Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

 e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. (0542) 33-70-35

кімната ЕТ–409

Google ScholarResearchGate, Scopus

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

09.2015 – по теперішній час – доцент кафедри германської філології Сумського державного університету.

09.2016 – по теперішній час – старший науковий співробітник (за сумісництвом) Науково-дослідного центру історичного краєзнавства; виконавець держтеми № 15.01.10-02.16/18.ЗП «Механізми впливу інститутів громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні».

09.2013–08.2015 – старший викладач кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету.

09.2012 – 05.2013– викладач англійської мови за сумісництвом у Державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка.

2012 – захист дисертаційного дослідження «Лінгвокогнітивні аспекти вербалізації невизначеної кількості в англомовному дискурсі» на спеціалізованому засіданні ради К 67.051.05 Херсонського державного університету; диплом кандидата філологічних наук.

11.2008 – 10.2011 – навчання в аспірантурі Сумського державного університету з відривом від виробництва за напрямом 10.02.04 – германські мови.

08.2008 – 08.2013 – викладач кафедри германської філології Сумського державного університету (зокрема за сумісництвом під час навчання в аспірантурі); викладач кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету за сумісництвом.

2003 – 2008 – навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю «Переклад»: диплом з відзнакою, отримано кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Навчання

01.–02.2021 – Програма підвищення кваліфікації «Українська мова: помічник для кожного на щодень» (Сумський державний університет, Україна)
09.2020 – сертифікат про завершення спеціалізації Virtual Teacher від Division of Continuing Education, University of California (Irvine, USA) на платформі Coursera.
09.2020 – сертифікат про завершення спеціалізації Learn Spanish: Basic Spanish Vocabulary від University of California (Davis, USA) на платформі Coursera.
08.2019 – стипендіат Баварського центру вищої школи для Центральної, Східної та Південної Європи (BAYHOST), навчання в літньому університеті Отто-Фрідріха м. Бамберг, Німеччина
01.2018 – 04.2018 – курс підвищення кваліфікації з підготовки студентів до здачі іспиту на знання німецької мови рівня B2, Goethe-Institut
05.2017 – сертифікат про завершення спеціалізації Academic English: Writing від University of California (Irvine, USA) на платформі Coursera.
08.2013 – стипендіат Баварського центру вищої школи для Центральної, Східної та Південної Європи (BAYHOST), навчання в літньому університеті Отто-Фрідріха м. Бамберг, Німеччина 

Викладання та стажування

07.2019 – стипендіат Goethe-Institut, підвищення кваліфікації за програмою Sprache, Landeskunde und kulturelles Lernen (м. Бремен, Німеччина)
04.2019 – фаховий курс DAAD Landeskunde: Didaktik und Netzwerk (м. Суми, Україна)
07.2017 – участь у програмі підвищення кваліфікації вчителів німецької мови від Goethe-Institut( м. Чернівці).
05.2016 – участь у програмі Erasmus+ Teaching Mobility Programme (Університет ім. І.Кузи, м. Яси, Румунія).

Тренінги
08.2015 – міжнародний семінар “Youth in a Changing Europe” (м. Берлін, Німеччина);
04.2015 –міжнародний тренінг у межах молодіжної програми неформальної освіти Європейської комісії Erasmus+ “Youthful Europe” (м. Київ, Україна);
04.2014 – міжнародний тренінг у межах молодіжної програми неформальної освіти Європейської комісії Erasmus+ “Let's Shape Our Future Ourselves” (с. Хермон, Вайоц-Дзор, Вірменія).

Онлайн-курси підвищення кваліфікації (MOOC):

09.-11.2020 – Machine Translation (Karlsruhe Institute for Technology, Germany)
09.-10.2020 – Онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників шкіл (ТОВ «Едюкейшнал Ера», Україна)
09.2020 – Онлайн-курс «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та керівників закладів ПТО (ТОВ «Едюкейшнал Ера», Україна)
08.-09.2020 – Teach English Now! Teaching Language Online (Arizona State University, USA)
08.-09.2020 – Blended Language Learning: Design and Practice for Teachers (University of Colorado Boulder, USA)
03.–04.2020 – Медіаграмотність для освітян (ГО «Пометеус», Україна)
08.–10.2017 – Towards language universals through lexical semantics: introduction to lexical and semantic typology (Higher School of Economics, Moscow, Russia)
11.2015–02.2016 – TKT (Teaching Knowledge Test) Essentials: Module 2 & 3 (British Council, Ukraine)
12.2015– 01.2016 – Scientific Communication (Moscow Institute of Physics and Technology, RF)
09–12.2015 – Principles and Practice of Computer-Aided Translation (Peking University, Peking, China)
05.–07.2015 – Introduction to Forensic Science (Nanyang Technological University, Singapore)
03.–05.2015 –Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics (Universiteit Leiden, Leiden, Netherlands)
02.–04.2015 – Advertising and Society (Duke University, Durham NC, USA)
02.–03.2015 –Powerful Tools for Teaching and Learning: Web 2.0 Tools (University of Houston System, Texas, USA)
01.–02.2015 – Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching (U.S. Department of State and the University of Oregon, USA)
01.–03.2014 – History and Future of (Mostly)Higher Education (Duke University, Durham NC, USA)
01.–03.2014 – Introduction to Communication Science (University of Amsterdam, Netherlands)
11.–12.2013 – College Writing 2.1x: Principles of Written English (University of California, Berkeley, USA)
09.–11.2013 – Writing in the Sciences (Stanford University, USA)
09.–10.2013 – Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade (Mt. San Jacinto College, San Jacinto, California, USA)

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Практичний курс англійської мови;
 • Практичний курс другої іноземної мови (німецька);
 • Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська);
 • ЗМ Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької) мови;
 • Практика перекладу з німецької мови для економістів.

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

• порівняльне мовознавство (порівняльна граматика та лексикологія);
• когнітивна лінгвістика та лінгвокультурологія (актуалізація онтологічних концептів у дистантних лінгвокультурах; підходи до описання концептів; етноспецифічні та універсальні елементи когнітивної та мовної картини світу носіїв дистантних мов; когнітивне підґрунтя ономастикону та ін.);
• теорія перекладу (переклад у сфері рекламного дискурсу; переклад термінології та власних назв);
• корпусна лінгвістика та системи автоматизованого перекладу;
• євролінгвістика;
• теорія мовної комунікації (невербальна семіотика).

 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

1. Павленко Т.Г., Єгорова О.І. Практика усного та писемного мовлення іспанської мови (1 й рік навчання) : навчальний посібник. – Суми: СумДПУ, 2020. – 158 с. – https://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/9454?locale=en
2. Єгорова, О.І. Німецькомовна Європа: нарис із лінгвокраїнознавства : навч. посіб. / О.І. Єгорова. – Суми: СумДУ, 2019. – 195 с. – ISBN 978-966-657-755-2. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71755
3. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької) мови: відкритий онлайн курс. [Еклектронний ресурс] / О. І. Єгорова. – Суми : СумДУ, 2017. – Режим доступу: https://ocw.sumdu.edu.ua/content/984
4. Єгорова, О.І. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн та Люксембург: конспект лекцій для студ. спец. 035 "Філологія", спеціалізації 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" денної форми навчання / О.І. Єгорова. – Суми: СумДУ, 2016. - 127 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48790
5. Методичні вказівки та вимоги до оформлення курсових і випускних (бакалаврських та дипломних) робіт : для студ. спец. 035 "Філологія" спеціалізації 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" денної форми навчання / О. І. Єгорова, А. В. Прокопенко, І. К. Кобякова, А. Д. Чепелюк. – Суми: СумДУ, 2016. – 104 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=648744
6. Методичні вказівки до самостійної роботи на тему  «Т. Г. Шевченко і перекладознавство» / укладачі: С. О. Швачко, С. В. Баранова, В. О. Дорда, О. І. Єгорова, А. В. Зінченко, О. М. Медвідь, Н. І. Чернюк. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 101 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3739.doc
7. Числівник англійської мови: навч. посіб. / С. О. Швачко, С. В. Баранова, І. К. Кобякова та ін. – Суми: СумДУ, 2010. – 171 с. 


ОСТАННІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Єгорова О.І. Заїка В.С. Колаборативне письмо як метод навчання іноземної мови та перекладу. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 20, Т. 2. С. 22-25. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77066
 2. Єгорова О.І., Дзикович О. В., Коваленко А. Я. Сугестійні прояви нативної реклами на просторах блого- та влогосфер. Закарпатські філологічні студії. 2020. Вип.13. Т. 2. С. 68-73. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77218
 3. Yehorova O., Prokopenko A., Popova O. The Concept of European Integration in the EU-Ukraine Perspective: Notional and Interpretative Aspects of Language Expression. Online Journal Modelling the New Europe. Issue 29. Cluj-Napoca : Faculty of European Studies, Babes-Bolyai University, 2019.  P. 53-77. http://neweurope.centre.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/2019/04/3-article_YEHOROVA_PROKOPENKO_POPOVA.pdf
 4. Yehorova O., Zaika V. Actualization of the UKRAINE-concept in the English-language official discourse of the EU. Bulletin of Alfred Nobel University. Series “Philology”, No. 1 (17). Dnipro: Alfred Nobel University, 2019. P. 251-258. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74953
 5. Kostenko A., Yehorova O., Prokopenko A., Popova O. Conceptual Framework for Studying European Integration. In Impact Mechanisms of Civil Society on European Integration of Ukraine. Beau Bassin: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. P. 11-23.
 6. Yehorova O., Bila O. Linguistic Deviations of the Professional Language EUROLECT in the English Discourse. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series “Translation Studies and Intercultural Communication”, No. 4. Kherson: Kherson State University, 2018. P. 182–184. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67714
 7. Yehorova O., Prokopenko A. A cross-language perspective on the MAIDAN-concept. Explorations in English Language and Linguistics, Vol. 5 No. 2. Tuzla: University of Tuzla, 2017. P. 71-94. 
  ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ

•    керування курсовими, бакалаврськими та дипломними проектами студентів;
•    апробація наукових пошуків студентів у вітчизняних (зокрема фахових) та зарубіжних виданнях;
•    підготовка студентів до участі у конференціях, Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, конкурсах з перекладу;
•    виконання обов’язків заступника завідувача кафедри германської філології СумДУ з міжнародної діяльності;
•    поінформування викладачів та студентів факультету про актуальні можливості міжнародних стажувань, програм академічної мобільності, грантів;
•    консультування з оформлення документації для участі у програмах академічної мобільності;
•    робота зі сприяння імплементації концепції Lifelong Learning (“Навчання впродовж життя”) в освітнє середовище факультету та кафедри.

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ
• член союзу обдарованої молоді України;
• член редколегії електронного наукового журналу «SCI-ARTICLE.RU»;
• член Асоціації германістів України.

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua