Аспірант кафедри германської філології, голова НТСА ІФСК, науковий керівник канд. філол. наук, доцент Л. В. Щигло

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Освіта та кваліфікація:

 • Жовтень 2020 – теперішній час: аспірант кафедри германської філології Сумського державного університету за спеціальністю 035 «Філологія»
 • 2017 – 2018 р.р.:             навчання у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, факультет іноземної та слов’янської філології. Кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр, спеціальність середня освіта, спеціалізація мова і література, освітня програма середня освіта (німецька мова і література), професійна кваліфікація викладач німецької мови і літератури. Учитель німецької мови і літератури. Учитель англійської мови і літератури
 • 2013 – 2017 р.р.:             навчання у Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка, факультет іноземної та слов’янської філології. Кваліфікація: Бакалавр філології. Вчитель німецької мови і зарубіжної літератури. Ступінь вищої освіти бакалавр, спеціальність 6.020303 Філологія

 

Досвід роботи:

 • 01/02/2019 р. – 30/09/2020 р. – викладач-стажист кафедри іноземних мов ННІ БТ «УАБС» Сумського державного університету

 

Підвищення кваліфікації: 

 • 25/09/2020 – 26/09/2020 – участь у XXVII Міжнародній науковій конференції АУГ «Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика», Львівський національний університет імені Івана Франка
 • 25/11/2019 – 30/11/2019 – участь у фаховому семінарі для викладачів німецької мови «Науково-дослідницька діяльність та підготовка текстів в умовах Болонського процесу» від німецької служби академічних обмінів (DAAD), Конгрес-центр СумДУ
 • 22/11/2019 – 23/11/2019 – участь у Інституті медійної грамотності «Incorporating Media Literacy in English Language Teaching and Learning in the 21st Century», Конгрес-центр СумДУ
 • Жовтень 2019 – участь у короткостроковій програмі підвищення кваліфікації «Курс ораторського мистецтва», Конгрес-центр СумДУ
 • 23/09/2019 – 28/09/2019 – участь у фаховому семінарі для викладачів німецької мови «Літературознавство» від німецької служби академічних обмінів (DAAD) та 5-тому Міжнародному літературному фестивалі в Одесі
 • 24/06/2019 – 25/06/2019 – участь у семінарі «Ось як звучить німецька! Методи «жвавої» фонетики викладача німецької мови», Гете Інститут в Україні, м. Київ
 • 10/06/2019 – 15/06/2019 – участь у фаховому семінарі для викладачів німецької мови «Сценічне мистецтво та театр імпровізації в контексті академічної німецької мови та літератури» від німецької служби академічних обмінів (DAAD), Конгрес-центр СумДУ
 • 03/06/2019 – 04/06/2019 – участь у семінарі від німецької служби академічних обмінів (DAAD) «Навчання, а що потім?», м. Київ, Україна
 • 15/04/2019 – 20/04/2019 – участь у фаховому семінарі для викладачів німецької мови «Лінгвокраїнознавство – дидактика та перспективи розвитку» від німецької служби академічних обмінів (DAAD), Конгрес-центр СумДУ
 • 14/12/2018 – 16/12/2018 – учасник семінару «Міграція та меншини» від німецької служби академічних обмінів (DAAD), Конгрес-центр СумДУ

 

Участь у міжнародних грантах та проєктах:

 • 14/08/2019 – 25/08/2019 – участь у літній школі «Cultural Aspects of Latvian Language» («Культурні аспекти латвійської мови») у Ризькому технічному університеті (РТУ), Латвія
 • 07/09/2017 – 07/08/2018 – участь у програмі культурного обміну «Au-pair»,  м. Штутгарт, Німеччина
 • 07/12/2017 – 27/02/2018 – закінчила вечірній курс «Німецька мова як іноземна» рівень С1.2, мовна школа «AGI», м. Штутгарт, Німеччина
 • 01/10/2017 – 30/11/2017 – учасник вечірнього курсу з англійської мови «B1 General English», мовна школа «AGI», м. Штутгарт, Німеччина
 • 03/08/2016 – 26/08/2016             – учасник літнього німецькомовного курсу 2016, рівень С1.1, Вюрцбурзький університет імені Юліуса Максиміліана,              м. Вюрцбург, Німеччина

Навчально-методичні та наукові публікації:

 1. Збірник інтерактивних тестових завдань для самостійної роботи студентів усіх освітніх програм СумДУ || із дисципліни за вибором «Модуль А1.1. – Курс німецької мови елементарного рівня» на тему «Übungsgrammatik für Anfänger (Deutsch als Fremdsprache)». || «Практична граматика німецької мови для початківців: онлайн-тести» / укладач / В. О. Закусило. – Суми : Сумський державний університет, 2020.
 2. Закусило, В.О. Erfolgreiche interkulturelle Kommunikation: sprachliche Höflichkeit und Anredeformen in der deutschen Sprache / В.О. Закусило // Германістика в транскультурному вимірі: теорія та практика = Germanistik in transkulturellen Räumen: Theorie und Praxis : Матеріали XXVII Міжнар. наук.-практ. конф. Асоціації українських германістів (25 – 26 вересня 2020 р.)., м. Львів / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів: ПАІС, 2020. – С. 210 – 212
 3. Закусило, В.О. Erfolgreiche Kommunikation: Anredeformen in der deutschen Sprache / В.О. Закусило // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі: збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 29 листопада, 2019 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2019. – С. 67 – 69
 4. Закусило, В.О. Маркування дистантності і недистантності у звертаннях німецької мови / В.О. Закусило // Сучасні тенденції розвитку науки: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 9-10 березня 2019 року. – Київ : МЦНД, 2019. – С. 38 – 39
 5. Закусило, В.О. Варіативність номінальних звертань у німецькомовному просторі / В.О. Закусило // Філологічні студії: збірник статей студентів, магістрантів, молодих учених (м. Суми, 29 березня 2018 року) / за ред. В.В.Герман. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2018. – С.47 – 55
 6. Закусило, В.О. Ввічливість як культурний феномен та лінгвістична категорія / В.О. Закусило // Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 29 листопада, 2018 р., м. Суми / Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. – С. 27 – 29
 7. Закусило, В.О. Лінгвокультурні особливості вираження категорії ввічливості у іноземних мовах / В.О. Закусило // Перспективи розвитку філологічних наук. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 2-3 листопада 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. – С.148 – 152
 8. Закусило, В.О. Національний стиль комунікації (на прикладі звертань німецької мови): компаративний аналіз / В.О. Закусило // Академічна культура дослідника в освітньому просторі: збірник матеріалів Першої усеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 18 травня 2017 року) / за ред. О.М. Семеног, О.В. Семеніхіної. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С.102 – 106
 9. Закусило, В.О. До проблеми формування німецькомовної лінгвосоціокультурної компетентності в учнів 10 класу / В.О. Закусило // Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 квітня 2016 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2016. – С.14 – 16

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua