Наукові фахові видання рекомендовані МОН України

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

 

Протягом 2013-2018 років під керівництвом канд. філол. наук, проф. Ірини Кобякової  захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук  Владислава Куліш, Віталій Дорда, Наталія Рева, Галина Чуланова, Олеся Єгорова.

Під керівництвом академіка Академії Наук Вищої школи України, доктора філол. наук, професора Світлани Швачко - Марина Черник, Олена Овсянко, Ольга Шуменко, Олена Ємельянова, Оксана Литвинко, Анна Козловська, Світлана Баранова, Ірина Соколова, Ольга Лещенко, Світлана Журавльова (США) та ін.

Під керівництвом канд. філол. наук., доц. Олени Медвідь - Олена Попова, Антоніна Прокопенко.

Зав. каф. германської філології, канд. філол. наук, проф. Ірина Кобякова керує магістерськими роботами студентів-філологів Батумского державного університету ім. Шота Руставелі. Професор  Батумского державного університету ім. Шота Руставелі  М. Арошидзе керує магістерськими роботами студентів спеціалізації Переклад СумДУ.

Наукова діяльність кафедри визначається дослідженням комплексної проблеми:

 • "Когнітивно-прагматична корелятивність семантичного простору мови". Державний реєстраційний номер 0115U005773, термін виконання листопад 2015 р. – листопад 2020 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник докторант, канд. філол. наук, доц. Таценко Н. В.
 • "Складання фінансово-економічної документації та її переклад англійською та німецькою мовами" № 54.18-02.15 СП термін виконання: 2015-2017 та № 54.18.-02.16 СП термін виконання: 2016-2018 Керівник докторант, канд.філолю наук, доц. Щигло Л.В.

 Керівництво ініціативними науково-дослідницькими темами: 

 • Словотвірна система німецької мови: синхронія, діахронія, еволюція (науковий керівник: к.філол.н., доц. Щигло Л.В.). Термін виконання: 2015-2020 рр.
 • Професійно спрямований переклад (науковий керівник: к.філол.н., доц. Щигло Л.В. ) Термін виконання: 2015-2018 рр.

Завершено дослідження комплексної проблеми:

 • «Вербалізація концептів: внутрішньомовні та міжмовні аспекти». Державний реєстраційний номер 0112U004325, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник проф. Швачко С.О.
 • «Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289, державний реєстраційний номер 0112U4326, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник проф. Кобякова І.К.
 • «Маркери конструювання вторинних утворень». Державний реєстраційний номер 0109U007605,  термін виконання 24 червня 2009 р. – 2012р.
 • «Еволюційні тенденції квантитативної лексики». Державний реєстраційний номер 0109U001390,  термін виконання 2009–2011 рр.
Під час виконання наукових досліджень співробітники кафедри співпрацюють з колегами Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (продовжена угода про співпрацю між кафедрою англійської філології та кафедрою ГФ СумДУ на 2012–2017 рр.).

 

Кафедра зараз працює над такими науково-дослідними та госпрозрахунковими темами:

 • Вивчення науково-технічної інформації з питань систематизації міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мовина українську, інші роботи, пов’язані з доведенням науково-пошукових завдань  та Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мов
 • 54.18.-02.15./17.СП
 • 54.18.-02.15.СП
 • 54.18.-01.16.СП
 • 54.18.-02.16.СП
 • Центр історичного краєзнавства НДР № 15.01.10-02.16/18.ЗП

 

Госпрозрахункові теми, що виконуються разом зі студентами:

 • Вивчення науково-технічної інформації з питань систематизації міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мови  на українську, інші роботи, пов’язані з доведенням науково-пошукових завдань № 54.18-02.13.СП з 01.08.2013 по 31.07.2015.
 • Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови № 54.18-02.14.СП з 18.03,14 по 31.12.14
 • Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови № 54.18-03.14.СП з 02.09.14 по 31.12.14
 • Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови № 54.18-04.14.СП з 15.09.14 по 31.12.14
 • Переклад технічної спеціальної документації з англійської мови № 54.18-05.14.СП з 23.09.14 по 31.12.14

 

Конференції 2019 року:

ІХ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Перекладацькі інновації" (14-15 березня 2019 р.)
Інформаційний лист
Програма конференції
Матеріали конференції

Конференції 2018 року:

VIІI  Всеукраїнська  студентська  науково-практична  конференція "Перекладацькі  інновації"  (15-16  березня 2018 р.)

 Конференції 2017 року:

Конференції 2016 року:

Конференції 2015 року:

 

Конференції 2014 року:

IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Перекладацькі інновації" (13-14 березня 2014)

·   Міжнародна науково-практична конференція «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства»  (13–14 березня 2014)

 

Наукові видання кафедри

 

Наукова робота зі студентами:

З метою обговорення, дослідження та розв’язання проблем сучасної лінгвістики й перекладознавства та вдосконалення практичних навичок майбутніх перекладачів при кафедрі ГФ працюють студентський науковий гурток «Офіс науки», Перекладацький навчально-методичний центр "LinguoStar" та проводиться щорічний конкурс студентських перекладів «Alter Ego».

 • Вивчення науково-технічної інформації з питань систематизації міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мови  на українську, інші роботи, пов’язані з доведенням науково-пошукових завдань № 54.18-02.13.СП з 01.08.2013 по 31.07.2015.
 • Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови № 54.18-02.14.СП з 18.03,14 по 31.12.14
 • Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови № 54.18-03.14.СП з 02.09.14 по 31.12.14
 • Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови № 54.18-04.14.СП з 15.09.14 по 31.12.14
 • Переклад технічної спеціальної документації з англійської мови № 54.18-05.14.СП з 23.09.14 по 31.12.14
 • «Вербалізація концептів: внутрішньомовні та міжмовні аспекти». Державний реєстраційний номер 0112U004325, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник проф. Швачко С.О.
 • «Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289, державний реєстраційний номер 0112U4326, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник проф. Кобякова І.К.