Канд. філол. н., доцент, заступник завідувача кафедри германської філології, заступник декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з методичної роботи

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. (0542) 68-78-81

кімната ЕТ – 127

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1993 році закінчила факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка та отримала кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов.

У 1994–1997 рр. навчалася в аспірантурі при Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка. У 1997 році у Харківському державному університеті успішно захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови, отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук.

У Сумському державному університеті працює з 1997 року.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Теоретична граматика, порівняльна граматика англійської та української мов, порівняльна стилістика англійської та української мов, спецрозділи перекладу, практика перекладу з англійської мови, практичний курс англійської мови.

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Когнітивна та дискурсивна лінгвістика, граматична семантика, переклад.

 ВІДЗНАКИ, СТАЖУВАННЯ, ГРАНТИ

Відзнаки:

Нагороджена Грамотою Сумського державного університету за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 10-річчя створення гуманітарного факультету

Стажування:

 2020 р. завершила короткотермінову програму підвищення кваліфікації "Дистанційні технології навчання" в Сумському державному університеті

 2017 р. пройшла підвищення кваліфікації за програмою «Інновації в сучасному освітньому процесі» в Запорізькому національному університеті  

2012 – 2013  рр. пройшла підвищення кваліфікації за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання у Сумському державному університеті

 ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Професійна активність:

Заступник декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з методичної роботи

Заступник завідувача кафедри германської філології

Завідувач секції теорії та практики перекладу

Керівник методичного семінару кафедри

Чен Ради з якості  СумДУ

Голова Ради з якості факультету іноземної філології та соціальних комунікацій

Член редакційної колегії журналу «Філологічні трактати»

Член Української спілки германістів вищої школи

Має досвід організаційної, навчально-методичної та науково-методичної роботи.
 

НАУКОВІ ПРАЦІ ЗА 2015-2019 рр.

Навчальні та навчально-методичні посібники і розробки:

  1. Баранова С. В., Швачко С. О., Дорда В. О. та ін. Методичні вказівки до самостійної роботи на тему "Т.Г. Шевченко і перекладознавство" [Текст]: для студ. спец. 7.02030304, 8.02030304 "Переклад" денної форми навчання. - Суми : СумДУ, 2015. – 101 с.
  2. Baranova S. V. Methodological instructions for practical work on the subject "Practice of Translation from the Foreign (English) Language" [Текст] : for the students of speciality 7.02030304, 8.02030304 "Translation" of full-time course of studies // Sumy : Sumy State University, 2015. – 79 р. 'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3821.doc'
  3. Baranova S. V. Methodological instructions for independent work on the subject "Contrastive Stylistics of English and Ukrainian" [Текст] : for the students of speciality 6.020303 "Philology" of full-time course of studies // Sumy : Sumy State University, 2016. – 48 р.
  4. Baranova S. V. An Outline of English Morphology: lecture notes for students of specialty 035 "Philology" of full-time course of study. - Sumy: Sumy State University, 2017. - 65 p. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50234
  5. Степанов В.В. Адекватний переклад англійських прислів'їв : навч. посіб. / В.В.Степанов, С.В. Баранова, А.С. Близнюк. - Суми: СумДУ, 2018. - 156 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/69026
  6. Methodological instructions for practical classes on discipline "Contrastive Stylistics of English and Ukrainian": for the students of speciality 035 "Philology" (035.04 "Germanic languages and literature (including translation)") full-time and part-time training / S. O. Shvachko, S. V. Baranova. – Sumy: Sumy State University, 2018. – 57 p.

 Монографії:

  1. Вирішення комунікативних завдань на заняттях із перекладу // Навчати вчитися перекладу  / за заг. ред. д-ра філол. наук поф. С. О. Швачко. - Суми : СумДУ, 2015. — 215 с. (С. 75 – 79).  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/42327

Статті:

1. Баранова С. В. Електронні засоби навчання у викладанні філологічних та перекладацьких дисциплін // Філологічні трактати. - 2015. - Т.7, №2. – С. 53-59. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40934
2. Kobyakova, I., S. Baranova, V. Matuzka. Structural Patterns of Phraseological Units to Denote Personal Character // GISAP: Philological Sciences. – 2017. - № 12. – P. 6-9.
3. Ємельянова, О.В. ХХІ століття – нова ера можливостей для студентів перекладачів / О.В. Ємельянова, Д.В. Мовчан, С.В. Баранова // Проблеми освіти: збірник наукових праць. – 2018. – Вип. 89. – С. 134-144. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70495
4. Бровкіна, О.В. Родина vs дискурс / О.В. Бровкіна, С.В. Баранова // Психолінгвістика. Серія: Філологія. – 2019. – Т. 25(2), №2. – С. 31-49. - DOI: 10.31470/2309-1797-2019-25-2-31-49. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72799

Тези:
1. Баранова, С.В. Робота з відеоматеріалами на уроках іноземної мови / С.В. Баранова, Г.С. Станіславова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. А.М. Костенко. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 10-12. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47256
2. Kobyakova, I., Baranova S., Polishchiuk I. Translation of Quantitative Phraseological Units // The role of ratio of verbal and nonverbal means of communication against the background of the increasing value of information and intensity of its turnover: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the CXXXIX International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Philology (London, March 4 – March 10, 2017). - London: IASHE, 2017. – С. 15-19. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51849
3. Єрак П.В. Прагматичність американського медіа-дискурсу / П.В. Єрак, С.В. Баранова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 24-26. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64560
Публікації зі студентами:
1. Baranova, S.V. Lexical and stylistic features of english-speaking national anthems in the aspect of ideological discourse / S.V. Baranova, O. Rozhenko // Філологічні трактати. - 2016. - Т.8, №2. - С. 80-87. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46188
2. Baranova S.V., Yerak P. V. How can distance learning help in formation of a multicultural person? // Формирование поликультурной личности в контексте глобальных проблем: сборник материалов международного семинара / Отв. ред. Е.А. Журавлёва. – Астана: Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2017. – С. 239-245.
3. Коваленко І. Ю. Використання пісень як мнемонічний прийом при ви-вченні граматики у школі / І. Ю. Коваленко, С. В. Баранова // Відповід. ред. О.В. Тімченко. – Київ: Молодий вчений. – 2017. – № 5 (45). – С. 379-382. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70601
4. Baranova S. Preserving Author’s Style in Rendering Comparative Constructions in Dan Brown’s Novels «Inferno» and «The Lost Symbol» / S. Baranova, V. Shevchenko // Філологічні трактати. - 2017. - Т.9, № 1. - С. 7-13. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52903
5. Baranova S. Problem of Transformations in Translation of English- Language National Anthems / S. Baranova, O. Rozhenko // Філологічні трактати. - 2018. - Т. 10, № 2. - С. 25-34. - DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(2)-03.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68971
6. Baranova, S. Pragmatic and Functional Peculiarities of Euphemisms for Diseases, Death and Dying in the English Mass-Media Discourse / S. Baranova, K. Pletenko // Філологічні трактати. - 2018. - Т. 10, № 1. - С. 19-25. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68870
7. Baranova, S.V. Pragmastylistic and translation peculiarities of taglines to English movies / S.V. Baranova, A. Blyzniuk // Філологічні трактати. - 2019. - Т. 11, № 1. - С. 7-14. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72903

Праці студентів, опубліковані під керівництвом викладача:

1. Хаба Н. В. Стилістичні особливості англомовних газетних економічних статей // Перекладацькі інновації : матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12-13 березня 2015 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: СумДУ, 2015. - 150 с. – P. 52 – 54. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39089.
2. Джим А. Ю. Привітання в англомовному дискурсі // Актуальні проблеми філології. Матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції (м. Чернівці, 9-10 грудня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – С. 64 – 67.
3. Matuzka V. A. Classification of Phraseological Units to Denote Personal Traits // Актуальні проблеми сучасної іноземної філології: Студентський науковий вісник. – Рівне: РДГУ, 2018. - P. 35 – 38.
4. Трофименко А. В. Елементи інтенсивного навчання іноземної мови в загальноосвітніх школах // Сучасний рух науки: тези доповіді ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 червня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 439 – 443.
5. Плетенко К. П. Альтернативи традиційним урокам в Україні у ХХІ столітті // Сучасний рух науки: тези доповіді ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 червня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 323 -328.
6.  Герус О. С., Кулик А. В. Особливості функціонування евфемізмів та сленгізмів у сучасному англомовному дискурсі // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 2018, Том 9(68), № 4, С. 31 – 36.
7. Полупан М. О. Особливості функціонування метафоричних моделей в економічному дискурсі мас-медіа // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 2018, Том 9(68), № 4, С. 111 – 115.
8. Кулик А.В. Функції сленгу в американському кінодискурсі // Перекладацькі інновації [Електронний ресурс]: матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 14-15 березня 2019 р. / редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. - Суми: Сумський державний університет, 2019. – С. 84-86.
9. Приходько А.А. Особливості передачі англомовних висловлювань подяки засобами української мови // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство, № 12, 2019. – С. 184-188. https://doi.org/10.24919/2663-6042.12.2019

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua