Yehorova Olesia

Jegorowa Olesja

кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології

Candidate of Philological Sciences (PhD), associate professor

Dr. phil, Dozentin

Prodekanin für Internationales, Fakultät für fremdsprachige Philologie und soziale Kommunikationen

 тел. (0542) 33-70-35

e-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ–409

 

Google ScholarResearchGate

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

09.2015 – по теперішній час – доцент кафедри германської філології Сумського державного університету.

09.2016 – по теперішній час – старший науковий співробітник (за сумісництвом) Науково-дослідного центру історичного краєзнавства; виконавець держтеми № 15.01.10-02.16/18.ЗП «Механізми впливу інститутів громадянського суспільства на євроінтеграційні процеси в Україні».

09.2013–08.2015 – старший викладач кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету.

09.2012 – 05.2013– викладач англійської мови за сумісництвом у Державному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І.Г. Харитоненка.

2012 – захист дисертаційного дослідження «Лінгвокогнітивні аспекти вербалізації невизначеної кількості в англомовному дискурсі» на спеціалізованому засіданні ради К 67.051.05 Херсонського державного університету; диплом кандидата філологічних наук.

11.2008 – 10.2011 – навчання в аспірантурі Сумського державного університету з відривом від виробництва за напрямом 10.02.04 – германські мови.

08.2008 – 08.2013 – викладач кафедри германської філології Сумського державного університету (зокрема за сумісництвом під час навчання в аспірантурі); викладач кафедри теорії та практики перекладу Сумського державного університету за сумісництвом.

2003 – 2008 – навчання у Сумському державному університеті за спеціальністю «Переклад»: диплом з відзнакою, отримано кваліфікацію перекладача, викладача англійської та німецької мов.

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Навчання

01.2018 – 04.2018 – курс підвищення кваліфікації з підготовки студентів до здачі іспиту на знання німецької мови рівня B2, Goethe-Institut

10.2017 – 05.2018 – курси іспанської мови, Сумський державний університет ім. А. О. Макеренка (203 год.)

08.2013 – стипендіат Баварського центру вищої школи для Центральної, Східної та Південної Європи (BAYHOST), навчання в літньому університеті Отто-Фрідріха м. Бамберг, Німеччина

Викладання та стажування

07.2017 – участь у програмі підвищення кваліфікації вчителів німецької мови від Goethe-Institut( м. Чернівці).

05.2017 – сертифікат про завершення спеціалізації Academic English: Writing від University of California (Irvine, USA) на платформі Coursera.

05.2016 – участь у програмі Erasmus+ Teaching Mobility Programme (Університет ім. І.Кузи, м. Яси, Румунія).

Тренінги

08.2015 – міжнародний семінар “Youth in a Changing Europe” (м. Берлін, Німеччина);

04.2015 –міжнародний тренінг у межах молодіжної програми неформальної освіти Європейської комісії Erasmus+ “Youthful Europe” (м. Київ, Україна);

04.2014 – міжнародний тренінг у межах молодіжної програми неформальної освіти Європейської комісії Erasmus+ “Let's Shape Our Future Ourselves” (с. Хермон, Вайоц-Дзор, Вірменія).

Онлайн-курси підвищення кваліфікації (MOOC):

08.–10.2017 – Towards language universals through lexical semantics: introduction to lexical and semantic typology (Higher School of Economics, Moscow, Russia)

06–07.2017 – Spanish Vocabulary: Sports, Travel, and the Home (University of California, Davis, USA)

05–06.2017 – Spanish Vocabulary: Cultural Experience (University of California, Davis, USA)

04–05.2017 – Spanish Vocabulary: Meeting People (University of California, Davis, USA)

03–05.2017 – Writing a Research Paper (University of California, Irvine, USA)

01–02.2016 – Introduction to Research for Essay Writing (University of California, Irvine, USA)

11.2015–02.2016 – TKT (Teaching Knowledge Test) Essentials: Module 2 & 3 (British Council, Ukraine)

12.2015– 01.2016 – Scientific Communication (Moscow Institute of Physics and Technology, RF)

09–12.2015 – Principles and Practice of Computer-Aided Translation (PekingUniversity, Peking, China)

11–12.2015 – Advanced Writing (University of California, Irvine, USA)

10.–11.2015 – Getting Started with Essay Writing (University of California, Irvine, USA)

08.–.09.2015 – Grammar and Punctuation (University of California, Irvine, USA)

05.–07.2015 – Introduction to Forensic Science (Nanyang Technological University, Singapore)

03.–05.2015 –Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics (Universiteit Leiden, Leiden, Netherlands)

02.–04.2015 – Advertising and Society (DukeUniversity, DurhamNC, USA)

02.–03.2015 –Powerful Tools for Teaching and Learning: Web 2.0 Tools (University of HoustonSystem, Texas, USA)

01.–02.2015 – Shaping the Way We Teach English, 1: The Landscape of English Language Teaching (U.S. Department of State and the University of Oregon, USA)

01.–03.2014 – History and Future of (Mostly)Higher Education (DukeUniversity, DurhamNC, USA)

01.–03.2014 – Introduction to Communication Science (University of Amsterdam, Netherlands)

11.–12.2013 – College Writing 2.1x: Principles of Written English (University of California, Berkeley, USA)

09.–11.2013 – Writing in the Sciences (Stanford University, USA)

09.–10.2013 – Crafting an Effective Writer: Tools of the Trade (Mt. San Jacinto College, San Jacinto, California, USA)

 

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 • «Практичний курс англійської мови»;
 • «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)»;
 •  «Практика перекладу з основної іноземної мови (англійська)»;
 • ЗМ «Вступ до перекладознавства»;
 • ЗМ «Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької) мови»

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 • порівняльне мовознавство (порівняльна граматика та лексикологія);
 • когнітивна лінгвістика та лінгвокультурологія (актуалізація онтологічних концептів у дистантних лінгвокультурах; підходи до описання концептів; етноспецифічні та універсальні елементи когнітивної та мовної картини світу носіїв дистантних мов; когнітивне підґрунтя ономастикону та ін.);
 • теорія перекладу (переклад у сфері рекламного дискурсу; переклад термінології та власних назв);
 • корпусна лінгвістика та системи автоматизованого перекладу;
 • теорія мовної комунікації (невербальна семіотика).

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ

 1. Числівник англійської мови: навч. посіб./ С. О. Швачко, С. В. Баранова, І. К. Кобякова та ін. –­ Суми: СумДУ, 2010. – 171 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=289053
 1. Rahmenmethodische Anweisungen für die praktische Arbeit im Fach "Praktischer Deutsch": für die Studenten der Fachrichtung 6.020303 "Ubersetzung" Direktstudium / O. I. Egorowa, J. S. Bondarenko. – Sumy : Staatliche Universitat Sumy, 2013. – 36 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDownload?docid=384330
 1. Методичні вказівки до самостійної роботи на тему  «Т. Г. Шевченко і перекладознавство» / укладачі: С. О. Швачко, С. В. Баранова, В. О. Дорда, О. І. Єгорова, А. В. Зінченко, О. М. Медвідь, Н. І. Чернюк. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 101 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2015/m3739.doc
 1. Лінгвокраїнознавство німецькомовних країн: Швейцарія, Австрія, Ліхтенштейн та Люксембург [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 035 "Філологія", спеціалізації 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" денної форми навчання / О. І. Єгорова. – Суми : СумДУ, 2016. – 127 с. 
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48790
 2. Методичні вказівки та вимоги до оформлення курсових і випускних (бакалаврських та дипломних) робіт [Текст] : для студ. спец. 035 "Філологія" спеціалізації 035.04 "Германські мови та літератури (переклад включно)" денної форми навчання / О. І. Єгорова, А. В. Прокопенко, І. К. Кобякова, А. Д. Чепелюк. – Суми : СумДУ, 2016. – 104 с. http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=648744
 1. Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної (німецької) мови: відкритий онлайн курс. [Еклектронний ресурс] / О. І. Єгорова. – Суми : СумДУ, 2017. – Режим доступу: https://ocw.sumdu.edu.ua/content/984

 

 ОСТАННІ НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Єгорова О.І. Перекладацька рефлексія «Заповіту» Т.Г. Шевченка / О.І. Єгорова, А.В. Зінченко // Навчати вчитися перекладу : монографія / за заг. ред. д-ра філол. наук, проф. С. О. Швачко. – Суми : Сумський державний університет,. 2015. – C.108–117. http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/42327/1/pereklad.pdf#page=108
 1. Егорова, О.И. Принципы фреймовой организации концепта GELD (на материале политического дискурса А. Меркель) [Текст] / О.И. Егорова, Ю.С. Драч // Картина мира в системно-структурном и антропоцентрическом аспектах : поиски общих закономерностей : сборник материа-лов IV Международной научно-практической конференции, Биробид-жан, 14 декабря 2015 г. / под общ. ред. Н. Г. Богаченко, О. В. Павловой ; Приамур. гос. ун-т им. Шолом-Алейхема. — Биробиджан : ИЦ ПГУ им. Шолом-Алейхема, 2016. – С. 11–16. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/44426
 1. Yehorova O. I. Linguo-Cognitive Parameters of Barack Obama's Nicknames / O. I. Yehorova, T. Yu. Koval. Філологічні трактати. – СумДУ. – Т. 8, №4. – 2016. – pp. 85–91. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/49324
 1. Єгорова О. І. Ціннісні аспекти феномену Майдан як інституту громадянського суспільства (на матеріалі німецькомовного медійного дискурсу) / О. І . Єгорова // «Нова філологія». Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. – №70. – С. 62–66.
 2. Єгорова О. І. Логоепістемний простір американської лінгвокультури: ґенеза та розвиток / О. І. Єгорова, Д. В. Коломієць // Наукові записки. – Випуск 153. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф. – 2017. – С. 433–438. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54133
 1. Єгорова О. І. Лінгвокогнітивні засади формування хоронімікону США / О. І. Єгорова, А. Д. Ємельянова // Наукові записки. – Випуск 154. – Серія: Філологічні науки. – Кропивницький : Видавець Лисенко В. Ф. – 2017. – C. 649–654. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/54061
 1. Євроінтеграція: що в імені тобі моєму? / Єгорова О.І., Попова О. В., Прокопенко А. В. // Механізми впливу громадянського суспільства на євро інтеграційні процеси в Україні : монографія. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 50–101.
 2. Yehorova O.I. Indefinite Quantity in Language and Cognition: Imagery-Evaluative Perspective / O. I. Yehorova // Філологічні трактати. – СумДУ. – Т. 9, №2. – 2017. – С. 42–49. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59512
 1. Yehorova O. I. Linguistic Deviations of the Professional Language EUROLECT in the English Discourse / O. I. Yehorova, O. Yu. Bila // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство і міжкультурна комунікація». – 2017. – №4. – С. 182–184. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/67714

 

ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ

 • керування курсовими, бакалаврськими та дипломними проектами студентів;
 • апробація наукових пошуків студентів у вітчизняних (у тому числі фахових) та зарубіжних виданнях;
 • підготовка студентів до участі у конференціях, Всеукраїнському конкурсі наукових робіт, конкурсів з перекладу;
 • виконання обов’язків заступника декана факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з міжнародної діяльності;
 • поінформування викладачів та студентів факультету про актуальні можливості міжнародних стажувань, програм академічної мобільності, грантів;
 • консультування з оформлення документації для участі у програмах академічної мобільності;
 • робота зі сприяння імплементації концепції Lifelong Learning (“Навчання впродовж життя”) в освітнє середовище факультету та кафедри.

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ

 • Член союзу обдарованої молоді України.
 • Член редколегії електронного наукового журналу «SCI-ARTICLE.RU».
 • Член асоціації германістів України.