Кафедра германської філології

Сумський державний університет
Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій

 Овсянко Олена Леонідівна

 Аспірант кафедри германської філології

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

кімната ЕТ-127

Google Scholar,  LinkedIn

ОСВІТА ТА КАР’ЄРА

У 2007 році вступила до Сумського державного університету на Гуманітарний факультет (нині факультет Іноземної філології та соціальних комунікацій) за спеціальністю «Переклад».

У 2011 році закінчила навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та отримала диплом бакалавра. У тому ж році вступила до магістратури, яку закінчила в 2012 році та отримала диплом магістра.

З серпня 2012 року працювала в Сумському державному університеті у відділі міжнародного співробітництва на посаді фахівця групи рекламно-інформаційного забезпечення.

З 01 листопада 2013 зарахована до аспірантури Сумського державного університету кафедри теорії та практики перекладу з відривом від виробництва за спеціальністю 10.02.04. – германські мови.

Тема дисертації: «Структурно-семантичні модифікації англомовних прислів’їв на матеріалі художнього та публіцистичного дискурсів». Науковий керівник – доктор філологічних наук, проф. кафедри теорії та практики перекладу Швачко С.О.

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ

Лінгвістика, когнітивна лінгвістика, перекладознавство, фольклористика.

 ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відповідальна особа з питань внутрішньої мобільності студентів та викладачів кафедри ГФ в рамках Консорціуму  університетів.

З 2016 року - профгрупорг кафедри ГФ.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

 18.10.15 − 21.10.16 − стажування на базі Академічного співтовариства Міхала Балудянського за програмою «Перспективні напрямки наукових досліджень − 2015», (м. Братислава, Словаччина).

ОНЛАЙН КУРСИ
2016 − Grammar and Punctuation course (University of California, Irvine).

 НАУКОВІ ПРАЦІ

 • Овсянко, Е.Л. Динамика англоязычных пословиц в художественном и публицистическом дискурсе / Е.Л. Овсянко // Поликультурное образовательное пространство Казахстана: 50 история, теория: сборник материалов международной научной конференции / Отв. ред. Е.А. Журавлева. – Астана: Изд-во ТОО «KazServiсePrintLtd», 2016. – С. 154−168.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52065
 • Овсянко, О.Л. Когнітивно-культурологічний модус англомовних прислів’їв / О.Л. Овсянко, В.А. Матузка // SCIENTIA EST POTENTIA: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. − Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016. − № 3. − С. 68−70.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52067
 • Овсянко О. Л. Еволюційні етапи англомовних прислів’їв: тенденції модифікацій / О. Л. Овсянко // Філологічні трактати. − 2016. − Т. 8, № 2. −  С. 124−132.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/46211
 •  Koбякова И. K. Синергетический аспект исследования модифицированных англоязычных пословиц / И. K. Кобякова, Е. Л. Овсянко // Issues of Preservation of Originality and Interference of National Languages in Conditions of Globalized International Life : CXXV International Research and Practice Conference and II stage of the Championship in philological sciences. − London : IASHE, 2016.   − P. 14-16.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/45766
 • Овсянко О. Л. Модифікації англомовних прислів’їв на просторах публіцистичного дискурсу / О. Л. Овсянко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2016. − № 6 (331). – С. 57−63.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48095
 • Овсянко О. Л. Структурно-семантичні характеристики модифікацій англомовних прислів’їв на матеріалі публіцистичного дискурсу / О. Л. Овсянко, В. О. Ковтун, Л. О. Таран // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (17−18 травня 2016 року) : у 3 т. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016. − Т. 3. − C. 399-401.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/4525
 • Овсянко О.Л. Глобальна структура англійських прислів’їв: типологічні аспекти [Текст] / О.Л. Овсянко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2015. − №. 3 (304), – С. 93−98.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41780
 • Овсянко О.Л. Модифікації англійських прислів’їв на матеріалі публіцистичного дискурсу / О.Л. Овсянко // Актуальні проблеми романо-германської філології: Матеріали IV Міжнародного науково-практичного семінару / Укл.: О.М. Бєлих, О.М. Галапчук-Тарнавська, Г.М. Цимбалюк. − : Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2015. − С. 34 -36.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/41300
 • Овсянко О.Л. Cтатус англійських прислів’їв: комунікативно-прагматичний аспект / О.Л. Овсянко // Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна лінгвістика: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ-Буча, березень, 2015) − К.: Міленіум, 2015. − С. 65-68.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40306
 • Овсянко О.Л. Cтруктурно-семантичні модифікації англійських прислів’їв / О.Л. Овсянко // I Таврійські філологічні читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Херсон, 27-28 лютого 2015 р.) − Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. − С. 109-110.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/39078
 • Ovsianko O.L. The status of proverbs in the paradigm of small genre texts / O.L. Ovsianko // Topical Issues of Romance and Germanic Philology and Applied Linguistics : Scientific Journal. − Chernivtsi : Publishing House «RODOVID», 2014. − Issue № 3. − p 47-53.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38990
 • Боровик О. Л. Сага про малий жанр фольклору (на матеріалі англомовних прислів’їв) / О. Л. Боровик // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2014. − Вип. 8, Т. 1. – С. 59−61.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37135
 • Боровик О.Л. Статус гумору у прислів'ях: англомовний та російськомовний дискурси / О. Л. Боровик // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства : матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів, м. Суми, 21−22 квітня 2014 р. / відп. за вип. О. М. Сушкова. − Суми : СумДУ, 2014. − С. 102−104.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/34643
 • Боровик О.Л. Структурно-семантичні характеристики прислів’їв в англомовному та україномовному дискурсах / О.Л. Боровик // Матеріали 13-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (26 квітня – 5 травня 2013 р., м. Одеса, Україна) – С. 210–211.2. Боровик О.Л. Типологія денумерального словотвору: кроки та гнізда / О.Л. Боровик, С.О. Швачко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку сучасного суспільства: матеріали Всеукраїнської наукової конференції викладачів, аспірантів, співробітників та студентів факультету іноземної філології та соціальних комунікацій, Суми, 19-20 квітня 2012 року / Відп. за вип. В.В. Опанасюк. – Суми: СумДУ, 2012. – Ч.1. – С. 14–15.
  http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/26135
 • Кальченко К.В., Боровик О.Л. Соціолінгвістичні аспекти мовчазних лакун / К.В. Кальченко, О.Л. Боровик // Матеріали 11-ї Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конференції (29 квітня – 9 травня 2011 р., м. Велика Ялта, Автономна республіка Крим, Україна). – С. 192–193.

 

 

 

 

 

 

Українська (Україна)English (UK)Polish (PL) German
1 2 3 5

Корисні посилання

Ми у соціальних мережах