Роботи, захищені під керівництвом Кобякової Ірини Карпівни (кандидат філологічних наук, професор)

Владислава Куліш. Поетичні образи мовчання в англомовному художньому дискурсі (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Запорізький національний університет, 2017.

Віталій Дорда. Лінгвальні та соціолінгвальні характеристики англомовного студентського сленгу США кінця XX – початку XXI століть (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Запорізький національний університет, 2014.

Галина Чуланова. Лінгво-прагматичні особливості тексту-регулятиву в рекламно-художньому дискурсі сучасної англійської мови. (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Донецький національний університет, 2012.

Наталія Рева. Структурно-семантичні та функціональні характеристики англомовної реклами косметичних засобів для жінок (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Донецький національний університет, 2013.

Олеся Єгорова.  Лінгвокогнітивні аспекти актуалізації невизначеної кількості в англомовному дискурсі (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Херсонський державний університет, 2012.

 

 Роботи, захищені під керівництвом Швачко Світлани Олексіївни (доктор філологічних наук, професор)

Анна Козловська. Прагматичний аспект категорії інформативності англомовних синоптичних текстів газетно-публіцистичного стилю (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2003.

Ірина Соколова. Прагматико-комунікативні характеристики категорії повтору в текстах-анонсах (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2002.

Марина Черник. Номінативно-стилістичні та комунікативно-дискурсивні параметри актуалізації феномену мистецтва (на матеріалі англомовних художніх текстів) (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Запорізький національний університет, 2017.

Оксана Литвинко. Словотвірні та семантичні характеристики англійської термінологічної підсистеми машинобудування (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2007. 

Олена Ємельянова. Мовлєннєве вираження статусу адресата в англомовному художньому дискурсі закоханих (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2006.

Олена Корень. Системно-функціональні особливості англійських прислів'їв (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2000.

Олена Медвідь. Системно-функціональні особливості квантитативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови) (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2001.

Олена Овсянко. Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів’їв у художньому та публіцистичному дискурсах (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Запорізький національний університет, 2017.

Ольга Лещенко. Особливості реалізації антропоцентричності в англомовних казках (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Київський державний лінгвістичний університет, 1996. 

Ольга Шуменко. Денумеральні утворення у сучасних англомовних художніх текстах (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Донецький національний університет, 2012.

Світлана Баранова. Вираження кількісно-якісних відношень синтаксичними структурами англійської мови (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Харківський державний університет, 1997.

Світлана Журавльова. Реализация вопросительности как супрасинтаксического элемента в нетипичных текстах (на материале англоязычных текстов) (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Київський національний лінгвістичний університет, 1996. 

Юлія Косенко. Структурно-семантичні і функціональні особливості метакомунікативного блоку прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Донецький національний університет, 2008.

 

Роботи, захищені під керівництвом Медвідь Олени Миколаївни (кандидат філологічних наук, доцент) 

Антоніна Прокопенко. Інтерв'ю в передвиборчому американському дискурсі: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Донецький національний університет, 2013.

Олена Попова. Передвиборчий дискурс США в динаміці англійської мови середини XX – початку XXI століть (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Запорізький національний університет, 2014.

 

Роботи, захищені під керівництвом Баранової Світлани Володимирівни (кандидат філологічних наук, доцент)

Анна Зінченко. Вторинні номінації невизначеної кількості в англомовному публіцистичному дискурсі: лінгвокогнітивний та прагмастилістичний аспекти (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Запорізький національний університет, 2021.

Оксана Бровкіна. Стратегії англомовного родинного дискурсу в ситуаціях відвертого спілкування, утішання, непорозуміння (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2015.

 

Роботи, захищені під керівництвом Таценко Наталії Віталіївни (доктор філологічних наук, доцент)

Віталій Степанов. Лінгвосинергетичний аспект концепту ПОЛІТИКА в сучасному американському англомовному дискурсі (дисертація доктора філософії за спеціальністю 035 "Філологія"). Запорізький національний університет, 2021.

Ірина Ущаповська. Структурно-семантичні, соціолінгвальні та прагматичні параметри мови бренду: мультимодальний підхід (на матеріалі англомовних брендів кави) (дисертація канд. філол. наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови"). Запорізький національний університет, 2020.

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua