Посада: професор кафедри германської філології СумДУ

Науковий ступінь, звання: доктор філологічних наук (1982), професор, академік АН Вищої школи України

Основні дисципліни: "Теорія перекладу", "Науково-дослідна робота"

Наукові інтереси: категорії кількості у дистантних мовах, типологічні аспекти, категорії текстів, метамова перекладу, iнтеграцiя вербальних та невербальних засобів спілкування, наївна та наукова картини світу

 

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: 68-78-81

Кімната: ЕТ-127

 

Посилання на авторські профілі:

SCOPUS

Google ScholarLinkedIn

Wikipedia

ResearchGate

Персональна сторінка

 

Коротка біографія:

У 1971 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еволюція та функціонування слiв-вимiрювачiв у системі англійської мови (на матеріалі слів мiри i ваги»).

У 1982 році захистила докторську дисертацію на тему: «Англійські числівники та їх місце в лексико-семантичному полі кількості».

Протягом 1975–1994 рр. працювала на посаді доцента кафедри англійської мови Сумського державного педінституту їм. А.С.Макаренка.

У період з 1985 до 1993 р. С.О. Швачко очолювала кафедру англійської філології Сумського педагогічного інституту.

У 1995 році з ініціативи Швачко С.О. створюється кафедра перекладу Сумського державного університету.

У 2007 році кафедра перекладу розділилась на дві кафедри: кафедру германської філології та кафедру перекладу.

У травні 2008 року кафедру перекладу було перейменовано на кафедру теорії та практики перекладу.

Професор Швачко С.О. очолювала кафедру теорії та практики перекладу до 2015 року. Зараз вона працює на посаді професора кафедри германської філології.

 

Науково-дослідні роботи:

Когнітовно-прагматична корелятивність семантичного простору мови (№ 0115U005773)

Онтогносеологічні модуси філологічних інновацій (№ 0120U103119)

 

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад:

Керівництво роботою студента Степанова В.В., який зайняв І місце в номінації «Глибина наукового аналізу» у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Переклад» (2017)

 

Робота з аспірантами та здобувачами:

Наукове керівництво здобувача Овсянко О.Л. (захист кандидатської дисертації «Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів’їв у художньому та публіцистичному дискурсах», ДК №041806 від 27.04.2017)

Наукове керівництво здобувача Черник М.В. (захист кандидатської дисертації «Номінативно-стилістичні та комунікативно-дискурсивні параметри актуалізації феномену мистецтва (на матеріалі англомовних художніх текстів), ДК №047104 від 16.05.2018)

 

Основні наукові та навчально-методичні праці:

Монографії

 1. Швачко С.О. Сяйво забутих слів. Суми: СумДУ, 2012. 107 с. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30178.
 2. Shvachko S., Kobyakova I. Canadian humour: language and speech deviations. Ukraine-Canada: Modern Scientific Studies (Volume 3). Lutsk, 2018. P. 42-50. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68790.
 3. Швачко С.О., Кобякова І.К., Анохіна Т.О. Об’єкти перекладознавства. Суми: СумДУ, 2019. 222 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75497.
 4. Швачко С.О., Кобякова І.К. Спадщина Кобзаря: категорія негації від Торонто до Києва. Канадознавство: суспільство, культура, мова. Луцьк, 2019. С. 117-128. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73087.
 5. Кобякова І.К., Швачко С.О. Осмислення інтеграції мовотворчої функції в сучасних лінгвістичних студіях. Innovative Pathway for the Development of Modern Philological Sciences in Ukraine and EU Countries (Volume 1). Riga: Baltija Publishing, 2021. P. 295-310. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83209

Наукові посібники

 1. Швачко С.О., Кобякова І.К. Вступ до мовознавства. Суми: СумДУ, 2003. 112 с. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2510.
 2. Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу. Вінниця: Фоліант, 2004. 112 с.
 3. Швачко С.О. Сага про квантитативну родину. Мова й дискурс: вимір і вимірювання: міжвузівський збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка АН Вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. Суми: СумДУ, 2010. С. 227–231.

Навчальні посібники

 1. Швачко С.О. Навчити вчитися! Вінниця: Нова Книга, 2006. 136 с.
 2. Швачко С.О. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти. Вінниця: Нова Книга, 2008. 128 с.
 3. Швачко С.О., Баранова С.В., Кобякова І.К. та ін. Числівник англійської мови. Суми: СумДУ, 2010. 171 с. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2753.
 4. Швачко С.О., Шуменко О.А. У царині денумеральних конструювань. Суми: СумДУ, 2013. 198 с. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32630

Навчально-методичні посібники

 1. Швачко С.О. Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності: конспект лекцій. Суми: СумДУ, 2011. 139 с.
 2. Швачко С.О. Сага про нумеральні та денумеральні одиниці в англомовному дискурсі: методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності» для студ. спец. 7.020303 «Переклад», 8.020303 «Переклад» денної форми навчання. Суми: СумДУ, 2012. 34 с.
 3. Швачко С.О. Теорія перекладу: для студ. спец. 7.02030304, 8.02030304 «Переклад» денної форми навчання. Суми: СумДУ, 2013. 130 с. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32631.
 4. Швачко С.О. та ін. Методичні вказівки: вимоги до оформлення курсових та випускних (бакалаврських та дипломних) робіт. Суми: СумДУ, 2013. 48 с.

Статті

 1. Shvachko S., Kobyakova I., Anokhina T. Testing tools for writing and publishing E-dictionaries. COLINS-2021: 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (22-23 April 2021, Kharkiv, Ukraine). Volume 2870. Р. 590-600. URL: http://ceur-ws.org/Vol-2870 (Scopus).

 2. Shvachko S., Kobyakova I. Going parallel: using earlier translations as background for facilitating re-translation technique. COLINS 2020: 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (23-24 April 2020, Lviv, Ukraine). Volume 2604. Р. 249-258 (Scopus).

 3. Швачко С. Специфіка гумору в мережі інтернет. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. 2020. Том 2. №2. Випуск 187. С. 230-235. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76880.

 4. Shvachko S., Kobyakova I.K., Ovsianko S.O. Dimensions of nominative and communicative units. Нова філологія. 2020. Випуск 79. С. 46-53.

 5. Kobyakova I., Shvachko S., Kobyakov O. Linguocognitive aspects of humour category. II World Congress in Real and Virtual Mode East-West: The Intersection of Cultures. Кіоtо: Tanaka Print, 2019. Volume I. P. 17-23. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74575   (Scopus).

 6. Shvachko S. Lingo-cognitive aspects of NOTHING problem (lexicographical experiment). Science and Education a New Dimension. Philology. 2019. VII (60), Issue: 204. P. 82-85. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/74575/1/Shvachko_Kobyakov_Kobyakova.pdf.

 7. Shvachko S., Kobyakova I., Stepanov V. Modeling the HUMAN LIFE frame concept on the basis of a Fredrich Nietzsche’s philosophical-aphorism corpus. The role of ratio of verbal and nonverbal means of communication against the background of the increasing value of information and intensity of its turnover: materials digest of the CXXXIX International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Philology (Lon, March 4 – March 10, 2017). London: IASHE, 2017. P. 11-16.

 8. Shvachko S., Kobyakova I. Teaching translation: objective and methods. Advanced Education. Issue 5. Kyiv: Kyiv Polytechnic Institute, 2016. P. 9-13. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45366 (Web of Science).

 9. Shvachko S. The category of NOTHING in translation heritage of JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLION. GISAP: Philological Sciences. 2016. №10. P. 33-36.

 

Міжнародна активність:

Швачко С.О. стажувалася у Великій Британiї та США. Вона є почесним членом школи ім. Т Рузвельта (Сан-Антонiо, Техас). Двiчi номiнувалась Американським бiблiографiчним інститутом Жінкою року

У 2012 р. проходила стажування у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна

Міжнародна конференція "Наука без кордонів у 21 ст."

Стажувалася в Угорщині ("Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe")

 

Підвищення кваліфікації:

Сумський державний університет, підвищення кваліфікації за накопичувальною системою (свідоцтво: СН №05408289/2994-21; дата: 05.11.2021; обсяг: 6 кредитів ЄКТС, 180 годин)

 

Інші активності:

Член спеціалізованих вчених рад при Херсонському державному університетi та Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразiна

Член редколегії наукових збірників (Вісники Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Сумського державного університету, Київського національного лінгвістичного університету тощо)

Член Асоціації когнітивістів України

Член Національної федерації наукової аналітики (філологічні науки) України з 2015 року

Член редакційної колегії наукового журналу «Записки з романо-германської філології», включеного до переліку наукових фахових видань України (з 2018)

 

Відзнаки:

Швачко С.О. має наступні відзнаки та почесні звання: знак «Відмінник народної освіти України» (1984 р.), медаль А.С. Макаренка за високі показники у навчально-виховній роботі зі студентами (1988 р.), «Заслужений професор Сумського державного університету» (2005 р.), звання «Жінка року» Американського бібліографічного інституту (2005 р.), «Відмінник освіти України» (2007 р.), почесна грамота Академії педагогічних наук України "За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 60-річчя заснування закладу" (вересень 2008 р.), нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (2010 р.), знак "Петро Могила" Міністерства освіти і науки України (2010 р.). Одержала дипломи в Міжнародному науково-аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” (2014-2017 р.р.) в Лондоні.

В 2016 та 2017 стала призером першості з наукової аналалитики в рамках науково-аналітичного проекту (GISAP).

2018 р. нагороджена Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення».

Академік АН Вищої школи України, д. філол. н., проф. Швачко С.О. зазначена в 2019 р. в Літописі сучасної освіти і науки України: «Наукові школи, авторські системи та концепції».

2021 року з нагоди ювілейної річниці Незалежності України та за видатні заслуги у сфері вищої освіти Світлана Олексіївна нагороджена медаллю «30 років Незалежності України».

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua