Кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської філології, Директор Центру українсько-польської співпраці «Sloboda».

 

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ – 412

Google Scholar

Independent Academia

ResearchGate

LinkedIn

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

В 1995 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мови.
З 1995 р. по 2003 р. – викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету.
З 2000 р. по 2003 р. виконувала обов’язки заступника завідуючого кафедри іноземних мов СНАУ з наукової роботи.
З 2003 р. по 2016 р.– старший викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету (у тому числі за сумісництвом під час навчання в аспірантурі).
З листопада 2015 р. по жовтень 2018 р. навчалась в аспірантурі Сумського державного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.
У грудні 2018 р. отримала ступінь Магістра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» професійна кваліфікація менеджер (управитель) з адміністративною діяльністю; менеджер-аналітик.
У вересні 2020 захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді Запорізького національного університету. Тема дисертації: Структурно-семантичні, соціолінгвальні та прагматичні параметри мови бренду: мультимодальний підхід (на матеріалі англомовних брендів кави).
З листопада 2018 – старший викладач кафедри германської філології СумДУ

 СТАЖУВАННЯ

 25-29.11.2018 - Baltic University Programme PhD Students Training, Rogow, Lodz University of Technology, Poland https://www.balticuniv.uu.se/education/phd-training/phd-students-training/

 Професійна активність

Член Спілки германістів вищої школи України.
Короткостроковий  перекладач місії ОБСЄ на виборах в Україні з 2006 р. https://electionexpert.odihr.pl/Home/UserIndex
Перекладацька  діяльність (зокрема, у проекті «Створення та розвиток коаліції», тренінг для сумських підприємців; супровід представників Центру інформації та документації НАТО в Україні, відкриття виставки “Формула безпеки Україна-НАТО”; на міжнародному бізнес-форумі «Sumy Invest Bridge», Сумська торгово-промислової палата; на переговорах з представниками Європейського Інвестиційного Банку з метою підписання грантового контракту в рамках реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти», Сумська міська рада; на заходах до 70-річча НАТО, Сумський державний університет).

 ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 30 квітня по 15 травня 2017 р. працювала хостез (асистентом делегації Словенії) під час проведення Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017  у Києві.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ
Практичний курс англійської мови, практика перекладу міжнародної економічної термінології, основи теорії мовної комунікації.
 
СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
Комунікативна лінгвістика, лінгвопрагматика, семіотика, соціолінгвістика, кроскультурна комунікація.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

   1.  Ущаповська І В. Національно-культурне сприйняття креолізованого рекламного тексту (на матеріалі телевізійної реклами кави)  / І. В. Ущаповська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. Вернадского. том 26 (65) №1 Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь, 2013. – С.409-414 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75810
2.    Ущаповська І. В. Ідіоетнічні ознаки проксеміки та хронеміки як невербальних кодів кроскультурної комунікації / І. В. Ущаповська // Збірник наукових праць. «Актуальні проблеми філології та перекладознавства».  Випуск десятий.  – Хмельницький, 2016. – Том 3. – С. 170-174 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45072
3.    Ущаповська І. В. Етнокультурне маркування невербальних кодів простору та часу / І. В. Ущаповська // «Філологічні трактати». – Суми, 2016. – Том 8, №2 – С. 160-166 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46242

4.    Ushchapovska I. V. Convergence of brand language elements / I. V.  Ushchapovska // «Філологічні трактати». – Суми, 2017. –  Том 9. №1. – С. 115-121 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52885

5.    Tatsenko N., Kozlovska G., Ushchapovska I. The universal pragmatic principle of cooperation in the light of empathic communication / N. Tatsenko, G. Kozlovska, I. Ushchapovska // International Journal of Advanced Research (IJAR). – 5(8) – рр. 795-799 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59741

6.    Ущаповська І. В.  Соціолінгвістичні аспекти мови кавових брендів / І. В. Ущаповська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Одеса, 2017.  –  №30, Том 2. – С. 55-57 ISSN 2409-1154  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73093

7.    Ущаповська І. В. Особливості функціонування слогана та фрази-відлуння (на прикладі брендів кави) / І. В. Ущаповська // Вчені записки ТНУ імені   В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації.  – Том 30 (69),    № 2 Ч. 1.– Київ. – 2019. – С. 130-137 ISSN 2663-6077  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75811

8.    Ushchapovska I. Multimodal features of descriptive texts: case study of coffee brands. / Iryna Ushchapovska // World Science, 2020.  – 1(53). – Vol.3. –  pp. 23-26 https://doi.org/10.31435/rsglobal_ws/31012020/6907 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77426

9.    Ushchapovska I. Linguistic and pragmatic parameters of the phenomenon of patriotism in the formation of a national brand (a case study of the language of contemporary media) / I. Ushchapovska, O. Markova // «Філологічні трактати». – Суми, 2020. – Том 12, №1. – С. 126-134 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/78979

10.    Ushchapovska I. Idioethnic Features of Multimodal Advertising Texts: a Case Study of Coffee Commercials / I. Ushchapovska, D. Movchan and H. Chulanova // SKASE Journal of theoretical linguistics (SCOPUS), 2020. – Vol. 17, № 5. – рр. 208-222. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81631

11.    Ущаповська І. В. Використання візуальної мови для формування успішних світових брендів / І. В. Ущаповська // Збірник матеріалів VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2015. – С. 224-227 http://univd.edu.ua/general/publishing/konf/106.pdf

12.    Ущаповська І. В. Соціокультурні та ідіоетнічні аспекти рекламної комунікації / І. В. Ущаповська // Матеріали всеукраїнської наукової Інтернет - конференції «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір».  – Умань, 2016. – С.113 -116 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45076

13.    Ущаповська І. В. Вербальні та невербальні аспекти мови бренду / І. В. Ущаповська // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»).  –  Харків, 2016. – С. 87-88 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45075

14.    Ущаповська І. В. До визначення лінгвістичної сутності бренду / І. В. Ущаповська // Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції  «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва». – Тернопіль, 2016. – Частина 2 – С. 267-268 https://ternopilds.te.ua/wp-content/uploads/2018/06/20-21-10-16-2.pdf

15.    Ущаповська І. В. Комунікативні та соціокультурні характеристики бренду / І. В. Ущаповська //  Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Професійна комунікація: мова і культура». – Житомир, 2016. – С. 118-119 http://eprints.zu.edu.ua/Вебінар.pdf

16.    Ущаповська І. В. Семіотика мови бренду / І. В. Ущаповська //  International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”. – Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. –  рр. 128-132  https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77497

17.    Ущаповська І. В. Мультимодальний підхід як інструмент дослідження мови бренду в сучасних лінгвістичних наукових студіях / І. В. Ущаповська //  «Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи». – Суми, 2017. – С. 185-188 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67225

18.    Ущаповська І. В. Бренд-дискурс як лінгвальний складник бренд-комунікацій / І. В. Ущаповська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук». – Запоріжжя, 2017. – С. 61-63  https://core.ac.uk/download/pdf/132225556.pdf

19.    Ущаповська І. В.  Мова бренду: модуси та мультимодальна узгодженість /  І. В. Ущаповська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів». – Львів, 2017. – С. 126-128 http://www.logos.lviv.ua/

20.    Ushchapovska I.  Sociolinguistic aspects of coffee brands / Iryna Ushchapovska // International research and practice conference “Modern philology: relevant issues and prospects of research”. – Lublin: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2017. – pp. 137-140 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77498

21.    Ущаповська І. В.  Слоган та фраза-відлуння в мові бренду: порівняльний аналіз / І. В. Ущаповська // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід». – Одеса, 2018. – С. 57-62 https://drive.google.com/file/d/1ArAtUVvBxenIx_Z7XvnijWGx82xzasqL/view

22.    Ущаповська І. В.  Фраза-відлуння як важливий вербальний компонент мови бренду / І. В. Ущаповська // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників СумДу «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства». – Суми, 2018. – С. 461-465 https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/68012/1/konn_2018.pdf

23.    Ushchapovska I. Linguistic and pragmatic aspects of the brand language: multimodal approach (coffee brands as a case study) / Iryna Ushchapovska // Book of Abstracts. The Baltic University Programme, VI PhD Students Training Interdisciplinary-Multicultural-International. – Rogow, Poland, 2018. –   рр. 11 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75815

24.    Ushchapovska I. Identity approach of brand management: why invest in the brand identity / Iryna Ushchapovska // Матеріали конференції «Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку». –  Харків, 2018. – С. 202-204

25.    Ущаповська І. Емотивність як антропоцентричний лінгвальний потенціал сторітелінгу у формуванні цінностей бренду / І. Ущаповська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал сучасної освіти та науки».  –  Київ, 2020. –  С. 256-260 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81634

26.    Ущаповська І. В. Назва бренду: до визначення маркетингових та лінгвістичних характеристик / І. Ущаповська // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука: пам'ятаючи про минуле, творимо майбутнє». Київ, 2020. –  С. 268-271  https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/81635
 

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua