Куліш Владислава Сергіївна

Kulish Vladyslava Sergiivna

Assistant Professor, Ph.D. in Philological Sciences

Die Oberlehrerin, Doktor der philologischen Wissenschaften

кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри германської філології

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кімната ЕТ-409

Google ScholarLinkedIn

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 2010 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра з перекладу, перекладача та викладача англійської та німецької мови.

З 2010 по 2013 р. працювала викладачем кафедри германської філології СумДУ.

З листопада 2013 року зарахована до аспірантури Сумського державного університету кафедри теорії та практики перекладу з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Тема дисертаційного дослідження: «Поетичні образи мовчання в англомовному художньому дискурсі». Науковий керівник – канд. філол. н., доц., зав. кафедри германської філології Кобякова І.К.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Невербальна лінгвістика, перекладознавство.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови, Переклад ділового мовлення, Критика та редагування художнього перекладу, Переклад матеріалів сфери економіки та бізнесу.

НАУКОВІ ПРАЦІ

1.Куліш В.С. Поетичні образи мовчання у художньому дискурсі / Куліш В.С. // Філологічні трактати: науковий журнал. – Том 2. – №3' 2010. – Суми: Видавництво СумДу. – С. 92–96.

2.Куліш В.С. Авторське коментування пейзажних образів (на матеріалі поетичного дискурсу корелюючих мов) / Кобякова І.К., Куліш В.С.// Наукові записки: філологічні науки. – Випуск 95(1). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 401–404.

3.Куліш В.С. Вербальні маркери поетичного мовчання в англійському та українському художньому дискурсах» / Куліш В.С. // Філологічні трактати: науковий журнал. – Том 3. – №4’ 2011. – Суми: Видавництво СумДУ. – С. 92–96.

4.Куліш В.С. Невербальні маркери поетичного мовчання (на матеріалі поетичного дискурсу орелюючих мов) / Куліш В.С. // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Випуск 65. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – С. 200–204.

5.Куліш В.С. Лингвокультурный концепт SILENCE (на материале англоязычного художественного дискурса) / Куліш В.С. // Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы: Материалы ІІ международ. науч.-метод. конференции. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. – С. 123–129.

6.Куліш В.С. Дискурсивно функциональный аспект поэтического молчания (на материале англоязычного художественного дискурса) / Куліш В.С. // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике. – Кемерово, 2013. – Вып. 2. – С. 77–79.

7.Куліш В. С. Омовлення пейзажних образів на матеріалі англомовної поезії / В. С. Куліш // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – №65.     – С. 122 – 124.

8.Kulish V. S. Lexical Exteriorization of Poetic Silence in English Literary Discourse / V. S. Kulish //. – Суми: Видавництво СумДУ, 2016. – Т. 8.– № 2. – С. 109 – 116.

9.Кулиш В. С. Структурно-семантические маркеры поэтических образов тишины / В. С. Кулиш  // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике. – Кемерово, 2013. – Вып. 3. – С. 37 – 39.

10.Кулиш В. С. Модусы поэтического молчания (на материале англоязычного художественного дискурса) / В. С. Кулиш // Philology: Germanic Languages. – London: International Academy of Science and Higher Education, 2016. – Р. 11–14.

11.Куліш В.С. Таксономія пейзажних образів в англомовному художньому дискурсі / В.С. Куліш // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – №70.  – С. 110 – 116.

12. Куліш В.С., Овсянко О.Л. Семантична дистанція як засіб аналізу лексичних номінацій (на прикладі Good, Evil, Silence) / В.С. Куліш, О.Л. Овсянко // Contemporary issues in philological sciences: Experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine. - Lublin, Republic of Poland: Lublin Science and technology park s.a., 2017. - P. 111-114.

  Професійна активність:

Куліш В.С.. керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів, є секретарем Державної екзаменаційної комісії.

 Громадянська активність:

Куліш В.С. є куратором студентів першого курсу.

 

Kulish Vladyslava Sergiivna

Assistant Professor, Ph.D. in Philological Sciences

Die Oberlehrerin, Doktor der philologischen Wissenschaften

кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри германської філології

Email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кімната ЕТ-409

Google ScholarLinkedIn

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 2010 році закінчила Сумський державний університет за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістра з перекладу, перекладача та викладача англійської та німецької мови.

З 2010 по 2013 р. працювала викладачем кафедри германської філології СумДУ.

З листопада 2013 року зарахована до аспірантури Сумського державного університету кафедри теорії та практики перекладу з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04 – германські мови.

Тема дисертаційного дослідження: «Поетичні образи мовчання в англомовному художньому дискурсі». Науковий керівник – канд. філол. н., доц., зав. кафедри германської філології Кобякова І.К.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Невербальна лінгвістика, перекладознавство.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови, Переклад ділового мовлення, Критика та редагування художнього перекладу, Переклад матеріалів сфери економіки та бізнесу.

НАУКОВІ ПРАЦІ

1.Куліш В.С. Поетичні образи мовчання у художньому дискурсі / Куліш В.С. // Філологічні трактати: науковий журнал. – Том 2. – №3' 2010. – Суми: Видавництво СумДу. – С. 92–96.

2.Куліш В.С. Авторське коментування пейзажних образів (на матеріалі поетичного дискурсу корелюючих мов) / Кобякова І.К., Куліш В.С.// Наукові записки: філологічні науки. – Випуск 95(1). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – С. 401–404.

3.Куліш В.С. Вербальні маркери поетичного мовчання в англійському та українському художньому дискурсах» / Куліш В.С. // Філологічні трактати: науковий журнал. – Том 3. – №4’ 2011. – Суми: Видавництво СумДУ. – С. 92–96.

4.Куліш В.С. Невербальні маркери поетичного мовчання (на матеріалі поетичного дискурсу орелюючих мов) / Куліш В.С. // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – Випуск 65. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – С. 200–204.

5.Куліш В.С. Лингвокультурный концепт SILENCE (на материале англоязычного художественного дискурса) / Куліш В.С. // Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы: Материалы ІІ международ. науч.-метод. конференции. – Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2012. – С. 123–129.

6.Куліш В.С. Дискурсивно функциональный аспект поэтического молчания (на материале англоязычного художественного дискурса) / Куліш В.С. // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике. – Кемерово, 2013. – Вып. 2. – С. 77–79.

7.Куліш В. С. Омовлення пейзажних образів на матеріалі англомовної поезії / В. С. Куліш // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – №65.     – С. 122 – 124.

8.Kulish VS. LexicalExteriorizationofPoeticSilenceinEnglishLiteraryDiscourse / VSKulish //. – Суми: Видавництво СумДУ, 2016. – Т. 8.– № 2. – С. 109 – 116.

9.Кулиш В. С. Структурно-семантические маркеры поэтических образов тишины / В. С. Кулиш  // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике. – Кемерово, 2013. – Вып. 3. – С. 37 – 39.

10.Кулиш В. С. Модусы поэтического молчания (на материале англоязычного художественного дискурса) / В. С. Кулиш // Philology: GermanicLanguages. – London:InternationalAcademyofScienceandHigherEducation, 2016. – Р. 11–14.

11.Куліш В.С. Таксономія пейзажних образів в англомовному художньому дискурсі / В.С. Куліш // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2017. – №70.  – С. 110 – 116.

12. Куліш В.С., Овсянко О.Л. Семантична дистанція як засіб аналізу лексичних номінацій (на прикладі Good, Evil, Silence) / В.С. Куліш, О.Л. Овсянко // Contemporary issues in philological sciences: Experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine. - Lublin, Republic of Poland: Lublin Science and technology park s.a., 2017. - P. 111-114.

  Професійна активність:

Куліш В.С.. керує курсовими, бакалаврськими та дипломними роботами студентів, є секретарем Державної екзаменаційної комісії.

 Громадянська активність:

Куліш В.С. є куратором студентів першого курсу.