Старший викладач кафедри германської філології, Директор Центру українсько-польської співпраці «Слобода».

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ – 412

Google Scholar

Independent Academia

ResearchGate

LinkedIn

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

В 1995 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мови.

З 1995 р. по 2003 р. – викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету.

З 2003 р. по 2016 р.– старший викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету (у т.ч. за сумісництвом під час навчання в аспірантурі).

З 2000 р. по 2005 р. виконувала обов’язки заступника завідуючого кафедри іноземних мов СНАУ з наукової роботи.

З 2006 р. – короткостроковий перекладач місії ОБСЄ на виборах в Україні.

З листопада 2015 р. по жовтень 2018 р. - навчання в аспірантурі Сумського державного університету з відривом від виробництва за напрямом 10.02.04 – германські мови.

Тема дисертації: «Лінгвопрагматичні та соціолінгвістичні характеристики мови бренду: мультимодальний підхід (на матеріалі англомовних брендів кави)». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор кафедри германської філології Кобякова Ірина Карпівна.

З листопада 2018 – старший викладач кафедри германської філології СумДу

У грудні 2018 р. отримала ступінь Магістра зі спеціальності  «Публічне управління та адміністрування» освітньої програми «Адміністративний менеджмент» професійна кваліфікація менеджер (управитель) з адміністративною діяльністю; менеджер-аналітик.

 

СТАЖУВАННЯ

25-27.11.2018 - Baltic University Programme PhD Students Training, Rogow, Poland.

 

Професійна активність

Член Спілки германістів вищої школи України.

Короткостроковий  перекладач місії ОБСЄ на виборах в Україні з 2006 р. https://electionexpert.odihr.pl/Home/UserIndex

 

Перекладацька  діяльність (зокрема, у проекті «Створення та розвиток коаліції», тренінг для сумських підприємців; супровід представників Центру інформації та документації НАТО в Україні, відкриття виставки “Формула безпеки Україна-НАТО”; на міжнародному бізнес-форумі «Sumy Invest Bridge», Сумська торгово-промислової палата; на переговорах з представниками Європейського Інвестиційного Банку з метою підписання грантового контракту в рамках реалізації проекту «Підвищення енергоефективності в закладах дошкільної освіти», Сумська міська рада; на заходах до 70-річча НАТО, Сумський державний університет).

 

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 30 квітня по 15 травня 2017 р. працювала хостез (асистентом делегації Словенії) під час проведення Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017  у Києві.

 

Онлайн-курси підвищення кваліфікації

20.04.2015 – 17.05.2015 – Understanding language (University of Southampton, UK);

11.05.2015 – 21.06.2015 – Understanding EILTS (British Council);

11 - 12.2015 – Intercultural communication (Shanghai International Studies University (SISU) China)

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови (1, 4 курси), практика перекладу міжнародної економічної термінології (3 курс), основи теорії мовної комунікації (1 курс).

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Мовознавство, перекладознавство, комунікативна лінгвістика, прагматика, семіотика, кроскультурна комунікація.

Участь у виконанні держбюджетних НДР та наукових господарчих договорів і грантів з оплатою праці:

Договір № 54.18-02.15/17.СП від 15.12.2015

  

ОСТАННІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

 1. Ущаповська І. В. Соціокультурні та ідіоетнічні аспекти рекламної комунікації / І. В. Ущаповська // Матеріали всеукраїнської наукової Інтернет - конференції «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір». – Умань, 2016. – С.113 -116.
 2. Ущаповська І. В. Вербальні та невербальні аспекти мови бренду / І. В. Ущаповська // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»). – Харків, 2016. – С. 87-88.
 3. Ushchapovska I. V., Importance of cross-cultural competence and cross-cultural empathy / I. V. Ushchapovska, M. Celebi // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка». – Суми, 2015 – Ч.4. – С.139-142.
 4. Ущаповська І. В. Використання візуальної мови для формування успішних світових брендів. / І. В. Ущаповська // Збірник матеріалів VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2015 – С. 224-227.
 5. Ushchapovska IVBrand language as the means of cross-cultural communications. / IVUshchapovskaJAOgonna //Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» – Суми, 2014. – Ч.4. – С. 138-143.
 6.  Ущаповська І В. Національно-культурна специфіка сприйняття креолізованого рекламного тексту (на прикладі телевізійної реклами) / І. В. Ущаповська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. Вернадского. том 26 (65) №1 Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь, 2013. – С.409-417.
 7. Ущаповська І. В. Ідіоетнічні ознаки проксеміки та хронеміки як невербальних кодів кроскультурної комунікації / І. В. Ущаповська // Збірник наукових праць. «Актуальні проблеми філології та перекладознавства». Випуск десятий. – Хмельницький, 2016. – Том 3. – С. 170-174
 1. Ущаповська І. В. Етнокультурне маркування невербальних кодів простору та часу / І. В. Ущаповська // «Філологічні трактати». – Суми, 2016. – Том 8, №2 – С. 160-166
 2. Ущаповська І. В. Соціокультурні та ідіоетнічні аспекти рекламної комунікації / І. В. Ущаповська // Матеріали всеукраїнської наукової Інтернет - конференції «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір». – Умань, 2016. – С.113 -116.
 3. Ущаповська І. В. Вербальні та невербальні аспекти мови бренду / І. В. Ущаповська // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»). – Харків, 2016. – С. 87-88.
 4. Ushchapovska I. V. Importance of cross-cultural competence and cross-cultural empathy / I. V. Ushchapovska, M. Celebi // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка». – Суми, 2015. – Ч.4. – С.139-142.
 5. Ущаповська І. В. Використання візуальної мови для формування успішних світових брендів / І. В. Ущаповська // Збірник матеріалів VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2015. – С. 224-227.
 6. Ushchapovska S. V. Developing empathy in cross-cultural communication / I. V. Ushchapovska, Zh. Muhuyeva // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей «Перcпективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці». – Житомир, 2016. – С. 103-104
 7. Ushchapovska I. V. Convergence of brand language elements / I. V. Ushchapovska // Filolohichni traktaty. – Sumy, 2017. – Vol. 9. № 1. – P. 115-121
 8.  Tatsenko N., Kozlovska G., Ushchapovska I. The universal pragmatic principle of cooperation in the light of empathic communication / N. Tatsenko, G. Kozlovska, Ushchapovska // International Journal of Advanced Research (IJAR). – 5(8) – P. 795-799
 9. Ущаповська І. В. До визначення лінгвістичної сутності бренду / І. В. Ущаповська // Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва». – Тернопіль, 2016. – Частина 2 – С. 267-268
 10. Ущаповська І. В. Комунікативні та соціокультурні характеристики бренду / І. В. Ущаповська // Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Професійна комунікація: мова і культура». – Житомир, 2016. – С. 118-119
 11. Ущаповская И. Кросс-культурные аспекты рекламной коммуникации / И. Ущаповская // Материалы IV международной научной студенческой конференции «Русский язык в ХХI веке: исследования молодых». – Астана, 2017. – С. 224-226
 12. Ущаповська І. В. Семіотика мови бренду / І. В. Ущаповська // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”. – Lublin, Republic of Poland, 2017. – P. 128-132
 13. Ущаповська І. В. Мультимодальний підхід як інструмент дослідження мови бренду в сучасних лінгвістичних наукових студіях / І. В. Ущаповська // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції «Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи». – Суми, 2017. – С. 185-188
 14. Ущаповська І. В. Бренд-дискурс як лінгвальний складник бренд-комунікацій / І. В. Ущаповська // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук». - Запоріжжя, 2017. – С. 61-63 
 15. Ущаповська І. В. Мова бренду: модуси та мультимодальна узгодженість / І. В. Ущаповська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Філологічні науки в умовах сучасних трансформаційних процесів». – Львів, 2017. – С. 126-128
 16. Ushchapovska I. Sociolinguistic aspects of coffee brands / Iryna Ushchapovska // International research and practice conference “Modern philology: relevant issues and prospects of research”. – Lublin, Republic of Poland, 2017. – P. 137-140
 17. Ущаповська І. В. Слоган та фраза-відлуння в мові бренду: порівняльний аналіз / І. В. Ущаповська // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених «Вплив нових медіа: міждисциплінарний підхід». – Одеса, 2018. – С. 57-62
 18. Ущаповська І. В. Фраза-відлуння як важливий вербальний компонент мови бренду / І. В. Ущаповська // Матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників СумДу «Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства». – Суми, 2018. – С. 461-465
 19. Ущаповська І. В. Соціолінгвістичні аспекти мови кавових брендів / І. В. Ущаповська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. – Одеса, 2017. –  №30, Том 2. – С. 55-57 ISSN 2409-1154
 20. Ushchapovska I. Linguistic and pragmatic aspects of the brand language: multimodal approach (coffee brands as a case study) / Iryna Ushchapovska // Book of Abstracts. The Baltic University Programme, VI PhD Students Training Interdisciplinary-Multicultural-International. – Rogow, Poland, 2018. –  P. 11

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua