Співпраця з Литвою

30 червня в онлайн-форматі відбулося підписання угоди про довготермінове співробітництво між Сумським державним університетом (Україна) та Каунаським технологічним університетом (Литва). Підписантами виступили очільники закладів: Василь Карпуша (СумДУ) та Євгеніус Валатка (КТУ).

Сертифікат з польської мови

Перебуваючи в Республіці Польща, заступник директора Перекладацького навчально-методичного центру "LinguoStar", фахівець кафедри германської філології Наталія Балакірєва пройшла навчання та отримала свідоцтво про закінчення курсу польської мови рівня А1 з результатом "Відмінно" у Вармінсько-Мазурському університеті в місті Ольштин.

Трушно від студентів-перекладачів кафедри ГФ

Про спеціальність "Філологія" (особиста думка студентів кафедри ГФ).

СумДУ – унікальний прогресивний університет

Олександр Педан розповідає про враження від СумДУ.

Навчальний процес в СумДУ з 1 квітня 2022 року

Про особливості навчального процесу в умовах російсько-української війни з 01.04.22.

Зустріч з майбутніми магістрами кафедри ГФ

6 червня відбулася зустріч для всіх охочих навчатися в магістратурі за спеціальністю «Германські мови та літератури (переклад включно)». На консультацію були запрошені випускники-бакалаври 2021–2022 н.р., випускники минулих років (будь-яких спеціальностей і будь-яких рівнів освіти).

Захист курсових робіт з методики викладання

З 4 по 7 червня на кафедрі германської філології відбулися захисти курсових робіт бакалаврів спеціальності 035 "Філологія" за спеціалізацією "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" денної та заочної форм навчання.

Наші на латвійському радіо

Старший викладач кафедри ГФ, стипендіат латвійського уряду на проведення дослідження у Ризькому технічному університеті Алла Красуля взяла участь у програмі «Ми з України» на Національному латвійському радіо.

Роботодавці діляться секретами успішного працевлаштування

18 травня 2022 року студенти 4 курсу кафедри германської філології за сприянням доцента Олени Шуменко мали можливість поспілкуватися з випускником кафедри, а нині власником компанії "Kuprisenko.digital" Купрієнко Євгенієм. Євгеній зазначив, що у надзвичайно глобалізованому та насиченому технологіями світі роботодавці в усіх секторах все частіше шукають міжкультурну комунікацію та практичні навички перекладу. Тому магістратура піднімає навички володіння двома мовами на новий рівень і відкриває двері для кар’єри в галузі мовних послуг.

Співпраця аспірантів та роботодавців

Аспіранти кафедри германської філології Альона Сергієнко, Лілія Молгамова та Вікторія Закусило пройшли педагогічне стажування на замовлення роботодавців. Здобули теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності.

Посада: доцент кафедри германської філології

Науковий ступінь, звання: кандидат філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови", 2007 р. (автореферат); доцент, 2012 р.

Основні дисципліни: "Практичний курс англійської мови"; "Теорія мовного дискурсу зі змістовним модулем: композиція текстів різних жанрів"

Наукові інтереси: комунікативна лінгвістика, теорія мовного дискурсу

 

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: 68-78-80; 33-70-35

Кімната: ЕТ-414

 

Посилання на авторські профілі:

SCOPUS

Google Scholar

ORCID

eSSUIR

 

 

 

Коротка біографія:

З 1989 р. lо 1994 р. навчалася у Сумському державному педагогічному інституті імені А.С. Макаренка за спеціальністю "Англійська та німецька мови". Закінчила навчальний заклад з відзнакою.

У 2006 р. захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.04 "Германські мови" та одержала науковий ступінь кандидат філологічних наук.

З 2012 р. до теперішнього часу працює на посаді доцента кафедри германської філології СумДУ.

 

Освіта: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 1994 рік, спеціальність «Англійська та німецька мови»

Диплом кандидата наук ДК № 041369 від 18 січня 2007

Атестат доцента 12ДЦ № 037593 від 17 січня 2014

Диплом про закінчення Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Англійська та німецька мови» КЕ № 901253 від 23.06.1994

 

Науково-дослідні роботи:

 • «Номінативна та ідентифікаційна функції державної мови як механізм розвитку людини й нації в аспекті протидії маніпулятивним впливам» (базове фінансування науки, 2021 рік, договір № БФ/23-2021). Виконавець.

Виконавець НДР другої половини дня:

 • «Когнітивно-прагматична корелятивність семантичного простору мови» (№ 0115U005773)
 • «Oнтогносеологічні модуси філологічних інновацій» (№ 0120U103119)

 

Керівництво студентами-призерами Всеукраїнських конкурсів наукових робіт та олімпіад:

Іванова Дар’я – диплом ІІІ ступеня (2019–2020 н.р.), Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія Кейса. Дослідницький проєкт: «Особливості актуалізації глобальних категорій часу та оцінки в перекладах сонета XXV Вільяма Шекспіра» (наказ МОН № 9 від 08.01.2020).

 

Основні наукові праці:

Статті

 • Yemelyanova O. Addressee’s factor in the limerick discourse. Advance Education. 2019.  № 12. P. 168-173. URL: https://doi.org/10.20535/2410-8286.141688 (Web of Science).
 • Yemelyanova O., Kucheriavenko V. Structural and linguistic features of the artist interview. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Філологія". 2021. №49 (1). С. 54–57. URL: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.49-1.13.
 • Yemelyanova O., Novitchenko V. Linguopragmatic features of the modern news release. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія "Філологія". 2021. №49 (1). С. 58–61. URL: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2021.49-1.14.
 • Ємельянова О., Мелай А. Особливості перекладу висловлювань самооцінки як засобу актуалізації Я-концепту (на матеріалі політичного дискурсу Дональда Трампа). Наукові записки. Серія: Філологічні науки. 2020. Випуск 187. С. 607-613. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77829.
 • Ємельянова О., Ащеулова Т. Functional features of the inverted word order in the English discourse of fiction. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська філологія. 2020. Випуск 823. С. 74-79. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77832.
 • Ємельянова О.,  Кучерявенко В. Suggestive function of metaphor in the modern English advertising discourse. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська філологія. 2020. Випуск 823. С. 79-84. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77831.
 • Ємельянова О.,  Новітченко В. Strategic framing and language-specific features of the autobiographical discourse (based on autobiographies of Nobel Prize laureates in literature). Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська філологія. 2020. Випуск 823. С. 84-89. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77833.

Тези

Ємельянова О.В. Новітні запозичення в українській мові та їх маніпулятивний вплив. Theory, Practice and Science: abstracts of V International Scientific and Practical Conference. Tokyo, 2021. P. 220-221. URL: https://eu-conf.com/wp-content/uploads/2021/10/Theory-practice-and-science.pdf.

Навчально-методичні розробки

 • Чепелюк А.Д., Єрмоленко С.В., Ємельянова О.В. Методичні вказівки до педагогічної практики: для студ. спец. 035 "Філологія" денної та заочної форм навчання. Суми: СумДУ, 2021. 44 с.
 • Коbyakova І.К., Yemelyanova O.V., Kulish V.S. Justice and Law: study guide (2nd еdition, updated and expanded). Sumy: Sumy State University, 2020. 236 p. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77669.
 • Yemelyanova O.V. Methodological instructions for self-study and independent work on the discipline "Civil Law Texts Translation": for students of the specialty 035 "Philology". Full-time training. Sumy: Sumy State University, 2020. 77 p. URL: http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription;jsessionid=87D9F58233530C8E1896ACCE9602A928?docid=USH.4716402.

 

Підвищення кваліфікації (останні 5 років):

 1. Сумський державний університет, підвищення кваліфікації за накопичувальною системою (свідоцтво: СН №05408289/2998-21; дата: 05.11.2021; обсяг: 6 кредитів ЄКТС, 180 годин)
 2. Сумський державний університет, посвідчення № 2639 від 10 січня 2017. “Педагогічна інноваційна діяльність із застосуванням дистанційних технологій навчання”, 108 годин

 

Сертифікати:

 • Coursera, курс «Creative Writing: The Craft of Setting and Description» (6 березня 2020)
 • Coursera, курс «Creative Writing: The Craft of Character» (12 березня 2020)

 

Участь у редколегіях:

Член редакційної колегії фахового журналу «Філологічні трактати»

 

Рецензування та експертизи:

Експерт МОН з рецензування підручників для середніх навчальних закладів (з 2019 р.)

 

Інші активності:

Дійсний член Української спілки германістів вищої школи (з 2016 року; сертифікат №3/2021 від 21.01.2021)

 

Відзнаки:

Ємельянова Олена Валеріанівна одержала почесну грамоту, підписану начальником Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за вагомий особистий внесок у підготовку фахівців, значні досягнення у науковій та методичній роботі, вклад в організацію та проведення наукової роботи серед студентської молоді

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua