Чуланова Галина Валеріївна

 кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

  Тел. (0542) 33-70-35

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 кімната ЕТ – 412

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

 У 1985 році закінчила факультет іноземних мов Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка, має диплом з відзнакою зі спеціальності “Англійська та німецька мови”.

Після закінчення Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка з серпня 1985 року по травень 1996 року працювала вчителем англійської мови в загальноосвітніх школах м. Сум, з червня 1996 р. по січень 1997 р. – перекладачем приватно-виробничого комерційного підприємства. З січня 1997 р. по жовтень 2006 р. працювала викладачем кафедри перекладу гуманітарного факультету Сумського державного університету.

З листопада 2006 року по жовтень 2009 року навчалася в аспірантурі Сумського державного університету з відривом від виробництва зі спеціальності 10.02.04 –  германські мови. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій раді Донецького національного університету. З листопада 2009 року працює старшим викладачем кафедри германської філології Сумського державного університету.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 Порівняльна лексикологія англійської та української мов, практичний курс англійської мови, практика перекладу з основної (англійської) мови.

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 Перекладознавство, текстологія, лексикологія.

 НАУКОВІ ПРАЦІ

 Статті:

1. Чуланова Г.В.  Expressiveness in blurbs: syntactic level/ И. Кобякова, Г. Чуланова// 97-ая Международная научно-практическая конференция "Развитие языковых систем в контексте ускоренной динамики общественных отношений" 24 февраля - 02 марта 2015, Лондон.
http://gisap.eu/ru/node/66293

2. Integration of verbal and non-verbal aspects in blurbs/ G. Chulanova, L.  Shchyhlo, O.Zhulavska, O. Nazarenko// Science and Education in Australia and Eurasia: Fundamental and Applied Science. The 1st International Academic Conference. Volume II. – Australia, Melbourne: 2014. – P. 333-336.

3.Чуланова Г. В. Структурно-семантические и коммуникативно-прагматические аспекты текстов-регулятивов  / Г.В. Чуланова // Сборник научных трудов SWorld. –– Выпуск 2. Том 23 –– Одесса: КУПРИЕНКО, 2013. –– С. 15–22

4.Чуланова Г. В. Чтение как творческий процесс / Г. В. Чуланова //  Філологічні трактати. Науковий журнал. –– Суми : Вид-во СумДУ, 2013. –– Том 5, №2. –– С.107–113

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31983

5.Чуланова Г. В. Онтологічні та гносеологічні аспекти текстів-регулятивів / Г. В. Чуланова // Філологічні трактати. Науковий журнал.  —  Суми: Вид-во СумДУ, 2012. — Том 4, № 4. — С. 92-97

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30090

6.Чуланова Г. В. Категоризация интенций читателя-респонсера / Г. В. Чуланова // Філологічні трактати. Науковий журнал. –– Суми : Вид-во СумДУ, 2011. –– Т.3, №3. –– С.55–60

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31983

7. Чуланова Г. В. Экстериоризация оценки в рекламных текстах / Г. В. Чуланова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. –– Суми : Вид-во СумДУ, 2010. –– Том 2, № 3. –– С. 128–135

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4213

8. Чуланова Г. В. Интеграция вербальных и невербальных знаков текста-регулятива / Г. В. Чуланова // Studia Germanica Et Romanica: іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : [Науковий журнал / голов. ред. В. Д. Каліущенко]. –– Донецьк : ДонНУ, 2010. –– Т.7, №2(20). –– С.58–65

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24443

9. Чуланова Г. В. Особенности реализации категории эмотивности в рекламных текстах / Г. В. Чуланова // Науковий вісник Волинського  національного  університету імені Лесі Українки. –– 2010. –– № 7. –– С. 397–401

10. Чуланова Г. В. Синтаксические средства выражения эмоций в текстах-регулятивах / Г. В. Чуланова // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ (Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования) / науч. ред. А. Н. Рудяков. –– Симферополь, 2010. –– Том 2, №1. –– С. 325–327  

11. Чуланова Г. В. Вторичный характер текстов-регулятивов (на материале англоязычной  читательской рекламы) / Г. В. Чуланова // Третій міжнародний науковий форум “Сучасна англістика: мова в контексті культури» : тези доповідей / за ред. В. О. Самохіної (Дмитренко). –– Х. : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2009. –– Частина ІІ –– С. 87–90

12. Чуланова Г. В. Лингвокогнитивные аспекты малых текстов / Г. В. Чуланова  // Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції «Філософія мови: текст, образ, реальність». –– Суми : Вид-во СумДУ, 2009. –– С. 141-143

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3741

13. Чуланова Г. В. Определение границ понятия «текст» и законов его организации / Г. В. Чуланова // Методологічні проблеми сучасного перекладу : матеріали VІІІ Міжнародної науково-методичної  конференції (23–25 січня 2009 року). –– Суми : Вид-во СумДУ, 2009. –– C. 130–133

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17547

14. Чуланова Г. В. О композиционно-семантической  природе текстов-регулятивов (на материале английских рекламных текстов) / Г. В. Чуланова // Мова і культура. –– К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. –– Вип. 12. –– Т. VII (132). –– C. 129–133

15. Чуланова Г. В. Тексты-отзывы как вариант англоязычного Интернет-дискурса / Г. В. Чуланова // Культура народов Причерноморья (Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования) / науч. ред. А. Н. Рудяков. –– Симферополь, 2009. –– Том 2, №168. –– С. 350–353

16. Чуланова Г. В. Композиционно-коммуникативные аспекты текстов-регулятивов (на материале англоязычной  читательской  рекламы) / Г. В. Чуланова // Матеріали ІV Міжвузівської конференції молодих учених «Сучасні проблеми та перспективи  дослідження  романських і германських мов і літератур». –– Донецьк : ДонНУ, 2008. –– Т. 2. –– С. 129–133

17. Чуланова Г. В. Категоризация оценочно-побудительной семантики в текстах-регулятивах / Г. В. Чуланова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. –– Суми : Вид-во СумДУ, 2008. –– № 1. –– С. 127–133

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1593  

18. Чуланова Г. В. Междисциплинарное толкование категории читателя / Г. В. Чуланова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. –– Х. : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2007. –– № 773. –– С. 68–72

19. Чуланова Г. В. Статус читателя как субъекта коммуникации / Г. В. Чуланова // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. –– Суми : Вид-во СумДУ, 2006. –– № 11 (95). –– Том ІІ. –– С. 87–94

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/728

Професійна активність:

Старший викладач Чуланова Г.В. постійно керує науково-дослідною роботою студентів