Дата публікації:
25 листопада 2020
Кількість переглядів:
100
Поділитися:

17 листопада кафедра германської філології провела розширене засідання, на яке були запрошені стейкголдери освітньо-наукової програми 035 Філологія (освітній рівень Доктор філософії) : роботодавці, випускники кафедри германської філології, представники академічної спільноти. Гарант освітньо-наукової програми докт.філол.наук, доц., завідувач кафедри іноземних мов Наталія Таценко запропонувала до обговорення саму освітньо-наукову програму та навчальний план.


Наталія Віталіївна зазначила, що ОНП 035 Філологія була створена з урахуванням потреб регіонального ринку праці. Утім, проектна група цієї програми готова була до дискусії та вдосконалення навчального плану згідно з потребами роботодавців і  академічної спільноти. В процесі дискусії стейкголдери запропонували певну низку пропозицій для максимальної актуалізації програми згідно вимог сучасності.
Декан факультету іноземної та слов’янської філології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка А. М.  Коваленко запропонував перейменувати освітній компонент «Педагогічна практика за професійним спрямуванням» на «Педагогічна асистентська практика».
Випускник кафедри германської філології, аспірант Запорізького національного  університету Віталій Степанов запропонував додати дисципліну «Корпусна лінгвістика» до переліку 2 дисциплін за вибором навчального плану.
Старший викладач кафедри германської філології Ірина Ущаповська запропонувала додати дисципліну «Мультимодальна лінгвістика» до переліку 2 дисциплін за вибором навчального плану.
Аспірантка кафедри германської філології Лілія Молгамова запропонувала внести  дисципліну «Сучасні філологічні парадигми: прикладний аспект» до переліку обов’язкових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки, а обов’язкову дисципліну «Стилістика та лексикологія англійської мови» перенести до переліку 2 вибіркових дисциплін.
Проф. Ірина Кобякова та викладач кафедри германської філології Анна Зінченко підтримали всі вищевказані пропозиції, що значно покращать якість підготовки аспірантів освітньо-наукової програми 035 Філологія.
Всі запропоновані пропозиції було одностайно ухвалено та вже додано до оновленого навчального плану.
Ознайомитись з відеоверсією засідання можна за посиланням https://www.youtube.com/watch?v=ExJfBH_2Uwo

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua