Доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології

Тел. (0542) 33-70-35

 e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 кімната ЕТ – 412

Google Scholar

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

В 1995 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мови.

До 2001 р. – викладач кафедри іноземних мов Сумського аграрного університету.

З 2001 р. по 2005 р. – старший викладач кафедри перекладу Сумського державного університету.

З листопада 2005 р. по липень 2008 р.  – аспірант Запорізького національного університету.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію в спеціалізованій вченій  раді Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

З листопада 2014 р. по липень 2017 р.  – докторант Запорізького національного університету.

У 2018 році захистила докторську дисертацію в спеціалізованій вченій  раді Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

З 2010 р. по теперішній час – доцент кафедри германської філології Сумського державного університету.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Теорія мовного дискурсу, теоретична фонетика, корпусна лінгвістика, практичний курс англійської мови, практика перекладу з основної (англійської) мови.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Мовознавство, перекладознавство, когнітивна лінгвістика.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

Навчальний посібник:

 1. Таценко, Н.В. Основи теорії мовного дискурсу: навч. посіб. / Н.В. Таценко. –  Суми: СумДУ, 2011. – 177 с. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/23985

Монографія:

 1. Н. В. Таценко. Реалізація емпатії в сучасному англомовному дискурсі: когнітивно-синергетичний аспект. Монографія. Суми: Сумський державний університет, 2017. – 357 с.  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53030

Статті:

 1. Tatsenko. “Grammatical parameters of the notional modus of EMPATHY concept lexicalised in modern English discourse”. Advanced Education, 2018. Issue 9. P. 148–153. DOI: 10.20535/2410-8286.107093 (Web of Science).
 2. Н. В. Таценко. Екстеріоризація емпатії в англомовних дискурсивних актах. Мовні і концептуальні картини світу. Випуск Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ВПЦ «Київський університет», 2017. С. 155–162. ISSN 2520-6397.
 3. Н. В. Таценко. Концепт у царині лінгвосинергетики: рівнева декомпозиція й циклічна адаптивна системність. Концепты и контрасты: монография / Н. В. Петлюченко, С. И. Потапенко, О. А. Бабелюк, Е. Л. Стрельцов и др.; под ред. Н. В. Петлюченко. Одесса : Издательский дом «Гельветика», 2017. С. 76―83. ― (Серия «Одесские студии по лингвистике и социальным наукам»). ISBN 978-966-916-335-6.
 4. Н. В. Таценко. Типи вербальних атракторів концепту ЕМПАТІЯ в сучасному англомовному дискурсі. Нова філологія. Збірник наукових праць. № 70. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. С. 201–206. ISSN 2412-1135. 
 1. Таценко Н. В. Емпатія як категорія лінгвістичної прагматики / Н. В. Таценко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць. Філологічні науки. ― Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2015. ― № 2. ― С. 282-288.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46090
 2. Таценко Н. В. Категорія емпатії крізь призму лінгвістичної емотіології / Н. В. Таценко // Філологічні трактати. ― 2015. ― Т.7, №1. ― С. 50-60.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39593
 3. Tatsenko N. Empathy in discourse: towards an embodied cognitive semantics / N. Tatsenko // Філологічні трактати. ― 2016. ― Т.8, №1. ― С. 79-86.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44529
 4. Таценко Н. В. Образный модус эмпатии в современном англоязычном дискурсе / Н. В. Таценко // Когниция, коммуникация, дискурс : Международный электронный сборник научных статей. ― Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина ― 2016. ― №12. ― С. 108-124.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46063
 5. Таценко Н. В. Аксіологічний модус емпатії в сучасному англомовному дискурсі / Н. В. Таценко // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. ― Том 3, Випуск 10. ― Хмельницький : Хмельницький національний університет. ― С. 120-124.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46093
 6. Таценко Н. В. Лексико-граматичне профілювання понятійного модусу концепту ЕМПАТІЯ / Н. В. Таценко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна" : збірник наукових праць. ― Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2016. ― Вип. 60. ― С. 237-239.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46089
 7. Таценко Н.В. Аксіологічні характеристики фразеологізмів як засобів емпатизації англомовного художнього дискурсу / Н.В. Таценко, А.В. Недосєка  // Сборник научных трудов SWorld. – Выпуск 1. Том 21. – Иваново: МАРКОВА АД, 2014. – С. 63-69. ISSN 2224-0187. (РИНЦ Science Index).
  http://www.xn--80aqcmcbyt0b3b.xn--p1ai/index.php/ru/philosophy-and-philology-114/linguistics-and-foreign-languages-in-the-world-today-114/21476-114-334
 8. Tatsenko N.V. Tattoos: the Relationship of Diagnostic and Semantic Meaning. N.V. Tatsenko, R.A. Moskalenko, D.V. Movchan et al. // Georgian Medical News: Monthly Scientific Journal. – № 1 (226). – Tbilisi - NewYork, 2014. – P. 50-54. ISSN 1512-0112. (SCOPUS).
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33957
 9. Tatsenko N.V. Neological representation of the concept ILLNESS (as a result of information technology impact) in English-speaking computer discourse / N.V. Tatsenko //  Когниция, коммуникация, дискурс – № 7. – Харьков, 2013. – С. 100-110. ISSN 2218-2926.
  http://sites.google.com/site/cognitiondiscourse/)
 10. Таценко Н.В. Лексико-семантические особенности эвфемизмов в англоязычном политическом дискурсе (на материале речей Барака Обамы) / Н.В. Таценко, Л.С. Кравец  //  Lingua Mobilis : научный журнал. – № 1 (40). – Челябинск, 2013. – С. 89-98.
  linguamobilis.ucoz.ru
 11. Таценко Н.В. Особенности медицинского дискурса в практике врача-патологоанатома  / Н.В.Таценко, Р.А. Москаленко, Е.С. Переломова и др. // Морфология. – 2012. – Т.VI, №2. – С.5-8.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29374
 12. Tatsenko N. Medical discourse in pathological anatomy / Moskalenko R., Tatsenko N., Romanyuk A [et al] // Georgian medical news. – 2012. – Vol. 206, No.5. – P. 63-67. (SCOPUS).
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29256
 13. Таценко Н.В. Соціокультурні аспекти перекладу серіалів з англійської мови на українську  / Л.С. Кравець, Н.В. Таценко // Філологічні трактати. – 2012. –  Т.4, №3. - С. 45-49.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30079
 14. Таценко Н.В. Антропоцентричний підхід до вивчення мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики / Н.В.Таценко // Функциональная лингвистика: сборник науч. работ. – Симферополь: Крымский республиканский институт последипломного педагогического образования, 2011. – № 2; т.2. – С. 222–225.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/19960
 15. Таценко, Н.В. Основні моделі вербокреації денумеративів англійської мови / Н.В. Таценко, А.Ю. Князєва // Філологічні трактати.  2011. – Т.3, №3. – С. 42-47.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24429
 16. Таценко Н.В. Вербальна актуалізація мегаконцепту «час» у комп’ютерному дискурсі / Н.В.Таценко //Функціональна лінгвістика: збірник наукових праць. – №2. – Симферопіль: Вид-во Кримського республіканського інституту ППО, 2010.  – С. 277-279.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2993
 17. Таценко Н.В. Картини світу як базові поняття когнітивно-дискурсної парадигми лінгвістики / Н.В. Таценко // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського. Серія Філологія. Соціальні комунікації: збірник наукових праць . –  2010. – Том 23 (62). – №2. Частина 1. – С. 204-208.|
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2989
 18. Таценко Н.В. Лінгвокогнітивні ознаки неологічної репрезентації концепту «спотворення» (інформації) в комп’ютерному дискурсі / Н.В.Таценко // Нова філологія: збірник наукових праць. – № 42. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С. 201-208. с http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2992