університету (Австрія) Елізабет Лехнер.

Викладачі, аспіранти та магістранти кафедри щорічно виступають з доповідями на міжнародних конференціях та беруть участь в міжнародних програмах в Україні, Сполученому Королівстві, США, Німеччині, Польщі, Литві, Вірменії, Грузії. Для підвищення рівня знань з німецької мови студенти мають змогу відвідувати Штутгарт, Мюнхен та Відень за програмою DAAD.

Студенти беруть активну участь у міжнародних освітніх проектах, грантових програмах, програмах обміну (Erasmus+, DAAD, TEMPUS, Work and Travel, ZAV, CCUSA, AISEC).

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua