Асистент кафедри германської філології

E-mailЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кімната ЕТ-127

Google Scholar

LinkedIn

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

Червень, 2013 – закінчила Сумський державний університет, отримала диплом магістра за спеціальністю «Переклад».

З квітня 2013 по жовтень 2013 працювала фахівцем Департаменту міжнародної діяльності Сумського державного університету.

З листопаду 2013 є аспірантом кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету, працює над дисертаційним дослідженням «Статус квантитативних одиниць у англомовному газетному дискурсі» під керівництвом канд. філол. наук, доцента Баранової Світлани Володимирівни.

  НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Квантитативність, стратегії та тактики мовного маніпулювання.

 ДОСЯГНЕННЯ

Призер Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт:

2012 р. – ІІІ місце, конкурс проводився на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

2013 р. – ІІІ місце (за спільне наукове дослідження із Денисенко Яною), конкурс відбувся на базі Херсонського державного університету.

 ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Під час навчання була активним членом студентського самоврядування СумДУ:

2009 р. – 2011 р. – студентський декан факультету іноземної філології та соціальних комунікацій;

2011 р. – 2012 р. – студентський проректор з питань науки та виховної роботи.

З вересня 2018 р. – по теперішній час виконує обов’язки заступника декана з виховної роботи, факультет іноземної філології та соціальних комункацій.

 НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Кальченко А. В. Статус лексико-семантичної групи (ЛСГ) невизначено-кількісних субстантивів англійської мови / А. В. Кальченко, О. І. Єгорова // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18 – 23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В. В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – С. 17–18. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12951
 1. Егорова О. И. Специфика когнитивной обусловленности метафорических номинаций неопределенного количества / О. И. Егорова, А. В. Кальченко // Международная заочная научная конференция «Молодой ученый. Филологические науки в России и за рубежом 2012». №02, Февраль. – СПб.: Реноме, 2012. – С. 120–123. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24578
 1. Зинченко А. В. Количество в переводе (на материале анализа конкретних переводческих решений) / А. В. Зичненко, О И. Егорова // «Материалы международной научно-практической конференции «Академическая наука – проблемы и достижения» 30–31 января 2013г. – North Charleston, SC: CreateSpace. – C. 231–234. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32107
 1. Зінченко А. В. Прагматичні аспекти квантитативів (на матеріалі інавгураційної промови Б. Обами) / Студентські наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 6. – 2013. – С. 129-132.
 2. Єгорова О. І. Лінгвопрагматична актуалізація кількості в текстах політичного дискурсу (на матеріалі інавгураційних промов Б. Обами) / О.І. Єгорова, А.В. Зінченко // Філологічні трактати. – 2013. – Т.5, №2. – С. 32–37. 
 1. Зінченко А. В. Комунікативні стратегії впливу в аналітичних статтях: функції квантитативів / А.В. Зінченко // Нова філологія. Збірник наукових праць. ‑ Запоріжжя: ЗНУ, 2014. ‑ №65. ‑ С. 108 ‑ 112.
 2. Зінченко А. В. Квантитативи як оцінні чинники комунікативної інтеракції (на матеріалу англомовного публіцистичного дискурсу) / А. В. Зінченко, В. О. Степанов // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал. – Чернівці : Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – С. 35-40.
 3. Зінченко А. В. Функціональне призначення вторинних номінацій індефінітної кількості у фрагментах англомовного публіцистичного дискурсу / А. В. Зінченко // Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск 75. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 89-96.
 4. Зінченко А. В. Першорядні прагматичні функції вторинних номінацій кількості в англомовному публіцистичному дискурсі / А. В. Зінченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск 31 / Херс. держ. ун-т. – Херсон: ХДУ, 2018. – С. 101-105.
 5. Зінченко А. В. Вторинні номінації кількості в англомовному публіцистичному дискурсі: прагмастилістичний аспект / А. В. Зінченко // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. ‑ Маріуполь : МДУ, 2018. ‑ Вип. 18. – С. 184-189.
 6. Зінченко А. В. Прагматична спрямованість стилістичної функції вторинних номінацій кількості / А. В. Зінченко // Modern philological research: a combination of innovative and traditional approaches: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. ‑ Tbilisi: Baltija Publishing, 2018. – C. 55-57.

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua