Svitlana Shvachko - Professor, Doctor of Philology

Switlana Schwatschko - Professorin, Dr. hab. phil.

академік Академії Наук Вищої школи України, доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології

Член спеціалізованих вчених рад при Херсонському державному університетi та Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразiна; член редколегії наукових збірників (Вісник Харківського національного університету, Вісник Сумського державного університету, Київського національного лінгвістичного університету, Європейського університету, тощо).

тел. (0542) 68-78-81

e-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ-127

Google Scholar, LinkedIn

Wikipedia

ResearchGate

Персональна сторінка

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1971 році Швачко С.О. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Еволюція та функціонування слiв-вимiрювачiв у системі англійської мови (на матеріалі слів мiри i ваги»).

У 1982 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Англійські числівники та їх місце в лексико-семантичному полі кількості». Протягом 1975–1994 рр. працювала на посаді доцента кафедри англійської мови Сумського державного педінституту їм. А.С.Макаренка.

У період з 1985 по 1993 р. С.О. Швачко очолювала кафедру англійської філології Сумського педагогічного інституту. У 1995 року з ініціативи Швачко С.О. створюється кафедра перекладу Сумського державного університету.

У 2007 році кафедра перекладу розділилась на дві кафедри: кафедру германської філології та кафедру перекладу. У травні 2008 року кафедру перекладу буле перейменовано на кафедру теорії та практики перекладу. Професор Швачко С.О. очолювала кафедру теорії та практики перекладу до 2015 року. Зараз вона працює на посаді професора кафедри германської філології.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Вступ до мовознавства, концептуальні аспекти перекладу, теорія перекладу, лінгво-когнітивні аспекти квантитативності, актуальні проблеми теорії та практики перекладу, студентський науковий семінар, основи синхронного перекладу, науково-дослідна робота, порівняльна лексикологія англійської та української мов.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Категорії кількості у дистантних мовах, типологічні аспекти, категорії текстів, метамова перекладу, iнтеграцiя вербальних та невербальних засобів спілкування, наївна та наукова картини світу.

 

ВІДЗНАКИ ТА НАГОРОДИ

Швачко С.О. має наступні відзнаки та почесні звання: «За отличные успехи в работе в области высшего образования СССР» (1974р.), «Победитель социалистического соревнования 1974 года» Коллегии Минпроса УССР и президиума Украинского республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений, знак «Відмінник народної освіти України» (1984 р.), медаль А.С.Макаренка за високі показники у навчально-виховній роботі зі студентами (1988 р.), «Заслужений професор Сумського державного університету» (2005р.), звання «Жінка року» Американського бібліографічного інституту (2005 р.), «Відмінник освіти України» (2007 р.), почесна грамота Академії педагогічних наук України "За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 60-річчя заснування закладу" (вересень 2008 р.), нагорода Ярослава Мудрого в галузі науки і техніки (2010 р.), знак "Петро Могила" Міністерства освіти і науки України (2010 р.), одержала дипломи в Міжнародному науково –аналітичному проекті GISAP  в галузі “Philological Science” (2014-2017 р.р.) в Лондоні.

В 2016 та 2017 стала призером першості з наукової аналалитики в рамках науково-аналітичного проекта (GISAP)  http://gisap.eu/ru/user/6893

2018 р. - нагороджена Нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення».

 

СТАЖУВАННЯ

Швачко С.О. стажувалася у Великій Британiї та Техасі, США. Вона є почесним членом школи ім. Т Рузвельта, Сан-Антонiо, Техас. Двiчi номiнувалась (Американським бiблiографiчним інститутом) жінкою року.

У 2012 р. проходила стажування у Харківському національному університеті ім. В.Н.Каразіна.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

МОНОГРАФІЇ

 1. Швачко С.О. Языковые средства выражения количества в современном английском, русском и украинском языках. – К.: Вища Школа, 1981. – 143 с.
 2. Швачко С.О. Семантические тенденции числительных английского языка. – Депон. в ИНИОН АН СССР от 10.08.84 № 176 69 – 84 . – 120 с.
 3. Швачко С.О. Слова міри і ваги: лінгвокогнітивні аспекти: монографія / С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 132 с.
 4. Швачко С.О. Сяйво забутих слів: монографія / С.О. Швачко. – Суми: Сумський державний університет, 2012. – 107 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30178

 

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

 1. Категория количества в современных европейских языках / В.В. Акуленко, С.А. Швачко, Е.И. Букреева и др. – Отв.ред. – В.В. Акуленко; АН УССР кафедра иностранных языков. – К.: Наук.думка, 1990. – 284 с.
 2. Структурно-содержательные аспекты типичных и нетипичных текстов – Отв. ред. Швачко С.А. – Депон. в УкрИТЭИ № 1495, 1612 1992. – 106 с.
 3. Екстеріоризація пізнавального процесу / С.О. Швачко, С.В. Баранова, І.К. Кобякова, О.М. Медвідь, Н.І. Чернюк // Засоби квантифікації: лінгвокогнітивні аспекти: монографія. – Суми : Вид-во СумДУ, 2007. – С. 14–21.
 4. Лінгвокогнітивні аспекти малих текстів: монографія / С.О. Швачко, Т.О. Анохіна, С.В. Баранова, І.К. Кобякова, Г.Б. Козловська, Ю.В. Косенко, С.В. Подолкова, В.О. Самохіна, І.В. Соколова, Г.В. Чуланова. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 178 с.

 

НАУКОВІ ПОСІБНИКИ

 1. Введение в сравнительную типологию английского, русского, украинского языков. – К.: Вища школа, 1977. − 117 с.
 2. Швачко С.О. Вступ до мовознавства: конспект лекцій / С.О. Швачко, І.К. Кобякова. – Суми : СумДУ, 2003. – 112 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2510
 3. Швачко С.О. Проблеми синхронного перекладу: Навчальний посібник – Вінниця, Фоліант, 2004. – 112 с.
 4. Швачко С.О. Сага про квантитативну родину / С.О. Швачко // Мова й дискурс: вимір і вимірювання: міжвузівський збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко. – Суми: СумДУ, 2010. – С. 227–231.
 5. Швачко С.О. У царині номінативних та комунікативних одиниць: збірник наукових праць до 75-річчя з дня народження доктора філологічних наук, професора, академіка Академії наук вищої школи України Світлани Олексіївни Швачко / С.О. Швачко. – Суми: СумДУ, 2010. – 168 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17550

 

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

 1. Швачко С.О. Навчити вчитися! Навчальний посібник. – Вінниця: Видавництво Нова Книга, 2006. – 136 с.
 2. Швачко С.О. Квантитативні одиниці англійської мови: перекладацькі аспекти: посібник / С. О. Швачко. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 128 с.
 3. Числівник англійської мови: навч. посіб./ С.О. Швачко, С.В. Баранова, І.К. Кобякова та ін.; за заг. ред. С.О. Швачко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. – 171 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2753
 4. Швачко С.О. У царині денумеральних конструювань: навч. посіб. / С.О. Швачко, О.А. Шуменко. – Суми: СумДУ, 2013. – 198 с. 
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32630

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ

 1. Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності: конспект лекцій / укладач С.О. Швачко. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 139 с.
 2. Сага про нумеральні та денумеральні одиниці в англомовному дискурсі: методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни «Лінгвокогнітивні аспекти квантитативності» для студ. спец. 7.020303 «Переклад», 8.020303 «Переклад» денної форми навчання / С.О. Швачко. – Суми: СумДУ, 2012. – 34 с.
 3. Теорія перекладу: для студ. спец. 7.02030304, 8.02030304 «Переклад» денної форми навчання / С.О. Швачко. – Суми: СумДУ, 2013. – 130 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32631
 4. Методичні вказівки: вимоги до оформлення курсових та випускних (бакалаврських та дипломних) робіт / укладачі С.О. Швачко, Ю. В. Косенко, С.В. Баранова, О.М. Медвідь, Н.І. Чернюк. – Суми: Сумський державний університет, 2013. – 48 с.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Shvachko S. Modeling the Human Life Frame Concept on the Basis of a Fredrich Nietzsche’s Philosophical-aphorism Corpus  / I. Kobiakova, S. Shvachko // The role of ratio of verbal and nonverbal means of communication against the background of the increasing value of information and intensity of its turnover: materials digest of the CXXXIX International Research and Practice Conference and I stage of the Championship in Philology (Lon, March 4 – March 10, 2017). - London: IASHE, 2017. - P. 11-16. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51856don
 2. Shvachko S.Teaching Translation: Objective and Methods / I. Kobyakova, S. Shvachko // Advanced Education. - N 5 . - Kyiv: Kyiv Polytechnic Institute, 2016. - P. 9-13. http://ae.fl.kpi.ua/article/view/61242DOI: http://dx.doi.org/10.20535/2410-8286.61242  (WoS)
 3. Shvachko S. The  category of "NOTHING" in translation heritage of JEAN-FRANÇOIS CHAMPOLION / // GISAP: Philological Sciences. № 10. - London: International Academy of Science and Higher Education. London, - 2016. – P. 33-36. 
 4. http://www.philology.gisap.eu/ru/content/category-nothing-translation-heritage-jean-fran%C3%A7ois-champolion DOI: http://dx.doi.org/10.18007/gisap:ps.v0i10.1279
 5. Швачко С.О. Онтологічне буття квантитативних іменників англомовного дискурсу / С.О. Швачко // МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип. 13. – Т. V (141). – 456 с. – C. 389–392.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13264
 6. Швачко С.О. Семантична девіація денумеральних конструювань / С.О. Швачко // Проблеми зіставної семантики: збірник наукових статей. – Вип. 10 / Відп. ред. Корольова А.В. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2011. – Ч. 1. – 397 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17798
 7. Швачко С.О. Засоби позначення силенціального ефекту / С.О. Швачко // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: матеріали ІІІ Міжнародної науково-пракичної конференції 7–8 квітня 2011 р., ТНЕУ – Tернопіль: Економічна думка, 2011. – 410 с. – С. 129–132.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19026
 8. Швачко С.О. Інтралінгвальні аспекти фразеологічних одиниць в англомовному та україномовному дискурсах (на матеріалі числівників) / С.О. Швачко // Вісник Житомирського державного університет ім. Івана Франка, 2011 – № 56. – 232 с. – С. 28–32.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13246
 9. Швачко С.О. До питання про лакунарність у мові та мовленні / С.О. Швачко // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки / Філологічні науки. Мовознавство, 2011. – № 4. – С. 119–121.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13683
 10. Швачко С.О. Екстеріоризація гумору в художньому дискурсі / С.О. Швачко // Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс: тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О.П. Воробйової, 27 вересня 2012 р. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2012. – С. 22.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30360
 11. Швачко С.О. Мовчання як силенціальний ефект / С.О. Швачко // Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). Збірник наукових праць / гол. ред. Н.Л. Іваницька. – Вінниця: ВДПУ, 2012. – Вип.15. – 263 с. – С. 225–230.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27246
 12. Швачко С.О. Модельовані та немодельовані паттерни словотвору в англомовному дискурсі / С.О. Швачко // Філологічні трактати. – 2012. – Т. 4, № 3. – С. 84–88.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30111
 13. Швачко С.О. Екстеріоризація гумору в художньому дискурсі / С.О. Швачко// Вісник КНЛУ. Серія Філологія. – Т. 15. № 2. – К.: Вид-во КНЛУ, 2012. – С. 177.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30340
 14. Швачко С.О. Статус числівників у вільних та фразеологічних словосполученнях / С.О. Швачко// Наукові студії (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ). Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка / Редколегія: Р.В. Болдирев та ін. – К.: Міленіум, 2012. Вип. 1, А. XVII. – С. 277–288.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30992
 15. Швачко С.О. Словотворчі тенденції квантитативних одиниць: лінгвокогнітивні аспекти / С.О. Швачко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – № 23 (248). – С. 197–201.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28865
 16. Швачко С.О. Статус лакун в языке и речи / С.О. Швачко // Когниция, коммуникация, дискурс. – 2012. – № 4. – С. 82–88.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24317
 17. Швачко С.А. Терминологические параметры квантитативной лексики / С.А. Швачко // Текст. Язык. Человек: сборник научных трудов. В 2-х ч. Ч. 1 / УОМГПУ им. И.П. Шамякина; редкол.: С.Б. Кураш (отв. ред.) [и др.]. – Мозырь, 2013. – С. 101–102.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30994
 18. Швачко С.О. Епідигматичний модус англійських числівників / С.О. Швачко// Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 56. – 241 с. – С. 228–231.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30551
 19. Швачко С.О. Лінгвокогнітивні аспекти денумеральних утворень / С.О. Швачко, Я.Ю. Денисенко // Філологічні трактати. – 2013. – Т. 5, № 1. – С. 127–131.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30669
 20. Швачко С.О. Сага про лексему one у функції замінника / С.О. Швачко, А.І. Грінченко // Філологічні трактати. – 2013. – Т. 5, № 1. – С. 120–126.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30668
 21. Швачко С.О. Синкретизм нумеральних одиниць (на матеріалі англійської мови) / С.О. Швачко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – № 19 (268). – Луцьк, 2013. – С. 126–130.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30996
 22. Shvachko S. Polyfunctionality of the English Quantitative Words / S. Shvachko // Journal of Education Culture and Society. – 2013. – № 2. – P. 208–214.  

Громадянська активність:

Член спеціалізованих вчених рад при Херсонському державному університетi та Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразiна; член редколегії наукових збірників (Вісник Харківського національного університету, Вісник Сумського державного університету, Київського національного лінгвістичного університету, Європейського університету, тощо).

Член  асоціації когнітивістів України.

Член Національної федерації наукової аналітики (філологічні науки) України з 2015 року.