https://examenarium.sumdu.edu.ua/ - Екзамінаріум: освіта в один клік;
https://mix.sumdu.edu.ua/ - Змішане навчання;
https://dl.sumdu.edu.ua/ - Система on-line навчання;
https://ocw.sumdu.edu.ua/ - Навчально-методичні матеріали OCW-СумДУ
https://elearning.sumdu.edu.ua/ - Конструктор Lectur.ED
 
Розподіл оцінки в рамка дисциплін https://ocw.sumdu.edu.ua/search переклад (02030304) та на стендах кафедри германської філології (корпус ЕТ, 4-ий поверх)

 Підготовка бакалаврів

Випускаюча кафедра: германської філології

Обов'язкові дисципліни
Силабуси обов'язкових дисциплін за  освітньою програмою "Германські мови та літератури переклад включно), перша - англійська". Освітній рівень БАКАЛАВР

Силабуси обов'язкових дисциплін за  освітньою програмою "Германські мови та літератури переклад включно), перша - англійська". Освітній рівень МАГІСТР

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ на 2021-2022 н.р. ДИСЦИПЛІНИ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА ОСВІТНЬОЮ ПРОГРАМОЮ ФАКУЛЬТЕТУ ІФСК 035.041 «ГЕРМАНСЬКІ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ (ПЕРЕКЛАД ВКЛЮЧНО), ПЕРША –АНГЛІЙСЬКА» на 2021-2022 н.р.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 035 Філологія на 2021-2022 н.р.

 

Вибіркові дисципліни

Освітній рівень БАКАЛАВР

Силабуси вибіркових дисциплін загальної підготовки

Силабуси вибіркових дисциплін за спеціальністю "Філологія" 3-4й семестри

Силабуси вибіркових дисциплін за  освітньою програмою "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська" 5-8й семестри

Підготовка МАГІСТРІВ

Силабуси вибіркових дисциплін за  освітньою програмою "Германські мови та літератури(переклад включно), перша - англійська" 1-3й семестри

 Курси, що викладаються 

 Додаткові методичні вказівки до дисциплін за напрямками (2000-2020 рр.)

Методичні вказівки для написання курсових та проходження студентських практик:

1. 4157 Методичні вказівки та вимоги до оформлення курсових і випускних (бакалаврських та дипломних) робіт [Текст] : для студ. спец. 035 "Філологія" спеціалізації 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" денної форми навчання / О. І. Єгорова, А. В. Прокопенко, І. К. Кобякова, А. Д. Чепелюк. — Суми : СумДУ, 2016. — 104 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=648744

2. Tschepeluk, A. D. 3370 Methodische anweisungen fur die praktische arbeit im fach "Methodik des ubersetzungsunterrichts" [Текст] : fur die studenten der fachrichtung 8.020303 "Ubersetzung" direktstudium / A. D. Tschepeluk. — Sumy : Staatliche Universitat Sumy, 2012. — 44 c.
http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.371648

3. Чепелюк, А. Д. 2245 Методичні рекомендації до педагогічної практики [Текст] : для студ. спец. "Переклад" денної форми навчання / А. Д. Чепелюк; . — Суми : СумДУ, 2009. — 45 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=SuSDU.BibRecord.200767

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua