Штат кафедри

 
Завідувач кафедри, проф., канд. філол. наук : Кобякова Ірина Карпівна
За недовгий час існування кафедри германської філології викладачі Таценко Наталія Віталіївна, Чуланова Галина Валеріївна, Жулавська Ольга Олександрівна, Єгорова Олеся Іванівна, Шуменко Олена Анатоліївна, Щигло Лариса Володимирівна, Мовчан Діана Василівна захистили дисертації зі спеціальності 10.02.04 – германські мови та отримали звання/ступінь кандидатів філологічних наук. 

 

Швачко Світлана Олексіївна
академік Академії Наук Вищої школи України, доктор філол. наук, професор

Кобякова Ірина Карпівна
зав.кафедри, професор, канд. філол. наук

Баранова Світлана Володимирівна
заступник декана з методичної роботи, канд. філол. наук, доц.

 Попова Олена Володимирівна
канд. філол. наук, ст. викладач

 

 

Медвідь Олена Миколаївна
заст. декана з навчально-організаційної роботи,
канд. філол. наук, доц.

Ущаповська Ірина Василівна
старший викладач, директор Центру українсько-польської співпраці «Слобода» 

Єгорова Олеся Іванівна
канд. філол. наук, доцент

 

Таценко Наталія Віталіївна
доктор філол. наук, професор кафедри германської філології

 

Щигло Лариса Володимирівна
докторант, канд. філол. наук, доц.

Жулавська Ольга Олександрівна
канд. філол. наук, доц.

Ємельянова Олена Валеріанівна
канд. філол. наук, доц.

 

Кац Юлія Вікторівна
канд. філол наук, доц.

Чуланова Галина Валеріївна
канд. філол. наук, доц.

Шуменко Олена Анатоліївна
канд. філол. наук, доц.

Бровкіна Оксана Володимирівна
канд. філол. наук, ст. викл.

Мовчан Діана Василівна
канд. філол.наук, доц.

Прокопенко Антоніна Вадимівна
канд. філол. наук, ст. викл.

Куліш Владислава Сергіївна
канд. філол. наук., ст. викл.

Красуля Алла Вікторівна
канд. пед. наук, ст. викл.,
заст. дек. з міжнар. діяльності

Овсянко Олена Леонідівна
канд. філол. наук, ст. викл.

Дегтярьова Лариса Іванівна
старший викладач

Єрмоленко Світлана Василівна
старший викладач

Кириченко Олена Анатоліївна
старший викладач

Чепелюк Антоніна Дмитрівна
старший викладач

Назаренко Олена В’ячеславівна
викладач

 

Приходько Наталія Анатоліївна
викладач

Черник Марина Володимирівна
асистент, канд. філол. наук

Зінченко Анна Володимирівна
асистент, заст. декана з виховн. роботи

 

 

 Вашист Катерина Миколаївна

асистент