Аспірант кафедри германської філології, науковий керівник Л.В. Щигло (канд. філол. н., доц.)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

 

 

Освіта та кваліфікація:

 • Жовтень 2020 – теперішній час: аспірант кафедри германської філології Сумського державного університету за спеціальністю 035 «Філологія»
 • 2017 – 2018: навчання у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (факультет іноземної та слов’янської філології). Кваліфікація: ступінь вищої освіти "Магістр", спеціальність "Середня освіта", спеціалізація "Мова і література", освітня програма "Середня освіта (німецька мова і література)", професійна кваліфікація "Викладач німецької мови і літератури. Учитель німецької мови і літератури. Учитель англійської мови і літератури"
 • 2013 – 2017: навчання у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка (факультет іноземної та слов’янської філології). Кваліфікація: "Бакалавр філології. Вчитель німецької мови і зарубіжної літератури". Ступінь вищої освіти "Бакалавр", спеціальність "6.020303 Філологія"  

 

Сфера наукових інтересів:

Соціолінгвістика, мультилінгвалізм, міжкультурна комунікація, лінгвокультурологія

 

Досвід роботи:

Лютий 2019 – червень 2021 – викладач-стажист кафедри іноземних мов ННІ БіЕМ Сумського державного університету

 

Наявність сертифікату з мовної освіти:

 1. TestDaF (тест з німецької мови як іноземної, рівень С1) 
 2. Cambridge English: Preliminary English Test (PET). Council of Europe Level B1

 

Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю:

 • Член Асоціації українських германістів (посвідчення №1169 від 25.09.2020) 
 • Член громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ-УКРАЇНА» (свідоцтво №23 від 25.02.2020)

 

Керівництво студентами:

Керівництво студентом під час написання та подання заявки для отримання стипендії DAAD для участі у програмі «Літні курси у Німеччині для іноземних студентів та випускників – 2021 рік»: Димов М. (гр. СУ-81). Стипендію отримано.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Міжнародна активність:

 • Литовська державна стипендія для участі у програмі міжнародної академічної мобільністі в Університеті Вітовта Великого (місто Каунас, Литва, серпень 2021 – лютий 2022). Навчання за програмою «Соціолінгвістика та мультилінгвалізм»
 • Літня школа «Cultural Aspects of Latvian Language» («Культурні аспекти латвійської мови»), Ризький технічний університет (Латвія, 2019)
 • Програма культурного обміну «Au-pair» (місто Штутгарт, Німеччина, 2017 – 2018)
 • Мовний курс «Німецька мова як іноземна» (рівень С1.2, мовна школа «AGI», місто Штутгарт, Німеччина, 2017 – 2018)
 • Курс з англійської мови «B1 General English» (мовна школа «AGI», місто Штутгарт, Німеччина, 2017)
 • Літня німецькомовна школа, рівень С1.1 (Вюрцбурзький університет імені Юліуса Максиміліана, місто Вюрцбург, Німеччина, 2016)

 

Участь у конференціях та семінарах: 

 • 25/09/2020 – 26/09/2020 – участь у XXVII Міжнародній науковій конференції АУГ «Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика» (Львівський національний університет імені Івана Франка)
 • 25/11/2019 – 30/11/2019 – участь у фаховому семінарі для викладачів німецької мови «Науково-дослідницька діяльність та підготовка текстів в умовах Болонського процесу» від німецької служби академічних обмінів DAAD (Конгрес-центр СумДУ)
 • 22/11/2019 – 23/11/2019 – участь у Інституті медійної грамотності «Incorporating Media Literacy in English Language Teaching and Learning in the 21st Century» (Конгрес-центр СумДУ)
 • Жовтень 2019 – участь у короткостроковій програмі підвищення кваліфікації «Курс ораторського мистецтва» (Конгрес-центр СумДУ)
 • 23/09/2019 – 28/09/2019 – участь у фаховому семінарі для викладачів німецької мови «Літературознавство» від німецької служби академічних обмінів DAAD та 5-тому Міжнародному літературному фестивалі в Одесі
 • 24/06/2019 – 25/06/2019 – участь у семінарі «Ось як звучить німецька! Методи «жвавої» фонетики викладача німецької мови» (Гете Інститут в Україні, місто Київ)
 • 10/06/2019 – 15/06/2019 – участь у фаховому семінарі для викладачів німецької мови «Сценічне мистецтво та театр імпровізації в контексті академічної німецької мови та літератури» від німецької служби академічних обмінів DAAD (Конгрес-центр СумДУ)
 • 03/06/2019 – 04/06/2019 – участь у семінарі від німецької служби академічних обмінів DAAD «Навчання, а що потім?» (Україна, місто Київ)
 • 15/04/2019 – 20/04/2019 – участь у фаховому семінарі для викладачів німецької мови «Лінгвокраїнознавство – дидактика та перспективи розвитку» від німецької служби академічних обмінів DAAD (Конгрес-центр СумДУ)
 • 14/12/2018 – 16/12/2018 – учасник семінару «Міграція та меншини» від німецької служби академічних обмінів DAAD (Конгрес-центр СумДУ)

 

Онлайн-курси підвищення кваліфікації:

28/12/2020 –  08/01/2021 – Holding workshops in a project «Online Christmas Camp» of the company «AfterSchool» and «Alternative – V» 

09/12/2020 – 10/12/2020 – Conference «Higher Education Management – Selected Topics» held by the Alumni Network Ukraine-Germany, supported by the German Academic Exchange Service (DAAD) with funds from the Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

20/11/2020 – 05/12/2020 – Online digital storytelling workshop «For Away, So Close». The project was implemented within the programme «MEET UP! German-Ukrainian Youth Encounters» with support from the foundation «Remembrance, Responsibility and Future» (EVZ)

05/08/2020 – Write Professional Emails in English (an online non-credit course authorized by Georgia Institute of Technology (USA) and offered through Coursera) 

 

Cтатті:

 1. Закусило В.О. Варіативність номінальних звертань у німецькомовному просторі. Філологічні студії: збірник статей студентів, магістрантів, молодих учених (м. Суми, 29 березня 2018 року). Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. С.47 – 55.

 

Навчально-методичні праці:

 1. Закусило В.О. Збірник інтерактивних тестових завдань для самостійної роботи студентів усіх освітніх програм СумДУ (із дисципліни за вибором «Модуль А1.1. – Курс німецької мови елементарного рівня»). «Практична граматика німецької мови для початківців: онлайн-тести». Суми: СумДУ, 2020.

 

Тези конференцій:

 1. Закусило В.О. Erfolgreiche interkulturelle Kommunikation: sprachliche Höflichkeit und Anredeformen in der deutschen Sprache. Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика: матеріали XXVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (25–26 вересня 2020, Львів). Львів: ПАІС, 2020. С. 210–212.
 2. Закусило В.О. Erfolgreiche Kommunikation: Anredeformen in der deutschen Sprache. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2019, Суми). Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. С. 67–69.
 3. Закусило В.О. Маркування дистантності і недистантності у звертаннях німецької мови. Сучасні тенденції розвитку науки: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (9-10 березня 2019, Київ). Київ: МЦНД, 2019. С. 38–39.
 4. Закусило В.О. Ввічливість як культурний феномен та лінгвістична категорія. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2018, Суми). Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. С. 27–29.
 5. Закусило В.О. Лінгвокультурні особливості вираження категорії ввічливості у іноземних мовах. Перспективи розвитку філологічних наук: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 листопада 2018, Харків). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. С.148–152.
 6. Закусило В.О. Національний стиль комунікації (на прикладі звертань німецької мови): компаративний аналіз. Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів Першої всеукраїнської науково-практичної конференції 18 травня 2017, Суми). Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. С.102–106.
 7. Закусило В.О. До проблеми формування німецькомовної лінгвосоціокультурної компетентності в учнів 10 класу. Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (1-2 квітня 2016, Київ). Київ: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. С.14–16.

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: [email protected]

Телефонний довідник

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua