Асистент кафедри германської філології 

Тел. (0542) 68-78-80, 33-70-35

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ – 420

Google Scholar

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

2005 рік – з відзнакою закінчила навчання у Сумському державному університеті, здобувши кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

2005 – 2008 роки – викладач кафедри перекладу, а з листопада 2007 року – кафедри германської філології (у зв’язку з реорганізацією кафедр). Працювала зі студентами п’яти курсів, викладаючи: «Практичний курс англійської мови» (1 – 4 курси), «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови» (1 – 4 курси), «Композиція текстів різних жанрів» (5 курс).

2008 – 2011 роки – навчання в аспірантурі з відривом від виробництва зі спеціальності 10.02.04 – германські мови, що при кафедрі теорії та практики перекладу СумДУ, яку очолює док. філол. н., проф. Швачко С.О.. Разом з тим, продовжувала суміщати обов’язки аспіранта та викладача кафедри германської філології, працюючи на 0,5 ставки викладача.

З листопада 2011 року і дотепер – викладач кафедри германської філології. 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

«Практичний курс англійської мови» (1 – 4 курси), «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови» (1 – 4 курси), «Композиція текстів різних жанрів» (5 курс). 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Теорія дискурсу, прагматика, соціолінгвістика. 

НАУКОВІ ПРАЦІ

Навчально-методичні видання:

Проценко О.В. (Бровкіна О.В.), Глущенко О.М., Попова О.В. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практичний курс німецької мови» / О.В. Проценко (О.В. Бровкіна),  О.М. Глущенко, О.В. Попова. – Суми : СумДУ, 2008. – 47 с. 

Проценко О.В. (Бровкіна О.В.), Попова О.В. Методичні розробки завдань для домашнього читання до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Практичний курс німецької мови» / О.В. Проценко (О.В. Бровкіна), О.В. Попова. – Суми : СумДУ, 2008. – 54 с. 

Статті:

 1. Стратегія конфліктування в англомовному родинному дискурсі з адресантно- адресатною конфігурацією «БАТЬКИ–ДІТИ» / О.В. Бровкіна // Філологічні трактати. Том 6, № 3. – Суми : Вид-во СумДУ, 2014. – С. 23-28 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38534
 2. Бровкіна О.В. Утішання в парентальному дискурсі / С.В. Баранова, О.В. Проценко // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Випуск 49. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С. 126-129.
 3. Бровкіна О.В. (Проценко) Маніпуляції як вид імпліцитного впливу в дискурсі родинного спілкування / О.В. Бровкіна (Проценко) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Випуск № – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк : Вид-во ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. – С. 132-137.
 4. Проценко О.В. Діалогічне мовлення в дискурсі родинного спілкування / О.В. Проценко // Матеріали IX Міжвузівської конференції молодих учених „Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських та германських мов і літератур”. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – С. 148-151.
 5. Проценко О.В. Експліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі / О.В. Проценко // Культура народов Причерноморья. – № 168. – Т. № 2. – Симферополь : Крим, 2009. – С. 190-192.
 6. Проценко О.В. Звертання в дискурсі спілкування батьків та дітей /О.В. Проценко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – Випуск 6. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Луцьк : Вид-во ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – С. 214-218.
 7. Проценко О.В. Імпліцитне вираження емоційного змісту в парентальному дискурсі / О.В. Проценко // Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць / МОН України [відп. ред. Г.І. Мартинова]. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. – 2010. –Вип.10. – С.195-197.
 8. Проценко О.В. Комплімент в дискурсі сімейного спілкування /О.В. Проценко // Філософія мови: текст, образ, реальність / Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції : Наукове видання. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – С. 44-47.
 9. Проценко О.В. Комунікативна ситуація освідчення в коханні в англомовному матримоніальному дискурсі / О.В. Проценко, С.В. Баранова // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго. – Вип. 13. – Т. II (138), 2010. – С. 42-47.
 10. Проценко О.В. Конфліктне забарвлення дискурсу сімейного спілкування / О.В. Проценко // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. Вип. 12. – Т. IX (134). – С. 31-36.
 11. Проценко О.В. Маніпулятивні стратегії в дискурсі сімейного спілкування / О.В. Проценко // Функциональная лингвистика [сб. науч. работ] / Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования [науч. ред. А.Н.Рудяков]. – Том № 2. – Симферополь : Крым, 2010. – С. 188-190.
 12. Проценко О.В. Особливості матримоніального діалогічного дискурсу / О.В. Проценко // Наукові записки. – Випуск 81(3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДУ ім. В.Винниченка, 2009. – С. 413-417.
 13. Проценко О.В. Проявление речевой агрессии в парентальном дискурсе (на основе англоязычных художественных произведений) / О.В. Проценко // Актуальные проблемы лингвистического образования: сборник материалов  V Международной научной конференции Самара, 12 ноября,2009 г. [отв. ред. А.В. Карышева]. – Самара : Самар.гуманит.акад., 2009. – С. 276-280.
 14. Проценко  О.В.  Реалізація відвертості в дискурсі сімейного спілкування / О.В. Проценко // Методологічні проблеми сучасного перекладу / Матеріали VIII Міжнародної науково-методичної конференції (23-25 січня 2009 р.). – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – С. 97-99.
 15. Проценко О.В. Типи ролей у родинному дискурсі / О.В. Проценко // Наукові записки. – Випуск 96 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): у 2 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2011. – С. 488-492.

Професійна активність:

Бровкіна О.В. керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів.

Громадянська активність:

Бровкіна О.В. є куратором студентів першого курсу.