Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

e-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Тел. (0542) 68-78-80, 33-70-35

 кімната ЕТ – 420

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

Попова Олена Володимирівна (1982 р.н.) з відзнакою закінчила навчання в СумДУ в 2005 році, здобувши кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

З вересня 2005 року зарахована на посаду викладача кафедри перекладу.

За період роботи 2005 – 2020 роки Попова О.В. виявила високий рівень підготовки та гарні кваліфікаційні, методичні здібності у сфері викладання, працює зі студентами всіх шести курсів, викладаючи: «Практичний курс англійської мови» (1 – 5 курси), «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови» (1 – 4 курси), «Практика перекладу англійської мови» (2 – 5 курси), лекційні курси «Лінгвокраїнознавство англомовних країн» (1 курс) та «Переклад конференцій» (5 та 6 курси). Бере активну учать у науково-методичному житті кафедри:

 • керівництво науково-дослідницькою роботою студентів 3 – 6-го курсів з подальшою публікацією спільних робіт (у сукупному складі понад 40 тез та статей фахових і закордонних);
 • публікація самостійних тез та статей, фахових статей, закордонних публікацій, а також публікацій у співавторстві з викладачами кафедри германської філології (у загальному доробку 62 публікації (18,1 друк. арк.), з яких 1 публікація SCOPUS; 8 публікацій у співавторстві з викладачами кафедри ГФ; 12 закордонних публікацій; 6 методичних вказівок; 1 конспект лекцій);
 • участь у розробці держбюджетної теми «Механізми впливу інститутів громадського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні» (№ 15.01.10-02.16/18.ЗП).

2009 – 2012 роки – навчання в аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

2014 рік – захист кандидатської дисертації у Спеціалізованій Вченій Раді Запорізького національного університету («Передвиборчий дискурс США в динаміці англійської мови середини XX – початку XXI століть»). Диплом: ДК № 022186.

2018 рік - присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента АД № 000710).

За 12 років педагогічного стажу в СумДУ паралельно з викладацькою діяльністю Попова О.В. виконувала обов’язки:

 • технічного секретаря на засіданнях Вченої ради гуманітарного факультету (2006 – 2009рр.);
 • секретаря ДЕК кафедри теорії та практики перекладу (2006 – 2009 рр.);
 • з 2015 року і до тепер – заступник завідувача кафедри германської філології;
 • у 2016 та 2017 рр. – голова фахового журі при проведенні ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови;
 • у 2017 році стала членом галузевої конкурсної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Переклад», який проходив на базі Львівського національного університету імені Івана Франка 22-25 березня 2017р.;
 •  у 2017 році – голова комісії при проведенні контрольної роботи з німецької мови учнів-членів Малої Академії наук України (18 лютого 2017р.).

Діяльність представника ПВС будь-якого ВНЗ не обмежується виключно педагогічною, методичною роботою, а й вимагає постійного вдосконалення фахових навичок. Відтак, у червні-липні 2016 року було пройдено курси та складено іспит з німецької мови від Goethe Institut на здобуття сертифікату рівня В2.

1-12 травня 2017р. разом із групою студентів 3-4 курсів (загалом 10 осіб) було здійснено поїздку до Німеччини в рамках стипендії від DAAD Studienreisen, що є реалізацією програми студентської мобільності. Під час цієї поїздки було відвідано 4 німецькі університети: Вільний університет Берлін, Європейський університет Віадріна в м. Франкфурт на Одері, Технічний університет Дрезден, Технічний університет Хемніц. Дана поїздка є ще однією складовою до вдосконалення фахових здібностей Попової О.В., адже передбачала відвідання лекцій, практичних занять, круглих столів, Work-Shops з обговорення фахових здібностей представників соціально-гуманітарного напрямку освіти.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Теорія дискурсу, прагматика, нормотворчі процеси сучасної англійської мови, перекладознавство.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Конспект лекцій:

Popova, О.V. Regional linguistics and geography of English speaking counties. Lecture notes. - Sumy : Sumy State University, 2016. – 125 p.

OCW: http://ocw.sumdu.edu.ua/content/847#node67156

Методичні вказівки:

 1. 4034 Methodological Instructions in Practical Course of English : for the students of speciality 6.020303 "Philology" of the full-time course of study / N. A. Prykhodko, Ye.V. Popova. — Sumy : Sumy State University, 2016. — 38 p.
 2. 3872 Methodological Instructions for Independent Work for the Course of Culturally Oriented Linguistics : for the students of speciality 6.020303 "Philology" of the full-time course of study / N. A. Prykhodko, Ye.V. Popova, Ye.V. Nasarenko. — Sumy : Sumy State University, 2015. — 26 p.

 НАУКОВІ ПРАЦІ

 Статті:

 1. Popova, O. Pejorative Lexis as a Component of a Politician’s Self-presentation [Text] / O.Popova, N. Prikhodko, V. Volvach // The first international congress on social sciences and humanities “Ukraine-Europe”. – Vienna : East-West, 2017. – P. 39–44.
  2.    Popova, O. Impact Mechanisms of Civil Society on European Integration of Ukraine / S. Dehtiarov, O.Popova, A.Prokopenko, O.Yehorova, etc.// Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – 181 p.
  3.    Popova, O. The Concept of European Integration in the EU-Ukraine Perspective: Notional and Interpretative Aspects of Language Expression / O.Popova, A.Prokopenko, O.Yehorova // On-Line Journal Modelling the New Europe. - Cluj-Napoca, Romania :  Babes-Bolyai University, 2019. - № 29. - P. 53-77.
 2. Popova, O. Pejorative Lexis as a Component of a Politician’s Self-presentation [Text] / O.Popova, N. Prikhodko, V. Volvach // The first international congress on social sciences and humanities “Ukraine-Europe”. – Vienna : East-West, 2017. – P. 39–44.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55997
 3. Попова, О.В. Впливова функція дискурсу змі Великобританії в процесі BREXIT[Текст] / О.В. Попова, А.С. Бондаренко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. – Випуск 64. – Ч. 2. – С. 91–94.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56431
 4. Попова, О.В. Біблеїзми vs вульгаризми – барометр соціальної освіченості [Текст] / О.В. Попова, О.С. Стовпак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Випуск 61. – С. 114–117.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44639
 5. Попова, О.В. Імплікована vs експлікована складові директивів у виконавчих наказах Барака Обами [Текст] / О.В. Попова, М.В. Хоруженко // Наукові записки. – Випуск 145. - Серія : Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець В.Ф. Лисенко, 2016. – С. 213–217.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44500
 6. Popova, O. Mythological Component of Poetic Images in the Works of Mark Strand [Text] / O.Popova, N. Prikhodko, T. Osipenko // East European Scientific Journal. – 2016 – Volume 1. – 2(6). P. 167–170.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44518
 7. Попова, О.В. Детермінологізація у політичному дискурсі США як маркер динамічних процесів англійської мови [Текст] / О.В. Попова, І.О. Дяченко // Наукові студії – XXI (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ): Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка. – Випуск 3: У 2-х т. / Редколегія: Р.В. Болдирев (головний редактор, голова редколегії) та ін. – К.: МІЛЕНІУМ, 2014. – Вип. 3, А (І т.), В (ІІ т.). – С. 73 – 79.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41042
 8. Попова, О.В. Динаміка часо-видових граматичних категорій англійського дієслова в передвиборчому дискурсі США [Текст] / О.В. Попова, Н.А. Приходько // Наукові записки. Серія "Філологічні науки (мовознавство)". – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф. – 2015. - Випуск 136. - С. 331–336.      http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40822
 9. Попова, О.В. Підготовка фахівця усного перекладу на слух [Текст] / О.В. Попова // Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя : тези доповідей X Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 13–14 листопада 2014 р. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – С. 115-117.      http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38078
 10. Попова, О.В. Підмова політичного дискурсу США –відзеркалення його основних дискурсивних властивостей / О.В. Попова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 66. – С 176–180.      http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37097
 11. Попова, О.В. Політичний дискурс США як поле реалізації біблеїзмів “GOD”, “BLESS” [Текст] / О.В. Попова, К.І. Ткаченко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". - 2015. - Випуск 53. - С. 193-195. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40310
 12. Попова, О.В. Misunderestimate – на шляху від оказіоналізму до неологізму [Текст] / О.В. Попова, Т.Ю. Курило // Наукові записки. Серія "Філологічні науки (мовознавство)". – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф. – 2015. - Випуск 137. - С. 81–85. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40839
 13. Попова, О.В. Динаміка лексичних варіантів у передвиборчому дискурсі США [Текст] / О.В.Попова, Н.А.Приходько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 44. – С. 250–252.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34337
 14. Popova, Y.V. Grammatical and Lexical Constituent of Pre-Election Discourse [Text]/ Y.V. Popova, Y.V. Yemelyanova, N.A. Prikhodko // Middle-East Journal of Scientific Research. – 2014. – № 19 (1). – С. 48-51.urilo, T. “Bushisms” – occasionalisms, historicisms or usual lexical and grammatical units [Текст] / T.Kurilo, Y. Nikonenko, Y. Popova // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. – Vienna: East West, 2014. – P. 261–265. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34103
 15. Вірчак, Г.О. Лексичні пріорітети в передвиборчій агітації Барака Обами [Текст] / Г.О. Вірчак, О.В. Попова // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. – Vienna: East West, 2014. – P. 321–326.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34102

 

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua