Навчально-методичне забезпечення дисципліни

«Проблеми  соціального варіювання  мови в аспекті перекладу»

з/п

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

1.

Дорда В.О. 

Проблеми соціального варіювання англійської мови в аспекті перекладу : конспект лекцій для студ. спец. 6.030507 "Переклад" денної форми навчання

Суми : СумДУ, 2011. – 51 с.

http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/16472/3/dorda.pdf

 

46

2.

Ніколенко, А. Г. 

Проблеми соціального варіювання мови : конспект лекцій для студ.спец. 7.030507 денної форми навчання

Суми : СумДУ, 2000. – 164 с. 

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=53655

 

67