Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

Ущаповська Ірина Василівна

Iryna V. Ushchapovska

аспірант кафедри германської філології

Тел. (0542) 33-70-35

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ – 412

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

В 1995 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С.Макаренка за спеціальністю англійська та німецька мови.

З 1995 р. по 2003 р. – викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету.

З 2003 р. по 2016 р.– старший викладач кафедри іноземних мов Сумського національного аграрного університету (у т.ч. за сумісництвом під час навчання в аспірантурі).

З 2000 р. по 2005 р. виконувала обов’язки заступника завідуючого кафедри іноземних мов СНАУ з наукової роботи.

З 2005 р. по 2015 р. – короткостроковий перекладач місії ОБСЄ на виборах в Україні.

З листопада 2015 р. - навчання в аспірантурі Сумського державного університету з відривом від виробництва за напрямом 10.02.04 – германські мови.

Тема дисертації: «Лінгвопрагматичні та структурно-семантичні характеристики мови бренду у кроскультурному контексті». Науковий керівник – кандидат філологічних наук, професор кафедри германської філології  Кобякова Ірина Карпівна.

З вересня 2016 – викладач кафедри германської філології за сумісництвом під час навчання в аспірантурі.

 Онлайн-курси підвищення кваліфікації

11 -12.2015 – Intercultural communication (Shanghai International Studies University (SISU) China)

ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИКЛАДАЄ

Практичний курс англійської мови, практика перекладу міжнародної економічної термінології.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Мовознавство, перекладознавство, комунікативна лінгвістика, прагматика, кроскультурна комунікація.

 ОСТАННІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

1. Ущаповська І. В. Ідіоетнічні ознаки проксеміки та хронеміки як невербальних кодів кроскультурної комунікації / І. В. Ущаповська // Збірник наукових праць. «Актуальні проблеми філології та перекладознавства».  Випуск десятий.  – Хмельницький, 2016. – Том 3. – С. 170-174

 2. Ущаповська І. В. Соціокультурні та ідіоетнічні аспекти рекламної комунікації / І. В. Ущаповська // Матеріали всеукраїнської наукової Інтернет - конференції «Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір».  – Умань, 2016. – С.113 -116.

 3. Ущаповська І. В. Вербальні та невербальні аспекти мови бренду / І. В. Ущаповська // Збірник матеріалів ІІ Міжнародної наукової конференції «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Горизонт очікування»).  –  Харків, 2016. – С. 87-88.

 4. Ushchapovska I. V., Importance of cross-cultural competence and cross-cultural empathy / I. V. Ushchapovska, M. Celebi // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка». – Суми, 2015 – Ч.4. – С.139-142.

 5. Ущаповська І. В. Використання візуальної мови для формування успішних світових брендів. / І. В. Ущаповська // Збірник матеріалів VIІІ міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми, 2015 – С. 224-227.

 6. UshchapovskaI. V. Brandlanguageasthemeansofcross-culturalcommunications. / I. V. Ushchapovska, J. A. Ogonna //Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» – Суми, 2014.  – Ч.4. – С. 138-143.

 7. Ущаповська І В. Національно культурна специфіка сприйняття креолізованого рекламного тексту (на прикладі телевізійної реклами) / І. В. Ущаповська // Ученые записки Таврического национального университета им. В. Вернадского. том 26 (65) №1 Филология. Социальные коммуникации. – Симферополь, 2013.  – С.409-417.

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах