Larysa  Hartsunova

hartsunova.jpg - 132.29 kB інженер, асистент-сумісник

                                  e-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

                                  кімната ЕТ – 119

                                  Google Scholar

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА
з 2004 – по теперішній час – інженер, асистент кафедри германської філології СумДУ (за сумісництвом),

                                         адміністратор міжнародного мовного тесту TOEFL

2013–2015 – навчання у СумДПУ ім. А.С.Макаренка, отримала кваліфікацію вчитель англійської мови та зарубіжної літератури

2007–2013 – заступник директора Перекладацького навчально-методичного центру СумДУ (за сумісництвом)

1995–2004 – старший лаборант кафедри германської філології СумДУ, викладач кафедри германської філології СумДУ (за сумісництвом)

1990 – 1995 – навчання у СумДУ, отримала кваліфікацію інженера/ референта-перекладача за спеціальністю фізична електроніка

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Тренінги, семінари, вебінари

22.02.2020  - участь в Camp EXCITE: «Innovations in the Classroom» (сертифікат 6год);
13.02.2020 - участь у вебінарі «Are you a Lexical Teacher?» організатор Dinternal Education (сертифікат);
27.01.2020 – 17.02.2020 – програма підвищення кваліфікації «Дистанційні технології навчання» організатор ЦРКП СумДУ (сертифікат);
11.12.2019 - участь у вебінарі «Effective Gamification» організатор Macmillan Education (сертифікат);
27.09.2019 - участь у семінарі «Learning Strategies: Teaching How to Learn» організатор National Geographic Learning (сертифікат);
13-14.02.2018 – участь у спеціалізованих семінарах-тренінгах з технологій активного навчання на теми: «Technology Enhanced Learning» та «Developing High Quality Teaching» у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності у рамках проекту Британської Ради щодо «Інтернаціоналізації вищої освіти в Україні» (сертифікат);
11.02.2016 – участь у семінарі «Innovative Teaching and Learning» факультет підвищення кваліфікації викладачів, СумДУ (сертифікат).

Онлайн курси
Лютий 2020 - Медіаграмотність: практичні навички (сертифікат 30год)
17.09.2019-26.11.2019 - Corpus Linguistics: Method, Analysis, Interpretation
27.01.2019-08.03.2019 - Understanding IELTS: Techniques for English Language Tests (British Council)
07.12.2018-14.01.2019 - Blended Learning Essentials: Getting Started (University of Leeds)

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ
• «Основи інформатики та прикладної лінгвістики зі змістовим модулем: копірайтинг»;
• «Основи синхронного перекладу»;
• «Практичний курс англійської мови».

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

• прикладна лінгвістика;
• машинний переклад та системи автоматизованого перекладу;
• перекладознавство.


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

1. 4643 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи інформатики та прикладної лінгвістики зі змістовим модулем: копірайтинг» для студентів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації (035.04 «Германські мови та літератури (переклад включно)»)денної форми навчання / укладачі: Л. І. Гарцунова, А.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2019. — 44с. Режим доступу http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2019/m4643.pdf

2. Методические рекомендации. Тетрадь переводчика №1 [Текст] : для студ. 2, 3 курсов спец. "Перевод" дневной формы обучения / С. А. Швачко, Л. И. Гарцунова. — Сумы :СумГУ, 1998. — 49 с. Режим доступу http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=253100

НАУКОВІ ПРАЦІ
1. Особливості використання рольової гри на заняттях з англійської мови для розвитку комунікативних навичок майбутніх юристів [Текст] / Л.І. Гарцунова, О.В. Шкурат // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філооргії: збірник наукових праць за ред. проф. В.А. Глущенко. Слов’янськ: Вид-во Б.І. Маторіна, 2020. Вип.10. Частина ІІ. 192 с. – С.30-39.

2. English Sense Perception Verbs: shift of meanings [Text] / L.I. Hartsunova, O.V. Shkurat // Scientific achievements of modern society. Abstracts of the 5th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House. Liverpool, United Kingdom. 2020. Pp. 226-231. URL: http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/01/scientific-achievements-of-modern-society-v.pdf

3. Лексичні особливості Інтернет-комунікації [Текст] / Л.І. Гарцунова // Сучасний рух науки: тези доп. IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.1. – 751 с. – С.310-314. Режим доступу http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2019/12/TOM-1-Zbirnik-9-mizhnar.-nauk-prakt-int.-konf.-1.pdf

4. Використання інструментарію платформи SmartCAT при підготовці майбутніх перекладачів [Текст] / Л.І. Гарцунова // Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Суми, 23-24 листопада, 2017 / за ред. В.А.Глущенко. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 264 с. – С.28-31. http://qle.sumdu.edu.ua/images/sampledata/information/materials_17.pdf

5. Odor qualia of Dagmar Trodler’s individual style [Текст] / Л.І. Гарцунова, Л.І. Дегтярьова, Н.А. Приходько // East European Science Journal (Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe). – 2017. – 6 (22). – Рart 1. – Р. 104-108. Режим доступу http://www.essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59413

6. Роль інформаційних технологій у професійній підготовці майбутніх перекладачів [Текст] / Л.І. Гарцунова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 23-24 квітня 2015 року. – Суми : СумДУ, 2015. – С. 71-73. Режим доступу https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40064

7. Гарцунова Л.І., Гуменюк І.Л. Особливості антонімічного перекладу (на матеріалі науково-технічних текстів). Перекладацькі інновації: матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 12-13 березня 2015 р. / редкол.: С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2015. – 150 с.– С. 67-70. Режим доступу http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39225

8. Гарцунова Л. І., Балакірєва Н. М. Особливості застосування мультимедійного мережевого класу в процесі навчання студентів-перекладачів. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні підходи до викладання і дослідження іноземних мов та зарубіжної літератури» (20 березня 2015 р.)

9. Some Peculiarities of Translating English Economic Terms / Л.І.Гарцунова, Л.В.Андрейко // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: матеріали ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції. – м.Рівне, 5 грудня 2013. – р. 2013.

НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО СТУДЕНТАМИ
10. Іванова Д., Гарцунова Л.І. (науковий керівник). Демагогія як комунікативна тактика Інтернет-тролів. Перекладацькі інновації: матеріали X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м.Суми, 20-21 березня, 2020 / С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – 213 с. - С. 34-35. Режим доступу http://gf.sumdu.edu.ua/images/naukova-diyalnist/11111.pdf

11. Куксенко О., Гарцунова Л.І. (науковий керівник). Деякі ососбливості класифікації артлангів. Перекладацькі інновації: матеріали X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м.Суми, 20-21 березня, 2020 / С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – 213 с. - С.136. Режим доступу http://gf.sumdu.edu.ua/images/naukova-diyalnist/11111.pdf

12. Часовських А., Гарцунова Л.І. (науковий керівник). Машинний переклад vs перекладач. Перекладацькі інновації: матеріали X Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м.Суми, 20-21 березня, 2020 / С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2020. – 213 с. - С. 211-212. Режим доступу http://gf.sumdu.edu.ua/images/naukova-diyalnist/11111.pdf

13. Halezhenko V., Hartsunova L.I. (Academic supervisor), Corpus Linguistics As Means Of Studying English. Перекладацькі інновації: матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м.Суми, 14-15 березня, 2019 / С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – 174 с. - С. 22-24. Режим доступу http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/72653/1/Perekladatski_innovatsii_2019.pdf

14. Kovalenko A., Hartsunova L.I. (Academic supervisor). Instagram As Means Of Learning English. Перекладацькі інновації: матеріали IX Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м.Суми, 14-15 березня, 2019 / С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – 174 с. - С. 44-46. Режим доступу
http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/72653/1/Perekladatski_innovatsii_2019.pdf

15. Khamitov E., Hartsunova L.I. (Academic supervisor). Typology of the tense-category in the English and Russian languages. Перекладацькіінновації: матеріали VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 16–17 березня 2017р. / редкол.: С.О.Швачко, І.К.Кобякова, О.О.Жулавська та ін. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 144с. - С. 61-62. Режим доступу http://confifsk.sumdu.edu.ua:8080/files/sbornikvii.pdf

ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ
Член ГО Культурно-просвітницький центр «Відкрите Серце», волонтер-викладач англійської мови