ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра германської філології

Магістратура

Напрям підготовки

035 «Філологія»

Спеціалізація– «Германські мови та літератури (переклад включно)»

Профіль підготовки

«Перекладач з англійської та німецької мов, викладач»

Заочна форма навчання  1,4 роки

Особливі характеристики ОП.

Модель освітньої магістерської програми носить практично орієнтовний та дослідницький  характер.

З одного боку ця програма націлена на вдосконалення підготовки спеціалістів, які здатні спілкуватися іноземною мовою, ефективно й компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації та  вирішувати завдання по інтеграції  української освіти  та науки  в систему міжнародних зв’язків, розвивати систему експорту освітніх послуг, забезпечувати міжнародну  академічну та професійну мобільність. А з іншого боку готує магістрантів до здійснення творчого наукового пошуку та до проведення досліджень у галузі філології та перекладознавства.

Зміст освітньої програми.

Для вивчення пропонуються дисципліни: «Практика перекладу з англійської мови», «Практика перекладу з німецької мови», «Практичний курс англійської мови», «Практичний курс німецької мови», «Методика викладання перекладу зі змістовим модулем: психологія і педагогіка вищої школи», «Загальнотеоретичний курс другої іноземної мови зі змістовим модулем: європейські мови  в міжкультурній комунікації», «Основи теорії редагування зі змістовим модулем: основи риторики», «Теорія мовного дискурсу зі змістовим модулем: композиція текстів різних жанрів», «Корпусна лінгвістика зі змістовим модулем: проблеми перекладу галузевих термінів», «Теорія перекладу».

Прийом абітурієнтів. Прийом на навчання здійснюється на базі  вищої освіти (спеціалісти, магістри), на комерційній основі. Вступні екзамени – тестування з англійської та німецької мови.

Керівник освітньої програми: кандидат філологічних наук, професор завідувач кафедри германської філології СумДУ Ірина Кобякова.

Інформація про програму доступна на сайті СумДУ, сайті факультету іноземної філології та соціальних комунікацій та безпосередньо на сайті кафедри германської філології.

 

Вимоги та програми: 

 

Бакалаврат
Магістратура

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua