Історія створення та розвитку кафедри

2022

Ст. викладач Алла Красуля отримала Стипендію Уряду Латвії для проведення наукового дослідження у Ризькому технічному університеті (Інститут прикладної лінгвістики, Факультет електронних технологій навчання).

2021

Аспірантка кафедри Вікторія Закусило отримала Стипендію Уряду Литви, грант на навчання в Университеті Вітовта Великого (м. Каунас).

 

Ст. викладач кафедри ГФ Алла Красуля отримала диплом І ступеня за підсумками конкурсу СумДУ «Найкращий викладач очима студентів» 2020-2021.

Ст. викладач кафедри ГФ Ірина Ущаповська отримала диплом ІІ ступеня за підсумками конкурсу СумДУ «Найкращий викладач очима студентів» 2020-2021.

 

Ст. викладач кафедри ГФ Алла Красуля стала призером (І місце) конкурсу «Інновації ІКТ для сучасної освіти ICT4EDU 2021». За результатами видано навчально-методичну розробку «Використання інструментів штучного інтелекту: порівняльний аналіз систем автоматизованого перекладу».

 

Віталій Степанов захистив дисертаційну роботу та отримав ступінь доктора філософії за спеціальністю 035 "Філологія".

 

Анна Зінченко захистила дисертаційну роботу за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" та отримала ступінь кандидата філологічних наук

 

Студентки 5-го курсу Альона Коваленко («Англомовний неоковідокон як репрезентант нової нормальності: перекладацький вимір») й Валерія Рава («Кореляція когнітивних процесів та робочої пам'яті перекладача») посіли перші місця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад», м. Львів.

 

Студентка Марія Руденко посіла II місце за представлену наукову роботу «Вплив власних імен англомовного кінодискурсу на сучасне суспільство» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із соціолінгвістики, м. Львів.

 

Аспірантка Анна Решитько  посіла 2 місце на Всеукраїнському конкурсі художнього перекладу для молодих перекладачів, який відбувся у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

 

Студентка Юлія Козлова посіла II місце за наукову роботу «Пандемійна лексична інноватика англійської мови: особливості творення та функціонування» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, німецька)».

 

Студентка групи Дарина Мельник посіла III місце за наукове дослідження «Структурно-семантичні особливості англомовних рекламних слоганів» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, німецька)».

2020

Ірина Ущаповська, Галина Чуланова та Діана Мовчан стали призерами (ІІІ місце) конкурсу «Педагогічні інновації СумДУ – 2020» за колективний авторський проєкт «Використання методу дизайн-мислення у викладанні практики англійської мови».

 

Ірина Ущаповська захистила дисертаційну роботу за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" та отримала ступінь кандидата філологічних наук.  

 

Алла Красуля стала призером (ІІ місце) конкурсу «Інновації ІКТ для сучасної освіти ICT4EDU 2019-2020» у номінації «Мобільні пристрої в навчальному процесі (BYOD), використання існуючих програмних продуктів». Назва авторського проєкту – «Конвергенція освітніх технологій, педагогіки та методики викладання іноземних мов» у межах дисципліни «Інноваційні освітні технології у викладанні іноземних мов».

2019-2020

Алла Красуля отримала Диплом ІІІ ступеню переможця загальноуніверситетського конкурсу «Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ».

 

Студентка Валерія Рава посіла І місце за наукове дослідження у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із германських мов (англійська, німецька), м. Київ (науковий керівник – доц. Антоніна Прокопенко).

Студентка Аліна Пономаренко посіла ІІІ місце за наукове дослідження у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із германських мов (англійська, німецька), м. Київ (науковий керівник – викл. Олена Назаренко).

 

 

Студентка Альона Коваленко отримала диплом ІІІ ступеня за представлену наукову роботу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з соціолінгвістики, м. Львів.
 

Студентка Діана Левкович нагороджена відзнакою у номінації «За оригінальність ідеї» за представлену наукову роботу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з соціолінгвістики, м. Львів.

Студентка-магістрантка Ірина Куц посіла ІІІ місце у ХI Міжвузівському конкурсі молодих перекладачів на базі факультету  лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету в м. Київ.

2018-2019

Наталія Таценко захистила докторську дисертацію та стала доктором філологічних наук, професором кафедри германської філології.

Грудень 2018

Ст. викладач кафедри ГФ Алла Красуля отримала диплом І ступеня за підсумками конкурсу СумДУ «Найкращий викладач очима студентів».

Вересень 2018

Ст. викладач кафедри ГФ Алла Красуля  стала переможцем у загальноуніверситетському конкурсі СумДУ з використання власних мобільних пристроїв у навчальному процесі.

2016-2017

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт:

Студентка  Коваль Тетяна отримала диплом ІІ ступеня за напрямком "Романо-германські мови і літератури" (м. Херсон).

Студентка  Лящ Ксенія отримала диплом ІІІ ступеня за напрямком "Романо-германські мови і літератури" (м. Херсон).

Студентка  Лазуткіна Юлія отримала диплом ІІІ ступеня за напрямком "Переклад" (м. Львів).

Студенти спеціальності «Переклад» Юлія Лазуткіна, Анастасія Єгорова, Віталій Степанов отримали призові місця в декількох номінаціях за найкращі переклади у щорічному Всеукраїнському студентському конкурсі перекладу «Художнє слово в світовій культурі» (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).

Студентка 2 курсу Маргарита Полупан виборола 3 місце у традиційному конкурсі «Кращий творчий переклад», проведений Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна.

Владислава Куліш, Марина Черник, Олена Овсянко захистили дисертаційні роботи зі спеціальності 10.02.04 «Германські мови» та отримали ступінь кандидата філологічних наук.

Липень  2016

Колектив кафедри посів перше та друге місце у  проекті Global Іnternatіonal Scіentіfіc Analytіcal Project (Лондон, Великобританія). СумДУ посів призове місце в рейтинговій таблиці університетів-учасників міжнародних першостей з наукової аналітики (філологія).

Квітень 2016

Студент 5-го курсу спеціальності «Переклад» Віталій Степанов посів 5 місце (з шести призових) в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з перекладу за напрямком «Англійська мова» (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка).

15 грудня 2015

Кобяковій І.К. присвоєно вчечене звання професора кафедри германської філології.

1 листопада 2015

Об’єднання кафедри ГФ та кафедри ТПП під єдиною назвою «кафедра германської філології».

Квітень 2015

Бровкіна О.В. захистила дисертаційну роботу за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» та отримала ступінь кандидата філологічних наук.

12-14 березня 2015

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція  «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства».

V Всеукраїнська  студентська  науково-практична  конференція «Перекладацькі інновації».

20-річчя спеціальності "Переклад".

2015

Повторна акредитація кафедри. Навчання в магістратурі становить 1,5 роки.

Грудень 2014

Професор Швачко С.О., доценти Кобякова І.К., Шуменко О.А., Чуланова Г.В., викладач Назаренко О.В. виборюють призові місця, сертифікати та винагороди за постійну участь у проекті Global Іnternatіonal Scіentіfіc Analytіcal Project (Лондон, Великобританія) та виводять СумДУ на  перше місце в рейтинговій таблиці університетів-учасників міжнародних першостей з наукової аналітики.

Червень 2014

Перекладацький навчально-методичний центр розширює свої повноваження і послуги, отримає назву ПНМЦ “LinguoStar”.

Квітень 2014

Попова О.В. захистила дисертаційну роботу за спеціальністю «Германські мови» та отримала ступінь кандидата філологічних наук.

2014

Професор Швачко С.О., доценти Кобякова І.К., Шуменко О.А. вступили до Всеукраїнської асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.

Дорда В.О. захищає дисертаційну роботу за спеціальністю «Германські мови» та отримує ступінь кандидата філологічних наук.

Листопад 2013

Кафедра отримала сертифікат з підготовки до міжнародних мовних тестів (TOEFL, IELTS, TOEIC) та пройшла акредитацію при Київському освітньо-екзаменаційному центрі.

Рева Н.С. та Прокопенко А.В. захистили дисертації за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» та отримали ступінь кандидата філологічних наук.

2013

При перекладацькому навчально-методичному центрі створені студентські гуртки: Офіс науки,  Офіс подорожей.

Започатковано конкурс віршів та художнього перекладу «Alter Ego».

2012

Жулавська О.О., Чуланова Г.В., Єгорова О.І., Шуменко О.А., Мовчан Д.В. захистили дисертації за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови» та отримали ступінь кандидата філологічних наук.

2011

Відкрито центр «Конфуцій» за підтримки інституту Конфуція Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна.

2010

Перший випуск магістрів спеціальності «Переклад».

Кафедра пройшла акредитацію.

Започатковано Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Перекладацькі інновації».

2009

Відкрито магістратуру при кафедрі ТПП.

Травень 2008

Зміна назви кафедри на «Теорія та практика перекладу».

2008

Косенко Ю.В. захищає дисертаційну роботу під керівництвом  доктора філологічних наук Швачко С.О.

2007

Поділ кафедри перекладу на кафедру германської філології і кафедру теорії та практики перекладу. Ліцензування кафедри на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр". Зав. каф. теорії та практики перекладу стала Швачко Світлана Олексіївна. Кафедру германської філології очолила Кобякова Ірина Карпівна.

Вересень 2006

Створення на кафедрі Перекладацького навчально-методичного центру (ПНМЦ).

Анохіна Т.О. захищає дисертаційну роботу під керівництвом доктора філологічних наук Зацного Ю.А.

2003

Козловська Г.Б., Соколова І.В. захищають дисертаційні роботи під керівництвом доктора філологічних наук Швачко С.О.

2001

Подолкова С.В., Медвідь О.М. захищають дисертаційні роботи під керівництвом доктора філологічних наук Швачко С.О.

2000

Перший випуск спеціалістів спеціальності «Переклад».

Акредитація спеціальності 7.03.05.07.

1999

Вперше проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства».

Перший випуск бакалаврів спеціальності «Переклад» (6.03.05.07).

1998

Баранова С.В. захищає дисертаційну роботу під керівництвом доктора філологічних наук Швачко С.О.

1996

Кобякова І.К. захищає дисертаційну роботу під керівництвом доктора філологічних наук Карабана В.І.

Журавльова С.І. захищає дисертаційну роботу під керівництвом доктора філологічних наук Швачко С.О.

1995

Створено кафедру «Переклад» з ініціативи академіка Академії наук вищої школи України, доктора філологічних наук, професора Швачко Світлани Олексіївни.

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua