кандидат філологічних наук, доцент

Vitalii Dorda - Associate Professor, Ph.D. in Philological Sciences

Witalij Dorda - Dozent, Dr. phil.

тел. (0542) 64-11-18, 33-70-35

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ-425

Google Scholar

 

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

 З 1998 р. по 2003 р. студент гуманітарного факультету Сумського державного університету. З 2001 р. по 2003 р. лаборант кафедри перекладу СумДУ.

 В 2003 році закінчив Сумський державний університет за спеціальністю "Переклад".

 З серпня 2003 р. по липень 2013 р.– викладач кафедри германської філології Сумського державного університету.

 З липня 2013 р. по теперішній час – викладач кафедри теорії та практики перекладу СумДУ.

 З 2005 по 2009 рр. навчався в аспірантурі на кафедрі теорії та практики перекладу СумДУ за заочною формою навчання.

 В червні 2014 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Лінгвальні та соціолінгвальні характеристики англомовного студентського сленгу США кінця ХХ – початку ХХІ століть».

  

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

 Практика перекладу з англійської мови, проблеми соціального варіювання англійської мови в аспекті перекладу, нотаріальний переклад, переклад текстів з цивільного права, порівняльна стилістика англійської та української мов, англійська мова.

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

 Соціолінгвістика, лексикологія, мовознавство, перекладознавство.

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ВИДАННЯ

 1. Дорда В.О., Бока О.В. Методичні вказівки з дисципліни «Практика перекладу» для студентів 2-го кусу спеціальності «Переклад». Частина 1 / В.О. Дорда, О.В. Бока. – Суми : СумДУ, 2005. – 61 с.
 2. Дорда В.О., Назаренко О.В. Методичні вказівки до індивідуальної роботи студентів 2-го курсу з практики англійської мови / В.О. Дорда, О.В. Назаренко. – Суми : СумДУ, 2009. – 67 с.
 3. Дорда В.О. Проблеми соціального варіювання мови в аспекті перекладу: конспект лекцій для студ. Спец. 6.030507 "Переклад" денної форми навчання / В.О.Дорда. – Суми : СумДУ, 2011. – 51 с.
 4. Дорда В.О., Кириченко О.А. Методичні вказівки до індивідуальної роботи з дисципліни "Практика перекладу з англійської мови" / В.О. Дорда, О.А. Кириченко. –  Суми : СумДУ, 2012. – 40 с.

 

НАУКОВІ ПРАЦІ

 1. Hurst N., Dorda V. Concerning Comprehensive Input: a Matter of Register / N. Hurst, V. Dorda // The APPI Journal. – Lisbon : 2017. - № 14. – P.11-15.
 2. Дорда, В.О. Академічна мобільність як ефективний засіб підвищення кваліфікації перекладачів [Текст] // Перекладацькі інновації: матеріали VІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Суми, 16-17 березня 2017 р. / Редкол.: С.О. Швачко, І.К. Кобякова, О.О. Жулавська та ін. – Суми: СумДУ, 2017. – С. 7-8.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51630
 3. Дорда В.О., Голобородько  Ю.К. Передача фоностилістичних прийомів під час перекладу сучасних англомовних рекламних текстів / В.О. Дорда, Ю.К. Голобородько // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2017. - № 70. – С.58-62.
 4. Dorda V., Nazarenko O. Is American Slang Out-Of-Date?/ V. Dorda,  O. Nazarenko // Theoretical and practical problems of language tools transformation in the context of the accelerated devepopment of public relations. Peer-reviewed material digest (collective monograph). - London: 2016. – P.18-20. URL: http://gisap.eu/ru/node/97601
 5. Y. Chernysh, L. Plyatsuk, & V. Dorda. Ecotechnology for hydrogen sulfide removal and produced elemental sulfur // International Journal of Energy for a Clean Environment · January 2016, P.189-202.
  https://www.researchgate.net/publication/304337753_Ecotechnology_for_hydrogen_sulfide_removal_and_produced_elemental_sulfur
 6. Дорда, В.О. Соціолінгвальні параметри американського студентського сленгу [Текст] / В.О. Дорда // Філологічні трактати. - 2015. - Т.7, №1. - С. 20-30.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39589
 7. Дорда В.О. Американський студентський сленг: лінгвокогнітивні аспекти / О.В. Дорда // Вісник ХНУ, № 1052. – Серія романо-германська філологія. Харків, Константа – 2013. – С.130–135.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32023
 8. Дорда В.А. К вопросу о языковой картине мира американских студентов / В.А. Дорда // Мир языка: сборник научных статей; отв. соред. Г.Н. Кенжебалина, М.В. Пименова. – Павлодар-Кемерово-Витебск: Кереку, 2012. – С.137–143.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/29515
 9. Дорда В.О. Совенко А.М. Реалізація позитивної оцінки в англійському та американському сленгу / О.В. Дорда, А.М. Совенко // Філологічні трактати. – 2012. – Т. 4, № 2. – С. 100–107.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26209
 10. Дорда В.О. Параметри мовної моди американських студентів / В.О. Дорда // Філологічні трактати. – 2011. – Т.3, №3. – С. 18–22.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24436
 11. Дорда В.О. Системна організація лексико-семантичних одиниць американського студентського сленгу/ В.О. Дорда // Філологічні трактати. – 2010. – №1, Т.2. – С. 34–39.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2320
 12. Дорда В.О. Співвідношення студентського сленгу з загальним та спеціальним сленгом / В.О. Дорда // Наукові записки. – Випуск 81 (1). – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 329–333.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2977
 13. Дорда В.О. The Sources of American Student Slang / В.О. Дорда // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – С. 69–72.
 14. Дорда В.О. Гендерні аспекти молодіжного сленгу США / В.О. Дорда // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. № 1 (Суми, вид-во СумдУ, 2008). – С. 20–25.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1482
 15. Дорда В.О. Аксіологічні аспекти студентського сленгу США / В.О.Дорда // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. № 11(95) (Суми, вид-во СумдУ, 2006). – С. 39–43.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/719
 16. Дорда В.О. Статус студентського сленгу та адгерентних груп англомовної ненормативної лексики / В.О. Дорда // Вісник Сумського державного університету. Серія Філологічні науки. № 3(87) (Суми, вид-во СумдУ, 2006). – С. 1881–193.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1439

 

ПРОФЕСІЙНА АКТИВНІСТЬ

З лютого 2017 року Дорда В.О. є заступником декана з практично-орієнтованої підготовки студентів та інтеграційних зв'язків із замовниками кадрів. У минулому має досвід роботи на посадах заступника декана з профорієнтаційної роботи та заступника декана із заочної та дистанційної форм навчання, а також багато років працював у приймальній комісії  на посаді відповідального секретаря відбіркової комісії факультету ІФСК.

 

 НАГОРОДИ

Подяка від Сумської облдержадміністрації за допомогу в проведенні чемпіонату Європи, чемпіонату серед юніорів та чемпіонату світу серед  ветеранів з орієнтуваннях на лижах (м. Суми, 2012 рік).

Лауреат конкурсу "Мій улюблений викладач" (Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, 2013 р.)