Навчально-методичне забезпечення дисципліни

«Спецрозділи перекладу»

з/п

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

1.

Korunets’ I.V.

 

Theory and Practice of Translation

Vinnits’ya:Nova Knyha, 2001. – 448 p.

5

2.

Баранова С. В.

 

Спецрозділи перекладу : конспект лекцій для студ. спец. 6.020303 "Переклад" денної форми навчання 

Суми : СумДУ, 2012. – 86 с.

http://www.essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/57355/Baranova.doc'

 

29

3.

Карабан В. І.

 

 

Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми: посібник – 4-те вид., випр.

+ Гриф МОН

Вінниця : Нова книга, 2004. – 576 с.

11

4.

Міщенко Л.А., Турченко О. М.

 

 

Посібник з художнього перекладу до курсу "Теорія і практика перекладу" : посібник

Вінниця : Нова книга, 2003. – 176 с.

31

5.

Коваленко А. Я.

Общий курс научно-технического перевода: пособие по переводу с английского языка на русский

К. : ИНКОС, 2004. – 320 с.

1