Історія створення та розвитку кафедри

2021

 Анна Зінченко захистила дисертаційну роботу зі спеціальності 10.02.04 – германські мови та отримала ступінь кандидата філологічних наук.

 

Студентки 5-го курсу Альона Коваленко («Англомовний неоковідокон як репрезентант нової нормальності: перекладацький вимір») й Валерія Рава («Кореляція когнітивних процесів та робочої пам'яті перекладача») посіли перші місця у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Переклад», м. Львів;

 

 Студентка Марія Руденко посіла II місце за представлену наукову роботу «Вплив власних імен англомовного кінодискурсу на сучасне суспільство» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із соціолінгвістики, м. Львів;

 

Студентка Марія Руденко посіла II місце за представлену наукову роботу «Вплив власних імен англомовного кінодискурсу на сучасне суспільство» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із соціолінгвістики, м. Львів;

 

Аспірантка Анна Решитько  посіла 2 місце на Всеукраїнському конкурсі художнього перекладу для молодих перекладачів, який відбувся у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка;

 

Студентка Юлія Козлова посіла II місце за наукову роботу «Пандемійна лексична інноватика англійської мови: особливості творення та функціонування» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, німецька);

 

Студентка групи Дарина Мельник посіла III місце за наукове дослідження «Структурно-семантичні особливості англомовних рекламних слоганів» на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.04 «Германські мови (англійська, німецька);

2020

Ірина Ущаповська, Галина Чуланова та Діана Мовчан - призери (ІІІ місце) конкурсу «Педагогічні інновації СумДУ – 2020» за колективний авторський проєкт «Використання методу дизайн-мислення у викладанні практики англійської мови»

Вересень 2020

Ірина Ущаповська захистила дисертаційну роботу зі спеціальності 10.02.04 – германські мови та отримала ступінь кандидата філологічних наук.  

 

 2020

Алла Красуля - призер (ІІ місце) конкурсу «Інновації ІКТ для сучасної освіти ICT4EDU 2019-2020», номінація «Мобільні пристрої в навчальному процесі (BYOD), використання існуючих програмних продуктів». Назва авторського проєкту – «Конвергенція освітніх технологій, педагогіки та методики викладання іноземних мов» у межах дисципліни «Інноваційні освітні технології у викладанні іноземних мов»

 

2019

Алла Красуля отримала Диплом ІІІ ступеню переможця загальноуніверситетського конкурсу «Кращі науково-педагогічні працівники СумДУ»

 

 

 

 

2019-2020 н.р.

Студентка Валерія Рава посіла І місце за наукове дослідження у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із германських мов (англійська, німецька), м. Київ (науковий керівник – доц. Антоніна Прокопенко).

Студентка Аліна Пономаренко посіла ІІІ місце за наукове дослідження у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт із германських мов (англійська, німецька), м. Київ (науковий керівник – викл. Олена Назаренко).

 

 

Студентка Альона Коваленко отримала диплом ІІІ ступеня за представлену наукову роботу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з соціолінгвістики, м. Львів
 

Студентка Діана Левкович нагороджена відзнакою у номінації «За оригінальність ідеї» за представлену наукову роботу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з соціолінгвістики, м. Львів

Студентка-магістрантка Ірина Куц посіла ІІІ місце у ХI Міжвузівському конкурсі молодих перекладачів, на базі факультету  лінгвістики та соціальних комунікацій Національного авіаційного університету в м. Київ.

2018-2019 н.р.

Наталія Таценко захистила докторську дисертацію та отримала звання доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології.

Грудень 2018

Ст. викладач кафедри ГФ Алла Красуля отримала диплом І ступеню за підсумками конкурсу СумДУ «Найкращий викладач очима студентів»

Вересень 2018

Ст. викладач кафедри ГФ Алла Красуля  переможець в загальноуніверситетському конкурсі СумДУ з використання власних мобільних пристроїв у навчальному процесі

2016-2017 н.р.

У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Студентка  Коваль Тетяна отримала диплом ІІ ступеня за напрямком Романо-германські мови і літератури (м. Херсон).

Студентка  Лящ Ксенія отримала диплом ІІІ ступеня за напрямком Романо-германські мови і літератури (м. Херсон).

Студентка  Лазуткіна Юлія отримала диплом ІІІ ступеня за напрямком Переклад (м. Львів).

Владислава Куліш, Антоніна Прокопенко, Олена Овсянко захистили дисертаційні роботи зі спеціальності 10.02.04 – германські мови та отримали ступінь кандидата філологічних наук.

2016-2017 н.р.

Студенти спеціальності «Переклад» Юлія Лазуткіна, Анастасія Єгорова та Віталій Степанов отримали призові місця в декількох номінаціях за найкращі переклади у щорічному Всеукраїнському студентському конкурсі перекладу «Художнє слово в світовій культурі» (Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля).

 Студентка 2 курсу Маргарита Полупан виборола 3 місце у традиційному конкурсі «Кращий творчий переклад», проведений Харківським національним університетом ім. В.Н. Каразіна

Липень  2016

Колектив кафедри виборов перше та друге місце у  проекті Global Іnternatіonal Scіentіfіc Analytіcal Project (Лондон, Великобританія)  та  СумДУ посів призове місце в рейтинговій таблиці університетів-учасників міжнародних першостей з наукової аналітики (філологія) 

Квітень 2016

Студент 5-го курсу спеціальності «Переклад» Віталій Степанов посів почесне 5 місце (з шести призових) в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з перекладу за напрямком англійська мова (Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка)

15 грудня 2015

Кобяковій І.К. присвоєно вчечене звання професора кафедри германської філології

1 листопада 2015

Об’єднання кафедри Гф та кафедри ТПП під єдиною назвою КАФЕДРА ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

2015

Повторна акредитація кафедри. Навчання в магістратурі становить 1,5 роки.

Квітень 2015

Бровкіна О.В. захистила дисертаційну роботу зі спеціальності 10.02.04 – германські мови та отримала ступінь кандидата філологічних наук.

13-14 березня 2015

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція  «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства».

12-13 березня 2015

V Всеукраїнська  студентська  науково-практична  конференція «Перекладацькі інновації».

12-14 березня 2015 

20-річчя спеціальності "Переклад"

Грудень 2014

Проф. Швачко С. О., доц. Кобякова І. К., доц. Шуменко О. А., доц. Чуланова Г.В., викл. Назаренко О.В.  виборюють призові місця, сертифікати та винагороди за постійну участь у проекті Global Іnternatіonal Scіentіfіc Analytіcal Project (Лондон, Великобританія) та виводять СумДУ на  перше місце в рейтинговій таблиці університетів-учасників міжнародних першостей з наукової аналітики.

Червень 2014

Перекладацький навчально-методичний центр розширює свої повноваження і послуги та отримає назву ПНМЦ “LinguoStar”.

2014

Дорда В.О. захищає дисертаційну роботу під керівництвом  канд. філол. наук Кобякової І.К.

Квітень 2014

Попова О. В. захистила дисертаційну роботу отримала ступінь кандидата філологічних наук.

2014

Проф. Швачко С. О., доц. Кобякова І. К., доц. Шуменко О. А. вступили до Всеукраїнської асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.

Листопад 2013

Кафедра отримала сертифікат з підготовки до міжнародних мовних тестів (TOEFL, IELTS, TOEIC) та пройшла акредитацію при Київському освітньо-екзаменаційному центрі.

Листопад 2013

Рева Н. С. та Прокопенко А. В. захистили дисертації зі спеціальності 10.02.04 – германські мови та отримали ступінь кандидата філологічних наук.

2013

При перекладацькому навчально-методичному центрі створені студентські гуртки: Офіс науки,  Офіс подорожей.

2013

Започатковано конкурс віршів та художнього перекладу «Alter Ego».

2012

Жулавська О. О., Чуланова Г. В., Єгорова О. І., Шуменко О. А., Мовчан Д. В. захистили дисертації зі спеціальності 10.02.04 – германські мови та отримали ступінь кандидата філологічних наук.

2012

Єгорова О.І. захищає дисертаційну роботу під керівництвом  канд. філол. наук Кобякової І.К.

2011

Відкрито центр «Конфуцій» за підтримки інституту Конфуція Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

2010

Перший випуск магістрів спеціальності «Переклад».

2010

Започатковано Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію «Перекладацькі інновації».

2010

Перший випуск магістрів спеціальності «Переклад».

Кафедра пройшла акредитацію.

 

2009

Відкрито магістратуру при кафедрі ТПП.

Травень 2008

Зміна назви кафедри на «Теорія та практика перекладу».

2008

Косенко Ю.В. захищає дисертаційну роботу під керівництвом  д-ра філол. наук Швачко С.О.

2007

Поділ кафедри перекладу на дві кафедри: кафедру германської філології та кафедру теорії та практики перекладу. Ліцензування кафедри на отримання освітньо-кваліфікаційного рівня – магістр. Зав. каф. теорії та практики перекладу стала доктор філол. наук, проф. Швачко Світлана Олексіївна. Кафедру германської філології очолила канд. філол. наук, доцент Кобякова Ірина Карпівна.

Вересень 2006

Створення Перекладацького навчально-методичного центру (ПНМЦ) на кафедрі.

Анохіна Т.О. захищає дисертаційну роботу під керівництвом д-ра філол. наук Зацного Ю.А.

 

2003

Козловська Г.Б., Соколова І.В. захищають дисертаційні роботи під керівництвом д-ра філол. наук Швачко С.О.

2001

Подолкова С.В., Медвідь О.М. захищають дисертаційні роботи під керівництвом д-ра філол. наук Швачко С.О.

2000

Перший випуск спеціалістів спеціальності «Переклад».

Акредитація спеціальності 7.03.05.07.

 

1999

Вперше проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства».

   
   

1999

Перший випуск бакалаврів спеціальності «Переклад» (6.03.05.07.).

1998

Баранова С.В. захищає дисертаційну роботу під керівництвом д-ра філол. наук Швачко С.О.

1996

Кобякова І. К. захищає дисертаційну роботу під керівництвом д-ра філол. наук Карабана В.І., Журавльова С.І. захищає дисертаційну роботу під керівництвом д-ра філол. наук Швачко С.О.

1995

Створено кафедру «Переклад» з ініціативи академіка Академії наук вищої школи України, д-ра філол. наук, проф. Швачко Світлани Олексіївни.

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua