Навчально-методичне забезпечення дисципліни

«Проблеми перекладу науково-технічної літератури»

з/п

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

1.

Пумпянский А.Л.

Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык

М., 1965. – 304 с.

5

2.

Карабан  В. І.

Переклад англійської наукової і технічної літератури: навч. вид. Ч.1 : Граматичні труднощі 

Вінниця : Нова книга, 2001. — 272 с. 

60

3.

Карабан В. І.

Переклад англійської наукової і технічної літератури: навч. вид. Ч.2 : Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі

Вiнниця : Нова книга, 2001. — 303 с. http://192.168.7.9/liblocal/docs/nashiskanirovannie/9.pdf

 

55

4.

Подолкова С.В.

7195 Методичні вказівки. Принципи аналізу науково-технічних текстів: для студ. ІV-V курсів спец. "Переклад" денної форми навчання

Суми:СумДУ, 2001. – 34 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/Nashiskanimetodichek/708.pdf

 

93