Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри германської філології.

Заступник декана з міжнародної діяльності.

Alla Krasulia

Master of Arts in Education (Educational Technology),

PhD in Pedagogy (Education Sciences), Senior Lecturer, Department of Germanic Philology.

Vice Dean for International Relations.

Doktor der Pädagogik, Ältere Lehrerin an der Fakultät für Germanistik.

email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кімната ЕТ – 127

Google Scholar

ORCID

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 1999 р. отримала диплом спеціаліста з відзнакою Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Англійська і німецька мови» та здобула кваліфікацію вчителя англійської, німецької мови і зарубіжної літератури.

З серпня 1999 р. по серпень 2015 р. працювала на посаді викладача кафедри практики англійської мови СумДПУ імені А.С. Макаренка.

З 2015 р. по 2016 р. – викладач кафедри теорії та практики романо-германських мов СумДПУ.

З 2001 по 2003 р. виконувала обов’язки заступника декана факультету іноземних мов з виховної роботи. Має відзнаку за значні досягнення в навчальній та науково-дослідній роботі від управління освіти Сумської державної адміністрації (2002 р.).

За час перебування на посаді викладача брала участь у науково-методичних семінарах Британської Ради (Сертифікат 2002 р.), конференціях TESOL (2001-2003 рр.), тренінгах волонтерів Корпусу Миру (1996-2002 рр.), всеукраїнських та міжнародних конференціях (1999-2018 рр.).

У 2008 р. пройшла курси підвищення кваліфікації з впровадження інформаційних технологій в навчальний процес при кафедрі інформатики СумДПУ імені А.С. Макаренка.

З 2010 р. по 2013 р. працювала за сумісництвом на посаді спеціаліста з підготовки кадрів в ТОВ «Неткрекер».

З листопада 2012 р. по жовтень 2015 р. – аспірантка кафедри педагогіки СумДПУ імені А.С. Макаренка.

З вересня 2013 р. по липень 2014 р. – аспірантка Факультету освітніх студій Університету Адама Міцкевича в Познані, Республіка Польща.

У березні 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Організаційно-педагогічні засади фандрейзингової діяльності в державних університетах США» за спеціальністю № 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

У січні 2017 р. пройшла підвищення кваліфікації за курсом «Психологія діяльності та особистості викладача вищого навчального закладу» СумДПУ імені А.С. Макаренка.

У червні 2018 р. пройшла курс підвищення кваліфікації в Інституті Освіти Університету Тарту, Естонія. Тематичне спрямування програми: «Освітня цінність та ефективність інтеграції інноваційних технологій у навчальний процес. Модель змішаного навчання».

У червні 2018 р. отримала ступінь Магістра освітніх технологій Університету Тарту, Естонія / Master of Arts in Education (Educational Technology), Faculty of Social Sciences, Institute of Education, Center for Educational Technology. Тема науково-дослідного проекту «Educational Value and Effectiveness of Integrating Electronic Gadgets (Mobile Phones) with Teaching-Learning Activities in the Classroom».

 СТАЖУВАННЯ

1. Грант (Doctorate ScholarshipErasmus Mundus PhD Exchange Student) для проведення дисертаційного дослідження протягом 2013-2014 навчального року на Факультеті Освітніх Студій Університету імені Адама Міцкевича в Познані, Польща, в рамках програми Європейського Союзу «Erasmus Mundus Дія 2» проекту «EMINENCE – Інтеграція Сусідніх Східних Регіонів шляхом Співробітництва у Вищій Освіті» (Integration of Neighbouring Eastern Regions Through Cooperation in Higher Education) (сертифікат).

 • Участь в конференції з нагоди 20-тирічча факультету освітніх студій, УАМ, Познань, Польща, «1993 – 2013, Wieloznaczność tożsamości pedagogiki współczesnej», 15 листопада 2013 р.
 • Участь в конференції «I Poznańskie Forum Dyskusyjne LLL. Kształcenie ustawiczne dla potrzeb rynku pracy», факультет освітніх студій, УАМ, Познань, Польща, 27 листопада 2013 р. (сертифікат).
 • Участь в конференції «University Today. Challenges for Tertiary Education», факультет освіти, Варшавський Університет, Варшава, Польща, 6 – 8 грудня 2013 р. (сертифікат).
 • Стажування в період з 17 по 20 грудня 2013 р. у відділі науки і національних програм (Dział Nauki i Programów Krajowych) в Університеті імені Адама Міцкевича в Познані, Польща.
 • Участь в відкритому семінарі «Migration and Racism. а Southern European Рerspective» професора Петра Майо (Dr Petera Mayo) з Мальтанського Університету, в Інституті культурознавства Університету імені Адама Міцкевича в Познані, Польща, 28 лютого 2014 р. (сертифікат).
 • Участь у відкритій лекції «The Research on Developing Educational Model of University in the Mass Higher Education – Case study of the U.S. and the UK compared with Japan» професора Мейюнг Хуанг (Dr Meiying Huang) з Університету Японії «Shokei Gakuin» (University of Shokei Gakuin, Japan), факультет філософії УАМ (Department of Philosophy of Adam Mickiewicz University, Editors of Public Philosophy and Democratic Education, Philosophical Commission of The Poznan Society of Friends of Sciences, Challenges in Philosophy and Education Transdisciplinary Research Seminar, 3 березня 2014 р. (сертифікат).
 • Участь в II Міжнародній конференції «The Educational and Social World of a Child. Discourses of Communication, Subjectivity and Cyborgization», відділ початкової освіти і педагогічної терапії, відділ дитячої психопатології та кіборгінації освітньо-дослідницької групи факультету освітніх студій УАМ. (The Department of Elementary Education and Pedagogical Therapy, the Department of Child Psychopathology and the Cyborgization of Education Research Group of the Faculty of Educational Studies of Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland), 26 – 27 березня 2014 р. (сертифікат).
 • Участь у першому відкритому міждисциплінарному семінарі «Migotanie znaczeń: Język angielski i globalizacja. Kulturowy imperializm czy emancypacja?» проф. Збішка Мелошика (Dr Zbyszko Melosik), факультет освітніх студій, УАМ, 14 квітня 2014 р. (сертифікат).
 • Участь в конференції «Wartościowe edukacyjne wzory zagraniczne», факультет освітніх студій, УАМ, 16 квітня 2014 р. (сертифікат).
 • Участь в Філантропічному форумі на базі Інституту філантропії Міжнародного Університету м. Клайпеда, Литва, (LCC International University in the city of Klaipėda) http://www.lcc.lt/ , 5 – 7 червня 2014 р..
 • Участь в конференції «Pedagodzy wobec odpowiedzialnośći za realizację standardów kształcenia pedagogicznego i nauczycielskiego (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych) – diagnoza, problemy, perspektywy», що була організована на факультеті освітніх студій УАМ за участю членів комітету педагогічних наук Академії Наук Польщі, 9 – 10 червня 2014 р., Познань, Польща (сертифікат).
 • Доповідь (відкрита лекція) англійською мовою на тему «European Dimension of Higher Education in Ukraine: Transformation of Academic Culture» (укр. – «Європейський вимір вищої освіти в Україні: трансформація академічної культури» в рамках V Міждисциплінарного науково-дослідного семінару «Зміна значень» (пол. – «Migotanie znaczeń») на факультеті полікультурної освіти і наукових досліджень соціальної нерівності (пол. – Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi), УАМ в Познані, Польща, 14 січня 2015 р. (сертифікат).
 • Участь в Міжнародній науковій конференції «Edukacja i Kultura. Rozproszenia i (re)integracje tożsamości. Implikacje dla kształcenia na studiach uniwersyteckich» (укр. – «Освіта і культура. Дисперсія і (ре)інтеграція ідентичності. Наслідки для університетської освіти») з доповіддю англійською мовою «Philanthropy Culture in the U.S. Higher Education: Organizational Identification and the Role of Alumni Relations in Fundraising» (укр. – «Культура благодійності у вищій освіті США: організаційна ідентифікація та роль зв’язків із випускниками у фандрейзинговій діяльності») на факультеті полікультурної освіти і наукових досліджень соціальної нерівності (пол. – Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi), УАМ в Познані, Польща, 15-16 січня 2015 р. (сертифікат).

Протягом закордонного стажування отримано сертифікати з навчальніх курсів:

 • «Ідея університету в міжкультурному контексті» (The Idea of University in the Intercultural Context), Інститут культурознавства Університету імені Адама Міцкевича (УАМ) в Познані, Польща.
 • «Освітня політика в Європейському Союзі» (Education Policy in the European Union), Факультет освітніх студій УАМ.
 • Польська мова, Відділ польської мови та культури для іноземців УАМ; рівень А2.
 • Academic Writing, Факультет англійської мови УАМ.

2. Грант для найкращих випускників проекту «EMINENCE – Erasmus Mundus – Інтеграція сусідніх східних регіонів шляхом співробітництва у вищій освіті» (Alumni Scholarship) на стажування в 2015 р. в рамках літньої школи «News Literacy Summer Institute», що організована Університетом імені Адама Міцкевича в Познані, Республіка Польща та Університетом Стоуні-Брук, Нью-Йорк, США (Stony Brook University, New York, USA) (сертифікат).

3. Грант на участь у Першій літній школі Української асоціації дослідників освіти (УАДО) / Ukrainian Educational Research Association (UERA) «Дослідження в галузі освіти: комунікація, написання грантів, методологія та публікація результатів», яка відбулася 17-20 серпня 2016 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Проект здійснено за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні. УАДО є асоційованим членом Європейської асоціації дослідників освіти / European Educational Research Association (EERA) (сертифікат).

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови (1, 2, 5, 6 курс), методика викладання перекладу зі змістовим модулем педагогіка ВШ (5 курс), науково-дослідна робота (4-6 курс), педагогічна практика (5 курс).

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Інноваційні освітні технології у вищій школі, змішане навчання, методика викладання англійської мови, освітній фандрейзинг, порівняльна педагогіка, психологія навчання.

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Перекладацька діяльність (зокрема, у проекті «Інтеркультурні міста України» Національної Мережі ICC-UA Ради Європи; ділові переговори Сумської торгово-промислової палати, Сумської біофабрики тощо).

Член Української асоціації дослідників освіти (УАДО) / Ukrainian Educational Research Association (UERA) http://www.uera.org.ua/uk (сертифікат).

Переможець загальноуніверситетського конкурсу з використання власних мобільних пристроїв у навчальному процесі. Назва проекту «Освітня цінність та ефективність інтеграції електронних гаджетів (мобільних телефонів) у процес навчання/вивчення англійської мови». https://www.sumdu.edu.ua/ru/ru-news/10141-10141.html

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

1999 р.

1. Карпова В.М., Красуля А.В. Історія розвитку методики навчання іноземних мов з XV по XX століття. Навчально – методичний посібник. – Суми: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка, 1999. – 156 с.

2000 р.

2. Карпова В.М., Красуля А.В. Еволюція цілей навчання іноземних мов. // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. / Редкол.: М.О.Лазарєв, А.В.Іванченко, В.І.Лозова та ін.  – 2000. – №4. – С. 65-76.

2007 р.

3. Карпова В.М., Красуля А.В. Розвиток мовленнєво-мисленнєвої діяльності на уроці англійської мови. // Педагогічні науки: Збірник наукових праць. Ч. 3 / Редкол.: М.О.Лазарєв, А.В.Іванченко, В.І.Лозова та ін.  – 2007. – С. 117 – 123.

4. Красуля А.В. Використання різноманітних форм мовленнєво-розумової діяльності в навчанні іноземних мов / А.В. Красуля // Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної роботи кафедр СумДПУ ім. А.С.Макаренка у 2006 р. / редкол.: Н. І. Кириленко, О. В. Багацька, А. В. Гончаренко та ін. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – С. 108–109.

2012 р.

5. Красуля А.В. Морально-етичні витоки фандрейзингової діяльності в університетах США / А.В. Красуля // Міждисциплінарність як методологія гуманітарних наук: матеріали міжн. науково-практ. конф., 26 – 27 квітня 2012 р. м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. – Ч. 2. – С. 48 – 50.

6. Красуля А.В. Характеристика понятійно-термінологічного апарату дослідження управління фандрейзинговою діяльністю в державних університетах США / А. В. Красуля // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / [ред. кол.: А.А.Сбруєва, М.О.Лазарєв, О.В. Михайліченко та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – № 4 (22). – С. 140 – 148.

7. Красуля А.В. Місія державних університетів США з досвіду компаративного аналізу / А.В. Красуля // Наука ХХІ століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта : Тези виступів учасників Всеукр. наук. конф., 18–19 жовтня 2012 р. м Суми. ‒ Суми : ФОП Ляпощенко О. В., 2012. – С. 205 – 207.

8. Красуля А.В. Формування професійних компетентностей у спеціалістів з фандрейзингу в державних університетах США / А.В. Красуля // Професійно-творча самореалізація педагога в умовах інноваційної освіти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Суми, 25–26 жовтня 2012 р.). – Суми : Видавництво СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – С. 70 – 73.

2013 р.

9. Красуля А.В. Потрійна спіраль як модель підприємницької взаємодії: від А. С. Макаренка до реалій сучасного університету / А.В. Красуля // Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти ХХІ століття : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11-12 березня 2013 року, м. Суми). – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – С. 258 – 261.

10. Красуля А.В. Ендавмент-фонди в освітньому фандрейзингу: американський досвід / А.В. Красуля // Педагогічна компаративістика – 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали наук.-практ. семінару (Київ, 10 червня 2013 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. Ред.. О.І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2013. – С. 146 – 148.

11. Красуля А.В. Етичний кодекс фандрейзера в університетах США / А.В. Красуля // Международное сотрудничество в образовании в условиях глобализации: материалы второй международной научно-практической конференции. Часть 1 / отв. ред. В.М. Ефимова. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – С. 200 – 206.

12. Красуля А.В. Фандрейзинг у сфері вищої освіти як предмет порівняльно-педагогічного дослідження / А.В. Красуля // Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи : матеріали міжн. Науково-практ. конф., 17–18 жовтня 2013 р. м. Умань. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2013 – Ч. 2. – С. 98 – 100.

13. Красуля А.В. Філантропічні традиції у США: суб’єкти благодійництва у сфері вищої освіти / А.В. Красуля // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – № 4. – С. 178 – 181.

2014 р.

14. Красуля А.В. Теоретичні засади фандрейзингової діяльності у вищій освіті: аналіз моделей фандрейзингової комунікації / А.В. Красуля // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 березня 2014 року, м. Суми). Том 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 24 – 27.

15. Красуля А.В. Вплив філантропії на американську вищу освіту: благодійність випускників університету / А.В. Красуля // Сучасна іншомовна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи : матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 16 жовтня 2014 р. м. Умань. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014 – С. 154 – 156.

16. Krasulia A. Women and Philanthropy: the U.S. Experience that Сould be Transferred into the Ukrainian Context of Higher Education / Alla Krasulia // Journal of Gender and Power – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014. – Vol. 2, No. 2, pp. 119 – 135.

17. Красуля А.В Philanthropy Culture in the U.S. Higher Education: Organizational Identification and the Role of Alumni Relations in Fundraising / А.В. Красуля // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 9 (43). – С. 299 – 308.

18. Красуля А.В Історичні традиції благодійності та актуальний стан фандрейзингової діяльності у вищій освіті України / А.В. Красуля // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – № 10 (44). – С. 132 – 144.

19. Krasulia A. Endowment as an Educational Fundraising Tool for Entrepreneurial University: the U.S. Experience versus Ukrainian Reality and Perspectives / Alla Krasulia // Kultura-Społeczeństwo-Edukacja – Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014. – No. 2(6), pp. 57 – 73.

2015 р.

20. Красуля А.В Перспективи використання досвіду фандрейзингової діяльності державних університетів США у вищій освіті України / А.В. Красуля // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – № 1 (45). – С. 17 – 26.

21. Красуля А.В. Концептуальні засади та технології фандрейзингової діяльності в університетах / Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти: монографія / за заг. ред. А.А. Сбруєвої. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – С. 263 – 304.

2016 р.

22. Красуля А.В. Формування організаційної ідентифікації у студентів університету / А.В. Красуля // «Європейський університет: імідж, мобільність та соціальні перспективи» : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів та молодих учених (Суми, 16-17 травня 2016 р.). – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016 – С. 82 – 86.

23. Менеджмент фандрейзингової діяльності у вищій освіті : Навчальна програма / укладач Красуля А.В. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 36 с.

2017 р.

24. Красуля А.В. Формування академічної культури дослідника в контексті євроінтеграційних процесів / А.В. Красуля // Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні: Збірник матеріалів І Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (11 лютого 2017 р.) / За ред. С.Щудло, О.Заболотної, О.Ковальчук. – Київ – ТзОВ «Трек-ЛТД», 2017. – С. 80 – 83.

25. Красуля А.В. Прищеплення культури благодійності студентам і випускникам ВНЗ як складова освітнього фандрейзингу / Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 9. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 78 – 81.

26. Красуля А.В. Перспективи використання американського досвіду фандрейзингової діяльності в університетах України / Стратегічні пріоритети в ХХІ столітті : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 лютого 2017 р. – Київ : СПД-ФО Пшонківський О.В., 2017. – С. 147 – 150.

27. Красуля А.В. Інноваційні освітні технології у вищій школі: модель змішаного навчання / Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст: матеріали міжнародної наукової конференції, 25-26 травня 2017 р., м. Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. – Ч. 1 – С. 211 – 215.

28. Красуля А.В. Інноваційні тенденції в галузі навчання англійської мови для міжкультурної комунікації та освіти: європейський контекст / Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях: Матеріали І Міжнародної наукової конференції, 22-23 травня 2017 р., м. Київ / Ред. Заболотна О. А. – Київ – Дрогобич: «Трек-ЛТД», 2017 – С. 98 – 101.

29. Красуля А.В. Blended Learning: Advantages and Disadvantages in the EFL Classroom / Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23–24 листопада 2017 року / за ред. В. А. Глущенко. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 220 – 224.

30. Красуля А.В., Рудич В.О. Застосування методу інформаційно-комп’ютерних технологій для оволодіння іноземною мовою у сучасному глобалізованому світі / Якісна мовна освіта у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Суми, 23–24 листопада 2017 року / за ред. В. А. Глущенко. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 62 – 67.

2018 р.

31. Красуля А.В., Кримова А.В. Особливості мобільного навчання для формування навичок аудіювання у студентів-перекладачів / Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : матеріали XIІI Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 12.04.2018 – [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://www.kamts1.kpi.ua/node/2413

32. Красуля А.В., Рудич В.О. Google Docs як інтерактивна технологія колективно-групового та проектного навчання на заняттях з англійської мови у вищій школі / Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та викладачів, м. Суми, 19-20 квітня 2018 року – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 272 – 274.

33. Красуля А.В., Лоян К.А. Переваги та недоліки мобільних iнформаційно-комунікативних технологій навчання англійської мови студентів вищих навчальних закладів / Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів та викладачів, м. Суми, 19-20 квітня 2018 року – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С. 274 – 277.