Освітня програма "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська". Освітній рівень БАКАЛАВР

 

Освітня програма "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська". Освітній рівень МАГІСТР

Освітня програма "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська". Освітній рівень БАКАЛАВР

Семестри 3-4

Семестри 5-8

 

Освітня програма "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська". Освітній рівень МАГІСТР

Семестри 1-3

Курси, що викладаються (OCW СумДУ, МІХ СумДУ)

Додаткові методичні вказівки до дисциплін за напрямками (2000-2020 рр.)

https://examenarium.sumdu.edu.ua - Екзамінаріум: освіта в один клік
https://mix.sumdu.edu.ua - Змішане навчання
https://dl.sumdu.edu.ua - Система online-навчання
https://ocw.sumdu.edu.ua - Навчально-методичні матеріали OCW СумДУ
https://elearning.sumdu.edu.ua - Конструктор Lectur.ED

Єгорова О.І., Кобякова І.К., Прокопенко А.В., Черник М.В. Методичні вказівки до оформлення курсових і кваліфікаційних робіт (для студентів спеціальності 035 "Філологія" денної та заочної форм навчання). Суми: СумДУ, 2021. 109 с. URL: https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7775344.

Baranova S.V. Contrastive Stylistics and Grammar of English and Ukrainian. Суми: СумДУ, 2021. 63 c. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/83381.

Жулавська О.О. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Перекладацька практика" (для студентів спеціальності 035 "Філологія" денної форми навчання). Суми: СумДУ, 2020. 25 с. URL: https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.4689156.

Чепелюк А.Д., Єрмоленко С.В., Ємельянова О.В. Методичні вказівки до педагогічної практики (для студентів спеціальності 035 "Філологія" денної та заочної форм навчання). Суми: СумДУ, 2021. 44 с. URL: https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.7808543.

Шуменко О.А. Основи наукових досліджень (для студентів спеціальності 035 "Філологія" денної та заочної форм навчання). Суми: СумДУ, 2020. 60 с. URL:  https://lib.sumdu.edu.ua/library/DocumentDescription?docid=USH.4592196.

Черник М.В., Куліш В.С., Овсянко О.Л., Зінченко А.В. Методологія лінгвістичних досліджень (конспект лекцій для студентів спеціальності 035 "Філологія" денної форми навчання). Суми: СумДУ, 2018. 78 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67031.

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua