Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології, директор Перекладацького навчально-методичного центруLingouStar  кафедри ГФ, адміністратор центру Міжнародного мовного тестування TOEFL

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Тел. (0542) 687-885

  кімната ЕТ – 407

  ORCID
  GOOGLE SCHOLAR
  RESEARCH GATE
 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

В 2003 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю переклад.
2003 – 2007р. - викладач кафедри перекладу Сумського державного університету.
2007 р. – 2010 р. - аспірант кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету.

В 2011 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (диплом кандидата наук ДК № 003012, від 22 грудня 2011року, виданий на підставі рішення Атестаційної колегії, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, спеціальність 10.02.04 "германські мови").

Тема дисертаційного дослідження "Актуалізація концепту ТЕРОРИЗМ у сучасному британському газетному дискурсі"
Автореферат за посиланням:
http://foreign-languages.karazin.ua/resources/b9659386e2d187c98b13714a340e9162.pdf

2012 -2014 р. – старший викладач кафедри германської філології Сумського державного університету
2015 року рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєне вчене звання доцента кафедри германської філології (атестат доцента: 12ДЦ №043358 від 30 червня 2015)
2015 – по теперішній час  - доцент кафедри германської філології

Листопад 2016 р. – участь у програмі академічної мобільності з метою підвищення кваліфікації, тематичне спрямування: «Публікаційна та проектна діяльність у країнах Євросоюзу: від теорії до практики»

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

  Практика перекладу з основної іноземної мови, переклад текстів з цивільного права, переклад текстів з митного права, практичний курс англійської мови, практичний курс німецької мови, методологічні проблеми сучасного перекладознавства, перекладацька практика, проблеми перекладу науково-технічної літератури, техніка усного перекладу зі змістовним модулем переклад текстів економічного спрямування, усний переклад зі змістовним модулем переклад конференцій, сучасні філологічні парадигми.

  СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

   Мовознавство, перекладознавство, когнітивна лінгвістика, когнітивні перекладацькі студії.

Методичні вказівки:
Методичні вказівки для студентів 4-го курсу з дисципліни "Переклад текстів з цивільного права".
Конспекти лекцій:
Жулавська О.О. "Методологічні проблеми перекладознавства" Суми: СумДУ, 2015. – [http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=448188]
.
Zhulavska, O.O. Interpretation Techniques with the Content Module: Translation in Economic and Business Spheres. Sumy: Sumy State University, 2019. - 73 p. [http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75026].
Навчальний посібник: Жулавська, О.О. Переклад: теоретичні та практичні аспекти. - Суми: СумДУ, 2017. - 133 с. [http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/66687].

Публікації:


1. Жулавська О.О. СТРАТЕГІЯ ОДОМАШНЕННЯ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ СИНЕСТЕЗІЙНИХ МЕТАФОР. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2020. 2. C. 114-121. DOI: https://doi.org/10.32999/ksu2663-3426/2020-2-16
.
2. Жулавська О.О., Гончаренко Л. МЕТОДИ ПЕРЕКЛАДУ МОДЕЛЕЙ СИНЕСТЕЗІЙНИХ МЕТАФОР ЧУТТІВ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ ДОННИ ТАРТТ «ЩИГОЛЬ»). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2019. 3 (82). C. 49-54. DOI: https://doi.org/10.32841/2409-1154.2019.42.3.11
 
3. Жулавська О.О. КОГНІТИВНА ОПЕРАЦІЯ ВІДТВОРЕННЯ СИНЕСТЕЗІЙНИХ МЕТАФОР В АНГЛО-УКРАЇНСЬКИХ ПЕРЕКЛАДАХ ЯК ОСНОВНЕ ПЕРЕКЛАДАЦЬКЕ РІШЕННЯ СТРАТЕГІЇ ОЧУЖЕННЯ. Нова філологія. 2020. 80. C. 185-198. DOI: https://doi.org/10.26661/2414-1135-2020-80-1-29
.
4. Жулавська О.О. Привнесення синестезійних метафор в англо-український переклад художнього тексту. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”. 2020. 91. C. 108-116. DOI: https://doi.org/10.26565/2227-8877-2020-91-14
.
5. Жулавська О.О. Стратегії одомашнення і очуження в англо-українському перекладі синестезійних метафор (на матеріалі художнього тексту). Science and Education a New Dimension. Philology, VI(52), Issue: 211, 2019. с.70-74.
6. Жулавська О.О. Методи перекладу моделей синестезійних метафор чуттів (На прикладі роману Донни Тартт "Щиголь"). Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія "Філологія", № 42., 2019, с. 49-55.
7. Жулавська О.О. Відтворення англійських синестезійних метафор слухових відчуттів в українських перекладах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія “Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов”, 2019, Випуск 89, с. 29-35.

8. Zhulavska, O. English-Ukrainian translations of hearing synesthetic metaphors. «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна, 04–05 квітня 2019 року.
9. Zhulavska, O. Continuity in Teaching of Foreing Languages in General Education Schools // Філологічні трактати. - 2019. - Т. 11, № 1. - С. 34-42.
10. Жулавська О.О. Перекладацькі патерни буквальних та метафоричних дескрипцій нюхових і смакових відчуттів на матеріалі сучасної англомовної прози. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія "Філологія", № 37., 2018, с. 81-85.
11. Zhulavskaya, О.О. Translation Special Features of Metaphoric Expressions in Modern English Political Discourse // Філологічні трактати. - 2018. - Т. 10, № 2. - С. 48-53. - DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(2)-06
.
12. Zhulavska O. Cognitive metaphor as the background for actualization of evaluative content of concept TERRORISM. Science and Education a New Dimension. Philology, VI(52), Issue: 177, 2018. - 82 с.
13. Zhulavskaya, O.O. Means of verbal influence in English mediа теxts. Dualism of influence 2018. - Т.10, № 3. - С. 31-37. - DOI: 10.21272/Ftrk.2018.10(3)-05.
14. Zhulavska, О. Translation transformations in the interpretation process of nominations representing the concept terrorism (based on British and Ukrainian newspaper discourse) // Філологічні трактати. - 2017. - Т.9, №2. - С. 50-54.

  УЧАСТЬ У ВИКОНАННІ НДР: 

1.Категорії типових та нетипових текстів. Порівняльна типологія англійських перекладів поетичних творів. Особистість читача в сучасному англомовному дискурсі : звіт про НДР (заключний) / Кер. І.К. Кобякова. - Суми : Сумський державний університет, 2011.
2. Маркери вторинних конструювань: звіт про НДР (заключний)/ Кер.: І.К.Кобякова. - Суми: СумДУ, 2012.
3. Вербалізація концептів: внутрішньомовні та міжмовні аспекти : звіт про НДР (заключний) / Керівник С.О. Швачко. — Суми: СумДУ, 2017.

Інші обов’язки:
Відповідальний секретар щорічної Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Перекладацькі інновації"

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua