Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

кімната ЕТ – 419

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1993 році закінчила факультет іноземних мов Сумського педагогічного інституту ім. Антона Семеновича Макаренко, має диплом за спеціальністю “Англійська та німецька мови”.

Після закінчення Сумського педагогічного інституту ім. Антона Семеновича Макаренко з 16серпня 1993 року по вересень 1993 року працювала вчителем англійської та німецької мов у середній загально-освітній школі № 10 міста Суми.

З вересня 1993 року по січень 1996 року працювала викладачем англійської мови у Сумському будівельному технікуму.

З січня 1996 року по жовтень 2008 року працювала викладачем Сумського машинобудівного коледжу.

З листопада 2008 по жовтень 2011 навчалася в аспірантурі Сумського державного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04 –  германські мови.

З листопада 2011 року працює викладачем кафедри германської філології Сумського державного університету.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Донецького національного університету.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови, практика перекладу з англійської мови, переклад юридичної термінології, переклад текстів з цивільного права та основи наукових досліджень з іноземної філології.

Лінгвістика, мовознавство

 НАУКОВІ ПРАЦІ

Статті:

1. Шуменко О., Шишкін М. Лексико-семантичний рівень категорії оцінки в англійській мові / Шуменко О., Шишкін М. / Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали сьомої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 18–19 квітня 2019 р.) / уклад. : О. М. Євтушенко. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 454 с. – С.75-79.
2. Шуменко О., Кобилецька. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: Матеріали сьомої Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 18–19 квітня 2019 р.) / уклад. : О. М. Євтушенко. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 454 с.
3. Shumenko O. A., Kostriukova V. O., Lexical-semantic and structural-functional peculiarities of lexical reduplicates in English / Shumenko O. A., Kostriukova V. O / збірник наукових праць у Науковому віснику міжнародного гуманітарного університету, – Серія: Філологія, № 38 (2), Одеса, 2019, С. 177-180.
4. Shumenko O, Vasylenko K, Compaunding as the Most Productive Type of Word Formation in English Fiction Texts (based on the series of novels by George Martin “A Game of Thrones) / Shumenko O, Vasylenko K. /«Філологічні трактати», Cуми, СумДУ, Том 10, № 1, 2018, P. 106-111.
5. Shumenko O, Nazarchuk V. The Main Features of Translation of Comparative Phraseological Units in German Discourse / Shumenko O, Nazarchuk V./ «Філологічні трактати», Cуми, СумДУ, Том 10, № 2, 2018, P. 77-82.
6. Shumenko, O., Inshina, N., Kashenko, P., & Kostriukova, V. Functional and Semantic Features of the English Composed Adjectives (Based on the English Fiction Discourse) / Shumenko O., Inshina, N., Kashenko, P., & Kostriukova, V./«Філологічні трактати», Cуми, СумДУ, Том 10, № 3, 2018, P. 82-91.
7. Шуменко О. А., Куприенко Е. Статус числительніх английского язіка во фразеологических единицах при переводе / Шуменко О. А, Куприенко Е. / збірник наукових праць у Науковому віснику Херсонського державного університету, – Серія: Перекладознавство та міжкультурна комунікація, № 1, Херсон, 2017, С. 85-89.
8. Шуменко О. А., Прокопенко А. В. Вербокреативні вектори англійської лексеми як вихідної одиниці для денумеральних утворень / Шуменко О. А, Прокопенко А. В. / збірник наукових праць у Науково-практичному журналі «Одеський лінгвістичний вісник» Національного університету «Одеська юридична академія», – Випуск 10, том 1, Одеса, 2017, С. 132-135.
9. Шуменко О. А., Прокопенко А. В. Статус неконфліктної стратегії в політичному інтерв’ю (на матеріалі американського медіаполітичного дискурсу) / Шуменко О. А, Прокопенко А. В. / збірник наукових праць у Науковому віснику міжнародного гуманітарного університету, – Серія: Філологія, № 22, Одеса, 2016, С. 135-139.
10. Shumenko O., Prokopenko A., Reva N. Characteristics of the parts of speech in the cosmetics magazine advertisement for women / Reva N., Prokopenko A., Shumenko O. // 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2015, SGEM 2015 Conference Proceedings . – Albena , Bulgaria : Aug 26 – Sept 01, Book 1, Vol . 2. – P . 129 – 136.
11. Шуменко О. А., Швачко С. А., Куприенко Е. POLYFUNCTIONALITY OF THE ENGLISH QUANTITATIVE WORDS / О. А. Шуменко // Problems of combination of individualization and unification in language systems within modern communicative trends (Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XC International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Philology (London, October 09 – 14, 2014) / International Academy of Science and Higher Education – London: IASHE, 2015, - p. 62, P. 16-18.
12. Шуменко О. А. Денумеральная деривация квантитативных единиц в английском языке / О. А. Шуменко // Development of language systems in the context of accelerated dynamics of public relations (Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the XCVII International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Philology (London, February 24 – March 02, 2015) / International Academy of Science and Higher Education – London: IASHE, 2015, p. 50, P. 14-16.
13. Shvachko S. O., Shumenko O. A. Epidigmatic nature of quantitative words / Shvachko S. O., Shumenko O. A / «Філологічні трактати», Cуми, СумДУ, Том 7, № 1, 2015, P. 56-61.
14. Шуменко О. А. Технологическое образование учащихся / Шуменко О. А. / СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО образования / cборник материалов V Международной заочной научно-практической конференции 11 – 14 марта 2015 г., г. Стерлитамак, Российская Федерация – г. Актобе, Республика Казахстан, часть І, C. 114-118.
15. Шуменко О. А., Швачко С. О. Ословлення аксіологічних параметрів денотатів на матеріалі англомовного дискурсу / Шуменко О. А.,Швачко С. О. / збірник наукових праць у Науковому віснику Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, − Серія Філологічні науки МОВОЗНАВСТВО, №3(304), 2015. – С. 115-121.
16. Shumenko O. A., Reva N.S. Noun status in the cosmetics advertisements for women / Shumenko O. A., Reva N.S. / The role of linguistics and verbal communications in the process of informational support of ethnic originality of nations and their progressive interaction (Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXI International Research and Practice Conference and III stage of the Championship in Philology (London, November 4 – November 11, 2015) / International Academy of Science and Higher Education – London: IASHE, 2015, p. 59, P. 21-22.
17. Шуменко О. А. Фразеологические единицы английского языка с числительными при переводе / О. А. Шуменко // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. Сборник научных статей. Выпуск 4. – Н. Новгород: Бюро переводов "Альба", 2014. – 233 с. – С. 218-226.
18. Шуменко О. А. Семантика числительных английского язика во фразеологических единицах / О. А. Шуменко // Modern Linguistic Systems as Instruments of the Reality Transformation: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Philological sciences. (London, February 20 – February 25, 2014) / International Academy of Science and Higher Education – London: IASHE, 2014. – 86 p. – P. 13-15.
19. Шуменко О. А., Куценко Є. О. Числівникові морфеми у денумеральних утвореннях англійської мови / О. А. Шуменко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства (матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, 21-22 квітня, 2014, Суми) – Суми, СумДУ. – 456 с. – С. 24-28.
20. Шуменко О. А., Куприенко Е. Vectors of denumeral derivation / О. А. Шуменко // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. Vol. 2. Humanities and social sciences: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California, – 2014, 218 pp. – P. 210-213.
21. Шуменко О. А. Спустошеність числівників / О. А. Шуменко, М. Ткаченко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету ІФСК. (Суми 19-20 квітня 2013 р.). Ч. І – Суми, СумДУ. – 127 с. – С. 52-54.
22. Шуменко О. А. Словотвірні особливості вторинних утворень / О. А. Шуменко // Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В. Д. Каліущенко]. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Т.10 – №2(29) – 156 c. – С. 33-43.
23. Шуменко О. А. Semantic evolution of quantitative words / О. А. Шуменко //http://gisap.eu/ru/user/reset/6569/1364494651/48e3d6d2a6696337cd7cb13326c24682
24. Шуменко О. А. Числительные в переводе / О. А. Шуменко // Conference Multidimensional Translation: From Science to Arts Baltic International Academу, Riga, 19-20 April 2013.
25. Шуменко О. А. Лінгвістичний статус денумеративів / О. А. Шуменко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету ІФСК. (Суми 19-20 квітня 2013 р.). Ч. І – Суми, СумДУ. – 127 с. – С. 52-54
26. Шуменко О. А. Лексические параллели числительных английского языка / О. А. Шуменко // сб. материалов ХІ международной научно-практической конференции «Современная филология : теория и практика» – Москва, 2012. – С. 191-193.
27. Шуменко О. А. Семантичне навантаження фразеологічних одиниць з числівником / О. А. Шуменко // Функциональна лінгвістика : наук. журнал ⁄ Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти; науч. ред. А. Н. Рудяков – Том № 4. – Симферополь, 2012. – 346 с. – С. 326-328.
28. Шуменко О. А. Концептуальные и семантико-грамматические исследования: памяти проф. Евгения Александровича Пименова / О. А. Шуменко // сборник научных статей; отв. ред. М. В. Пименова. – Москва : ИЯ РАН, 2011. – 828 с. (Серия «Филологический сборник». Вып. 11).
29. Шуменко О. А. Словотворчі та сполучувальні характеристики денумеративів (на матеріалі англомовних художніх текстів) / О. А. Шуменко // Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В. Д. Каліущенко]. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Т.7. – №2(20) – 205 c. – С. 73-84.
30. Шуменко О. А. Внутрішньочастиномовні та позачастиномовні характеристики числівників в англійській мові / О. А. Шуменко // Наукові записки. – Випуск 89 (4). – Серія “Філологічні науки (мовознавство)” : У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2010. – 366 с. – С. 86-89.
31. Шуменко О. А. Словотворчі потенції англомовних денумеративів / О. А. Шуменко // збірник наукових праць у Науковому віснику Волинського національного університету імені Лесі Українки, − Серія Філологічні науки МОВОЗНАВСТВО, №8, 2010. – С. 445-447.
32. Шуменко О. А. Сполучувальність англійських числівників” / О. А. Шуменко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 22. – Том 2. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. –263 с. – С. 194-196.
33. Шуменко О. А. Структурные и семантические векторы денумеральных дериватов / О. А. Шуменко // Актуальные проблемы лингвистического образования: сб. матер V-й Международ. науч. конф. Самара, 12 ноября, 2009 г. ⁄ отв. ред. А. В. Карышева. –Самара : Самар. гуманит. акад., 2009. – 367 с. – С. 307-310.
34. Шуменко О. А. Концепція денумеративного моделювання / О. А. Шуменко // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Концептологія в системі гуманітарних наук” − Полтава : ПДПУ, ФОП Гаража М.Ф., 2009. – 92 с. – С. 87-89.

НАГОРОДИ
В 2014, 2015, 2016 та 2017 стала призером першості з наукової аналалитики в рамках науково-аналітичного проекта (GISAP) 

Громадянська активність:

Член асоціації когнітивістів України.

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua