Шуменко Ольга Анатоліївна

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри германської філології

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ – 419

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1993 році закінчила факультет іноземних мов Сумського педагогічного інституту ім. Антона Семеновича Макаренко, має диплом за спеціальністю “Англійська та німецька мови”.

Після закінчення Сумського педагогічного інституту ім. Антона Семеновича Макаренко з 16серпня 1993 року по вересень 1993 року працювала вчителем англійської та німецької мов у середній загально-освітній школі № 10 міста Суми.

З вересня 1993 року по січень 1996 року працювала викладачем англійської мови у Сумському будівельному технікуму.

З січня 1996 року по жовтень 2008 року працювала викладачем Сумського машинобудівного коледжу.

З листопада 2008 по жовтень 2011 навчалася в аспірантурі Сумського державного університету з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04 –  германські мови.

З листопада 2011 року працює викладачем кафедри германської філології Сумського державного університету.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Донецького національного університету.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови, практика перекладу з англійської мови, юридична термінологія та основи наукових досліджень.

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Лінгвістика

 НАУКОВІ ПРАЦІ

Статті:

 • Шуменко О. А. Фразеологические единицы английского языка с числительными при переводе / О. А. Шуменко  // Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода. Сборник научных статей. Выпуск 4. – Н. Новгород: Бюро переводов "Альба", 2014. – 233 с. – С. 218-226.
 • Шуменко О. А. Семантика числительных английского язика во фразеологических единицах / О. А. Шуменко  // Modern Linguistic Systems as Instruments of the Reality Transformation: Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the LXXVI International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Philological sciences. (London, February 20 – February 25, 2014) / International Academy of Science and Higher Education – London: IASHE, 2014. – 86 p. – P. 13-15.
 • Шуменко О. А., Куценко Є. О. Числівникові морфеми у денумеральних утвореннях англійської мови / О. А. Шуменко  // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства (матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, 21-22 квітня, 2014, Суми) – Суми, СумДУ. – 456 с. – С. 24-28.
 • Шуменко О. А., Куприенко Е. Vectors of denumeral derivation / О. А. Шуменко  // Scientific enquiry in the contemporary world: theoretical basiсs and innovative approach. Vol. 2. Humanities and social sciences: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California, – 2014, 218 pp. – P. 210-213.
 • Шуменко О. А. Спустошеність числівників / О. А. Шуменко, М. Ткаченко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету ІФСК. (Суми 19-20 квітня 2013 р.). Ч. І – Суми, СумДУ. – 127 с. – С. 52-54.
 • Шуменко О. А. Словотвірні особливості вторинних утворень / О. А. Шуменко  // Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В. Д. Каліущенко]. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Т.10 – №2(29) – 156 c. – С. 33-43.
 • Шуменко О. А. Semantic evolution of quantitative words / О. А. Шуменко //http://gisap.eu/ru/user/reset/6569/1364494651/48e3d6d2a6696337cd7cb13326c24682
 • Шуменко О. А.  Числительные в переводе / О. А. Шуменко // Conference Multidimensional Translation: From Science to Arts Baltic International Academу, Riga, 19-20 April 2013.
 • Шуменко О. А.   Лінгвістичний статус денумеративів / О. А. Шуменко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету ІФСК. (Суми 19-20 квітня 2013 р.). Ч. І – Суми, СумДУ. – 127 с. – С. 52-54
 • Шуменко О. А.  Лексические параллели числительных английского языка / О. А. Шуменко // сб. материалов  ХІ международной научно-практической конференции «Современная филология : теория и практика» – Москва, 2012. – С. 191-193.
 • Шуменко О. А.  Семантичне навантаження фразеологічних одиниць з числівником / О. А. Шуменко // Функциональна лінгвістика : наук. журнал ⁄ Кримський республіканський інститут післядипломної педагогічної освіти; науч. ред. А. Н. Рудяков – Том № 4. – Симферополь, 2012. – 346 с. – С. 326-328.
 • Шуменко О. А.  Концептуальные и семантико-грамматические исследования: памяти проф. Евгения Александровича Пименова / О. А. Шуменко // сборник научных статей; отв. ред. М. В. Пименова. – Москва : ИЯ РАН, 2011. – 828 с. (Серия «Филологический сборник». Вып. 11).
 • Шуменко О. А.  Словотворчі та сполучувальні характеристики денумеративів (на матеріалі англомовних художніх текстів) / О. А. Шуменко  // Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал / голов. ред. В. Д. Каліущенко]. – Донецьк : ДонНУ, 2010. – Т.7. – №2(20) – 205 c. – С. 73-84.
 • Шуменко О. А.  Внутрішньочастиномовні та позачастиномовні характеристики числівників в англійській мові / О. А. Шуменко // Наукові записки. – Випуск 89 (4). – Серія “Філологічні науки (мовознавство)” : У 5 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім В. Винниченка, 2010. – 366 с. – С. 86-89.
 • Шуменко О. А.  Словотворчі потенції англомовних денумеративів / О. А. Шуменко // збірник наукових праць у Науковому віснику Волинського національного університету імені Лесі Українки, − Серія Філологічні науки МОВОЗНАВСТВО, №8, 2010. – С. 445-447.
 • Шуменко О. А.  Сполучувальність англійських числівників” / О. А. Шуменко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. Випуск 22. – Том 2. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2010. –263 с. – С. 194-196.
 • Шуменко О. А.  Структурные и семантические векторы денумеральных дериватов / О. А. Шуменко // Актуальные проблемы лингвистического образования: сб. матер V-й Международ. науч. конф. Самара, 12 ноября, 2009 г. ⁄ отв. ред. А. В. Карышева. –Самара : Самар. гуманит. акад., 2009. – 367 с. – С. 307-310.
 • Шуменко О. А. Концепція денумеративного моделювання / О. А. Шуменко // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Концептологія в системі гуманітарних наук” − Полтава : ПДПУ, ФОП Гаража М.Ф., 2009. – 92 с. – С. 87-89.

 Громадянська активність:

Член асоціації когнітивістів України.