Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 

 

 

Вітаємо!

 30 червня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.27 Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна  відбувся захист докторської дисертації докторанта Запорізького національного університету, кандидата філологічних наук, доцента кафедри германської філології СумДУ Наталії Таценко на тему “Емпатія в сучасному англомовному дискурсі: когнітивно-синергетичний вимір” на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук.

Read more...

Senior Lecturer of the Germanic Philology Department has received Master’s Degree at the University of Tartu, Estonia.

Dear Alla Krasulia, Senior Lecturer, PhD in Pedagogy, warmest congratulations on your graduation and earning your Master’s Degree in Educational Technology at the University of Tartu, Estonia.

Read more...

Захист бакалаврських робіт

З 25 по 27 червня студенти спеціалізації «Переклад» успішно захистили бакалаврські роботи, продемонструвавши глибокі знання з методики викладання іноземних мов.

Read more...

Double Victory of SSU Student in the Literary Translation Contest

The student of “Translation” specialization Marharyta Polupan has won in two nominations of All-Ukrainian literary translation contest, which was organized by Central Ukrainian State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko (CUSPU) on the occasion of the 35th anniversary of the Faculty of Foreign Languages.

Read more...

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Useful references

Join us now