Посада: асистент кафедри германської філології

Науковий ступінь, звання: кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови", 2021 р. (автореферат)

Основні дисципліни: "Практичний курс німецької мови"

Наукові інтереси: лінгвопрагматика, соціальна лінгвістика, дослідження публіцистичного дискурсу, вторинні номінації невизначеної кількості

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Кімната: ЕТ-127

Посилання на авторські профілі:

ORCID

Google Scholar

eSSUIR

 

Коротка біографія:

У 2013 р. закінчила з відзнакою факультет ІФСК СумДУ (спеціальність "Переклад"). Відтоді працює на кафедрі германської філології СумДУ.

Упродовж 2013–2018 рр. – аспірантка кафедри германської філології СумДУ.

У вересні 2018 р. обрана заступником з виховної роботи декана факультету ІФСК.

У 2021 р. захистила кандидатську дисертацію «Вторинні номінації невизначеної кількості в англомовному публіцистичному дискурсі: лінгвокогнітивний та прагмастилістичний аспекти».

Освіта:

Сумський державний університет: спеціальність «Переклад» (2013 р.)

Диплом про закінчення Сумського державного університету за спеціальністю «Переклад» від 30.06.2013 (СМ № 45405554)

Диплом кандидата наук від 29.06.2021 (ДК № 060367)

 

Науково-дослідні роботи:

"Когнітивно-прагматична корелятивність семантичного простору мови" (№ 0115U005773)

 

Основні наукові праці:

Монографії

 • Зінченко А.В., Овсянко О.Л. Особливості перекладу англомовних інноваційних одиниць у публіцистичному дискурсі. Модуси сучасного перекладознавства: монографія. Суми: СумДУ, 2021. С. 78–87.

Статті

 • Зінченко А.В. Першорядні прагматичні функції вторинних номінацій кількості в англомовному публіцистичному дискурсі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика. 2018. Випуск 31. С. 101–104.
 • Зінченко А.В. Типологія вторинних номінацій невизначеної кількості в англомовному публіцистичному дискурсі. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). 2020. №13. С. 54–58.
 • Зінченко А.В. Феномен невизначеної кількості у публіцистичному дискурсі: номінативний аспект. Наукові записки. Серія  Філологічні науки. 2019. Випуск 175. С. 362–365.
 • Зінченко А.В. Функціональне призначення вторинних номінацій індефінітної кількості у фрагментах англомовного публіцистичного дискурсу. Південний архів. Філологічні науки. 2018. Випуск LXXV. С. 68-70.
 • Зінченко А.В., Вернидуб Г.С. Актуалізація расової чутливості у фрагментах сучасного англомовного публіцистичного дискурсу. Закарпатські філологічні студії. 2020. Випуск 13. Том 2. С. 84‑87.
 • Korol S., Korol V., Kamionka M., Zinchenko A. Leisure management at the educational institutions of the labour reserves system during the post-war recovery of Ukraine (1945-1950). Bulletin of Kyiv National University Oo Culture and Arts. Series in Management of Social and Cultural Activity. 2020. Volume 3. Issue 1. P. 83-107.

Тези

 • Зінченко А.В. Вторинні номінації кількості в англомовному публіцистичному дискурсі: прагмастилістичний аспект. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. 2018. Випуск 18. С. 184-189.
 • Зінченко А.В. Прагматична спрямованість стилістичної функції вторинних номінацій кількості. Modern Philological Research: Combination of Innovative and Traditional Approaches: conference proceedings (Tbilisi, 27-28 April 2018). Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. C. 55-57.
 • Зінченко А.В. Другорядні функції вторинних номінацій кількості в публіцистичному дискурсі. Key Issues of Education and Sciences: Development Prospects for Ukraine and Poland: international multidisciplinary conference (20-21 July 2018). Volume 5. Stalowa Wola: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. С. 178-181.
 • Зінченко А., Острокоморець А. Вербалізація расової нетерпимості в англійській мові. Мова та культура: сучасні аспекти співвідношення: тези доповідей. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2020. C. 53-57.
 • Zinchenko A. Secondary nominations of indefinite quantity in the English journalistic discourse: typological features. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej. 2020. Issue 38. №1-1. P. 126-130.

Навчально-методичні розробки

 • Черник М.В., Куліш В.С., Овсянко О.В., Зінченко А.В. Методологія лінгвістичних досліджень: конспект лекцій для студ. спец. 035 "Філологія", спеціалізації 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" денної форми навчання. Суми: СумДУ, 2018. 78 с.

 

Міжнародна активність:

 • The 2nd Latvian Language and Culture Summer School “Experience and Feel Latvia”, 11-20 August 2018, м. Даугавпілс (сертифікат учасника)
 • Участь у Міжнародному чеському проєкті "Strengthening Scientific Capacities and Cooperation of Ukrainian Universities in AgriSciences", Czech University of Life Sciences Prague, 2020 (сертифікат учасника від 01.12.2020)
 • Участь у академічному курсі “Basics on Writing an Academic Research Article” у рамках Чеського проєкту “Strengthening Scientific Capacities and Cooperation of Ukrainian Universities in AgriSciences” (cертифікат учасника від 29.03.2021)
 • Участь у проєкті віртуальної академічної мобільності між Вашингтонським університетом та СумДУ "Excellence in Teaching and Research" (сертифікат учасника, 11.02.2021–15.05.2021)
 • Участь у дидактико-методичному інтенсивному курсі від Goethe Institut «Sommerintensivkurs B1 für Deutschlehrerende» (сертифікат учасника, 14.06.2021 – 23.07.2021)
 • Участь у дидактико-методичному інтенсивному курсі від Goethe Institut «Prüfungsvorbereitung Online 45 UE B1» (сертифікат учасника, 08.11.2021-03.12.2021)

 

Сертифікати:

Goethe-Zertifikat, Deutsch, Neveau B1 (Nummer 1346-AB1A-0000817738, Kiew, 21.09.2021)

 

Інші активності:

Член Української спілки германістів вищої школи.

Член Асоціації українських германістів.

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua