Професор, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри германської філології

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел. (0542) 68-78-80, 33-70-35

кімната ЕТ – 430

Google Scholar

Wikipedia 

ResearchGate 

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

В 1985 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мова.

До 1992 р. - викладач кафедри іноземних мов Вільнюського вищого командного училища радіоелектроніки.

З листопада 1993 р. по липень 1996 р. - аспірант Сумського державного педагогічного інституту.

В 1996 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченко.

З 1997 р. по 2001 р. - доцент кафедри перекладу Сумського державного університету.

З травня 2001 р. по листопад 2007 р. зав. каф. перекладу Сумського державного університету.

З листопада 2008 р. по теперішній час зав. каф. германської філології Сумського державного університету.

У Вроцлавскому університеті 14 -17 жовтня 2013 р. одержала сертифікат учасника  ІІ Симпозіуму "Education Culture and Society - Nowadays Challenges" http://nowadays.pl, який об’єднав науковців з Великої Британії, США, Німеччини, Литви, України, Білорусі, Польщі, Росії та Румунії.

З січня  по березень 2014 р. пройшла стажування  в університеті Амстердаму (University of Amsterdam) та одержала підтверджуючий сертифікат з Introduction to Communication Science.

28 лютого 2014 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-014/0017  в Міжнародному науково –аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” в Лондоні.

15 грудня 2015 прісвоєно зчене звання професора кафедрі германської філології

06 червня 2016 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-064/0049  в Міжнародному науково –аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” в Лондоні.

27 березня 2017 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-017/0021  в Міжнародному науково –аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” в Лондоні.

27 червня 2017 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-017/0054  в Міжнародному науково –аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” в Лондоні. 

18 травня 2020 проф. Кобякова  І.К. визнана в проекті "Успішний керівник у сучасному освітньому просторі України-2019"

Є гарантом освітньої програми  035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська »; освітній  ступінь Бакалавр

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Історія англійської мови зі змістовим модулем:  історія перекладу
Вступ до мовознавства зі змістовим модулем: вступ до перекладознавства”
Вступ до германського мовознавства
Історія германських мов

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Мовознавство, перекладознавство, текстологія.

СТАЖУВАННЯ та ГРАНТИ

2019 р. - ІІ Всесвітній конгрес  в реальному та віртуальному режимі «East-West: The Intersection of Culture» (підвищення кваліфікації стажування) - Kyoto Sangyo University, Kyoto, (Japan)

Реалізація індивідуальних грантів за фінансуванням іноземними/міжнародними організаціями міжнародний науковий грант – PDD підтримка для встановлення інформаційного центру з метою надання інформації про НАТО та суміжних тем для вчених, студентів та інших зацікавлених представників громадськості

2017 р. - Кобякова І.К. стажувалася у Батумському державному університеті ім. Шота Руставелі  (Грузія); та взяли участь у IX Міжнародному форумі «GEO-CULTURAL SPACE: SMART-TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND SOCIAL ENVIROMENT» (ГЕОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР: СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА СОЦІУМІ).

 ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Навчальні посібники

 1. Кобякова, І.К.  Латинська мова: навч. посіб. / А. Хайнц; перекл.: О.М. Кобяков, І.К. Кобякова. — Суми: СумДУ, 2020. — 292 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77668
 2. Коbyakova, І. К. Justice and Law : study guide / О. V. Yemelyanova, V. S. Kulish. – 2 nd еdition, updated and expanded. – Sumy : Sumy State University, 2020. – 236 p https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77669/3/Kobiakova_Pravosuddia.pdf
 3. Кобякова И.К. Введение  в  сравнительную  типологию номинативных  и коммуникативных  единиц  английского,  русского  и  украинского языков : учеб. пособие / И. К. Кобякова, С. А. Швачко. – Сумы: Сумский государственный университет, 2017. – 199 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64564
 4.  Коbyakova, І.К. Justice and Law [Текст]: study guide / І.К. Коbyakova, О.V. Yemelyanova. - Sumy: Sumy State University, 2014. - 211 p. + Гриф МОН
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34857
 5. Кобякова, І.К. Навчати перекладу: навч. посіб. / І.К. Кобякова. - Суми: СумДУ, 2013. - 159 с. + Гриф МОН
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30281

НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографії
1. Кобякова І. К.  Об’єкти перекладознавства: монографія / С. О. Швачко, Т. О. Анохіна. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 222 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75497

2. Кобякова І.К. Спадщина Кобзаря: категорія негації від Торонто до Києва / С.О. Швачко // Канадознавство: суспільство, культура, мова: Collective monograph. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 117-128. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73087

3. Kobyakova І. Canadian Humour: Language and Speech Deviations: monograph / S. Shvachko, // Ukraine-Canada: Modern Scientific Studies: Collective Monograph. Book 3. - Lutsk: Vezha-Druk, 2018. - P. 42-50. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68790

Статті:

 1. Коbyakova, І. К. Justice and Law : study guide / О. V. Yemelyanova, V. S. Kulish. – 2 nd еdition, updated and expanded. – Sumy : Sumy 1. Kobyakova I. T. Going parallel: using earlier translations as background for facilitating re-translation technique  // 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. - Vol. 2604, Р.249-258.- Scopus
 2. Kobyakova I. Linguocognitive Aspects of Humour Category/ S. Shvachko, // II World Congress in Real and Virtual Mode East-West: The Intersection of Cultures. – Japan, Кіоtо: Tanaka Print, 2019. – Vol. I. – P. 17-23. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74575   Scopus
 3. Kobyakova I. Lingo-cognitive Aspects of Nothing Problem (Lexicographical  Experiment) // Science and Education a New Dimension. Philology, VII (60), Issue: 204. - 2019. - P. 82-85. https://doi.org/10.31174/SEND-Ph2019-204VII60-20 https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/74575/1/Shvachko_Kobyakov_Kobyakova.pdf
 4. Kobyakova I. COMMUNICATIVE-MEDIATORY FUNCTION OF SECONDARY TEXTREVIEWS/ D. Movchan, G.Chulanova, I. Kobyakova // Advanced Education. - N 7. - Kyiv: Kyiv Polytechnic Institute, 2017. - P. 108- 113. http://ae.fl.kpi.ua/article/view/98814 DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.98814 (WoS)
 5. Kobyakova I. Nature of the Linguuocreative Function // GISAP: Philological Sciences. № 14. - London: International Academy of Science and Higher Education. London, - 2017. – P. 15-17.  
 6. Kobyakova I. Teaching Translation: Objective and Methods / I. Kobyakova, S. Shvachko // Advanced Education. - N 5 . - Kyiv: Kyiv Polytechnic Institute, 2016. - P. 9-13. http://ae.fl.kpi.ua/article/view/61242 DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2410-8286.61242 (WoS)
 7. Kobyakova I. The  category of "NOTHING" in translation heritage of JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLION / // GISAP: Philological Sciences. № 10. - London: International Academy of Science and Higher Education. London, - 2016. – P. 33-36.  
 8. Кобякова И.К. Expressiveness in blurbs: syntactic level/ И. Кобякова, Г. Чуланова// 97-ая Международная научно-практическая конференция "Развитие языковых систем в контексте ускоренной динамики общественных отношений" 24 февраля - 02 марта 2015, Лондон.
  Кобякова И.К. Лингво-когнитивный модус английских квантитативных слов/ И.К.Кобякова // 90th International Research and Practice Conference "Problems of combination of individualization and unification in language systems within modern communicative trends" October 09-14, 2014, London. 
 9. Kobyakova I. Verbalization of Humourous Texts / I.Kobyakova // XLVI International Research and Practice Conference "In the beginning there was the Word: history and actual problems of philology and linguistics" March 28 – April02, 2013, London.
 10. Кобякова І.К. Когнітивно-лінгвістичні аспекти мовної гри або від усіх турбот / І.К. Кобякова // Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія: Філологічні наук (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. –  C. 346-350.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29578

НАГОРОДИ

2020 проф. Кобякова  І.К. визнана в проекті "Успішний керівник у сучасному освітньому просторі України-2019"

2019 проф. Кобякова І.К. одержали подяку Української спілки германістів вищої школи  України за активну науково-методичну діяльність та популяризацію наукових досягнень

Кобякова Ірина Карпівна отримала почесну грамоту голови Сумської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, вагомі досягнення у науково-методичній роботі

 2018 р. - Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

В 2014, 2015, 2016 та 2017 стала призером першості з наукової аналалитики в рамках науково-аналітичного проекта 

Професійна активність:

Під керівництвом проф. Кобякової І К. захистили 5 аспірантів  кандидатські дисертації зі спеціальності 10.02.04 –«германські мови»

Член науково-методичної комісії Гуманітарних наук при МОН України з 2019 р.

З травня 2015 професор Кобякова І К. є заступником голови Науково-методичної комісії  з гуманітарних наук та богослов’я МОН України

Громадянська активність

Асоціації українських германістів;

Всеукраїнської спілки викладачів перекладу

 

 

 

 

 

 

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua