Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 

Про роботу секції «СУЧАСНІ МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ДІАЛОГ ПАРАДИГМ», яка проходила в рамках I  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Якісна мовна освіта  у сучасному глобалізованому світі: тенденції, виклики, перспективи»  на базі СумДУ  23-24 листопада 2017 р.

 

         23-24 листопада 2017 року  члени Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ) взяли активну участь у роботі секції  «СУЧАСНІ МОВОЗНАВЧІ СТУДІЇ: ДІАЛОГ ПАРАДИГМ» (керівник секції:к. філол. н., доц., голова первинного осередку УСГВШ Щигло Л.В., секретар:  аспірант кафедри ГФ, член УСГВШ  Ущаповська І.В.)  Програма конференції була насиченою із вдалим поєднанням культурологічного, пізнавального та комунікативного аспектів. Особливе зацікавлення викликали доповіді відомих в Україні та за її межами  науковців д.філол.н., проф. О.П. Воробйової, Т.Є. Некряч (КНЛУ), д. філол. н., проф. А.П. Мартинюк, д.філол.н., проф. О.В. Ребрія  (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), д.філософ. н., проф. С.В. Курбатова (Національна академія педагогічних наук України).

 

Учасники секційного засідання презентували доповіді з широкого спектру наукової проблематики у сфері дискурсології, когнітології, фонетики, історії мови. Так,  к. філол. н., доц.,  докторант КНЛУ Щигло Л.В. підняла проблему  діахронічного дослідження мовної системи у площині міждисциплінарного підходу, а саме з позицій синергетичної парадигми. Таценко Н.В. к. філол. н., доц., докторант Запорізького нац. ун-ту доповіла про трансформації мовленнєвоактової парадигми в сучасній комунікативній

 

лінгвістиці. Козловська Г.Б.  к. філол. н., доц. кафедри іноземних мов навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ  висвітлила питанняреалізації точності і апроксимації в інформаціоних газетнихтекстах.  Сушко-Безденежних М. Г.,к. філол. н., ст. викладач кафедри іноземних мовнавчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ повідомила викладач-стажист кафедри германської філології про особливості розподілу прагмасемантичних підтипів волітивних висловлень в федеральних конституціях Німеччини. Степанов В.В., викладач Сумського державного університету, аспірант Запорізького національного університету окреслив інтегративну модель перекладу прислів’їв. Ущаповська І. В., аспірант кафедри германської філології Сумського державного університету окреслила мультимодальний підхід як інструмент дослідження мови бренду в сучасних лінгвістичних наукових студіях. Токар Ангеліна, студентка Сумського державного університету (науковий керівник: Єрмоленко С. В.) розкрила сутність німецької лексики з                      міграційним підгрунттям.    

 

Науковими доробками поділилися й гості конференції. Так, Лавренчук Я. Ю., аспірант кафедри германської та фіно-угорської філології Київського національного лінгвістичного університету цікаво і практично розкрив  варіативні тонкощі англійських щілинних фонем у спонтанному мовленні дикторів-британців, американців і канадійців. Пєшкова О. А., аспірант кафедри англійської філології Запорізького національного університету вдало познайомила аудиторію з  типами інтермедіальності в романі Джона Фаулза «The Collector».  

 

Прикладний аспект в роботу секції було внесено Писанко М. Л. к. пед.н., доц. кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій Київського національного лінгвістичного університету, яка майстерно і практично провела тренінг з  організації оцінювання і навчання студентів магістратури основ наукового письма англійською мовою.

 

Окрім інтенсивної роботи в секціях учасників конференції очікувала цікава культурна програма – екскурсія містом Суми з відвідуванням музею А.П. Чехова, вечір бардівської пісні. Неформальному, тісному спілкуванню сприяли спільні кава-брейки та вечеря.  Сповнені чудових вражень, зворушені гостинністю організаторів гості ще не раз згадуватимуть наше місто та нові знайомства.

 

Своїм успіхом конференція завдячує як учасникам, так, і насамперед, організаційному комітетові, до складу якого ввійшли КарпушаВасиль Даниловичуголова організаційного комітету, кандидат фізико-математичних наук, доцент, перший проректор СумДУ

 

Співголови організаційного комітету

 

Д’яконова Ірина Іванівна доктор економічних наук, професор, директор НННІБТ «УАБС»; Воробйова Ольга Петрівна доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри англійської філології і філософії мови імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету, президент Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики; Курбатов Сергій Володимирович доктор філософських наук, завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку Інституту вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, член НАЗЯВО; Король Олена Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи та організації позанавчальної діяльності СумДУ; Гнаповська Людмила Вадимівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ

 

Члени організаційного комітету

 

Глущенко Володимир Олексійович доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської та слов’янської філології Донбаського державного педагогічного університету, член Національної спілки письменників України; Ткаченко Олена Григорівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри журналістики та філології СумДУ, Член Національної спілки журналістів України; Кобякова Ірина Карпівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри германської філології СумДУ; Біденко Лариса Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземних громадян СумДУ; Андрейко Лариса Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ; Квасова Ольга Геннадіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри методики викладання української та іноземних мов і літератур Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, президент Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання; Якуба Валентина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та перекладу Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка; Лебідь Ольга Федорівна технічний секретар, старший лаборант кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ. А головний тягар підготовчих старань та клопотів взяв на себе колектив кафедри іноземних мов ННІБТ «УАБС» СумДУ.

 

         Процвітання конференції, її організаторам та учасникам. Сподіваємося на нові плідні зустрічі.

 

Лариса Щигло,

 

к. філол. н., доцент кафедри ГФ

 

 

 

 

 

В калейдоскопі культур і традицій

12 квітня 2017 року члени Української спілки  германістів вищої школи (УСГВШ) взяли участь у роботі Першого Міжнародного молодіжного форуму «Культура і традиції в сучасному світі», який відбувся на базі Сумського державного університету.

     Невід’ємною частиною культури є мова. За словами Президента української спілки германістів вищої школи, доктора філологічних наук, професора Пилипенка Р.Є, «німецька мова будує мости між країнами і людьми, а ми ( викладачі іноземної мови) працюємо на те, щоб порозуміння стало ефективнішим, простішим, більш дружнім».

     Члени УСГВШ представили доповіді лінгвокультурологічної тематики. Так, Щигло Л.В. доцент кафедри германської філології СумДУ, голова первинного осередку УСГВШ Сумського державного університету, підняла проблему глобалізації і збереження національних мов в контексті синергетичного світобачення.  Кац Ю.В, один з організаторів форуму, заступник директора ДМО з виховної роботи та гуманітарних питань, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології СумДУ, заступник голови первинного осередку УСГВШ СумДУ розповіла про роль сучасної індійської жінки.

     Приємно, що під дахом СумДУ проживає велика інтернаціональна сім’я, представниками якої є молодь з усіх куточків світу. Сподіваємося, що цей форум стане платформою для обміну культурами і традиціями. Ми бажаємо форуму процвітання і нових ідей! 

Щигло Л.В., к. філол..н., доцент,

голова первинного осередку УСГВШ СумДУ

Українська спілка германістів вищої школи                 

Сумського державного університету

 ПРО НАС

Німецька мова будує  мости між країнами і людьми,

а ми працюємо на те, щоб порозуміння

стало ефективнішим, простішим, дружнім.

Р. Є. Пилипенко

Президент Української спілки германістів вищої школи,

доктор філологічних наук, професор

УСГВШ – є самостійною недержавною добровільною громадською організацією із всеукраїнським статусом, що існує з 2004 року, має центральний осередок у м. Києві (Київський національний лінгвістичний університет), зареєстрована в Міжнародній асоціації викладачів німецької мови, співпрацює з Гете-Інститутом, Німецькою службою академічних обмінів (ДААД), Австрійською службою академічних обмінів (ОеАД), посольствами ФРН, Австрії та Швейцарії. Метою діяльності Спілки є: сприяння організації й координації наукових досліджень в галузі германістики, дидактики та методики викладання німецької мови як іноземної, узагальненню інформації про стан науково-методичних досліджень, про організацію підготовки науково-педагогічних кадрів в галузі германістики в Україні та в інших країнах, та впровадженню цих досліджень в практику підготовки науково-педагогічних кадрів та інших фахівців з німецької мови і налагодженню систематичного інформування науково-педагогічних кадрів та зацікавлені організації й установи про стан цих досліджень. Докладніше про діяльність УСГВШ  можна ознайомитися на сайті: http://germanistika.at.ua/

Місцевий осередок УСГВШ при СумДУ створено 4 жовтня 2016 р.  на базі кафедри германської філології .

Цільова аудиторія місцевого осередку УСГВШ СумДУ: викладачі німецької мови та всі, хто цікавиться германістикою.

Голова УСГВШ СумДУ:  к. філол. н., доц., докторант                   Київського національного лінгвістичного університету                      Щигло Лариса Володимирівна

 

КОНТАКТИ

Голова УСГВШ СумДУ:  к.філол. н., доц. Щигло Лариса Володимирівна

електронна пошта: l.schiglo@gmail.com

телефон: +38099 304 89 81

Знайти нас можна за адресою:

Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, 4 поверх,   ауд. 412

Тел.: + 38(0542)  33-70-35

 

24 січня 2017

Організаційний семінар: презентація спілки для нових членів, цілі та завдання на наступний рік

Відповідальні за проведення  – голова спілки доц. Щигло Л.В. , секретар спілки – викл. Руденко Н.В.

лютий 2017

Участь у проекті SWorld:  міжнародний науковий Інтернет-Симпозиум

 «НАУКА ІІННОВАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СВІТІ»

 

березень 2017

29-31 березня 2017 участь у МІЖНАРОДНІЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ «УКРАЇНА І СВІТ: ДІАЛОГ МОВ ТА КУЛЬТУР», яка відбудеться в м. Києві

квітень 2017

Засідання секції «GermanistikinderWeltundinderUkraine» в рамках Всеукраїнська наукова конференція викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, яка відбудеться у  СумДУ.

Відповідальні за проведення  – голова спілки доц. Щигло Л.В. , секретар спілки – викл. Руденко Н.В.

травень 2017

Науковий семінар до Дня науки

Відповідальні за проведення  – голова спілки доц. Щигло Л.В. , секретар спілки – викл. Руденко Н.В

 

 

ЖОВТЕНЬ 2016

Співпраця кафедри германської філології СумДУ з Українською спілкою германістів вищої школи

    4 жовтня 2016 р.  на базі кафедри германської філології Сумського державного університету було створено місцевий осередок Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ). УСГВШ – є самостійною недержавною добровільною громадською організацією із всеукраїнським статусом, що існує з 2004 року, має центральний осередок у м. Києві (Київський національний лінгвістичний університет), зареєстрована в Міжнародній асоціації викладачів німецької мови, співпрацює з Гете-Інститутом, Німецькою службою академічних обмінів (ДААД), Австрійською службою академічних обмінів (ОеАД), посольствами ФРН, Австрії та Швейцарії.

    Метою діяльності Спілки є: сприяння організації й координації наукових досліджень в галузі германістики, дидактики та методики викладання німецької мови як іноземної, узагальненню інформації про стан науково-методичних досліджень, про організацію підготовки науково-педагогічних кадрів в галузі германістики в Україні та в інших країнах, та впровадженню цих досліджень в практику підготовки науково-педагогічних кадрів та інших фахівців з німецької мови і налагодженню систематичного інформування науково-педагогічних кадрів та зацікавлені організації й установи про стан цих досліджень.

Інформацію підготувала
к.філол. н., доц. Щигло Л.В.

ЛИСТОПАД 2016

Erstes allukrainisches Deutschlehrerforum

 

Fr, 25.11.2016 -
Sa, 26.11.2016

Nationale Technische Universität der Ukraine (KPI)

Prosp. Peremohy 37
03056 Kiew

Bildung ist in einer zunehmend globalisierten Welt für das Zusammenleben der Menschen im 21. Jahrhundert eine entscheidende Basis. Dabei spielt Sprache als die Grundlage jeder Bildung eine zentrale Rolle.
Das erste allukrainische Deutschlehrerforum, das vom 25. bis zum 26. November 2016 an der Polytechnischen Universität in Kiew (KPI) stattfindet, möchte unter dem Titel

„BERUFSFELDER DEUTSCH – Deutsch in Schule und Hochschule in der Ukraine heute“

dazu beitragen, dass mit Unterstützung der Deutschlehrenden an Schulen und Hochschulen der Ukraine jungen Menschen Impulse und Anregungen gegeben werden, das Erlernen der deutschen Sprache als eine langfristige, erfolgversprechende Investition in eine berufliche Zukunft eines jeden Einzelnen zu betrachten. Nicht zuletzt im Rahmen der Hochschulreform wird der Internationalisierung  und in diesem Kontext den Fremdsprachenkenntnissen eine wachsende Rolle zugeschrieben. In diesem Kontext unterstützt das Deutschlehrerforum die Reformen von Lehrplänen/Curricula an Schulen und Hochschulen.

Inhalte und Teilnehmer
 
Lehrkräfte an staatlichen Schulen, Berufslyceen:
Im Schul- und Berufsschulbereich liegt der Schwerpunkt auf Workshops zu methodisch-didaktischen, landeskundlichen und berufsorientierten Fragestellungen. Ziel der Workshops ist es, Deutschlehrkräften an staatlichen Schulen und Berufslyceen Anregungen für einen innovativen, kommunikativen und handlungsorientierten Deutschunterricht zu geben.

Hochschullehrer:
Im Hochschulbereich liegt der Schwerpunkt auf  Workshops zu curricularen Fragen sowohl im Bereich des Germanistikstudiums als auch in Internationalen Studiengängen mit Deutsch als Unterrichtssprache (z.B. Deutschsprachige Studiengänge).   Die Zielgruppe sind sowohl Deutschdozenten und –dozentinnen als auch die administrative Leitungsebene (Dekanat,  Lehrstuhlleitung) in beiden Bereichen. Die Workshops sind diskussionsorientiert, die Teilnehmerzahl ist daher begrenzt. Eine begrenzte Zahl von Lehrkräfte/Dozenten von Hochschulen/ Universitäten werden vom DAAD direkt eingeladen – für diese Zielgruppe erfolgt also keine offene Ausschreibung.

Der DAAD und das Goethe-Institut Ukraine übernehmen die Reise- und Übernachtungskosten.

Organisatoren:
Goethe-Institut Ukraine
DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst),
UDGV (Ukrainischer Deutschlehrer und Germanistenverband)
UHSchGV (Ukrainischer Hochschulgermanistenverband)
NTUU (KPI)

 

Перший загальноукраїнський форум вчителів німецької мови: незабутні враження

     25-26 листопада 2016 року на базі Національного технічного університету України Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського проходив Перший Всеукраїнський форум викладачів німецької мови «Професійні сфери німецької мови – німецька мова у школах ВНЗ України сьогодні».  звернувся ректор НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського М. З. Згуровський.

     Із щиросердечними вітаннями до викладачів, організаторів, спонсорів Першого Українського форуму викладачів німецької мови звернувся ректор НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського М. З. Згуровський.

     Від МОН України гостей та учасників форуму привітала головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Оксана Коваленко. Вона наголосила, що з метою популяризації німецької мови та культури в Україні Міністерство освіти та науки України у співпраці з Міністерством культури України планують проведення в 2017 р. «Року німецької мови в Україні».

    Гостей та учасників форуму привітали керівник відділу культури, освіти та національних меншин Посольства Федеративної Республіки Німеччина в Україні д-р Крістіан Гаттендорф, Президент Асоціації українських германістів (АУГ), проф. д. філол. н. Алла Паславська, Президент Української спілки германістів вищої школи (УСГВШ)          м. Київ, проф.  д. філол. н. Ростислав Пилипенко.

    Концепцію Когнітивної мовної дидактики  для навчання німецької граматики запропонував в своїй пленарній доповіді д-р Йорг Маттіас Рохе, професор кафедри німецької як іноземної мови Мюнхенського університету Людвіга-Максиміліана.

    Упродовж двох днів гості та учасники форуму мали можливість взяти участь в різноманітних заходах, мета яких  – забезпечення  якісного викладання німецької мови як іноземної. Організатори форуму запропонували всім учасникам різні форми роботи – семінари (воркшопи), круглий стіл, презентації, пленум, кожен учасник міг обрати три воркшопи.

     Кафедру  германської філології СумДУ на Форумі представляли             к. філол. н. , доц. Щигло Л. В., к. філол. н., ст. викл. Попова О.В., ст.. викл. Єрмоленко С.В., які взяли участь в роботі семінарів «Наукове письмо та академічна етика» (лектор ДААД д-р Михаель Бек, Львівський національний університет ім. І. Франка), «Місця пам‘яті як ефективні «місця навчання» німецької як іноземної» (проф., д. філол. н. Ростислав Пилипенко) та ін.

     Викладачі кафедри німецької мови є членами Української спілки германістів вищої школи та Асоціації українських германістів,  беруть участь у їхніх щорічних, де отримують можливість ознайомитися як з новітніми дослідженнями в області  германістики, так і з інноваційними методами навчання німецької мови.

    Приємні зустрічі з колегами з інших ВНЗ України, налагодження активної співпраці  між представництвом спілок та координаторами в   м. Суми, можливість   спілкування стосовно організації навчання німецької мови, отримання нових ідей – всі ці роздуми, які виникали перед форумом здійснились!

    Ефективне освоєння нових методик навчання німецької мови студентів нашого вишу є актуальним для кафедри германської філології СумДУ, а також осмислення того, як організувати навчання студентів німецької як другої іноземної в такий спосіб, щоб забезпечити якісну підготовку як вчителя іноземної мови, так і перекладача.  І як доречно наголосив у своєму вітальному слові ректор НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського    М.З. Згуровський, що «основний акцент у сфері вищої освіти ставиться на питаннях навчальної програми -  як у сфері вивчення германістики, так і міжнародних навчальних програм з німецькою мовою викладання. Власне, для міжнародних навчальних програм вирішальне значення має міждисциплінарний підхід. Маємо зосередити зусилля на освоєнні нових методик навчання іноземних мов студентів вишів, на розв’язання проблеми цілеспрямованого якісного навчання іноземної мови професійного спрямування у вищій школі».

Учасник форуму  к. філол. н. , доц. Щигло Л. В.

ГРУДЕНЬ 2016

 Міжнародна науково-практична конференція «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад»

Дорогі колеги,

запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науково-практичній конференції «Лінгвістика фахових мов, термінознавство, переклад», яка відбудеться 11-12 травня 2017 року на базі кафедри германської філології та перекладу Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

 Заплановано роботу таких секцій:

1. Лінгвістика фахових мов, термінотворення
2. Проблеми науково-технічного перекладу
3. Перекладознавчі студії та методика викладання перекладу
4. Культурологічні аспекти викладання германських мов

До роботи конференції планується залучити провідних науковців України, Німеччини, Австрії.

Робочі мови конференції: українська, німецька, англійська.

Для участі у конференції просимо подати заявку (див. Додаток 1) та статтю до 12 лютого 2017 року Білик Катерині Аркадіївні за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАПРОШУЄ

науковців, аспірантів, студентів, управлінців і представників посольств та міжнародних організацій до участі в роботі                                  

            МІЖНАРОДНОЇНАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«УКРАЇНА І СВІТ: ДІАЛОГ МОВ ТА КУЛЬТУР»,

яка відбудеться в м. Києві,

вул. Велика Васильківська, 73,

у приміщенні Київського національного лінгвістичного університету

  29 березня – 31 березня 2017 р.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Мовні контакти в добу глобалізації.
 2. Сучасна дискурсологія і теорія комунікації.
 3. Когнітивні студії тексту і дискурсу.
 4. Функціонування мовних одиниць: синхронні та діахронні студії.
 5. Східні мови як інструмент формування духовної культури.
 6. Моделі світу в романо-германських і слов’янських мовах.
 7. Національна ідентичність і глобалізація.
 8. Новітні тенденції в українському літературознавстві.
 9. Історична та філософська думка в Україні.
 10. Основні тенденції розвитку вищої школи.
 11. Сучасні тенденції в методиці викладання іноземних мов.
 12. Інноваційні технології полікультурного освітнього середовища.
 13. Тенденції економіко-правових досліджень: Україна та світ.
 14. Студентське самоврядування – шлях до демократії.
4.  Переклад і міжкультурна комунікація

Для участі в конференції просимо Вас подати заявку та тези (дві повні сторінки) в електронному і паперовому варіантах за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. до 01 березня 2017 р.

ü для студентів, аспірантів та професорсько-викладацького складу КНЛУ – на відповідні кафедри університету;

ü  для учасників з інших навчальних закладів та наукових установ –  каб. 215,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.;

Тези доповідей студентів / магістрантів мають бути подані з рецензією наукового керівника.

Організаційний внесок учасників становить:

ü    для професорсько-викладацького складу, аспірантів/ докторантів  та студентів КНЛУ – безкоштовно;

ü   для учасників з інших навчальних закладів та наукових установ – 80 грн (розміщення статті на сайті конференції, виготовлення програм та сертифікатів про участь у конференції).

 

Сплатити організаційний внесок можна за такими банківськими реквізитами.

№ рахунку отримувача   2625822

Банк-отримувач:             АБ «Укргазбанк»

МФО                        320478

Код ЄДРПО                      23697280

Адреса           м. Київ, вул. Єреванська, 1

Призначення платежу: поповнення рахунку

              Кучерина О.В. від ПІБ____

або

Поповнення особового карткового рахунку № 26259001121195 Кучерина Олена Володимирівна

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова – Васько Р. В., ректор, докт. філол. наук., професор.

Заступники  голови :

Матвієнко О. В., проректор з наукової роботи, докт. пед. наук, професор;

Сєрякова І. І., проректор з навчально-виховної роботи та  міжнародних зв’язків, докт. філол. наук, професор.

Секретар оргкомітету:

Кучерина Олена Володимирівна – зав. аспірантури

Тел. (044) 287-40-52,  067-466-09-67

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

ü  обсяг тез доповідей – 2 (дві) сторінки формату А 4 (210-297);  сторінки не нумерувати;

ü  шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, стиль – звичайний (Normal), міжрядковий інтервал – 1; всі поля – 2 см.; відступ на абзац 1 см; текст вирівнюється на ширину аркуша;

ü  якщо в статті використані інші шрифти, крім Times New Roman, вони подаються окремо;

ü  цитати і визначення (дефініції) беруться в лапки (“-”);

ü  чітко диференціюються знаки дефіса (-) і тире ( – );

ü  переноси в тексті не допускаються, посилання наводити  у квадратних дужках ([1,  c. 25]);

ü  перший рядок повинен містити назву доповіді великими літерами (напівжирний, по центру);

ü  другий рядок – ініціали та прізвища автора/авторів (напівжирним, вирівнювання по правому краю);

ü  третій рядок – назва навчального закладу авторів (курсив, вирівнювання по правому краю);

ü  текст доповіді вирівнювати по ширині. У кінці тексту доповіді розміщують список використаної літератури;

ü  електронний варіант тез називати ім’ям автора (Ostap Shilo_ (назва тез));

ü  після основного тексту наводиться список використаних джерел, включаючи довідкові. Назва ЛІТЕРАТУРА набирається після основного тексту великими літерами ліворуч з абзацного відступу, текст літератури набирається без абзацного відступу.

 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Історія української літератури : у 4 т. – К. : Вища школа, 1986. – Т. 3 : Розквіт реалізму. – 648 с.
 2. Сартр Ж.-П. Трансцендентность эго. Набросок феноменологического описания / Ж.-П. Сартр; [пер. с англ. Г. Хасина] // Логос. – № 2 (37). – 2003. – С. 86 – 153.
 3. 3.    Croft W. Syntactic categories and grammatical relations: The cognitive organization of information / William Croft. – Chicago : University of Chicago. 1991. – 328 p.

 

                                                                                СІЧЕНЬ 2017

Українська спілка германістів вищої школи Сумського державного університету: організаційний семінар

    29 січня 2017 року  пройшов організаційний семінар  Української спілки германістів вищої школи Сумського державного університету.

     Новим членам  УСГВШ СумДУ було презентовано інтернет-ресурс УСГВШ. Також обговорювалися цілі та завдання осередку, тематика методичних семінарів на 2017 рік.

Інформацію підготувала
к. філол. н., доц.  Кац Ю.В.


Вкалейдоскопікультурітрадицій

12 квітня 2017 року члени Української спілки  германістів вищої школи (УСГВШ) взяли участь у роботі Першого Міжнародного молодіжного форуму «Культура і традиції в сучасному світі», який відбувся на базі Сумського державного університету.

     Невід’ємною частиною культури є мова. За словами Президента української спілки германістів вищої школи, доктора філологічних наук, професора Пилипенка Р.Є, «німецька мова будує мости між країнами і людьми, а ми ( викладачі іноземної мови) працюємо на те, щоб порозуміння стало ефективнішим, простішим, більш дружнім».

     Члени УСГВШ представили доповіді лінгвокультурологічної тематики. Так, Щигло Л.В. доцент кафедри германської філології СумДУ, голова первинного осередку УСГВШ Сумського державного університету, підняла проблему глобалізації і збереження національних мов в контексті синергетичного світобачення.  Кац Ю.В, один з організаторів форуму, заступник директора ДМО з виховної роботи та гуманітарних питань, кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології СумДУ, заступник голови первинного осередку УСГВШ СумДУ розповіла про роль сучасної індійської жінки.

     Приємно, що під дахом СумДУ проживає велика інтернаціональна сім’я, представниками якої є молодь з усіх куточків світу. Сподіваємося, що цей форум стане платформою для обміну культурами і традиціями. Ми бажаємо форуму процвітання і нових ідей! 

Щигло Л.В., к. філол..н., доцент,

голова первинного осередку УСГВШ СумДУ

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах