Асистент кафедри германської філології

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната: ЕТ 119

У 2014 році закінчила Сумський державний університет, отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Переклад» та здобула кваліфікацію магістр з перекладу, перекладач, викладач англійської та німецької мов.

З листопада 2015 року – аспірант кафедри германської філології Сумського державного університету з відривом від виробництва за напрямом 10.02.04 – германські мови.

Тема дисертації: «Немодельовані патерни лексичних інновацій сучасної англійської мови». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології Таценко Наталія Віталіївна.

З вересня 2016 року - викладач німецької та англійської мов на кафедрі германської філології Сумського державного університету.

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс другої іноземної (німецької) мови, практичний переклад з англійської мови.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Мовознавство, перекладознавство, ономастика, блендінг.

ДОСЯГНЕННЯ

2013 рік – переможець (диплом III ступеню) Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2012/2013 н.р. з напряму «Романо-германські мови та літератури»

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

 1. Медвідь, К.М. Категорія негації як фундаментальний лінгвістичний феномен / К.М. Медвідь, С.О. Швачко // Філологічні трактати. Суми: СумДУ. - 2014. - Т.6, № 1. - С. 109-113.
 2. Medvid, K. English Speech Innovations in the 21st Century / K. Medvid, L. Hunter, A. Khotseva // Філологічні трактати. Суми: СумДУ. - 2015. - Т.7, №3. - С. 100-107.
 3. Медвідь, К.М. Різнорівневі засоби вираження негації в мові / К.М. Медвідь, С.О. Швачко // Філологічні трактати. Суми: СумДУ . - 2015. - Т.7, № 2. - С. 19-27.
 4. Медвідь, К.М. Явище телескопії в сучасній англійській мові / К.М. Медвідь; наук. кер. С.О. Швачко // Перекладацькі інновації : матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 15-16 березня 2013 р. / Ред.кол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.В. Ємельянова та ін. — Суми : СумДУ, 2013. — С. 133-135.
 5. Медвідь, К.М. Проблеми лексичної контамінації в сучасній англійській мові / К.М. Медвідь// Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 19-20 квітня 2016 р. - Суми : СумДУ, 2013. – Ч.1. - С. 38-41.
 6. Медвідь, К.М. Заперечення як мовна універсалія / К.М. Медвідь // Перекладацькі інновації: матеріали IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 13-14 березня 2014 р. – Суми: СумДУ, 2014. – С. 127-128.
 7. Медвідь, К.М. Міжкультурні аспекти перекладу англійських прислів’їв та приказок українською мовою / К. Медвідь, Д. Гаврись // Етнічна самосвідомість та кроскультурна взаємодія сучасної молоді: матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, м. Суми, 26 березня 2015 р. – Суми: СумДПУ, 2015. – С. 37-39.
 8. Медвідь, К.М. Лексична контамінація в сучасній англійській мові / К.М. Медвідь, С.О. Швачко // Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, м. Ніжин, березень 2013 р. – Ніжин: Ніженський державний університет, 2013.
 9. Вашист, К.М. Телескопія як спосіб утворення неологізмів (на матеріалі сучасних англомовних онлайн-видань ЗМІ) / К.М. Вашист, О.М. Медвідь, А.Є. Пєтухова // Філологічні трактати. Суми: СумДУ. - 2016. - Т.8, №1. - С. 39-45.
 10.  Вашист, К.М. Емотивність електронних текстів-відгуків в перекладах з англійської на українську / К.М. Вашист, А.Ю. Кисленко // Філологічні трактати. Суми: СумДУ. - 2015. - Т.7, №3. - С. 39-46.
 11.  Вашист, К.М. Блендінг як засiб утворення нових емоційно-експресивних лексем в англомовних онлайн-ЗМІ / К.М. Вашист, А.Є. Пєтухова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2016 р. / Відп. за вип. А.М. Костенко. - Суми : СумДУ, 2016. - С. 53-55.
 12.  Вашист, К.М. Функціонально-прагматичні тенденції комерційних номінацій / К.М. Вашист // Філологічні трактати. Суми: СумДУ. - 2017. - Т.9, №4. - С. 20-25.
 13.  Вашист, К.М. Специфіка трансляції стилістичної складової англомовних рекламних текстів / К.М. Вашист, Т.В. Домашенко // Філологічні трактати. Суми: СумДУ. - 2017. - Т.9, №2. - С. 30-35.
 14.  Вашист, К.М.  Прагматичні особливості скорочень та телескопічних одиниць у рекламі / К.М. Вашист, М.В. Катериніна // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 29-31.
 15.  Вашист, К.М. Прагматичні особливості скорочень та телескопічних одиниць у рекламі / К.М. Вашист, М.В. Катериніна // Філологічні трактати. Суми: СумДУ, 2017. - Т.9, № 1. - С. 14-21.
 16.  Вашист, К.М. Блендинг як засіб посилення прагматичної складової політичного дискурсу: перекладацький аспект / К.М. Вашист, В.О. Бондаренко; наук. кер. О.М. Медвідь // Перекладацькі інновації: матеріали VІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 15-16 березня 2018 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми: СумДУ, 2018. – С. 81-83.
 17.  Вашист, К.М. Семантична структура слів-зрощень / К.М. Вашист // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. Чернівці: Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – 2017. – Вип. 5 (14). - С. 11-21.
 18.  Вашист, К.М. Таксономія лексичних блендів / К.М. Вашист // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Філологічні науки. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. – Вип. 2 (86). - С. 40-45.
 19.  Вашист, К.  Тенденції вербоутворень у комунікативному просторі XXI століття / К.М. Вашист // 1st European Conference on Languages, Literarure and Linguistics. Proceedings of the Conference. Vienna, Prague, August 10, 2017. – Prague: Premier Publishing , 2017. – P. 3-8.
 20.  Вашист, К.М. Контамінація як продуктивний засіб словотвору / К.М. Вашист // American Journal of Philology. The Johns Hopkins University Press. – 2017. – Volume 138, Number 4 (2) (Whole Number 552), (Winter 2017). – P. 1048-1055.