Кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології СумДУ.

тел. (0542) 68-78-80, 33-70-35

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Olena V. Yemelyanova - Associate Professor, Ph.D. in Philological Sciences

Olena W. Jemeljanowa - Dozentin, Dr. phil.

кімната ЕТ – 414

 Google Scholar

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

 З 1989 р. по 1994 р. - навчалася у Сумському державному педагогічному інституті імені А.С. Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мови. Закінчила зазначений навчальний заклад з відзнакою.

З 2002 по 2006 рр. - навчалася в аспірантурі при СумДУ (заочна форма навчання).

У 2006 році захистила дисертацію за спеціальністю 10.02.04 – германські мови та одержала науковий ступінь – кандидат філологічних наук.

У 2011 виконала програму підвищення кваліфікації викладачів  у  Літньому інституті підвищення кваліфікації «Інтегрований підхід до викладання англійської мови» (Teacher Development Summer Institute “An Integrated Approach to ELT”), TESOL Ukraine, м. Харків.

У 2012 виконала програму підвищення кваліфікації та професійної майстерності викладачів  на базі Університету штату Орегон (University of Oregon), факультет лінгвістики, American English Institute,  успішно закінчивши 10-тижневі он-лайн курси «Формування навичок викладання іноземних мов за допомогою інтерактивних веб-ресурсів» та одержала сертифікат міжнародного зразку, набравши 98,8 балів із 100 можливих.

У 2014 одержала звання доцента кафедри германської філології.

Досвід роботи:

2002-2004 – Національний аграрний університет (м. Суми), викладач кафедри іноземних мов.

2004-2009 – Харківський національний університет внутрішніх справ, Сумська філія, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін.

2009 -2012 – ДВНЗ «УАБС НБУ», доцент кафедри іноземних мов.

2012 - до теперішнього часу доцент кафедри германської філології СумДУ.

З вересня 2016 – сертифікований ментор на освітньому порталі COURSERA.

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 Практичний курс англійської мови, композиція текстів різних жанрів, нотаріальний переклад.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 Комунікативна лінгвістика.

 

Навчальні посібники

 1. Yemelyanova, О.V, Коbyakova, І.К. Justice and Law [Текст]: study guide / І.К. Коbyakova, О.V. - Sumy: Sumy State University, 2014. - 211 p. + Гриф МОН http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34857 
 2. Methodological instructions for self-study and independent work on the discipline “Notary Translation” / Compiler:   O.V. Yemelyanova. – Sumy : Sumy State University, 2018. – 55  p.
 3. Ємельянова, О. В. Ділова англійська мова для міжнародної фінансової діяльності. Business English for International Finance [Текст] : навч. посіб. для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни : у 2 ч. / О. В. Ємельянова, Р. В. Миленкова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – Ч. 2. – 65 с. 
 4. Ділова англійська мова для міжнародної фінансової діяльності =Business English for international finance [Текст] : навчальний посібник для організації практичних занять і самостійного вивчення дисципліни : у 2 ч. / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” ; [уклад.: О. В. Ємельянова, Р. В. Миленкова]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2012. – Ч. 1. – 81 с.
 5. Презентації діловою англійською мовою. Presentations in Business English [Текст]: навчальний посібник для практичної та індивідуальної робіт з англійської мови за професійним спрямуванням для студентів І курсу напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит» денної форми навчання / [уклад. О.В. Ємельянова] / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України».– Суми, 2010. – 67 с.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

Статті:

 1. 1. Yemelyanova O. Addressee’s factor in the limerick discourse / O.  Yemelyanova // Advance Education: scientific journal. – Kyiv: Igor  Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Publishing House “Polytechnica”. –   №  12. – 2019. – P. 168-173. DOI: 10.20535/2410-8286.141688
 2. Yemelyanova, O.V. The category of modality in educational discourse [Текст] / O.V. Yemelyanova, M. V. Chernysh // Наукові записки. – Вип. 175. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2019. – С. 324-328. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72796
 3. Yemelianova O., Political Phraseology and Features of its Translation in Modern English Journalistic Discourse / O.Yemelyanova,  T. Maga // Філологічні трактати. Суми : СДУ, Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна. - Том 11. - № 1 ' 2019. – P. 26-33. http://tractatus.sumdu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/3.pdf
 4. Yemelyanova O.  Peculiarities of phonostylistic devices usage in English advertising discource / O. Yemelyanova, A. Melai  // Наукові записки. – Вип. 164. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. – С. 333-336. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67927  
 5. Yemelyanova O. Verbal and nonverbal means of influencing the addressee in the modern English discourse of comics / O.Yemelyanova,  O. Odnoral // Філологічні трактати. Суми : СДУ, Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна. - Том 10. - № 4 ' 2018. – P. 13-22. DOI:https://doi.org/10.21272/Ftrk.2018.10(4)-2  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/72012
 6. 6. Ємельянова О.В. ХХІ століття – нова ера можливостей для студентів перекладачів / Ємельянова О.В., Мовчан Д.В., Баранова С.В. // Проблеми освіти : збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». К., 2018. Вип. 89. – С. 134-144 http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/70495
 7. Yemelyanova, O. Linguistic and pragmatic specifics of contact establishing in American corporate culture [Текст] / O. Yemelyanova, T. Pavlenko // Наукові записки. – Вип. 154. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 205-208. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57302  
 8. Yemelyanova, O. Lingvopragmatic potential of ironic statements in the English disourse of fiction [Текст] / O. Yemelyanova, T. Maga // Наукові записки. – Вип. 154. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 201-205. 
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57305
 9. Yemelyanova, O. Linguistic and pragmatic features of English chat communication [Текст] / O. Yemelyanova, V. Rudych // Наукові записки. – Вип. 154. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький: ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 208-212. 
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57296
 10. Yemelyanova, O.V. To the question of suggestive techniques use in American pre-election discourse [Текст] / O.V. Yemelyanova, A. Koreneva // Наукові записки. – Вип. 146. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: КДПУ імені В. Винниченка, 2016. – С. 64-67. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45237
 11. Yemelyanova, O.V. Pragmatic potential of occasional innovations in mass media discourse [Текст] / O.V. Yemelyanova, S.M. Shulik // Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія». Серія «Філологічна»: збірник наукових праць. – Острог: Вид-во Нац. ун-ту «Острозька академія»,  016. – Вип. 61. – С. 8-10. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45234
 12. Yemelyanova, O.V. Features of foregrounding of the communicator’s status in English conflict discourse [Текст] / O.V.Yemelyanova, Ye.S. Honcharova // Наукові записки. – Вип. 145. – Серія: Філологічні науки. – Кіровоград: КДПУ імені В. Винниченка, 2016. – С. 132-136. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45235
 13. Yemelyanova, O.V. Metaphor as a potent means in realization of tactic of insult (on the basis of English political discourse) [Текст] / O.V. Yemelyanova, A.S. Filonenko // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 53. – 2015. – С. 9-11.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40358
 14. Yemelyanova, O.V. Morphological representation of an implicative component in advertising (on English ad copy basis) [Text] / O.V. Yemelyanova, E.Yu. Shcherbak // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 53. – 2015. – С. 11-13.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40359
 15. Grammatical and Lexical Constituent of Pre-Election Discourse [Text]/ Y.V. Popova, Y.V. Yemelyanova, N.A. Prikhodko // Middle-East Journal of Scientific Research. – 2014. – № 19 (1). – С. 48-51.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/33923
 16. Verbal-and-Creative Tendencies of Denumeral Formations / S.O. Svachko, I.K. Kobyakova, S.V. Baranova et al. // British Journal of Science, Education and Culture. – No.1. (5). – V I. – London: London University Press, 2014. – P. 147-152.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38758
 17. Yemelyanova, O.V.The Effectiveness of Kinesic Non-Verbal Components Used by Barack Obama in His Speeches [Текст] / O.V.Yemelyanova, Ya.Yu.Tkachenko // Науковізаписки. Серія «Філологічна». – Острог: ВидавництвоНаціональногоуніверситету «Острозькаакадемія». – Вип. 44. – 2014. – С. 20-22.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34852
 18. Yemelyanova, O. Foregrounding of the category of emotiveness in the modern English publicistic discourse / O.Yemelyanova, Yu. Yurko // NaukowaPrezestrzenEurory – 2014 (7-15 April 2014). Volume 24. Filologicznenauki. – Przemyśl: Naukaistudia, 2014. – P. 56-61.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34924
 19. Ємельянова, О.В. Морфологічна репрезентація імплікативного компоненту реклами (на матеріалі англомовних рекламних текстів) [Текст] / О.В. Ємельянова, Е.Ю. Щербак // WyksztalcenieiNaukabezGranic – 2014 (7-15 Grudnia 2014). Volume 20. Filologicznenauki. – Przemyśl: Naukaistudia, 2014. – P. 51-54.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/3876
 20. Ємельянова, О.В. Метафора як засіб реалізації тактики політичної образи [Текст] / О.В. Ємельянова, А.С. Філоненко // WyksztalcenieiNaukabezGranic – 2014 (7-15 Grudnia 2014). Volume 20. Filologicznenauki. – Przemyśl: Naukaistudia, 2014. – P. 45-48.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38721
 21. Ємельянова, О.В.Interiorized Self-evaluation as explication of self concept [Tекст] /            О.В.  Ємельянова // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 38. – 2013. – С. 29-31. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34790
 22. Ємельянова, О.В. Он-лайн олімпіади з іноземних мов як перспективний та дієвий засіб перевірки знань [Текст] / О.В. Ємельянова, М.В.   Пономаренко // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». – Вип. 39. – 2013. – С. 264-266. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34787
 23. Yemelyanova, O. Foregrounding of the category of emotiveness in the modern English publicistic discourse / O.Yemelyanova, Yu. Yurko // Naukowa Prezestrzen Eurory – 2014 (7-15 April 2014). Volume 24. Filologiczne nauki. – Przemyśl: Nauka i studia, 2014. – P. 56-61. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34924
 24. Ємельянова, О.В., Юрко, Ю.В. Реалізація категорії емотивності в англомовному публіцистичному дискурсі [Текст] / Ю.В. Юрко, О.В. Ємельянова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 75-77. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34668
 25. Ємельянова, О.В., Шкіль, І.А. Метафора як образно-експресивний засіб мови в англомовному суспільно-політичному дискурсі [Текст] / І.А. Шкіль, О.В. Ємельянова // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21-22 квітня 2014 р. / Відп. за вип. О.М. Сушкова. — Суми : СумДУ, 2014. — С. 73-75. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34690
 26. Ємельянова, О.В. Стратегія маніпуляції дискурсу фінансового прогнозу [Текст] / О.В. Ємельянова // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: тези доповідей XI наукової конференції.– Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 86-87
 27. Yemelyanova O. To the question of communicators’ interpretational activity / O. Yemelyanova // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference “Moderni vymozenosti vedy – 2013”. – Dil 43. Filologicke vedy. – Praha: Publishing House “Education and science”, 2013. – P. 71-75. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34791
 28. Yemelyanova O., Ponomarenko M. English on-line Olympiad as a new method of students’ knowledge assessment / O. Yemelyanova, M. Ponomarenko // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference “Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2013”. – Dil 16. Filologicke vedy. – Praha: Publishing House “Education and science”, 2013. – P. 59-64. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34853
 29. Ємельянова, О. В. Модальність дискурсу  фінансового прогнозу [Текст] / О.В. Ємельянова // Філологічні трактати. – Суми: СумДУ, Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – Том 4,  № 1. - С.29 - 33. 
 30. Ємельянова, О. В. Співбесіда з працевлаштування як статусно маркована комунікативна ситуація (на матеріалі сучасної англійської мови) [Текст] / О.В. Ємельянова // Наукові записки Серія «Філологічна». – Острог, 2012. – Вип. 23. – С. 46-47. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29597
 31. Ємельянова, О. В. Стратегія маніпуляції дискурсу фінансового прогнозу [Текст] / О.В. Ємельянова // Тези доповідей XI наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – С. 86-87. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29574

Професійна активність:

Сертифікований ментор на освітньому порталі COURSERA; активно керує науково-дослідною роботою студентів.

Громадянська активність:

член TESOL (Teachers of English to Speakers of Other Languages in Ukraine)

НАГОРОДИ

Ємельянова Олена Валеріанівна одержала почесну грамоту, підписану начальником управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації управління освіти і науки за вагомий особистий внесок у підготовку фахівців, значні досягнення у науковій та методичній роботі, вклад в організацію та проведення наукової роботи серед студентської молоді.