Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

КАФЕДРИ ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Наукова діяльність кафедри визначається дослідженням комплексної проблеми:

 

 • "Когнітивно-прагматична корелятивність семантичного простору мови". Державний реєстраційний номер 0115U005773, термін виконання листопад 2015 р. – листопад 2020 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник докторант, канд. філол. наук, доц. Таценко Н. В.
  "Складання фінансово-економічної документації та її переклад англійською та німецькою мовами" № 54.18-02.15 СП термін виконання: 2015-2017 та № 54.18.-02.16 СП термін виконання: 2016-2018 Керівник докторант, канд.філолю наук, доц. Щигло Л.В.

 Керівництво ініціативними науково-дослідницькими темами: 

1. Словотвірна система німецької мови: синхронія, діахронія, еволюція (науковий керівник: к.філол.н., доц. Щигло Л.В.). Термін виконання: 2015-2020 рр.

2. Професійно спрямований переклад (науковий керівник: к.філол.н., доц. Щигло Л.В. ) Термін виконання: 2015-2018 рр.

Завершено дослідження комплексної проблеми:

 • «Вербалізація концептів: внутрішньомовні та міжмовні аспекти». Державний реєстраційний номер 0112U004325, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник проф. Швачко С.О.
 • «Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289, державний реєстраційний номер 0112U4326, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник проф. Кобякова І.К.
 • «Маркери конструювання вторинних утворень». Державний реєстраційний номер 0109U007605,  термін виконання 24 червня 2009 р. – 2012р.
 • «Еволюційні тенденції квантитативної лексики». Державний реєстраційний номер 0109U001390,  термін виконання 2009–2011 рр.
Під час виконання наукових досліджень співробітники кафедри співпрацюють з колегами Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (продовжена угода про співпрацю між кафедрою англійської філології та кафедрою ГФ СумДУ на 2012–2017 рр.).

Кафедра зараз працює над такими науково-дослідними та госпрозрахунковими темами:

·        Вивчення науково-технічної інформації з питань систематизації міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мовина українську, інші роботи, пов’язані з доведенням науково-пошукових завдань  та Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови

·        54.18.-02.15./17.СП

·        54.18.-02.15.СП

·        54.18.-01.16.СП

·        54.18.-02.16.СП

Центр історичного краєзнавства НДР № 15.01.10-02.16/18.ЗП

 Госпрозрахункові теми, що виконуються разом зі студентами:

 • Вивчення науково-технічної інформації з питань систематизації міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мови  на українську, інші роботи, пов’язані з доведенням науково-пошукових завдань № 54.18-02.13.СП з 01.08.2013 по 31.07.2015.
 • Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови № 54.18-02.14.СП з 18.03,14 по 31.12.14
 • Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови № 54.18-03.14.СП з 02.09.14 по 31.12.14
 • Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови № 54.18-04.14.СП з 15.09.14 по 31.12.14
 • Переклад технічної спеціальної документації з англійської мови № 54.18-05.14.СП з 23.09.14 по 31.12.14

Конференції 2018 року:

VIІI  Всеукраїнська  студентська  науково-практична  конференція "Перекладацькі  інновації"  (15-16  березня 2018 р.)

 Конференції 2017 року:

Конференції 2016 року:

Конференції 2015 року:

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Методологічні проблеми сучасного перекладознавства" (13-14 березня 2015)

Програма  коференції

Матеріали конференції

V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Перекладацькі інновації" (12-13 березня 2015)

Конференції 2014 року:

IV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Перекладацькі інновації" (13-14 березня 2014)

·     Міжнародна науково-практична конференція «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства»  (13–14 березня 2014)

Наукові видання кафедри

Наукова робота зі студентами:

З метою обговорення, дослідження та розв’язання проблем сучасної лінгвістики й перекладознавства та вдосконалення практичних навичок майбутніх перекладачів при кафедрі ГФ працюють студентський науковий гурток «Офіс науки», Перекладацький навчально-методичний центр "LinguoStar" та проводиться щорічний конкурс студентських перекладів «Alter Ego».

 

·       Вивчення науково-технічної інформації з питань систематизації міжнародних стандартів документації, її переклад з англійської мови  на українську, інші роботи, пов’язані з доведенням науково-пошукових завдань № 54.18-02.13.СП з 01.08.2013 по 31.07.2015.

·       Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови № 54.18-02.14.СП з 18.03,14 по 31.12.14

·       Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови № 54.18-03.14.СП з 02.09.14 по 31.12.14

·       Переклад кореспонденції та технічної документації на англійську (німецьку) мови № 54.18-04.14.СП з 15.09.14 по 31.12.14

·       Переклад технічної спеціальної документації з англійської мови № 54.18-05.14.СП з 23.09.14 по 31.12.14

 • «Вербалізація концептів: внутрішньомовні та міжмовні аспекти». Державний реєстраційний номер 0112U004325, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник проф. Швачко С.О.
 • «Епідигматичні девіації номінативних та комунікативних одиниць». Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289, державний реєстраційний номер 0112U4326, термін виконання травень 2012 р. – травень 2017 р. (за  рахунок другої половини дня). Керівник проф. Кобякова І.К.
Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах