Ущаповська Ірина Василівна

Iryna V. Ushchapovska

аспірант кафедри германської філології

Тел. (0542) 33-70-35

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ – 412

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

В 1995 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мови.

З 1995 р. по 2003 р. – викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету.

З 2003 р. по 2016 р.– старший викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету (у т.ч. за сумісництвом під час навчання в аспірантурі).

З 2000 р. по 2005 р. виконувала обов’язки заступника завідуючого кафедри іноземних мов СНАУ з наукової роботи.

З 2005 р. по 2015 р. – короткостроковий перекладач місії ОБСЄ на виборах в Україні.

З листопада 2015 р. - навчання в аспірантурі Сумського державного університету з відривом від виробництва за напрямом 10.02.04 – германські мови.

Тема дисертації: «Лінгвопрагматичні та структурно-семантичні характеристики мови бренду у кроскультурному контексті». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор кафедри германської філології  Кобякова Ірина Карпівна.

З вересня 2016 – викладач кафедри германської філології за сумісництвом під час навчання в аспірантурі.

 

Професійна активність

Керівник студентського наукового гуртка «Аспекти міжкультурного спілкування».

Член асоціації українських германістів (АУГ).

 

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

З 30 квітня по 15 травня 2017 р. працювала хостез (асистентом делегації Словенії) під час проведення Міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017  у Києві.

  

Онлайн-курси підвищення кваліфікації

20.04.2015 – 17.05.2015 – Understandinglanguage (University of Southampton, UK);

11.05.2015 – 21.06.2015 – Understanding EILTS (British Council);

11 -12.2015 – Intercultural communication (Shanghai International Studies University (SISU) China)

 ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови, практика перекладу міжнародної економічної термінології.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Мовознавство, перекладознавство, комунікативна лінгвістика, прагматика, кроскультурна комунікація.

Участь у виконанні держбюджетних НДР та наукових господарчих договорів і грантів з оплатою праці:

Договір № 54.18-02.15/17.СП від 15.12.2015

ОСТАННІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Ущаповська І. В. Соціокультурні та ідіоетнічні аспекти рекламної комунікації / І. В. Ущаповська // Матеріали всеукраїнської наукової Інтернет - конференції «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір».  – Умань, 2016. – С.113 -116.

 2. Ущаповська І. В. Вербальні та невербальні аспекти мови бренду / І. В. Ущаповська // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»).  –  Харків, 2016. – С. 87-88.

 3. Ushchapovska I. V., Importance of cross-cultural competence and cross-cultural empathy / I. V. Ushchapovska, M. Celebi // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка». – Суми, 2015 – Ч.4. – С.139-142.

 4. Ущаповська І. В. Використання візуальної мови для формування успішних світових брендів. / І. В. Ущаповська // Збірник матеріалів VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2015 – С. 224-227.

 5. UshchapovskaI. V. Brandlanguageasthemeansofcross-culturalcommunications. / I. V. Ushchapovska, J. A. Ogonna //Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» – Суми, 2014.  – Ч.4. – С. 138-143.

 6. Ущаповська І В.Національно-культурна специфіка сприйняття креолізованого рекламного тексту (на прикладі телевізійної реклами) / І. В. Ущаповська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. Вернадского. том 26 (65) №1 Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь, 2013.  – С.409-417.

7. Ущаповська І. В. Ідіоетнічні ознаки проксеміки та хронеміки як невербальних кодів кроскультурної комунікації / І. В. Ущаповська // Збірник наукових праць. «Актуальні проблеми філології та перекладознавства».  Випуск десятий.  – Хмельницький, 2016. – Том 3. – С. 170-174

8. Ущаповська І. В. Етнокультурне маркування невербальних кодів простору та часу / І. В. Ущаповська // «Філологічні трактати». – Суми, 2016. – Том 8, №2 – С. 160-166

9. Ущаповська І. В. Соціокультурні та ідіоетнічні аспекти рекламної комунікації / І. В. Ущаповська // Матеріали всеукраїнської наукової Інтернет - конференції «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір».  – Умань, 2016. – С.113 -116.

10. Ущаповська І. В. Вербальні та невербальні аспекти мови бренду / І. В. Ущаповська // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»).  –  Харків, 2016. – С. 87-88.

11. Ushchapovska I. V. Importance of cross-cultural competence and cross-cultural empathy / I. V. Ushchapovska, M. Celebi // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка». – Суми, 2015. – Ч.4. – С.139-142.

12. Ущаповська І. В. Використання візуальної мови для формування успішних світових брендів / І. В. Ущаповська // Збірник матеріалів VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2015. – С. 224-227.

13. Ushchapovska S. V. Developing empathy in cross-cultural communication / I. V. Ushchapovska, Zh. Muhuyeva // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей «Перcпективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці». – Житомир, 2016.  – С. 103-104

14. Ushchapovska S. V. Ways not to be considered impolite when communicating across cultures / I. V. Ushchapovska, Ye. Dudka // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей «Перcпективи розвитку професійно спрямованих мовних компетенцій в сучасній науці». – Житомир, 2016.  – С. 28-29

15. Ushchapovska I. V. Convergence of brand language elements / I. V.  Ushchapovska // Filolohichni traktaty. – Sumy, 2017. –  Vol. 9. № 1.– P. 115-121

 16. Tatsenko N., Kozlovska G., Ushchapovska I. The universal pragmatic principle of cooperation in the light of empathic communication / N. Tatsenko, G. Kozlovska,

I. Ushchapovska // International Journal of Advanced Research (IJAR). –    5(8)   

– P. 795-799

 17. Ущаповська І. В. До визначення лінгвістичної сутності бренду / І. В. Ущаповська // Матеріали ІII Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва». – Тернопіль, 2016. – Частина 2 – С.267-268

 18. Ущаповська І. В. Комунікативні та соціокультурні характеристики бренду / І. В. Ущаповська // Матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Професійна комунікація: мова і культура». – Житомир, 2016. –   С. 118-119

 19. Ущаповская И. Кросс-культурные аспекты рекламной коммуникации / И. Ущаповская // Материалы IV международной научной студенческой конференции «Русский язык в ХХI веке: исследования молодых». – Астана, 2017. – С. 224-226

 20. Ущаповська І. В. Семіотика мови бренду / І. В. Ущаповська // International research and practice conference “Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine”. – Lublin, Republic of Poland, 2017. – P. 128-132  

20.04.2015 – 17.05.2015 – Understandinglanguage (University of Southampton, UK);

11.05.2015 – 21.06.2015 – Understanding EILTS (British Council);

11 -12.2015 – Intercultural communication (Shanghai International Studies University (SISU) China)