Посада: професор, завідувач кафедри германської філології СумДУ

Науковий ступінь, звання: кандидат філологічних наук (1996), професор (2015)

Основні дисципліни: "Історія англійської мови зі змістовим модулем:  історія перекладу"; "Вступ до мовознавства зі змістовим модулем: вступ до перекладознавства"; "Вступ до германського мовознавства; історія германських мов"

Наукові інтереси: мовознавство, перекладознавство, текстологія

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: 68-78-80, 33-70-35

Кімната: ЕТ – 430

 

Посилання на авторські профілі:

SCOPUS

Google Scholar

ResearchGate

ORCID

 

 

Освіта та кар'єра:

1985 року закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка за спеціальністю "Англійська та німецька мова".

До 1992 р. – викладач кафедри іноземних мов Вільнюського вищого командного училища радіоелектроніки.

Листопад 1993 р. – липень 1996 р. – аспірант Сумського державного педагогічного інституту.

1996 року захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

1997 – 2001 рр. – доцент кафедри перекладу Сумського державного університету.

Травень 2001 р. – листопад 2007 р. – завідувач каф. перекладу Сумського державного університету.

З листопада 2008 р. – завідувач каф. германської філології Сумського державного університету.

14-17 жовтня 2013 р. у Вроцлавскому університеті одержала сертифікат учасника  ІІ Симпозіуму "Education Culture and Society - Nowadays Challenges", який об’єднав науковців з Великої Британії, США, Німеччини, Литви, України, Білорусі, Польщі, Росії та Румунії.

Січень – березень 2014 р. – пройшла стажування в Амстердамському університеті та одержала сертифікат "Introduction to Communication Science".

28 лютого 2014 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-014/0017  в Міжнародному науково-аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” (Лондон).

15 грудня 2015 р. прісвоєно зчене звання професора кафедри германської філології.

06 червня 2016 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-064/0049  в Міжнародному науково–аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” (Лондон).

27 березня 2017 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-017/0021  в Міжнародному науково-аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” (Лондон).

27 червня 2017 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-017/0054  в Міжнародному науково-аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” (Лондон). 

18 травня 2020 професор Кобякова І.К. визнана в проекті "Успішний керівник у сучасному освітньому просторі України-2019".

Кобякова І.К. є гарантом освітньої програми  035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська"; освітній  ступінь "Магістр".

 

Науково-дослідні роботи:

Когнітовно-прагматична корелятивність семантичного простору мови (№ 0115U005773)

Онтогносеологічні модуси філологічних інновацій (№ 0120U103119)

 

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад:

  • Керівництво роботою студента Ємельянова Д., який зайняв 2 місце у I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу «Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)», 2019 рік
  • Керівництво роботою студентки Левкович Д., яка зайняла 2 місце у I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу «Соціолінгвістика», 2020 рік
  • Керівництво роботою студентки Ковальової А., яка зайняла 3 місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу «Соціолінгвістика» (2020 рік) та I місце у II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з розділу «Переклад» (2021 рік)

 

Робота з аспірантами та здобувачами:

Під керівництвом проф. Кобякової І К. захистили кандидатські дисертації 5 аспірантів  зі спеціальності 10.02.04 (германські мови) 

 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

 

Навчальні посібники

  1. Кобякова І.К., Кобяков О.М., Хайнц А.  Латинська мова. Суми: СумДУ, 2020. 292 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77668.
  2. Коbyakova І.К., Yemelyanova O.V., Kulish V.S. Justice and law. Sumy: Sumy State University, 2020. 236 p. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77669/3/Kobiakova_Pravosuddia.pdf.
  3. Кобякова И.К., Швачко С.А. Введение  в  сравнительную  типологию номинативных  и коммуникативных  единиц  английского,  русского  и  украинского языков. Сумы: Сумский государственный университет, 2017. 199 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64564.
  4. Кобякова І.К. Навчати перекладу. Суми: СумДУ, 2013. 159 с. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30281

Монографії

1. Кобякова І.К., Швачко С.О. Осмислення інтеграції мовотворчої функції в сучасних лінгвістичних студіях. Innovative Pathway for the Development of Modern Philological Sciences in Ukraine and EU Countries:. Volume 1. Riga: Baltija Publishing, 2021. P. 295-310. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83209.

2. Кобякова І. К., Швачко С.О., Анохіна Т.О.  Об’єкти перекладознавства. Суми: СумДУ, 2019. 222 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75497.

3. Кобякова І.К., Швачко С.О. Спадщина Кобзаря: категорія негації від Торонто до Києва. Канадознавство: суспільство, культура, мова. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 117-128. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73087.

4. Kobyakova І., Shvachko S. Canadian humour: language and speech deviations. Ukraine-Canada: Modern Scientific Studies (volume 3). Lutsk: Vezha-Druk, 2018. P. 42-50. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68790.

Статті

1. Kobyakova I., Anokhina T., Shvachko S. Testing tools for writing and publishing E-dictionaries. COLINS-2021: 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (22-23 April 2021, Kharkiv, Ukraine). Volume 2870. Р. 590-600. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2870 (Scopus).

2. Kobyakova I. Going parallel: using earlier translations as background for facilitating re-translation technique. COLINS 2020: 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems. (23-24 April 2020, Lviv, Ukraine). Volume 2604. Р. 249-258 (Scopus).

3. Кобякова І.К., Чайка Т.Ю. Проблема збереження глибинної структури тексту під час перекладу (на прикладі текстів економічної спрямованості). Південний архів. Серія "Філологічні науки". 2020. Випуск LXXXIII. С. 84-93. URL: https://doi.org/10.32999/ksu2663-2691/2020-83-16.

4. Кобякова І.К., Решитько А.Д. Основні концепти фантазійного дискурсу. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. 2020. Випуск 187. С. 220-224. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77036.

5. Kobyakova I.K., Ovsianko O.L., Shvachko S.O. Dimensions of nominative and communicative units. Нова філологія. 2020. Випуск 79. С. 46-53. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77755.

6. Kobyakova I., Mishchenko A. Grammatical aspects of translation. Філологічні трактати. 2018. Том 10. № 2. C. 60–66. URL: https://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2018-2/2.pdf.

7. Кобякова І.К., Швачко С.О., Анохіна Т.О. Лакуни лексико-семантичного поля ГУМОР: лексикографічний аспект. Записки з романо-германської філології. 2018. Випуск 1 (40). С. 54-64. URL: http://rgnotes.onu.edu.ua/article/view/137059.

8. Kobyakova I., Plakhonina A., Emelyanov D. Ukrainian and English enigmatic texts: translation Aspects. Філологічні трактати. 2018. Том 10. Випуск 1. C. 46-49. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68955

9. Kobyakova I. Communicative behavior: gender aspect. Філологічні трактати. 2018. Том 10. №3. C. 49–52. URL: https://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2018-3/10.pdf.

10. Kobyakova I., Habenko M. The challenges of legal texts translation in terms of European integration. Філологічні трактати. 2017. Том 9. Issue 4. C. 39-45. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/65793

11. Kobyakova I., Baranova S., Polishchuk I. Quantitative phraseological units: translation aspects. Філологічні трактати. 2017. Том 9. Випуск 1. C. 57-62. URL: https://tractatus.sumdu.edu.ua/index.php/journal/article/view/145

 

Міжнародна активність: 

2019 р. – ІІ Всесвітній конгрес  в реальному та віртуальному режимі «East-West: The Intersection of Culture» (підвищення кваліфікації). Kyoto Sangyo University.

Реалізація індивідуальних грантів за фінансуванням іноземними та міжнародними організаціями.

2017 р. Кобякова І.К. стажувалася у Батумському державному університеті ім. Шота Руставелі  (Грузія). Взяла участь у IX Міжнародному форумі «GEO-CULTURAL SPACE: SMART-TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND SOCIAL ENVIROMENT».

 

Підвищення кваліфікації:

Сумський державний університет, підвищення кваліфікації за накопичувальною системою (свідоцтво: СН №05408289/2995-21; дата: 05.11.2021; обсяг: 6 кредитів ЄКТС, 180 годин)

 

Участь у редколегіях:

Член редакційної колегії наукового журналу «Записки з романо-германської філології», включеного до переліку наукових фахових видань України (з 2018 року)

 

Відзнаки:

2020 року проф. Кобякова  І.К. визнана в проекті "Успішний керівник у сучасному освітньому просторі України-2019".

2019 року проф. Кобякова І.К. одержала подяку Української спілки германістів вищої школи України за активну науково-методичну діяльність та популяризацію наукових досягнень.

Кобякова Ірина Карпівна отримала почесну грамоту голови Сумської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, вагомі досягнення у науково-методичній роботі.

2018 рік – Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

У 2014-2017 роках ставала призером першості з наукової аналалитики в рамках проекту GISAP.

 

Інші активності:

Член Асоціації українських германістів, Всеукраїнської спілки викладачів перекладу

 

 

 

 

 

 

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua