Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Związki międzynarodowe

Współpraca międzynarodowa w sferze wykształcenia oraz nauki jest podstawowym kierunkiem działalności międzynarodowej katedry filologii germańskiej.

Katedra ciasno współpracuje z takimi znanymi naukowcami jak Aleksander Kobylarek, Jacek Gułanowski ( Wrocławski uniwersytet, Polska), Inta Buka (Miedzynarodowa akademia Bałtyjska, Łotwa), Żurawlowa Ewgenia Oleksandriwna  (Ewrazyjski narodowy uniwersytet im. L.M. Gumilowa, Kazachstan), Pimenowa Maryna Wołodymyriwna (Kemerowski uniwersytet narodowy, Rosja), Masłowa Walentyna Awraamiwna ( Witebski uniwersytet narodowy im. P.I.Maszerowa, Białorus).

Zostały podpisane umowy z Miedzynarodową Akademią Bałtyjską (Łotwa), Warmincko-Mazurskim uniwersytetem w Olsztynie (Polska), Mozyrskim uniwersytetem pedagogicznym (Białorus), Brestskim uniwersytetem panstwowym im.O.S.Puszkina (Białorus), Kemerowskim uniwersytetem państwowym (Rosja).

Katedra przeprowadza Okrągłe Stole ‘Ulepszenie systemu kontroli jakości wyższego wykształcenia i proces Bołoński’ razem z Warmińsko-Mazurskim uniwersytetem w Olsztynie. Są również organizowane spotkania z przedstawicielami American House i British Council.

W ciągu grudnia – lutego 2013-2014 na katedrze otrzymuje doświadczenie, nabywa praktyki w wykładaniu języka niemieckiego oraz studiowania języka rosyjskiego student licencjatu Uniwersytetu Drezdena Filip Mende. Wrzesień – czerwiec 2013-2014 zajęcia z języka angielskiego prowadzi wolontariusz ze Stanów Zjednoczonych, stypendiat programu Fullbright Elisa Sperling. Wrzesień – październik 2013 otrzymuje doświadczenie, nabywa praktyki w wykładaniu języków niemieckiego i angielskiego oraz studiowania języka rosyjskiego, prowadzi Klub języka niemieckiego dla studentów po piątkach magister-praktykant z Wienskiego uniwersytetu (Austria) Elizabet Lechner.

Chętni znać język włoski z grudnia 2014 po maj 2015 mają możliwość uczyć się u wolontariusza od Sumskiego centrum inicjatyw europejskich Rikkardo Brawi. Niedawno do rzędu cudzoziemnych wykładowcy- stażystów dołączył się absolwent Gentwskiego uniwersytetu (Gent, Belgia) Robin Dewos, który prowadzi zajęcia z języka holanderskiego dla naszych studentów.

Wykładowcy, absolwenci i magistrowie katedry corocznie występują z raportami na konferencjach międzynaradowych w Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce, Łytwie, Rosji i Białorusi.

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах