Попова Олена Володимирівна

К.філол.н. Попова Олена Володимирівна, доцент кафедри германської філології

Ph. D. in Philological Sciences Popova Olena Volodymyrivna, Associate Professor at the Department of Germanic Philology

Dr.phil. Wissenschaften Popowa Olena Wolodymyriwna, Dozentin des Lehrstuhls für germanische Philologie

 Тел. (0542) 68-78-80, 33-70-35

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 кімната ЕТ – 420

Google Scholar

 ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

Попова Олена Володимирівна (1982 р.н.) з відзнакою закінчила навчання в СумДУ в 2005 році, здобувши кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов. З вересня 2005 року зарахована на посаду викладача кафедри перекладу. За період роботи 2005 – 2017 роки Попова О.В. виявила високий рівень підготовки та гарні кваліфікаційні, методичні здібності у сфері викладання, працює зі студентами всіх шести курсів, викладаючи: «Практичний курс англійської мови» (1 – 5 курси), «Практичний курс другої іноземної (німецької) мови» (1 – 4 курси), «Практика перекладу англійської мови» (2 – 5 курси), лекційні курси «Лінгвокраїнознавство англомовних країн» (1 курс) та «Переклад конференцій» (5 та 6 курси). Бере активну учать у науково-методичному житті кафедри:

 • керівництво науково-дослідницькою роботою студентів 3 – 6-го курсів з подальшою публікацією спільних робіт (у сукупному складі понад 40 тез та статей фахових і закордонних);
 • публікація самостійних тез та статей, фахових статей, закордонних публікацій, а також публікацій у співавторстві з викладачами кафедри германської філології (у загальному доробку 62 публікації (18,1 друк. арк.), з яких 1 публікація SCOPUS; 8 публікацій у співавторстві з викладачами кафедри ГФ; 12 закордонних публікацій; 6 методичних вказівок; 1 конспект лекцій);
 • участь у розробці держбюджетної теми «Механізми впливу інститутів громадського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні» (№ 15.01.10-02.16/18.ЗП).

2009 – 2012 роки – навчання в аспірантурі за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

2014 рік – захист кандидатської дисертації у Спеціалізованій Вченій Раді Запорізького національного університету («Передвиборчий дискурс США в динаміці англійської мови середини XX – початку XXI століть»). Диплом: ДК № 022186.

За 12 років педагогічного стажу в СумДУ паралельно з викладацькою діяльністю Попова О.В. виконувала обов’язки:

 • технічного секретаря на засіданнях Вченої ради гуманітарного факультету (2006 – 2009рр.);
 • секретаря ДЕК кафедри теорії та практики перекладу (2006 – 2009 рр.);
 • з 2015 року і до тепер – заступник завідувача кафедри германської філології;
 • у 2016 та 2017 рр. – голова фахового журі при проведенні ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з німецької мови;
 • у 2017 році стала членом галузевої конкурсної комісії II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Переклад», який проходив на базі Львівського національного університету імені Івана Франка 22-25 березня 2017р.;
 •  у 2017 році – голова комісії при проведенні контрольної роботи з німецької мови учнів-членів Малої Академії наук України (18 лютого 2017р.).

 

Діяльність представника ПВС будь-якого ВНЗ не обмежується виключно педагогічною, методичною роботою, а й вимагає постійного вдосконалення фахових навичок. Відтак, у червні-липні 2016 року було пройдено курси та складено іспит з німецької мови від Goethe Institut на здобуття сертифікату рівня В2.

1-12 травня 2017р. разом із групою студентів 3-4 курсів (загалом 10 осіб) було здійснено поїздку до Німеччини в рамках стипендії від DAAD Studienreisen, що є реалізацією програми студентської мобільності. Під час цієї поїздки було відвідано 4 німецькі університети: Вільний університет Берлін, Європейський університет Віадріна в м. Франкфурт на Одері, Технічний університет Дрезден, Технічний університет Хемніц. Дана поїздка є ще однією складовою до вдосконалення фахових здібностей Попової О.В., адже передбачала відвідання лекцій, практичних занять, круглих столів, Work-Shops з обговорення фахових здібностей представників соціально-гуманітарного напрямку освіти.

 

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Теорія дискурсу, прагматика, нормотворчі процеси сучасної англійської мови, перекладознавчство.

 НАУКОВІ ПРАЦІ

 Статті:

 1. Popova, O. Pejorative Lexis as a Component of a Politician’s Self-presentation [Text] / O.Popova, N. Prikhodko, V. Volvach // The first international congress on social sciences and humanities “Ukraine-Europe”. – Vienna : East-West, 2017. – P. 39–44.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55997
 2. Попова, О.В. Впливова функція дискурсу змі Великобританії в процесі BREXIT[Текст] / О.В. Попова, А.С. Бондаренко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2017. – Випуск 64. – Ч. 2. – С. 91–94.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56431
 3. Попова, О.В. Біблеїзми vs вульгаризми – барометр соціальної освіченості [Текст] / О.В. Попова, О.С. Стовпак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2016. – Випуск 61. – С. 114–117.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44639
 4. Попова, О.В. Імплікована vs експлікована складові директивів у виконавчих наказах Барака Обами [Текст] / О.В. Попова, М.В. Хоруженко // Наукові записки. – Випуск 145. - Серія : Філологічні науки. – Кіровоград: Видавець В.Ф. Лисенко, 2016. – С. 213–217.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44500
 5. Popova, O. Mythological Component of Poetic Images in the Works of Mark Strand [Text] / O.Popova, N. Prikhodko, T. Osipenko // East European Scientific Journal. – 2016 – Volume 1. – 2(6). P. 167–170.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44518
 6. Попова, О.В. Детермінологізація у політичному дискурсі США як маркер динамічних процесів англійської мови [Текст] / О.В. Попова, І.О. Дяченко // Наукові студії – XXI (культура, освіта – антропоцентричні парадигми і сучасний світ): Філософія. Філологія. Педагогіка. Економіка. – Випуск 3: У 2-х т. / Редколегія: Р.В. Болдирев (головний редактор, голова редколегії) та ін. – К.: МІЛЕНІУМ, 2014. – Вип. 3, А (І т.), В (ІІ т.). – С. 73 – 79.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41042
 7. Попова, О.В. Динаміка часо-видових граматичних категорій англійського дієслова в передвиборчому дискурсі США [Текст] / О.В. Попова, Н.А. Приходько // Наукові записки. Серія "Філологічні науки (мовознавство)". – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф. – 2015. - Випуск 136. - С. 331–336.
        http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40822
 8. Попова, О.В. Підготовка фахівця усного перекладу на слух [Текст] / О.В. Попова // Електронні засоби та дистанційні технології для навчання протягом життя : тези доповідей X Міжнародної науково-методичної конференції, м. Суми, 13–14 листопада 2014 р. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – С. 115-117.
        http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38078
 9. Попова, О.В. Підмова політичного дискурсу США –відзеркалення його основних дискурсивних властивостей / О.В. Попова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 66. – С 176–180.
        http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37097
 10. Попова, О.В. Політичний дискурс США як поле реалізації біблеїзмів “GOD”, “BLESS” [Текст] / О.В. Попова, К.І. Ткаченко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Філологічна". - 2015. - Випуск 53. - С. 193-195.
         http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40310
 11. Попова, О.В. Misunderestimate – на шляху від оказіоналізму до неологізму [Текст] / О.В. Попова, Т.Ю. Курило // Наукові записки. Серія "Філологічні науки (мовознавство)". – Кіровоград : Видавець Лисенко В.Ф. – 2015. - Випуск 137. - С. 81–85.
        http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40839
 12. Попова, О.В. Динаміка лексичних варіантів у передвиборчому дискурсі США [Текст] / О.В.Попова, Н.А.Приходько // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 44. – С. 250–252.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34337
 13. Popova, Y.V. Grammatical and Lexical Constituent of Pre-Election Discourse [Text]/ Y.V. Popova, Y.V. Yemelyanova, N.A. Prikhodko // Middle-East Journal of Scientific Research. – 2014. – № 19 (1). – С. 48-51.urilo, T. “Bushisms” – occasionalisms, historicisms or usual lexical and grammatical units [Текст] / T.Kurilo, Y. Nikonenko, Y. Popova // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. – Vienna: East West, 2014. – P. 261–265.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34103
 14. Вірчак, Г.О. Лексичні пріорітети в передвиборчій агітації Барака Обами [Текст] / Г.О. Вірчак, О.В. Попова // Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives. – Vienna: East West, 2014. – P. 321–326.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34102

Методичні вказівки:

 1. 4034 Methodological Instructions in Practical Course of English : for the students of speciality 6.020303 "Philology" of the full-time course of study / N. A. Prykhodko, Ye.V. Popova. — Sumy : Sumy State University, 2016. — 38 p.
 2. 3872 Methodological Instructions for Independent Work for the Course of Culturally Oriented Linguistics : for the students of speciality 6.020303 "Philology" of the full-time course of study / N. A. Prykhodko, Ye.V. Popova, Ye.V. Nasarenko. — Sumy : Sumy State University, 2015. — 26 p.

Конспект лекцій:

 1. Popova, О.V. Regional linguistics and geography of English speaking counties. Lecture notes. - Sumy : Sumy State University, 2016. – 125 p.

OCW: http://ocw.sumdu.edu.ua/content/847#node67156