Доктор філол. наук, професор кафедри германської філології Світлана Швачко та канд. філол. наук, професор кафедри германської філології Ірина Кобякова представили результати своїх наукових досліджень на ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Філософія мови та нові тенденції в перекладознавстві та лінгвістиці», яка відбулась в Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова, м. Київ.

Актуальні проблеми перекладознавства досліджували колеги з України, Сполученого Королівства, Греції, Польщі, Німеччини, Сполучених Штатів Америки та інших країн світу. Світлана Олексіївна представила доповідь на тему  «Лексема little vs поліфункціональність», Ірина Карпівна дослідила «Linguistic mechanism of humour».

Повна версія доповідей