Кириченко Олена Анатоліївна

 Старший викладач кафедри германської філології

 Тел. (0542) 62-73-11

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ –420

Google Scholar

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

В 1982 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мова.

До 1993 р. –вчитель іноземних мов середньої загальноосвітньої школи №16 м. Улан-Уде.

З січня 1993 р. по жовтень 1994р. – вчитель іноземної мови Середино-Будської середньої школи №2.

З 1994 р. по 2003р. – викладач кафедри іноземних мов Сумського інституту артилерії(при Сумському державному університеті).

З жовтня 2003 по травень 2006р. –викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету.

З травня 2006 по вересень 2007р.-старший викладач кафедри іноземних мов Сумського державного університету.

З вересня 2007 по жовтень 2007р.-старший викладач кафедри перекладу Сумського державного університету.

 З листопада 2007 по теперішній час –старший викладач каф. германської філології Сумського державного університету.

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 Практичний курс англійської мови(1 курс), практичний курс англійської мови(2 курс), практичний курс англійської мови(3 курс), практика перекладу з англійської мови(2 курс), практика перекладу з англійської мови(3 курс); Основи редагування перекладів.

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

  Мовознавство, перекладознавство.

 НАУКОВІ ПРАЦІ

Статті:

 • Кириченко О.А., Ступак В.Г “Антонімічний переклад як ефективний прийом контекстуального перекладу лексичних одиниць” в Наукових записках Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Серія "Філологічні науки", 2016. - С. 36-38.
 •  Кириченко О.А., Подоляка І.О “Some Aspects of Phenomena of Pleonasm and Tautology in the English and Ukrainian Syntaxes” в Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe. East European Scientific Journal (Східноєвропейський науковий журнал). Т. 1, № 2, 2016. - С. 151-154.
 •  Кириченко О.А., Король А.П “Вербалізація гумору в англомовних ситкомах” в Наукових записках Національного університету “Острозька академія”, серія “Філологічна”, збірник наукових праць, вип..№51, Острог, 2015.- С.214-217.
 •  Кириченко О.А., Троїцька А.А “Особливості перекладу англійських дієприкметникових конструкцій” в Наукових записках Національного університету “Острозька академія”, серія “Філологічна”, збірник наукових праць, вип..№56, Острог, 2015.- С.137-139.
 •   Kyrychenko O.A.,Sklyanychenko T.V. Approaches to the Ways and Typical Problems of Literary Translation/O.A.Kyrychenko,T.V.Sklyanychenko// Сборник научных статей.Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода.Бюро переводов Альба,вып.№4,Нижний Новгород, Россия,2014.-С.68-77.
 •  Кириченко О.А., Сибірцева Ю.С.“Особливості науково-технічних текстів: перекладацькі труднощі” Суми: СумДУ - "Філологічні трактати". Том 6, №1, 2013. - С. 85-90.
 •  Кириченко О.А., Полєвік Д.О “Антонимический перевод, как составная переводческих трансформаций” Бюро переводов "Альба" - Сборник научных статей "Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода", вып. №3, Нижний Новгород, 2013. - С.107-112.
 •  Кириченко О.А.,  Ярута А.Г. “Особенности интернет-коммуникации в современном обществе. Языковые новации” Курск: Курский государственный медицинский университет Минздравсоцразвития РФ. Сборник научных статей "Межкультурная коммуникация: лингвистический, социальный и медицинский аспекты", 2012. - (Электронноеиздание). Р-л 4, с. 6.

 тези доповідей на конференціях за співавторством студентів (під науковим керівництвом викладача):

 • “Різновиди метафори та їх специфіка в англомовному дискурсі” (Горбач А.О.) VІ Всеукраїнська студентська науково- практична конференція “Перекладацькі інновації”, Суми: СумДУ, 2016. - С. 111.
 •   “Переклад термінів”( Мазун М.О.) VІ Всеукраїнська студентська науково- практична конференція “Перекладацькі інновації”, Суми: СумДУ, 2016. - С. 95.
 •  “Структура мови. Синхронія та діахронія” (Старикова В.В.) Перший крок у науку: матеріали VІІ студентської конференції, Суми: СумДУ, 2015. - С. 194.
 •    “Труднощі при перекладі фразеологізмів”(Гармаш В.В.) V Всеукраїнська  науково-практична конференція ”Перекладацькі інновації”, Суми: СумДУ, 2015, - С.66-67.
 •   “Основні шляхи перекладу фразеологічних одиниць”(Кревсун Я.С.) V Всеукраїнська  науково-практична конференція ”Перекладацькі інновації”, Суми: СумДУ, 2015, - С.71-72.
 •   Kyrychenko, O.A.,Sklyanychenko, T. Particularities of poetical translation [Текст] / T. Sklyanychenko, O.A. Kyrychenko // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 100-102.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34664
 •   Кириченко, О.А.,Сибірцева, Ю. Адекватність перекладу науково-технічних текстів [Текст] / Ю. Сибірцева, О.А. Кириченко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 97-99.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34664
 •   Кириченко, О.А.,Шмат, О. Скорочення в англійській мові[Текст] /О.Шмат,О.А.Кириченко// IVВсеукраїнська студентська науково-практична конференція “Перекладацькі інновації “ – Суми: СумДУ, 2014. – С.63.
    http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34027
 •   Кириченко, О.А.,Костюченко, К. Композиційна структура англомовних рекламних текстів, взятих з інтернет-ресурсів [Текст]/ К. Костюченко, О.А.Кириченко //  IVВсеукраїнська студентська науково-практична конференція “Перекладацькі інновації “ – Суми: СумДУ, 2014. – С.134.
    http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34027
 •  Кириченко О.А., Сибірцева Ю.С.Особливості науково-технічних текстів: перекладацькі труднощі/О.А.Кириченко,Ю.С.Сибірцева//Видання СумДУ.Філологічні трактати.СумДУ,том №1,Суми,Україна,2013.-С.85-90.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/35006uir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34027
 •   Кириченко Е.А., Полевик Д.О. Антонимический перевод, как составная переводческих трансформацій. Роль антонимического перевода в процессе перевода художественной литературы  / Е.А.Кириченко,Д.О.Полевик// Сборник научных статей.Актуальные вопросы переводоведения и практики перевода.Бюро переводов Альба,вып.№3,Нижний Новгород, Россия,2013.-С.107-112.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30838
 •   Кириченко Е.А., Ярута А.Г. Особенности интернет-коммуникации в современном обществе. Языковые новации/ Е.А.Кириченко, А.Г.Ярута// Материалы Международной научно-практической конференции (11-12 апреля 2012г.) Межкультурная коммуникация:лингвистический,социальный аспекты Курск, 2012 /Курск:ВПО КГМУ, 2012 (Электронное издание).
   http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24615
 •   Бурлака, В. Мова комп'ютерних користувачів як засіб міжкультурної комунікацій [Текст] / В. Бурлака, О. А. Кириченко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 79-80.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13022
 •   Kyrychenko, О. A. Machine translation [Текст] / О. A. Kyrychenko, Y. V. Kalashnyk // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 29-30.
    http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12977
 •  Kirichenko O.A., Dereza N.O. Approaches to Contrastive Translation of Abbreviations/ O.A.Kirichenko,N.O.Dereza// Науковий вісник Волинського національного університету.Серія Філологічні науки. Мовознавство—Луцьк, 2010. №9— С.250-253.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17640
 •   Кириченко О.А.Новації у мові комп’ютерних користувачів / О.А.Кириченко// Філологічні трактати/Сумський державний університет - №3. Том № 2. – Суми, 2010. – С.51-55.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4124
 •   Кириченко О.А., Бєлан Н.Ю. Мова комп’ютерних користувачів як засіб міжкультурної комунікації / О.А.Кириченко, Н.Ю.Бєлан//Мова і культура: матеріали 18-ї Міжнародної наукової конференції ім. проф. С.Бураго 2009 р. –Київ:Видавничій дім Дм.Бураго, 2009.127-133.
 •   Kirichenko O.A., Belan N.Y. Interactive Methods of Teaching ESL.Using Video in Different Stages of Learning English / O.A.Kirichenko, N.Y.Belan//Матеріали науково-практичної конференції Міжкультурна комунікація:мова, культура, особистість, 15.05.2008, НУ Острозька академія, м.Острог, 2008. —С.500-510.
 •  Кириченко О.А., Білик О.А.Модернізація фахової психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. Практичні засоби використання можливостей лінгвістичного кабінету як складова процесу. / О.А. Кириченко,О.А. Білик// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Формування професіоналізму майбутнього фахівця в контексті вимог Болонського процесу—Одеський національний університет ім.Мечнікова, м.Одеса, 2008. — С.186-188.

 ДОРУЧЕННЯ:

Куратор ПР-63