Чуйко Олена Андріївна

Аспірант кафедри германської філології

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ-127

LinkedIn

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 2007 році вступила до Сумського державного університету на Гуманітарний факультет (нині факультет Іноземної філології та соціальних комунікацій) за спеціальністю «Переклад».

У 2011 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та отримала диплом бакалавра. У тому ж році вступила до магістратури, яку закінчила в 2012 році та отримала диплом магістра з відзнакою, кваліфікація перекладача, викладача англійської та німецької мов.

З вересня 2012 року працює в Сумському державному університеті на кафедрі іноземних мов на посаді викладача англійської, німецької та латинської мов.

З 1 листопада 2014 зарахована до аспірантури Сумського державного університету кафедри теорії та практики перекладу з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04. – германські мови.

Тема дисертації: «Інноваційні вербокреації сучасної терміносистеми англійської мови». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент. кафедри теорії та практики перекладу Медвідь О.М.

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Лінгвістика, перекладознавство, термінологія, метамова.

 

 НАУКОВІ ПРАЦІ

1.Плигун О. А. Функціонування інновацій в англійській мові / О. А. Плигун, О. М. Медвідь // Матеріали науково-теоретичної конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 18-23 квітня, 2011р. / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.1. - С. 57.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/12988

2. Плигун О.А. Чинники денумеративів: продуктивні та непродуктивні способи словотвору / О.А. Плигун ; Наук. кер. О.М. Медвідь // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів фак-ту іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. — Суми : СумДУ, 2012. — Ч.1. — С. 101-103.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26216

3. Плигун О.А. Особливості словотвору термінів сучасної медицини / О.А. Плигун // Сучасні дослідження мови та літератури: матеріали Українсько-російської школи-конференції молодих учених (26-29 березня 2014 р.). – Донецьк: ДонНУ, 2014. – С.222-224

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36712

4. Плигун О.А. Синонімія медичних термінів / О.А. Плигун // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 86-87.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34676

5. Плигун О.А. Диференціація метазнаків "Термін"."Термінологія"."Терміносистема" / О.А.Плигун // Германська філологія: збірник наукових праць. - Чернівці: Видавничий дім "РОДОВІД", 2014. - С. 159-162.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/36711

6. Плыгун  Е.А. Синонимия медицинских терминов / Е.А. Плыгун // Вестник БГУ. - 2014. - № 2. - С. 124-129.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37740

7. Чуйко О.А. Лінгво-прагматичний аспект ономастичних одиниць сучасної фармакології / О.А. Чуйко // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (березень 2015) - К.: Міленіум, 2015. - С. 82-84.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40040

8. Квантиативная составляющая английских многокомпонентных медицинских терминов [Текст] / Е.Н. Медведь, Н.А. Кобзева, Е.А. Чуйко // В мире научных открытий. - 2015 - №. 1.3(61). - C. 1381-1391.
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39795

9. Чуйко О.А. Когнітивно-ономасіологічний аспект торгових назв лікарських препаратів / О.А. Чуйко // Філологічні трактати. - 2015. - Т.7, №2. - С. 123-128.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40913

10. Чуйко О.А. Квантитативна представленість в медичній термінології / О.А. Чуйко, О.М. Медвідь // Актуальні проблеми романо-германської філології: матеріали IV Міжнаролного науково-практичного семінару (14 травня 2015 р.). - Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2015. - С. 138-140.

http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41325