Навчально-методичне забезпечення дисципліни

«Практичний курс другої іноземної (німецької) мови 1–4 курси»

 

з/п

Автор підручника (навчального посібника тощо)

Найменування підручника (навчального посібника тощо)

Найменування видавництва, рік видання

Кількість примірників

1.

Завьялова В.М.

Практический курс немецкого языка . Издание испр и доп. –

М. : «ЧеРо», 2002. – 336 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=311143

 

2

2.

Волина С.А.

Время немецкому. В 3 ч. – Ч.1. Учебник. – 2-е изд.

 

М. : Ин.Язык, 2002. – 752 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=697

92

3.

Євгененко Д.А., Артамоновська С.А.,

Білоус О.І.

Практична фонетика німецької мови: навч. посіб.

 

Вінниця : Нова книга, 2004. – 208 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=76866

 

4.

Дегтярьова Л.І., Чепелюк А.Д.

7296 Методичні вказівки з німецької мови: для студ. спец. 7.030507 "Переклад"

Суми : СумДУ, 2000. – 41 с.

ftp://lib.sumdu.edu.ua/Nashiskanimetodichek/1048.pdf

 

 

5.

Завьялова В.М.

 

Практический курс немцкого языка (для начинающих). Издание испр. и доп.

М. : «ЧеРо», 2002. – 336 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=54468

 

 

6.

Волина С.А.

Время немецкому. В 3 ч. Ч 1I. Учебник. – 2-е изд.

М. : Ин. Язык, 2002. – 752 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=688

98

7.

Євгененко Д.А. Білоус О.М. та ін.

Практична граматика німецької мови: навч. посіб. / Д. А. Євгененко, О. М. Білоус, О. О. Гуменюк et al. – 2-ге вид., випр. та доп + Гриф МОН

Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 400 с.

30

8.

Куленко В.Є., Власов Є.Н.

 

Deutsch: пiдручник для вивчаючих німецьку мову як другу спеціальність

Вінниця : НОВА КНИГА, 2001. – 383 с.

18

9.

Бондаренко Ю.С.,

Єгорова О.І.

Методичні вказівки для самостійної роботи з німецької мови для студентів спеціальності 6.020303 2 курсу (німецькою мовою)

Суми : СумДУ, 2013 – 33 с.

'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2013/m3528.doc'

38

10.

Бондаренко Ю.С., Рева Н.С., Прокопенко А.В.

Методичні вказівки для самостійної роботи з німецької мови для студентів спеціальності 6.020303  2 курсу (німецькою мовою)

Sumy : Sumier Staatliche Universitut, 2014 – 38 s.

'http://lib.sumdu.edu.ua/library/docs/rio/2014/m3708.doc'

 

11.

Волина С.А.

Время немецкому. В 3 ч. Ч 1I. Учебник. – 2-е изд./  –

М. : Ин. Язык, 2002. – 624 с.

 

94

12.

Завьялова В.М.

Практический курс немцкого языка (для начинающих). Издание испр и доп.

М. : «ЧеРо», 2002. – 336 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=311143

 

 

2

13.

Куленко В.Є. Власов Є.Н.

 

Підручник для вивчаючих німецьку мову як другу спеціальність.

Вінниця : НОВА КНИГА, 2001 – 383 с.

ilikebooks.ru/91626-kulenko-vye-vlasov-yen-deutsch-pidruchnik-dlya.html

18

14.

Євгененко Д.А. Білоус О.М., Гуменюк О. О та ін.

 

Практична граматика німецької мови: навч. посіб. – 2-ге вид., випр. та доп

+ Гриф МОН

Вінниця : НОВА КНИГА, 2004. – 400 с.

30

15.

Волина С. А., Воронина Г.Б., Карпова Л. М.

Zeit für Deutsch. В 3 ч. : учебник. – 2-е изд.

М.:Ин. язык.2002, 576 с.

http://www.twirpx.com/files/languages/german/zeit_fur_deutsch/

94

16.

Hilke Dreyer, Richard Schmitt, Werner Heidermann.

Грамматика немецкого языка с упражнениями (Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik).

М.: Hueber – 2009.

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3117389

 

 

17.

Дегтярьова Л.І.

2866 Методичні вказівки "Der Konjunktiv der deutschen Sprache" до практичних занять з навчальної дисципліни "Практичний курс німецької мови" : для студ. спец. 6.030507 "Переклад" денної форми навчання

Суми : СумДУ, 2010. — 66 с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocSelection?action=delete&doc_id=209397

 

66

18.

Дегтярьова Л.І.

 

3100 Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальних дисциплін: "Практичний курс другої іноземної (німецької) мови": для студентів спеціальності "Переклад"

Суми: СумДУ  2011, 55с.

http://lib.sumdu.edu.ua/library/DocDescription?doc_id=309427

 

36