Посада: доцент кафедри германської філології

Науковий ступінь, звання: кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" (1998), доцент (2003)

Основні дисципліни: "Теоретична граматика зі змістовим модулем: граматичні проблеми перекладу"; "Порівняльна стилістика і граматика англійської та української мов"; "Спецрозділи перекладу зі змістовим модулем: переклад ділового мовлення"; "Практика перекладу з основної (англійської) мови"

Наукові інтереси: когнітивна та дискурсивна лінгвістика, граматична семантика, переклад

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: 68-78-81

Кімната: ЕТ-127

Посилання на авторські профілі:

SCOPUS

Google Scholar

ResearchGate

ORCID

Publons

eSSUIR

 

Коротка біографія:

Навчалася в Сумській середній школі №7. У 1993 році закінчила факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка  та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов.

У 1994-1997 році навчалася в аспірантурі при Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка. У 1997 році у Харківському державному університеті успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови". Отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У Сумському державному університеті працює з 1997 року.

Баранова С.В. є гарантом освітньої програми  035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська"; освітній  ступінь "Бакалавр".

 

Освіта:

Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, вчитель англійської та німецької мов

 

Науково-дослідні роботи:

Виконавець НДР другої половини дня: «Когнітивно-прагматична корелятивність семантичного простору мови» (№ 0115U005773)

 

Робота з аспірантами та здобувачами:

Під керівництвом Баранової С.В. захищені кандидатські дисертації здобувачами Бровкіною О.В. та Зінченко А.В.

 

Основні наукові праці:

Монографії

 • Баранова С.В. Лінгвістична освіта: переклад базових термінів. Модуси сучасного перекладознавства. Суми: Видавництво СумДУ, 2021. С. 58-63.

Статті

 • Kobyakova I., Baranova S., Matuzka V. Structural patterns of phraseological units to denote personal character. GISAP: Philological Sciences. 2017. №12. P. 6-9.
 • Ємельянова О.В., Мовчан Д.В., Баранова С.В. ХХІ століття – нова ера можливостей для студентів-перекладачів. Проблеми освіти. 2018. Випуск 89. С. 134-144. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70495
 • Бровкіна О.В., Баранова С.В. Родина vs дискурс. Психолінгвістика. Серія: Філологія. 2019. Том 25 (2), №2. С. 31-49. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72799
 • Абдуллаєва А.Ф., Баранова С.В. "Культурний переворот" як актуальний напрямок розвитку художнього перекладу. Нова філологія. 2020. Випуск 80. C. 9-13. URL: https://doi.org/10.26661/2414-1135-2020-80-1-1
 • Баранова С.В., Сусіденко Є.М. Відтворення особливостей науково-технічного тексту в перекладі. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. 2020. Том 31 (70), № 2, Частина 2. С. 243-248. URL: https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.2-2/42
 • Кереченко С.М., Баранова С.В. Використання фразеологізмів у сучасному англомовному мас-медійному дискурсі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2020. № 45. Том 1. C. 147-150. URL: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2020.45-1.35.
 • Баранова С.В., Гончарова О.В. Способи перекладу мовної гри в англомовному дискурсі. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика. 2021. Том 32 (71), № 5, Частина 1. С.240-244.
 • Баранова С.В., Юркова А.М. Лінгвістичні особливості скорочень. Мова. Література. Фольклор. 2021. № 2. C. 79-83. URL: https://doi.org/10.26661/2414-9594-2021-2-11.
 • Баранова С.В., Міщенко Д.М. Стилістичні засоби позначення політкоректності в масмедійному дискурсі. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія». 2022. №49. C. 11-16. URL: https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.49.1.

Тези

 • Kobyakova I., Baranova S., Polishchiuk I. Translation of quantitative phraseological units. The role of ratio of verbal and nonverbal means of communication against the background of the increasing value of information and intensity of its turnover: peer-reviewed materials digest published following the results of the CXXXIX International Research and Practice Conference and I Stage of the Championship in Philology (London, March 4 – March 10, 2017). London: IASHE, 2017. С. 15-19. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51849
 • Єрак П.В., Баранова С.В. Прагматичність американського медіа-дискурсу. Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників (Суми, 20-21 квітня 2017). Суми: СумДУ, 2017. С. 24-26. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64560.
 • Кострюкова В.О., Баранова С.В. Особливості перекладу юридичної літератури. The current state of development of world science: characteristics and features: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference: тези доповідей. European Scientific Platform, 2021. С. 17-21.

Навчально-методичні розробки

 • Baranova S.V. An Outline of English Morphology: lecture notes for students of specialty 035 "Philology" of full-time course of study. Sumy: Sumy State University, 2017. 65 p. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50234.
 • Степанов В.В., Баранова С.В., Близнюк А.С. Адекватний переклад англійських прислів'їв: навчальний посібник. Суми: СумДУ, 2018. 156 с. URL: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69026.
 • Shvachko O., Baranova S.V. Methodological instructions for practical classes on discipline "Contrastive Stylistics of English and Ukrainian": for students of speciality 035 "Philology" (035.04 "Germanic languages and literature (including translation)"). Full-time and part-time training. Sumy: Sumy State University, 2018. 57 p. URL: https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.699857.
 • Baranova S.V. Contrastive Stylistics and Grammar of English and Ukrainian. Суми: Сумський державний університет, 2021. 63 c. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83381.
 • Баранова С.В. Практикум із порівняльної граматики англійської та української мов: 2-ге видання, перероблене та доповнене. Суми: СумДУ, 2022. 125 c.
 • Baranova S.V. Methodological instructions for practical classes and independent work on the discipline “Theoretical Grammar with the Content Module: Grammatical Problems of Translation”: for 035 “Philology students of full-time and part-time courses of study. Sumy: Sumy State University, 2022. 63 c.

Праці студентів, опубліковані під керівництвом викладача

 • Matuzka V.A. Classification of phraseological units to denote personal traits. Актуальні проблеми сучасної іноземної філології. Рівне: РДГУ, 2018. P. 35-38.
 • Трофименко А.В. Елементи інтенсивного навчання іноземної мови в загальноосвітніх школах. Сучасний рух науки: тези доповіді ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 28-29 червня 2018). Дніпро, 2018. С. 439–443.
 • Плетенко К.П. Альтернативи традиційним урокам в Україні у ХХІ столітті. Сучасний рух науки: тези доповіді ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Дніпро, 28-29 червня 2018). Дніпро, 2018. С. 323–328.
 • Prykhodko A. Linguistic and communicative peculiarities of gratitude expressions of English discourse. Fìlologìčnì traktati, Volume 10, Issue 3. P. 20–25.
 • Герус О.С., Кулик А.В. Особливості функціонування евфемізмів та сленгізмів у сучасному англомовному дискурсі. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2018. Том 9 (68), №4. С. 31–36.
 • Полупан М.О. Особливості функціонування метафоричних моделей в економічному дискурсі мас-медіа. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2018. Том 9 (68), №4. С. 111–115.
 • Кулик А.В. Функції  сленгу в американському кінодискурсі. Перекладацькі інновації: матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Суми, 14-15 березня 2019). Суми: СумДУ, 2019. С. 84-86.
 • Приходько А.А. Особливості передачі англомовних висловлювань подяки засобами української мови. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство. 2019. №12. С. 184–188.
 • Луценко Ю.В. Поняття «онлайн-видання». Типи та функції. Advancing in Research and Education: тези доповідей. Ля-Рошель: International Science Group, 2020. C. 467–468.
 • Авдієвська К.О. Лексико-семантичні особливості комунікації в соцмережах. Science and Education: Problems, Prospects and Innovations: тези доповідей. Кіото: CPN Publishing Group, 2020. C. 146-152.
 • Грачова Д.В. Функціональне навчання іншомовної лексики. World Development of Science and Technology: abstracts of II International Scientific and Practical Conference (Chicago, 18-19 May 2020). С. 277–282.

 

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Інновації в сучасному освітньому процесі» в Запорізькому національному університеті.

У 2020 році завершила короткотермінову програму підвищення кваліфікації "Дистанційні технології навчання" в Сумському державному університеті.

У 2022 році завершила короткотермінову програму підвищення кваліфікації “Дистанційні технології навчання у СумДУ” (сертифікат).

У 2022 році завершила міжнародну програму підвищення кваліфікації "Нобелівський Курс: Нові Знання, Ідеї, Досвід, Цінності, Компетентності" (сертифікат).

 

Сертифікати:

Має сертифікати про участь у вебінарах та тренінгах з питань якості вищої освіти

Сертифікат про проходження курсу "English for Teaching Process"

Сертифікат про проходження курсу "Teaching Tips for Tricky English Grammar"

 

Участь у редколегіях:

Член редакційної колегії журналу «Філологічні трактати»

 

Інші активності:

Заступник декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з методичної роботи.

Заступник завідувача кафедри германської філології.

Завідувач секції теорії та практики перекладу.

Керівник методичного семінару кафедри.

Член Ради із забезпечення якості  вищої освіти СумДУ.

Голова Ради із забезпечення якості  вищої освіти факультету іноземної філології та соціальних комунікацій.

Член Української спілки германістів вищої школи.

Член Української асоціації дослідників освіти (УАДО).

Має досвід організаційної, навчально-методичної та науково-методичної роботи.

 

Відзнаки:

Нагороджена Грамотою Сумського державного університету за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 10-річчя створення гуманітарного факультету

 

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]ua

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua