Дегтярьова Лариса Іванівна

Dehtiarova Larysa

 

Старший викладач кафедри германської філології

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

1981-1986 Харківський державний університет ім. О.М. Горького, Харків

 • Факультет іноземних мов: спеціальність – німецька мова та література, кваліфікація – філолог, викладач німецької мови, перекладач
 • Факультет громадських професій: мистецтвознавець

1986-1989 Сумська середня школа №6, Суми

 • Вчитель німецької та английської мов

1989-1997   Сумський державний педагогичний інститут ім. А. С.    Макаренка, Суми

 • Викладач, старший викладач німецької мови та літератури

1997-по т.ч.            Сумський державний університет, Суми

 • Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій, відділення «Переклад», кафедра германської філології
 • Старший викладач

 Google Scholar

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • Практичний курс німецької мови
 • Практичний курс перекладу (німецька мова)
 • Лінгвокраїнознавство Німеччини
 • Сучасна література країн, мова яких вивчається
 • Практичний курс перекладу текстів з митного права, німецька література

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Ономастика, когнітивна лінгвістика, етнографія, етнопсихологія, історія, сходознавство

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

1996 – München, Goethe-Institut, Fortbildungsseminar „Erlebte Landeskunde / Methodik / Didaktik“

2003 – Kiew, Goethe-Institut, Seminar „Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen.“ + „Profile Deutsch“

2003 – СумДУ, факультет підвищення кваліфікаціїї

2008 – Robert Bosch Stiftung,СумДПУ ім. А.С. Макаренка, Seminar „Deutschland im ukrainischen Spiegel“

2013 – СумДУ, факультет підвищення кваліфікації за програмою з інноваційної діяльності

2013 – Robert Bosch Stiftung, СумДПУ ім. А.С. Макаренка, Seminar „Deutsches Schulwesen im Wandel“

2014 – Berlin, Goethe-Institut, Seminar „L 1.8 Deutsche Geschichte in Berlin“

 НАУКОВІ СТАТТІ:

1. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52662

Конкурсна робота. Лазуткіна, Ю.А. Переклад кольористичних гештальт-образів української та німецької поезії : наукова робота / Ю.А. Лазуткіна; наук. керівник Л.І. Дегтярьова. – 2017. – 42 с.

2. http://www.essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52893

Dehtiarova L., Sensitive Kolorisation der Gestalten der Deutschen und Ukrainischen Dichtung [Текст] / L. Dehtiarova, J. Lazutkina, A. Trofimenko

 // Філологічні трактати. - 2017. - Т.9, № 1. - С. 38-46.

3. http://www.essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59413

Дегтярьова, Л.І. Odor qualia of Dagmar Trodler’s individual style [Текст] / Д.І. Дегтярьова, Н.А. Приходько, Л.І. Гарцунова // East European Science Journal (Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe). - 2017. - 6 (22). - Рart 1. - Р. 104-108.

4. http://www.essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45316

Дегтярьова, Л.І. Аксіологічні лексеми семантичного поля концепту потворність [Текст] / Л.І.Дегтярьова, О.М. Бондарєва // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - Вип.10 -Том 1 – 2016. - С. 184 – 189.

5. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45535

Дегтярева, Л.И. Густативная реверберация в хлебных антропонимах [Текст] /Л.И. Дегтярева // East European Scientific Journal – 2016. – №7(2). - С.98-102

6. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37515

Дегтярева, Л.И. Густативная реверберация в «молочных» антропонимах / Л.И. Дегтярева// Проблемы общей и региональной ономастики: материалы IX Международной научной конференции (22-25 мая 2014 г.) - Майкоп:Адыгейский государственный университет, 2014.

7.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/31044

Дегтярева, Л.И. Пейоративная коннотация гешальт-концепта "мыто" [Текст] / Л.И. Дегтярева, О.А. Дегтярев// Текст. Язык. Человек: сборник научных трудов. В 2 ч. Ч.1 / УОМГПУ им. И.П. Шамякина. – Мозырь, 2013. - С. 180-183

8. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33791

Дегтярева, Л.И. Музыкальные гештальты концепта schtetl/shtetl [Текст] / Л.И. Дегтярева // Філологічні трактати. — 2013. — Т.5, №4. — С. 17-35.

9. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30656

Дегтярева, Л.И. Когниция информации ВОДА в когнации онимов с морфемой ин/ина/іnа/іnnа [Текст] / Л.И. Дегтярева // Філологічні трактати. — 2013. — Т. 5, № 1. — С. 77-85.

10.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/30077

Дегтярева, Л.И. Таксономия заимствованных имен [Текст] / Л.И. Дегтярева // Філологічні трактати. - 2012. - Т.4, №3. - С. 21-37.

11.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/27839

Дегтярьова, Л.І. Міграція антропонімів з афіксом ica/isa/issa [Текст] / Л.І. Дегтярьова // Філологічні трактати. — 2011. — Т.3, №4. — С. 53-59.

12.http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4103

Дегтярева, Л. И. Немецкая ономастика в Сумской области [Текст] / Л. И. Дегтярева // Філологічні трактати. - 2010. - Т. 2, № 3. - С. 23-28.