Студентка-перекладачка взяла участь у студентській виробничій практиці

Студентка кафедри германської філології Катерина Авдієвська взяла участь у студентській виробничій практиці від Women in Localiation Ukraine і ProZ.com, метою якої було виконати повний цикл перекладу й локалізації з англійської на українську мову одного з курсів на сайті ProZ.com.

Вдалий виступ на чемпіонаті України

Студентка третього курсу спеціальності «Філологія» Іванова Наталія з 3 по 9 квітня взяла учать у чемпіонаті України з екіпірувального жиму штанги лежачи серед усіх вікових груп, що відбувся у Хмельницькому.

Доробки лінгвістів СумДУ в міжнародній монографії

Професор Світлана Швачко та професор Ірина Кобякова гідно представили кафедру германської філології на міжнародній науковій арені, представивши спільне дослідження «Осмислення інтеграції мовотворчої функції в сучасних лінгвістичних студіях» як розділ колективної міжнародної монографії Innovative pathway for the development of modern philological sciences  in  Ukraine  and  EU  countries (м. Рига, Латвія) та отримавши сертифікати міжнародного зразка.

Вітаємо!

Анну Володимирівну ЗІНЧЕНКО, асистента кафедри германської філології  СумДУ з успішним захистом дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Перекладацькі поради від роботодавців

Студентський країнознавчий гурток «Офіс подорожей», під керівництвом викладача кафедри германської філології Олени Назаренко, завжди дає студентам можливість поспілкуватись з цікавими гостями та отримати слушні практичні поради про роботу, навчання та подорожування з перших вуст.

Філологи СумДУ обмінялись досвідом на міжнародній науково-практичній конференції

Лінгвісти кафедри германської філології взяли активну онлайн участь у міжнародній науково-практичній конференції "Мови і світ: дослідження та викладання" факультету іноземних мов ЦДПУ ім. В. Винниченка, поділившись власними надбаннями та досвідом з українськими та зарубіжними колегами.

Колективна монографія від лінгвістів СумДУ

Колективна монографія "Модуси сучасного перекладознавства"» під загальною редакцією професора Світлани Швачко охоплює широке коло питань перекладознавства, зокрема, мовні, соціолінгвальні та перекладацькі параметри; переклад термінів; переклад поетичних творів; перекладознавчий аналіз; стандартизацію й кодифікацію сучасної наукової термінології; національно марковану лексику; мовну гру; переклад номінативних і комунікативних одиниць.

Шановні друзі!

Студентський країнознавчий гурток «Офіс подорожей», що діє при перекладацькому навчально-методичному центрі «LinguoStar» кафедри германської філології, запрошує на онлайн зустріч https://meet.google.com/pxp-wjpk-pao, що відбудеться 29 березня о 14.00!

Курси з підготовки до міжнародного мовного тесту ECL

Перекладацький навчально-методичний центр «LinguoStar» запрошує на курси з підготовки до міжнародного мовного тесту ECL (підтвердження володіння англійською мовою на рівні В2).

Кафедра германської філології провела ХІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію “Перекладацькі інновації”

19-20 березня кафедра германської філології СумДУ https://gf.sumdu.edu.ua/uk/ в режимі онлайн провела ХІ Всеукраїнську студентську науково-практичну конференцію “Перекладацькі інновації”. Матеріали конференції включають доробки представників 8 вищих навчальних закладів  Сум, Харкова, Києва, Луцька, Кропивницького, а також Батумі (Грузія). Крім того, на конференцію завітали роботодавці та стейкхолдери, які обирали собі найкращих студентів.

Професор, кандидат філологічних наук, завідувач кафедри германської філології

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел. (0542) 68-78-80, 33-70-35

кімната ЕТ – 430

Google Scholar

Wikipedia 

ResearchGate 

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

В 1985 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мова.

До 1992 р. - викладач кафедри іноземних мов Вільнюського вищого командного училища радіоелектроніки.

З листопада 1993 р. по липень 1996 р. - аспірант Сумського державного педагогічного інституту.

В 1996 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченко.

З 1997 р. по 2001 р. - доцент кафедри перекладу Сумського державного університету.

З травня 2001 р. по листопад 2007 р. зав. каф. перекладу Сумського державного університету.

З листопада 2008 р. по теперішній час зав. каф. германської філології Сумського державного університету.

У Вроцлавскому університеті 14 -17 жовтня 2013 р. одержала сертифікат учасника  ІІ Симпозіуму "Education Culture and Society - Nowadays Challenges" http://nowadays.pl, який об’єднав науковців з Великої Британії, США, Німеччини, Литви, України, Білорусі, Польщі, Росії та Румунії.

З січня  по березень 2014 р. пройшла стажування  в університеті Амстердаму (University of Amsterdam) та одержала підтверджуючий сертифікат з Introduction to Communication Science.

28 лютого 2014 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-014/0017  в Міжнародному науково –аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” в Лондоні.

15 грудня 2015 прісвоєно зчене звання професора кафедрі германської філології

06 червня 2016 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-064/0049  в Міжнародному науково –аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” в Лондоні.

27 березня 2017 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-017/0021  в Міжнародному науково –аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” в Лондоні.

27 червня 2017 р. одержала диплом «SOPHIST» N DS-017/0054  в Міжнародному науково –аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” в Лондоні. 

18 травня 2020 проф. Кобякова  І.К. визнана в проекті "Успішний керівник у сучасному освітньому просторі України-2019"

Є гарантом освітньої програми  035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська »; освітній  ступінь Бакалавр

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Історія англійської мови зі змістовим модулем:  історія перекладу
Вступ до мовознавства зі змістовим модулем: вступ до перекладознавства”
Вступ до германського мовознавства
Історія германських мов

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Мовознавство, перекладознавство, текстологія.

СТАЖУВАННЯ та ГРАНТИ

2019 р. - ІІ Всесвітній конгрес  в реальному та віртуальному режимі «East-West: The Intersection of Culture» (підвищення кваліфікації стажування) - Kyoto Sangyo University, Kyoto, (Japan)

Реалізація індивідуальних грантів за фінансуванням іноземними/міжнародними організаціями міжнародний науковий грант – PDD підтримка для встановлення інформаційного центру з метою надання інформації про НАТО та суміжних тем для вчених, студентів та інших зацікавлених представників громадськості

2017 р. - Кобякова І.К. стажувалася у Батумському державному університеті ім. Шота Руставелі  (Грузія); та взяли участь у IX Міжнародному форумі «GEO-CULTURAL SPACE: SMART-TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND SOCIAL ENVIROMENT» (ГЕОКУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР: СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ ТА СОЦІУМІ).

 ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

Навчальні посібники

 1. Кобякова, І.К.  Латинська мова: навч. посіб. / А. Хайнц; перекл.: О.М. Кобяков, І.К. Кобякова. — Суми: СумДУ, 2020. — 292 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77668
 2. Коbyakova, І. К. Justice and Law : study guide / О. V. Yemelyanova, V. S. Kulish. – 2 nd еdition, updated and expanded. – Sumy : Sumy State University, 2020. – 236 p https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/77669/3/Kobiakova_Pravosuddia.pdf
 3. Кобякова И.К. Введение  в  сравнительную  типологию номинативных  и коммуникативных  единиц  английского,  русского  и  украинского языков : учеб. пособие / И. К. Кобякова, С. А. Швачко. – Сумы: Сумский государственный университет, 2017. – 199 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64564
 4.  Коbyakova, І.К. Justice and Law [Текст]: study guide / І.К. Коbyakova, О.V. Yemelyanova. - Sumy: Sumy State University, 2014. - 211 p. + Гриф МОН
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34857
 5. Кобякова, І.К. Навчати перекладу: навч. посіб. / І.К. Кобякова. - Суми: СумДУ, 2013. - 159 с. + Гриф МОН
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30281

НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографії
1. Кобякова І. К.  Об’єкти перекладознавства: монографія / С. О. Швачко, Т. О. Анохіна. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 222 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75497

2. Кобякова І.К. Спадщина Кобзаря: категорія негації від Торонто до Києва / С.О. Швачко // Канадознавство: суспільство, культура, мова: Collective monograph. – Луцьк: Вежа-Друк, 2019. – С. 117-128. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/73087

3. Kobyakova І. Canadian Humour: Language and Speech Deviations: monograph / S. Shvachko, // Ukraine-Canada: Modern Scientific Studies: Collective Monograph. Book 3. - Lutsk: Vezha-Druk, 2018. - P. 42-50. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68790

Статті:

 1. Коbyakova, І. К. Justice and Law : study guide / О. V. Yemelyanova, V. S. Kulish. – 2 nd еdition, updated and expanded. – Sumy : Sumy 1. Kobyakova I. T. Going parallel: using earlier translations as background for facilitating re-translation technique  // 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. - Vol. 2604, Р.249-258.- Scopus
 2. Kobyakova I. Linguocognitive Aspects of Humour Category/ S. Shvachko, // II World Congress in Real and Virtual Mode East-West: The Intersection of Cultures. – Japan, Кіоtо: Tanaka Print, 2019. – Vol. I. – P. 17-23. https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74575   Scopus
 3. Kobyakova I. Lingo-cognitive Aspects of Nothing Problem (Lexicographical  Experiment) // Science and Education a New Dimension. Philology, VII (60), Issue: 204. - 2019. - P. 82-85. https://doi.org/10.31174/SEND-Ph2019-204VII60-20 https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/74575/1/Shvachko_Kobyakov_Kobyakova.pdf
 4. Kobyakova I. COMMUNICATIVE-MEDIATORY FUNCTION OF SECONDARY TEXTREVIEWS/ D. Movchan, G.Chulanova, I. Kobyakova // Advanced Education. - N 7. - Kyiv: Kyiv Polytechnic Institute, 2017. - P. 108- 113. http://ae.fl.kpi.ua/article/view/98814 DOI: https://doi.org/10.20535/2410-8286.98814 (WoS)
 5. Kobyakova I. Nature of the Linguuocreative Function // GISAP: Philological Sciences. № 14. - London: International Academy of Science and Higher Education. London, - 2017. – P. 15-17.  
 6. Kobyakova I. Teaching Translation: Objective and Methods / I. Kobyakova, S. Shvachko // Advanced Education. - N 5 . - Kyiv: Kyiv Polytechnic Institute, 2016. - P. 9-13. http://ae.fl.kpi.ua/article/view/61242 DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2410-8286.61242 (WoS)
 7. Kobyakova I. The  category of "NOTHING" in translation heritage of JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLION / // GISAP: Philological Sciences. № 10. - London: International Academy of Science and Higher Education. London, - 2016. – P. 33-36.  
 8. Кобякова И.К. Expressiveness in blurbs: syntactic level/ И. Кобякова, Г. Чуланова// 97-ая Международная научно-практическая конференция "Развитие языковых систем в контексте ускоренной динамики общественных отношений" 24 февраля - 02 марта 2015, Лондон.
  Кобякова И.К. Лингво-когнитивный модус английских квантитативных слов/ И.К.Кобякова // 90th International Research and Practice Conference "Problems of combination of individualization and unification in language systems within modern communicative trends" October 09-14, 2014, London. 
 9. Kobyakova I. Verbalization of Humourous Texts / I.Kobyakova // XLVI International Research and Practice Conference "In the beginning there was the Word: history and actual problems of philology and linguistics" March 28 – April02, 2013, London.
 10. Кобякова І.К. Когнітивно-лінгвістичні аспекти мовної гри або від усіх турбот / І.К. Кобякова // Наукові записки. – Випуск 105 (2). – Серія: Філологічні наук (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. –  C. 346-350.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29578

НАГОРОДИ

2020 проф. Кобякова  І.К. визнана в проекті "Успішний керівник у сучасному освітньому просторі України-2019"

2019 проф. Кобякова І.К. одержали подяку Української спілки германістів вищої школи  України за активну науково-методичну діяльність та популяризацію наукових досягнень

Кобякова Ірина Карпівна отримала почесну грамоту голови Сумської обласної державної адміністрації за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, вагомі досягнення у науково-методичній роботі

 2018 р. - Грамота Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

В 2014, 2015, 2016 та 2017 стала призером першості з наукової аналалитики в рамках науково-аналітичного проекта 

Професійна активність:

Під керівництвом проф. Кобякової І К. захистили 5 аспірантів  кандидатські дисертації зі спеціальності 10.02.04 –«германські мови»

Член науково-методичної комісії Гуманітарних наук при МОН України з 2019 р.

З травня 2015 професор Кобякова І К. є заступником голови Науково-методичної комісії  з гуманітарних наук та богослов’я МОН України

Громадянська активність

Асоціації українських германістів;

Всеукраїнської спілки викладачів перекладу

 

 

 

 

 

 

 

Сумський державний університет,
м. Суми, вул. Римського- Корсакова, 2.

Електро-технічний корпус, 4 поверх, ауд. ЕТ- 422

тел. (0542) 687 - 798 / внутрішній - 798,
E-mail: info@gf.sumdu.edu.ua

При використанні матеріалів з сайту посилання на ресурс обов'язкове

All rights reserved by sumdu.edu.ua