Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології СумДУ.

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. (0542) 68-78-80, 33-70-35

Olena V. Yemelyanova - Associate Professor, Ph.D. in Philological Sciences

Olena W. Jemeljanowa - Dozentin, Dr. phil.

кімната ЕТ – 414

 Google Scholar

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

 З 1989 р. по 1994 р. - навчалася у Сумському державному педагогічному інституті імені А.С. Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мови. Закінчила зазначений навчальний заклад з відзнакою.

З 2002 по 2006 рр. - навчалася в аспірантурі при СумДУ (заочна форма навчання).

У 2006 році захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови та одержала науковий ступінь – кандидат філологічних наук.

У 2011 виконала програму підвищення кваліфікації викладачів  у  Літньому інституті підвищення кваліфікації «Інтегрований підхід до викладання англійської мови» (Teacher Development Summer Institute “An Integrated Approach to ELT”), TESOL Ukraine, м. Харків.

У 2012 виконала програму підвищення кваліфікації та професійної майстерності викладачів  на базі Університету штату Орегон (University of Oregon), факультет лінгвістики, American English Institute,  успішно закінчивши 10-тижневі он-лайн курси «Формування навичок викладання іноземних мов за допомогою інтерактивних веб-ресурсів» та одержала сертифікат міжнародного зразку, набравши 98,8 балів із 100 можливих.

У 2014 одержала звання доцента кафедри германської філології.

Досвід роботи:

2002-2004 – Національний аграрний університет (м. Суми), викладач кафедри іноземних мов.

2004-2009 – Харківський національний університет внутрішніх справ, Сумська філія, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін.

2009 -2012 – ДВНЗ «УАБС НБУ», доцент кафедри іноземних мов.

2012 - до теперішнього часу доцент кафедри германської філології СумДУ.

З вересня 2016 – сертифікований ментор на освітньому порталі COURSERA.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 Практичний курс англійської мови, композиція текстів різних жанрів, нотаріальний переклад.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 Комунікативна лінгвістика.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Навчальні посібники

 1. Коbyakova І. К., Yemelyanova O.V., V. S. Kulish V.S. Justice and Law : study guide / І. К. Коbyakova, О. V.Yemelyanova, V. S. Kulish. – Sumy : Sumy State University, 2019. – 220 p.
 2. Methodological instructions for self-study and independent work on the discipline “Notary Translation” / Compiler:   O.V. Yemelyanova. – Sumy : Sumy State University, 2018. – 55  p.
 3. Methodological instructions for self-study and independent work for the Practical Course of the English Language / Compiler:   O.V. Yemelyanova. – Sumy : Sumy State University, 2017. – 55  p.
 4. Methodological instructions for self-study and independent work for the Course Text Composition / Compiler:   O.V. Yemelyanova. – Sumy : Sumy State University, 2016. – 53  p.
 5. Yemelyanova, О.V, Коbyakova, І.К. Justice and Law [Текст]: study guide / І.К. Коbyakova, О.V. - Sumy: Sumy State University, 2014. - 211 p. + Гриф МОН http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34857 
 6. Methodological instructions for self-study and independent work on the discipline “Notary Translation” / Compiler:   O.V. Yemelyanova. – Sumy : Sumy State University, 2018. – 55  p.
 7. Ємельянова, О. В. Ділова англійська мова для міжнародної фінансової діяльності. Business English for International Finance [Текст] : навч. посіб. для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни : у 2 ч. / О. В. Ємельянова, Р. В. Миленкова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Ч. 2. – 65 с. 
 8. Ділова англійська мова для міжнародної фінансової діяльності =Business English for international finance [Текст] : навчальний посібник для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни : у 2 ч. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад.: О. В. Ємельянова, Р. В. Миленкова]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – Ч. 1. – 81 с.
 9. Презентації діловою англійською мовою. Presentations in Business English [Текст]: навчальний посібник для практичної та індивідуальної робіт з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів І курсу напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» денної форми навчання / [уклад. О.В. Ємельянова] / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України».– Суми, 2010. – 67 с.

 НАУКОВІ ПРАЦІ

Статті:

 1. Yemelyanova O. Peculiarities of pragmatic potential of political phraseology  in the modern English publicist discourse / O.Yemelyanova O., K. Matsak, D. Yemelyanov // Наукові записки. – Вип. 187. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020. – С. 245-251.
 2. Ємельянова О. Особливості перекладу висловлювань самооцінки як засобу актуалізації я-концепту на матеріалі політичного дискурсу Дональда Трампа / О. Ємельянова, А. Мелай // Наукові записки. – Вип. 187. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020. – С. 607-613.
 3. Yemelyanova O. Addressee’s factor in the limerick discourse / O.  Yemelyanova // Advance Education: scientific journal. – Kyiv: Igor  Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publishing House “Polytechnica”. –   №  12. – 2019. – P. 168-173. DOI: 10.20535/2410-8286.141688
 4. Yemelyanova, O.V. The category of modality in educational discourse [Текст] / O.V. Yemelyanova, M. V. Chernysh // Наукові записки. – Вип. 175. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – С. 324-328. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72796
 5. Yemelianova O., Political Phraseology and Features of its Translation in Modern English Journalistic Discourse / O.Yemelyanova,  T. Maga // Філологічні трактати. Суми : СДУ, Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна. - Том 11. - № 1 ' 2019. – P. 26-33. http://tractatus.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/3.pdf
 6. Yemelyanova O.  Peculiarities of phonostylistic devices usage in English advertising discource / O. Yemelyanova, A. Melai  // Наукові записки. – Вип. 164. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. – С. 333-336. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67927  
 7. Yemelyanova O. Verbal and nonverbal means of influencing the addressee in the modern English discourse of comics / O.Yemelyanova,  O. Odnoral // Філологічні трактати. Суми : СДУ, Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна. - Том 10. - № 4 ' 2018. – P. 13-22. DOI:https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(4)-2  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72012
 8. 6. Ємельянова О.В. ХХІ століття – нова ера можливостей для студентів перекладачів / Ємельянова О.В., Мовчан Д.В., Баранова С.В. // Проблеми освіти : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2018. Вип. 89. – С. 134-144 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70495
 9. Yemelyanova, O. Linguistic and pragmatic specifics of contact establishing in American corporate culture [Текст] / O. Yemelyanova, T. Pavlenko // Наукові записки. – Вип. 154. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 205-208. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57302  
 10. Yemelyanova, O. Lingvopragmatic potential of ironic statements in the English disourse of fiction [Текст] / O. Yemelyanova, T. Maga // Наукові записки. – Вип. 154. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 201-205. 
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57305
 11. Yemelyanova, O. Linguistic and pragmatic features of English chat communication [Текст] / O. Yemelyanova, V. Rudych // Наукові записки. – Вип. 154. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 208-212. 
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57296
 12. Yemelyanova, O.V. To the question of suggestive techniques use in American pre-election discourse [Текст] / O.V. Yemelyanova, A. Koreneva // Наукові записки. – Вип. 146. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: КДПУ імені В. Винниченка, 2016. – С. 64-67. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45237
 13. Yemelyanova, O.V. Pragmatic potential of occasional innovations in mass media discourse [Текст] / O.V. Yemelyanova, S.M. Shulik // Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія»,  016. – Вип. 61. – С. 8-10. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45234
 14. Yemelyanova, O.V. Features of foregrounding of the communicator’s status in English conflict discourse [Текст] / O.V.Yemelyanova, Ye.S. Honcharova // Наукові записки. – Вип. 145. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: КДПУ імені В. Винниченка, 2016. – С. 132-136. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45235
 15. Yemelyanova, O.V. Metaphor as a potent means in realization of tactic of insult (on the basis of English political discourse) [Текст] / O.V. Yemelyanova, A.S. Filonenko // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 53. – 2015. – С. 9-11.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40358
 16. Yemelyanova, O.V. Morphological representation of an implicative component in advertising (on English ad copy basis) [Text] / O.V. Yemelyanova, E.Yu. Shcherbak // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 53. – 2015. – С. 11-13.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40359
 17. Grammatical and Lexical Constituent of Pre-Election Discourse [Text]/ Y.V. Popova, Y.V. Yemelyanova, N.A. Prikhodko // Middle-East Journal of Scientific Research. – 2014. – № 19 (1). – С. 48-51.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33923
 18. Verbal-and-Creative Tendencies of Denumeral Formations / S.O. Svachko, I.K. Kobyakova, S.V. Baranova et al. // British Journal of Science, Education and Culture. – No.1. (5). – V I. – London: London University Press, 2014. – P. 147-152.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38758
 19. Yemelyanova, O.V.The Effectiveness of Kinesic Non-Verbal Components Used by Barack Obama in His Speeches [Текст] / O.V.Yemelyanova, Ya.Yu.Tkachenko // Науковізаписки. Серія «Філологічна». – Острог: ВидавництвоНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія». – Вип. 44. – 2014. – С. 20-22.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34852
 20. Yemelyanova, O. Foregrounding of the category of emotiveness in the modern English publicistic discourse / O.Yemelyanova, Yu. Yurko // NaukowaPrezestrzenEurory – 2014 (7-15 April 2014). Volume 24. Filologicznenauki. – Przemyśl: Naukaistudia, 2014. – P. 56-61.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34924
 21. Ємельянова, О.В. Морфологічна репрезентація імплікативного компоненту реклами (на матеріалі англомовних рекламних текстів) [Текст] / О.В. Ємельянова, Е.Ю. Щербак // WyksztalcenieiNaukabezGranic – 2014 (7-15 Grudnia 2014). Volume 20. Filologicznenauki. – Przemyśl: Naukaistudia, 2014. – P. 51-54.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3876
 22. Ємельянова, О.В. Метафора як засіб реалізації тактики політичної образи [Текст] / О.В. Ємельянова, А.С. Філоненко // WyksztalcenieiNaukabezGranic – 2014 (7-15 Grudnia 2014). Volume 20. Filologicznenauki. – Przemyśl: Naukaistudia, 2014. – P. 45-48.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38721
 23. Ємельянова, О.В.Interiorized Self-evaluation as explication of self concept [Tекст] /            О.В.  Ємельянова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 38. – 2013. – С. 29-31. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34790
 24. Ємельянова, О.В. Он-лайн олімпіади з іноземних мов як перспективний та дієвий засіб перевірки знань [Текст] / О.В. Ємельянова, М.В.   Пономаренко // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 39. – 2013. – С. 264-266. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34787
 25. Yemelyanova, O. Foregrounding of the category of emotiveness in the modern English publicistic discourse / O.Yemelyanova, Yu. Yurko // Naukowa Prezestrzen Eurory – 2014 (7-15 April 2014). Volume 24. Filologiczne nauki. – Przemyśl: Nauka i studia, 2014. – P. 56-61. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34924
 26. Ємельянова, О.В., Юрко, Ю.В. Реалізація категорії емотивності в англомовному публіцистичному дискурсі [Текст] / Ю.В. Юрко, О.В. Ємельянова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 75-77. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34668
 27. Ємельянова, О.В., Шкіль, І.А. Метафора як образно-експресивний засіб мови в англомовному суспільно-політичному дискурсі [Текст] / І.А. Шкіль, О.В. Ємельянова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 73-75. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34690
 28. Ємельянова, О.В. Стратегія маніпуляції дискурсу фінансового прогнозу [Текст] / О.В. Ємельянова // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей XI наукової конференції.– Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 86-87
 29. Yemelyanova O. To the question of communicators’ interpretational activity / O. Yemelyanova // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference “Moderni vymozenosti vedy – 2013”. – Dil 43. Filologicke vedy. – Praha: Publishing House “Education and science”, 2013. – P. 71-75. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34791
 30. Yemelyanova O., Ponomarenko M. English on-line Olympiad as a new method of students’ knowledge assessment / O. Yemelyanova, M. Ponomarenko // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference “Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2013”. – Dil 16. Filologicke vedy. – Praha: Publishing House “Education and science”, 2013. – P. 59-64. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34853
 31. Ємельянова, О. В. Модальність дискурсу  фінансового прогнозу [Текст] / О.В. Ємельянова // Філологічні трактати. – Суми: СумДУ, Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – Том 4,  № 1. - С.29 - 33. 
 32. Ємельянова, О. В. Співбесіда з працевлаштування як статусно маркована комунікативна ситуація (на матеріалі сучасної англійської мови) [Текст] / О.В. Ємельянова // Наукові записки Серія «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 23. – С. 46-47. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29597
 33. Ємельянова, О. В. Стратегія маніпуляції дискурсу фінансового прогнозу [Текст] / О.В. Ємельянова // Тези доповідей XI наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 86-87. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29574

  НАГОРОДИ

  Ємельянова Олена Валеріанівна одержала почесну грамоту, підписану начальником управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки за вагомий особистий внесок у підготовку фахівців, значні досягнення у науковій та методичній роботі, вклад в організацію та проведення наукової роботи серед студентської м

Професійна активність:

Сертифікований ментор на освітньому порталі COURSERA; активно керує науково-дослідною роботою студентів.

Громадянська активність:

член TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine)

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua