кандидат філологічних наук, доцент кафедри

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ-127

тел. 68-78-21

Google Scholar

ОСВІТА

1993–1998 – Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка (вчитель англійської і німецької мови та зарубіжної літератури)

2010 – курси підвищення кваліфікації при СумДУ

2011 – курси підвищення кваліфікації при інституті педагогіки та психології Сумського державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка

 ВЧЕНІ СТУПЕНІ

28 квітня 2009 – Диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.04. – германські мови

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови – 5 курс

Практика перекладу з основної (англійської) мови – 5 курс

Студентський науковий семінар – 5 курс

Практика перекладу текстів з митного права – 4 курс

Основи теорії мовної комунікації – 2 курс

Територіальна диференціація англійської мови – 1 курс

Керівник курсових та випускних робіт студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр», член державної екзаменаційної комісії зі спеціальності «Переклад» (7.020303, 8.020303).

НАУКОВІ ПРАЦІ

Навчальні та навчально-методичні посібники і розробки:

 1. Основи теорії мовленнєвої комунікації [Текст]: навч. посіб. / Ю.В. Косенко. – Суми: СумДУ, 2013. – 292 с. + Гриф МОН
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30280
 2. Основи теорії мовної комунікації [Текст] : навч. посіб. – Суми : СумДУ, 2011. – 282 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9431
 3. Методичні вказівки для домашнього читання з навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови». – Суми: Вид-во: СумДУ, 2009. – 35с.
  ftp://lib.sumdu.edu.ua/rio/2009/m2670.doc

Наукові видання:

 1. Реалізація позитивної ввічливості в метакомунікативному блоці прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) [Текст] / Ю.В. Косенко // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологія. – 2008. – №1. – С. 45–50.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1538
 2. Структурно-семантичні і функціональні особливості метакомунікативного блоку прощання (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) [Текст] : Автореферат... к. філолог. наук спец.: 10.02.04 – германські мови / Ю.В. Косенко. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 29 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3489
 3. Косенко, Ю.В. Проблеми перекладознавства на заході [Текст] / Ю.В. Косенко // Філологічні трактати. – 2009. – №3–4, Т.1. – С. 87–91.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/906
 4. Функціонування завершальних метакомунікативних одиниць на матеріалі англомовного художнього дискурсу [Текст] / Ю.В. Косенко // Філологічні трактати. – 2009. – №2, Т.1. – С. 95–100.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/831
 5. Особливості невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації [Текст] / Ю.В. Косенко // Філологічні трактати. – 2010. – №1, Т.2. – С. 45–51.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2347
 6. Категорії типових та нетипових текстів. Порівняльна типологія англійських перекладів поетичних творів. Особистість читача в сучасному англомовному дискурсі : звіт про НДР (заключний) / Кер. І.К. Кобякова. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 43 с.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27249

Тези :

1. Мовний етикет – невід'ємний елемент культури мовлення [Текст] / Б. Заїка, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20–25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2009. – Ч.2. – С. 107.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/170162. Психолінгвістичний чинник мовлення [Текст] / Л. Казбан, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20–25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2009. – Ч.2. – С. 104. 
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17015

3. Вербальний і невербальний типи комунікації [Текст] / В. Ляшенко, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20–25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2009. – Ч.2. – С. 9. 
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16813 4. Humanspeech [Текст] / A. Joy, J.V. Kosenko // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20–25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2009. – Ч.2. – C. 97–98. 
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17006 5. Гендерна лінгвістика в засобах масової інформації (ЗМІ) [Текст] / А. Козак, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20–25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2009. – Ч.2. – С. 46–47. 
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16932 6. Етикет ділової жінки [Текст] / Р. Гаврик, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20–25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2009. – Ч.2. – С. 43. 
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16894 7. Комплементарність вербальних і невербальних засобів мови [Текст] / О. Овчіннікова, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20–25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2009. – Ч.2. – С. 54. 
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16914 8. Спілкування як невід'ємний фактор суспільної діяльності [Текст] / І. Ващук, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20–25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2009. – Ч.2. – С. 8.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16812 9. Поняття концепту ввічливості у художньому дискурсі [Текст] / О. Харченко, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету : 20–25 квітня 2009 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2009. – Ч.2. – С. 96. 
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17030 10. Засоби реалізації принципу ввічливості в американському варіанті сучасної англійської мови (перекладацький аспект) [Текст] / О.А. Харченко, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25–27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми : СумДУ, 2010. – С. 116–117. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17775

 11.Проблеми конфліктів у спілкуванні людей [Текст] / А. Черненко, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2010. – Ч.ІІ. – С. 82.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16352

 12. Особливості використання американського та британського сленгу (на матеріалі рекламного дискурсу) [Текст] / С.В. Духно, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25–27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми : СумДУ, 2010. – С. 46–47. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17713

 13. Територіальна стратифікація англомовних одиниць [Текст] / О. Тернова, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2010. – Ч.ІІ. – С. 119. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16423

 14. Гра слів і каламбур, як її різновид: витоки і функції [Текст] / Н.А. Красько, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2010. – Ч.ІІ. – С. 65. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16326

 15. Статус мовчання у корпусі невербальних засобів комунікації [Текст] / О.В. Овчіннікова, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25–27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми : СумДУ, 2010. – С. 104–106. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17793

 16. Вимір та вимірювання поетичного дискурсу (інтра- та інтерлінгвальні аспекти) [Текст] / І.В. Дігтярьова, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25–27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми : СумДУ, 2010. – С. 94. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17760

 17. Етикетний статус мовчання [Текст] / Г.О. Козир, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25–27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми : СумДУ, 2010. – С. 95–96. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17764

 18. Conflicts [Текст] / Y. Denysenko, Y.V. Kosenko // Соціально-гуманітарні проблеми сучасної молоді в Україні : матеріали молодіжної конференції, 23–24 квітня 2010 року / Відп. за вип. Л.П. Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2010. – Ч.2. – С. 49. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16310

 19. Расстройства коммуникации у детей [Текст] / А. Беспалова, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2010. – Ч.ІІ. – С. 43. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16290

 20. Невербальні засоби комунікації в процесі спілкування [Текст] / А. Ляпа, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2010. – Ч.ІІ. – С. 66. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16327

 21. Феномен заперечень в англомовному художньому і діалогічному мовленні на лексичному, морфемному, синтаксичному і стилістичному рівнях [Текст] / Я.Г. Черепньова, Ю.В. Косенко // Перекладацькі інновації : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, Суми, 25–27 листопада 2010 р. / Ред. кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова та ін. – Суми : СумДУ, 2010. – С. 118. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17776

 22. Територіальна стратифікація англомовних одиниць [Текст] / О. Тернова, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів гуманітарного факультету / Відп. за вип. Л.П.Валенкевич. – Суми : СумДУ, 2010. – Ч.ІІ. – С. 119. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/16423

 23. Сленг як явище в сучасній лінгвістиці [Текст] / Г. Свистун, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18–23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – С. 63. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/13009

 24. Лексичні особливості комп'ютерного дискурсу [Текст] / К. О. Мозгова, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18–23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – С. 49. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12959

 25. Діловий етикет у спілкуванні людей [Текст] / Ю. Літюга, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18–23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – С. 41. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12972

 26. Єгипетський етикет [Текст] / Ю. Забара, Ю.В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18–23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – С. 20. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12946

 27. Етика ділового спілкування [Текст] / А. В. Гавриленко, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18–23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – С. 9. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12930

 28. Реклама як вид маніпулятивної комунікації (семантико-лінгвістичний аспект) [Текст] / I. І. Олейніченко, Ю. В. Косенко // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18–23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2011. – Ч.1. – С. 54. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12989

 29. Вербальні та невербальні засоби актуалізації емоційного стану радості в художньому англомовному дискурсі [Текст] / А. Маяцька, Ю.В. Косенко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19–20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми : СумДУ, 2012. – Ч.1. – С. 51–52. 

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26180

 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

2009р.теперішній час – заст. директора Департаменту міжнародної освіти з виховної роботи та гуманітарних питань СумДУ