Зав. кафедри германської філології, канд. філол. наук, проф. Ірина Кобякова керує дисертаційною роботою Анни Решітько , аспірантки кафедри ГФ.
За період існування кафедри під керівництвом канд. філол. наук, проф. Ірини Кобякової захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук:

Владислава Куліш Поетичні образи мовчання в англомовному художньому дискурсі. Спеціальність 10.02.04. – германські мови - 2017

Віталій Дорда Лінгвальні та соціолінгвальні характеристики англомовного студентського сленгу США кінця XX - початку XXI століть. Спеціальність 10.02.04 – германські мови, - 2014

Наталія Рева Структурно-семантичні та функціональні характеристики англомовної реклами косметичних засобів для жінок: автореферат... канд. філол. наук, 2013Cпеціальність 10.02.04 - германські мови, 2013. – 18 с. 

Галина Чуланова  Лінгво-прагматичні особливості тексту-регулятиву в рекламно-художньому дискурсі сучасної англійської мови. Спеціальність 10.02.04 – германські мови. - 2012

Олеся Єгорова  Лінгвокогнітивні аспекти актуалізації невизначеної кількості в англомовному дискурсі: автореф. дис. ... канд. філол. наук: Спеціальність 10.02.04 – германські мови; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2012. - 20 с.

Під керівництвом академіка Академії Наук Вищої школи України, доктора філол. наук, професора Світлани Швачко -

Марина Черник  Номінативно-стилістичні та комунікативно-дискурсивні параметри актуалізації феномену мистецтва (на матеріалі англомовних художніх текстів). Спеціальність 10.02.04 – германські мови - 2018

Олена Овсянко Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів’їв у художньому та публіцистичному дискурсах. Спеціальність 10.02.04 – германські мови - 2017

Ольга Шуменко  Денумеральні утворення у сучасних англомовних художніх текстах: автореф. дис. ... канд. філол. наук. Спеціальність 10.02.04 – германські мови - 2012. - 20 c.

Юлія Косенко Структурно-семантичні і функціональні особливості метакомунікативного блоку прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). 2012. Спеціальність 10.02.04 – германські мови. - 2008. – 24 с.

Оксана Литвинко Словотвірні та семантичні характеристики англійської термінологічної підсистеми машинобудування: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04; Спеціальність 10.02.04 – германські мови. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2007. – 20 с.

Олена Ємельянова  Мовлєннєве вираження статусу адресата в англомовному художньому дискурсі закоханих: автореф. дис. … канд. філол. наук: Спеціальність 10.02.04 – германські мови; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 20 с.

 Анна Козловська Прагматичний аспект категорії інформативності англомовних синоптичних текстів газетно-публіцистичного стилю: автореф. дис. ... канд. філол. наук: Спеціальність 10.02.04 – германські мови; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2003. – 19 с.

Ірина Соколова Прагматико-комунікативні характе- ристики категорії повтору в текстах-анонсах: автореф. дис. ... канд. філол. наук: Спеціальність 10.02.04 – германські мови; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2002. – 19 с.

Олена Медвідь Системно-функціональні особливості квантитативних одиниць (на матеріалі сучасної англійської мови): автореф. дис. ... канд. філол. наук: Спеціальність 10.02.04 – германські мови; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2001. – 18 с.

Олена Корінь Системно-функціональні особливості англійських прислів'їв: автореф. дис. ... канд. філол. наук: Спеціальність 10.02.04 – германські мови; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2000. – 19 с.

Світлана Баранова Вираження кількісно-якісних відношень синтаксичними структурами англійської мови: дис.… канд. філол. наук; Спеціальність 10.02.04 – германські мови; Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна. – Х., 1997. – 17 с.

Ольга Лещенко Особливості реалізації антропоцентричності в англомовних казках: автореф. дис. … канд. філол. наук.: Спеціальність 10.02.04 – германські мови; Київський державний лінгвістичний університет. – Київ, 1996. – 21 с.

Світлана Журавльова Реализация вопросительности как супрасинтаксического элемента в нетипичных текстах (на материале англоязычных текстов) : дис. ... канд. филол. наук: Спеціальність 10.02.04 – германські мови; Киевский государственный лингвистический университет. – К., 1996. – 205 с.

 
Під керівництвом канд. філол. наук., доц. Олени Медвідь:

Олена Попова , Антоніна Прокопенко.

Зав. кафедри германської філології, канд. філол. наук, проф. Ірина Кобякова керує магістерськими роботами студентів-філологів Державного університету ім. Шота Руставеліб м.Батумі (Грузія). Професор Батумского державного університету ім. Шота Руставелі М. Арошидзе керує магістерськими роботами студентів спеціалізації "Філологія" СумДУ.
Науково-педагогічні працівники кафедри ГФ постійно ведуть активну наукову роботу в рамках основних напрямків наукових досліджень кафедри ГФ. Детально ознайомитись з темами та результатами досліджень можна на персональних сторінках професорсько-викладацького складу кафедри ГФ

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua